Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

GRY I ZABAWY DYDAKTYCZNE W NAUCZANIU MATEMATYKI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BROWN Sam Ed : Raz, dwa, trzy, spróbuj i Ty : zabawy matematyczne dla przedszkolaków . - Warszawa : WSiP, 1993

BRZEZIŃSKA Barbara, MIELANCZUK Beata : Matematyka 2001 : domino matematyczne. - Warszawa : WSiP, 2000

DĄBROWSKI Mirosław : Czy potrafisz wygrać? Gry do szkoły i na wakacje. - Warszawa : WSiP ; Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki, 1992

FILIP Jan, RAMS Tadeusz : Dziecko w świecie matematyki. - Kraków : "Impuls", 2000

GIBELIN Peter, PORTEUS Ian : Matematyczne wyzwania. - Warszawa : WSiP, 1995

GILDE Werner, ALTRICHTER Siegfried : Ciekawe obliczenia na minikalkulatorze. - Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 1980

GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta, DOBOSZ Krystyna, ZIELIŃSKA Ewa : Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier? : metodyka, scenariusze zajęć oraz wiele ciekawych gier i zabaw. - Warszawa : WSiP, 1996. - (Edukacja Matematyczna Dzieci)

GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta, ZIELIŃSKA Ewa : Dziecięca matematyka : edukacja matematyczna w domu, w przedszkolu i w szkole. Pomoce do zajęć. - Warszawa : WSiP, 1997

GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta, ZIELIŃSKA Ewa : Dziecięca matematyka : książka dla rodziców i nauczycieli. - Warszawa : WSiP, 1997

GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA Edyta, ZIELIŃSKA Ewa : Dziecięca matematyka : metodyka i scenariusze zajęć z sześciolatkami w przedszkolu, w szkole i w placówkach integracyjnych. - Warszawa : WSiP, 2000

HEMMERLING Wanda : Gry i zabawy dydaktyczne umożliwiające poznawanie bezpośrednie w klasach I-III : (zbiór zabaw percepcyjnych do pracy lekcyjnej i dydaktyczno-wyrównawczej z języka polskiego, środowiska społeczno-przyrodniczego i matematyki). - Poznań : IKNiBO, 1981

JELEŃSKI Szczepan : Lilavati : rozrywki matematyczne. - Wyd. 9. - Warszawa : WSiP, 1992

JELEŃSKI Szczepan : Śladami Pitagorasa: rozrywki matematyczne. - Wyd. 9. - Warszawa : WSiP, 1995

KAPICA Gabriela : Rozrywki umysłowe w nauczaniu początkowym. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1990

KOWAL Stanisław : Przez rozrywkę do wiedzy : rozmaitości matematyczne. - Wyd. 6. - Warszawa : WNT, 1986

MOROZ Henryk : Nasza matematyka : zabawy i gry dydaktyczne. - Warszawa : Polska Oficyna Wydaw. "BAW", 1991

PASZYŃSKA Małgorzata, SZEPIELA Danuta, WODNIAK Elżbieta : Matematyka : poradnik dla nauczyciela I klasy gimnazjum : scenariusze lekcji, gry i zabawy matematyczne, prace klasowe. - Wyd. 1, dodruk. - Warszawa ; Wrocław : Wydaw. Szkol. PWN, 2001

RUSSELL Ken, CARTER Philip : Łamigłówki liczbowe. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Oświatowe, 1995

SMULLYAN Raymond M. : Jaki jest tytuł tej książki ? : Tajemnica Drakuli, zabawy i łamigłówki logiczne. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1993

SMULLYAN Raymond : Szatan, Cantor i nieskończoność oraz inne łamigłówki. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1998

STEINHAUS Hugo : Kalejdoskop matematyczny. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : WSiP, 1989

SZARYGIN I. F., JERGANŻYJEWA L.N. : Geometria poglądowa : zbiór gier, zabaw i zadań rozwijających uzdolnienia geometryczne (matematyczne) uczniów. - Rzeszów : Wydaw. Oświat. FOSZE, 1995

TALARCZYK Elżbieta : Zbiór gier i zabaw matematycznych dla klas I-III : przykłady zastosowania. - Białystok : ODN, 1985

UDANE projekty dla gimnazjum : nie tylko z matematyki / red. Małgorzata Mikołajczyk. - Warszawa : WSiP, 2002

VANCLEAVE Janice Pratt : Matematyka dla każdego dziecka : 101 ciekawych pomysłów. - Warszawa : WSiP, 1993

WINNIGER Marie-Louise : Zabawy matematyczne i logiczne w przedszkolu. - Warszawa : Wydaw. CYKLADY, 1999

 ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMKIEWICZ Maria : Rozrywki umysłowe w edukacji matematycznej // Życie Szkoły. - 2003, nr 9, s. 545-548
Gry, łamigłówki, zgadywanki i rozrywki umysłowe.

BEDNAREK Witold : Kryptarytmy // Matematyka. - 1999, nr 4, s. 206-207
Przykłady zagadek, których rozwiązanie można uzyskać całkowicie przez arytmetyczne rozważania - do wykorzystania na zajęciach, np. kółka matematycznego.

BOLANOWSKA Monika, BOLANOWSKI Wojciech : Matematyka realistyczna w grach // Matematyka. - 2000, nr 5, dod. s. 1-14
Opis kilku gier edukacyjnych, które ułatwią poruszanie się uczniom we współczesnej rzeczywistości ekonomicznej i organizacyjnej naszego kraju.

BZOWSKA Lucyna, KOWNACKA Renata : Zabawy matematyczne // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2003, nr 2, s. 14-16
Propozycje stosowania form zabawowych na zajęciach matematycznych w klasach I-III.

BZOWSKA Lucyna, KOWNACKA Renata : Zabawy matematyczne // KLanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2004, nr 1, s. 11-13 ; nr 2, s. 15-17

FALKIEWICZ Aneta : Gry dydaktyczne // Matematyka. - 2000, nr 3, s. 181-182

FRYDRYSIAK Teresa : W kotka i myszkę // Matematyka. - 2004, nr 5, s. 28
Rozwiązywanie zadań z rachunku prawdopodobieństwa za pomocą gier i zabaw.

GRY do ćwiczeń działań na liczbach wymiernych // Matematyka. - 2001, nr 4, s. 249
Gra ułatwiająca opanowanie działań na liczbach wymiernych w klasie szóstej.

IŁOWSKA Alina : Gry planszowe w nauczaniu matematyki // Życie Szkoły. - 2002, nr 2, s. 112-114

JARZĘBSKA Małgorzata : Uczymy się poprzez zabawę. Turniej matematyczny dla klas IV // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 7/8, s. 16-17

KONSEK Alina, STUDNIK Ewa : Proponujemy gry matematyczne do wykorzystania na lekcjach // Życie Szkoły. - 1999, nr 4, s. 312-314

KRÓL Aleksandra, SIWAKOWSKA Janina : Koktajl matematyczny // Matematyka. - 2004, nr 2, s. 22-23
Matematyczne gry dydaktyczne przeznaczone dla uczniów gimnazjum.

KUKIER Bożena : Działania na liczbach całkowitych // Matematyka. - 1999, nr 2, s. 109-112

KWAŚNIK Czesława : Gry z kalkulatorem // Matematyka. - 2001, nr 5, s. 289-290

MAŃCZUK Marta, SADOWSKI Witold : Mała Delta : salon gier losowych // Delta. - 2004, nr 11, s. 8-9

OLKIEWICZ Bożena : Statki kosmiczne // Matematyka. - 2000, nr 5, dod. s. 14-16
Jest to trójwymiarowa wersja popularnej gry planszowej Okręty - pomoże uczniom w opanowaniu prostokątnego układu współrzędnych w przestrzeni.

OMILJANOWSKI Krzysztof : Ćwiczenia ze wstążką // Matematyka. - 1999, nr 4, s. 204-206

PASTERNAK Anna : Matematyczne zabawy // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 6, s. 11-12

ŚLIWA Barbara : Zabawy matematyczne // Życie Szkoły. - 2001, nr 7, s. 421-422

TATAJ Marianna, SZWAROCKA Irena : Domino w liceum // Matematyka. - 2003, nr 1, s. 24-25
Powtórzenie lekcji o funkcji wykładniczej dla klasy trzeciej liceum w formie gry i zabawy.

 

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 30.03.2005


© Biblioteka Pedagogiczna