Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

   

SIESICKA KRYSTYNA - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

WYDAWNICTWA ZWARTE

Beethoven i dżinsy. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969

Czas Abrahama. - [Wyd. 3]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974
(także wyd. z roku 1967)

Fotoplastykon. - Warszawa : Wydawnictwo Harcerskie, 1969

Jezioro osobliwości. - Wyd. 5. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980
(także wyd. z 1966)

Między pierwszą a kwietniem. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982

Piosenka koguta. - Łódź : Wydawnictwo "Akapit Press", 1998

Przez dziurkę od klucza. - Wyd. 2 rozszerzone. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1980

Sabat czarownic. - Warszawa : "Horyzonty", 1971

Wachlarze. - Łódź : Wydawnictwo "Akapit Press", [1996]

Wielki jarmark. - Łódź : Wydawnictwo "Akapit Press", 1996

Woalki. - Łódź : Wydawnictwo "Akapit Press", 1996

Zapach rumianku. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969

Zapałka na zakręcie. - [Wyd. 9]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1991
(także wyd. z lat: 1966, 1968, 1985)

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

Ocalam tradycję i stare przedmioty / rozm. przepr. Danuta Świerczyńska - Jelonek // Nowe książki. - 2000, nr 4, s. 74-76

Pogadamy o falbankach? / rozm. przepr. Barbara Tylicka // Guliwer. - 1995, nr 3, s. 13-16

... radość pisania? // Guliwer. - 2002, nr 1, s. 90-91
Autorka charakteryzuje swoją twórczość.

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

WYDAWNICTWA ZWARTE

 FRYCIE Stanisław : Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970 : zarys monograficzny. Materiały. T. 1, Proza. - Wyd. 3. - Warszawa : WSiP, 1988

FRYCIE Stanisław : Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. T. 2, Baśń i bajka, poezja, książki dla najmłodszych, utwory sceniczne, grafika, czasopiśmiennictwo, krytyka literacka. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1990

FRYCIE Stanisław, ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży. - Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Tryb., 1999

KRZEMIŃSKA Wanda : Literatura dla dzieci i młodzieży : zarys dziejów. - Wyd. 2. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1963

LEKTURY odległe i bliskie : antologia literatury dla dzieci i młodzieży / wybór i opracowanie Stanisław Frycie. - Warszawa : WSiP, 1991

NOWY słownik literatury dla dzieci i młodzieży : pisarze, książki, serie, ilustratorzy, przegląd bibliograficzny / red. Krystyna Kuliczkowska, Barbara Tylicka. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1984

SKROBISZEWSKA Halina : Książki naszych dzieci czyli o literaturze dla dzieci i młodzieży. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1971

SKROBISZEWSKA Halina : Literatura i wychowanie: o literaturze dla starszych dzieci i młodzieży. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973

SŁOWNIK literatury dziecięcej i młodzieżowej / red. Barbara Tylicka, Grzegorz Leszczyński. - Wrocław; Warszawa; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002

WARTOŚCI literatury dla dzieci i młodzieży : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papuzińskiej i Bogusława Żurakowskiego. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BOLIŃSKA Marta : W kręgu powieści młodzieżowej. Dla kogo erotyk Krystyny Siesickiej?// Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 2, s. 97-100
Dotyczy książki Krystyny Siesickiej: "... nie ma z kim tańczyć".

GARBACZ Katarzyna: Twórczość Krystyny Siesickiej : przyczyny ciągłej popularności // Inspiracje Polonistyczne. - 1997, nr 7, s. 5-8

GRABOWSKA Alina, DOBROCH Marzena: Lektura?- Twój wybór // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 2, s. 29-35
Dotyczy książki Krystyny Siesickiej: "Zapałka na zakręcie".

GRUDA Ewa: Z "przejrzeniówkowej" sali // Bibliotekarz. - 1998, nr 4, s. 24-28
Omówienie twórczości kilku pisarek, min. Krystyny Sielickiej.

MAGDZIAK Anna: Nowatorskie pomysły (na przykładzie wybranych utworów Krystyny Siesickiej) // Guliwer. - 2004, nr 3, s. 13-16

ROMANOWSKA Anna: Co czytają dziewczęta // Guliwer. - 1994, nr 6, s. 41-43
Autorka wyjaśnia pojęcie "literatury dla dziewcząt", uwzględniając, między innymi, utwory Krystyny Siesickiej.

SIESICKA Krystyna: ... radość pisania? // Guliwer. - 2002, nr 1, s. 90-91
Autorka charakteryzuje swoją twórczość.

Recenzje książek Krystyny Siesickiej:

CHWILECZKĘ, Walerio... - Wrocław : "Siedmioróg", 1993
Rec. Grażyna Lewandowicz : Jakajesteś, Walerio? // Guliwer. - 1994, nr 2, s. 24-25

 DZIEWCZYNA Mistrza Gry. - Wrocław : "Siedmioróg", 1997
Rec. Grażyna Lewandowicz : Dziewczyna Mistrza Gry // Guliwer. - 1997, nr 6, s. 32-33

DZIEWCZYNA Mistrza Gry . - Wrocław : "Siedmioróg", 1997
Rec. Danuta Świerczyńska - Jelonek: Fabuły mistrzyni gry // Nowe Książki. - 1997, nr 9, s. 57-59

FALBANKI. - Łódź : "Akapit Press", 1994
Rec. Iwona Tessarowicz : Cieszcie się dziewczyny // Nowe Książki. - 1995, nr 3, s. 63

GORZKIE słodkie pocałunki. - Łódź : "Akapit Press", 2002
Rec. Danuta Jelonek : Z humorem i ... dla najmłodszych. // Nowe Książki. - 2003, nr 3, s. 75

IDZIE Jaś. - Łódź : "Akapit Press", 2002
Rec. Danuta Jelonek : Z humorem. I ... dla najmłodszych. // Nowe Książki. - 2003, nr 3, s. 75

JEZIORO osobliwości. - Łódź : "Akapit Press", 1994
Rec. Zofia Beszczyńska: Dwa bruliony czyli ma być wesoło // Guliwer. - 1995, nr 5, s. 25-26

KAPRYŚNA piątkowa sobota. - Łódź : "Akapit Press", 2003
Rec. Małgorzata Kąkiel : Mądrość strumienia czasu // Nowe Książki. - 2003, nr 9, s. 74-75

... NIE na z kim tańczyć... : (erotyk dla panienek z dobrych domów). - Łódź : "Akapit Press", 2000
Rec. Agnieszka Tyszka : Puste strony // Guliwer. - 2001, nr 4, s. 38-39

... NIE na z kim tańczyć... : (erotyk dla panienek z dobrych domów). - Łódź : "Akapit Press", 2000
Rec. Barbara Tylicka : Rozmowy pokoleniowe // Nowe Książki. - 2001, nr 1, s. 41

PARADA fiołków. - Łódź : "Akapit Press", 1998
Rec. Barbara Tylicka : Nie ma końca! // Guliwer. - 1998, nr 5, s. 21-22

PARADA fiołków. - Łódź : "Akapit Press", 1998
Rec. Danuta Świerczyńska-Jelonek : Czas, pamięć, wspomnienia // Nowe Książki. - 1999, nr 3, s. 64

PEJZAŻ sentymentalny . - Łódź : "Akapit Press", 1999
Rec. Danuta Świerczyńska - Jelonek: Pejzaż z zapałką // Guliwer. - 1999, nr 5, s. 38-40

PEJZAŻ sentymentalny. - Łódź : "Akapit Press", 1999
Rec. Barbara Tylicka : Sentymenty i cichutki chichot // Nowe Książki. - 1999, nr 6, s. 43-44

PIOSENKA koguta. - Łódź : "Akapit Press", 1998
Rec. Barbara Tylicka : Nawijając papiloty... // Guliwer. - 1999, nr 2, s. 22-24

PIOSENKA koguta . - Łódź : "Akapit Press", 1998
Rec. Danuta Świerczyńska - Jelonek: Czas, pamięć, wspomnienia // Nowe Książki. - 1999, nr 3, s. 64

TRZYNASTY miesiąc poziomkowy. - Łódź : "Akapit Press", 2004
Rec. Małgorzata Kąkiel : Poziomkowe piękno // Nowe Książki. - 2004, nr 7, s. 71

TWOJE Wielkie Tajemnice. - Łódź : "Akapit Press", 1996
Rec. Barbara Tylicka: Niezwykły pamiętnik // Guliwer. - 1997, nr 2, s. 20-21

W stronę tamtego lasu : (horror dla panienek z dobrych domów). - Wrocław : "Siedmioróg", 1999
Rec. Grażyna Lewandowicz : Strachy i lęki // Guliwer. - 2000, nr 1, s. 49-50

W stronę tamtego lasu : (horror dla panienek z dobrych domów). - Wrocław : "Siedmioróg", 1999
Rec. Danuta Świerczyńska-Jelonek : Silniejsza od samego diabła // Nowe Książki. - 1999, nr 12, s. 58

WACHLARZE. - Łódź : "Akapit Press", 1995
Rec. Anna Krajewska : Piętnaście listów // Guliwer. - 1996, nr 3, s. 31-32

WACHLARZE. - Łódź : "Akapit Press", 1995
Rec. Danuta Świerczyńska-Jelonek : Miasteczka dobrych ludzi // Nowe Książki. - 1996, nr 3, s. 31

WOALKI. - Łódź : "Akapit Press", 1995
Rec. Zofia Beszczyńska : Z szuflady dziadziusia // Nowe Książki. - 1995, nr 10, s. 61

WRÓĆ, Aleksandrze!. - Wrocław:"Siedmioróg", 2001
Rec. Barbara Szargot : Aleksander, brat Walerii // Nowe Książki. - 2002, nr 1, s. 37

- ?... - ZAPYTAŁ czas. - Łódź : "Akapit Press", 1997
Rec. Anna Horodecka : Co ukrywasz, Julio? // Guliwer. - 1998, nr 1, s. 36-37

- ?... - ZAPYTAŁ czas. - Łódź : "Akapit Press", 1997
Rec. Danuta Świerczyńska - Jelonek : Fabuły mistrzyni gry // Nowe Książki. - 1997, nr 9, s. 57-59

 

Oprac. Sylwia Wydra
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.03.2005


© Biblioteka Pedagogiczna