Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

   

 

JACHOWICZ STANISŁAW - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

BAJKI i powiastki. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1985
(także wyd. z roku 1916)

CHORY kotek. - Wyd. 3. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1966

CHORY kotek i inne wiersze. - Kraków : Wydawnictwo "Zielona Sowa", 2002

WIERSZE... - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1979

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

WYDAWNICTWA ZWARTE

CIEŚLIKOWSKI Jerzy : Model Jachowiczowskiej bajki i powiastki // W: Literatura i podkultura dziecięca. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975. - S. 7-37

CIEŚLIKOWSKI Jerzy: Wielka zabawa. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967

CIEŚLIKOWSKI Jerzy : Z dziejów poezji dziecięcej // W: Beniaminek czy podrzutek : głosy o literaturze dla dzieci i młodzieży / wybór tekstów Hanna Bielawska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1982. - S. 128-130

CIEŚLIKOWSKI Jerzy: Z dziejów poezji dziecięcej // W: Wybrane problemy literatury dla dzieci i młodzieży: artykuły i szkice / oprac. Zofia Brzuchowska. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, 1980. - S. 58-62

DAWNI pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski : przewodnik biograficzny i bibliograficzny / opracował zespół pod red. Jarosława Maciejewskiego. T. 2. - Warszawa : WSiP, 2001

FRYCIE Stanisław, ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży. - Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Tryb., 1999

KANIOWSKA-LEWAŃSKA Izabela: Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864 : zarys monograficzny. Materiały. - Wyd. 3. - Warszawa : WSiP, 1983

KANIOWSKA-LEWAŃSKA Izabela : Nowatorstwo codziennego periodyku dla dzieci Stanisława Jachowicza // W: O literaturze dla dzieci i młodzieży. Studia, rozprawy, szkice / red. Halina Skrobiszewska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1975. - S. 93-125

KANIOWSKA-LEWAŃSKA Izabela: Stanisław Jachowicz : życie i działalność. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1986

KRZEMIŃSKA Wanda : Dziecko - jakim jest i jakim być powinno // W: Idee i bohaterowie: lektury młodego czytelnika. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. - S. 163-172

KRZEMIŃSKA Wanda : Literatura dla dzieci i młodzieży : zarys dziejów. - Wyd. 2. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1963

LEKTURY odległe i bliskie: antologia literatury dla dzieci i młodzieży / wybór i opracowanie Stanisław Frycie. - Warszawa : WSiP, 1991

LITERATURA dla dzieci i młodzieży w procesie wychowania / red. Anna Przecławska. - Warszawa : WSiP, 1978

NOWY słownik literatury dla dzieci i młodzieży : pisarze, książki, serie, ilustratorzy, przegląd bibliograficzny / red. Krystyna Kuliczkowska, Barbara Tylicka. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1984

ROJEK Tadeusz : Kałamarz z bajkami : opowieść o Stanisławie Jachowiczu. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1979

SKROBISZEWSKA Halina: Książki naszych dzieci czyli o literaturze dla dzieci i młodzieży. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1971

SKROBISZEWSKA Halina : Literatura i wychowanie: o literaturze dla starszych dzieci i młodzieży. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973

SŁOWNIK literatury dziecięcej i młodzieżowej / red. Barbara Tylicka, Grzegorz Leszczyński. - Wrocław ; Warszawa; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002

SŁOWNIK literatury polskiej XIX wieku / red. Józef Bachórz i Alina Kowalczykowa. - Wrocław; Warszawa; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1994

WAKSMUND Ryszard : Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej: tematy - gatunki - konteksty. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000

WARTOŚCI literatury dla dzieci i młodzieży : wybrane problemy : praca zbiorowa / red. Joanna Papuzińska, Bogusław Żurakowski. - Warszawa ; Poznań : PWN, 1985

ŻURAKOWSKI Bogusław : W świecie poezji dla dzieci. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1981

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANDRES Maria : Stanisław Jachowicz (1796-1857) pedagog, poeta i redaktor // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 11/12, s. 42-44

FIDOS Halina : Stanisław Jachowicz (1796-1857) // Szkoła Specjalna. - 1984, nr 4, s. 282-286

GRUDA Ewa : Pan Stanisław z Dzikowa // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 7/8, s. 22-24

KELM Albin : Stanisław Jachowicz (1796-1857) // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2000, nr 10, s. 51-53

KOWALCZYKÓWNA Jolanta: Stanisław Jachowicz. On był pierwszy // Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 2, s. 16-17

NOWAK Małgorzata : Pan kotek był chory (scenariusz inscenizacji poświęconej twórczości Stanisława Jachowicza) // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 4, s. 28

PAWELEC Lidia : Stanisław Jachowicz (1796-1857) // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 3/4, s. 320-331

SZEFLER Elżbieta : Czy i jakie wartości może mieć współcześnie "Chory kotek" Stanisława Jachowicza // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 6, s. 14-15

ŻURAKOWSKI Bogusław : Powrót Jachowicza? // Guliwer. - 1993, nr 2, s. 13-17

Recenzja książki Stanisława Jachowicza:

PAN kotek był chory. - Warszawa : "Plac Słoneczny", 1997
Rec. Barbara Tylicka : Kamień ku pamięci // Guliwer. - 1998, nr 4, s. 26-27

 

Oprac. Sylwia Wydra
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.03.2005


© Biblioteka Pedagogiczna