Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

TRUDNOŚCI WYCHOWAWCZE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze  
   

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BABINIUK Małgorzata : Jak współpracować z rodzicami "trudnych" uczniów?. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 2002

DOBSON James C. : Dr Dobson zmęczonym rodzicom. - Warszawa : Wydaw. Rodzinny Krąg, 1993

GORDON Thomas : Wychowanie bez porażek : rozwiązywanie konfliktów między rodzicami a dziećmi. - Warszawa : Instytut Wydawniczy PAX, 1996

KOZŁOWSKA Anna : O trudnościach w wychowaniu dziecka. - Warszawa : WSiP, 1999

NIEBRZYDOWSKI Leon : Psychologia wychowawcza i społeczna : wybrane zagadnienia. - Wyd. 2 zm. i rozsz. -Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1995

OLUBIŃSKI Andrzej : Konflikty rodzice-dzieci : dramat czy szansa?. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1994

PRZETACZNIK-GIEROWSKA Maria, WŁODARSKI Ziemowit : Psychologia wychowawcza. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1998

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMCZYK Ewa : Czy poniosłam porażkę pedagogiczną? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 47-48

APPELT Karolina : Trudności wychowawcze w okresie dorastania // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 19-25

BIERNAT Tomasz : Kontrakt jako technika rozwiązywania problemów wychowawczych w szkole // Wszystko dla szkoły. - 2000, nr 5, s. 10-12

BIERNAT Tomasz : Zanim będzie za późno // Wychowanie na co dzień. - 2000, nr 1/2, s. 35-37

BOROWSKA Teresa : Mechanizmy przemocy i agresji : konteksty edukacyjne // Edukacja. - 2001, nr 3, s. 29-35

BRODACKA-ADAMOWICZ Ewa : Porażkę zmienić w sukces // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 1, s. 37-41

BRUŹDZIAK Katarzyna : Trudności wychowawcze : zestawienie bibliograficzne w wyborze (artykuły z czasopism) // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 4, s. 25

CHMIELEWSKA Jadwiga : Praca biblioteczna z uczniem trudnym : opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 3, s. 16-17

CZECH Joanna : Praca z uczniem nadpobudliwym // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 1, s. 13

CZORNIK Małgorzata : Problemy uczniów rozwiązywane nową metodą aktywizującą "Story line" // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 84-87

DZIEWIECKI Marek : Szkoła a trudności wychowawcze // Wychowawca. - 2004, nr 11, s. 5-8 

FALKOWSKA-WINDER Lidia : Spójrzmy przyjaźnie na trudnego ucznia // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 51-56

FIGAT Katarzyna : Opis i analiza przypadku braku akceptacji przez środowisko rówieśnicze // Lider. - 2003, nr 1, s. 14-15

GAWRYŚ Maria : Rozwiązywanie konfliktów w klasie // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 8, s. 35-39

GOLUCH Agnieszka, TROJANOWSKA Aneta : Program profilaktyczny dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej przejawiających zaburzenia w zachowaniu // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 3, s. 15-19

GORLEWSKA Anna : Reforma a problemy wychowawcze // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 8, s. 7-8

GÓRECKA Alicja : Zaburzenia dynamiki procesów nerwowych jedną z przyczyn trudności wychowawczych i niepowodzeń szkolnych // Nauczanie Początkowe. - 2000/2001, nr 4, s. 50-60

GRZYWNIAK Celestyna : Nadpobudliwość psychoruchowa a trudności szkolne // Życie Szkoły. - 2000, nr 6, s. 334-338

IWANICKI Hubert : Wykolejona szkoła // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 2, s.7-9

IWANOWSKA Małgorzata, KAZIMIEROWICZ Marek : Uczeń z trudnościami - problem czy wyzwanie // Nowe w Szkole. - 2004, nr 6, s. 3,4,5,6,7

JACKOWSKA Marzena : Dzieci w szkole kradną - co robić? // Szkolne Wieści. - 2001, nr 7, s. 8-9

JAGIEŁŁO Ewa : O niektórych trudnościach wychowawczych // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 33-35

JANOWSKA Janina, SIKORA Dorota, ZUBRZYCKA-MACIĄG Teresa : Bezradność psychopedagogiczna i błąd wychowawczy nauczyciela a agresja uczniów // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 3, s.13-16

JAŚKIEWICZ Grażyna, KOŁPAKOWSKA Łucja : Socjoterapia w klasie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 9, s.27-28

KARASOWSKA Aleksandra : Nauka szkolna-problem dziecka czy rodzica? // Remedium. - 2002, nr 2.dod. s. VI-VII

KARASOWSKA Aleksandra : Kochać i wymagać // Remedium. - 1999, nr 4, s.6-8

KARPIŃSKA Anna : Odmienność a niepowodzenia szkolne // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 6, s. 3-6

KICIŃSKA Martyna, KLAUSE-JAWORSKA Ewa : Problemy z nauką i szkołą // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3 , s. 24-29

KOMOROWSKA Beata : Zjawisko trudności wychowawczych w gimnazjum // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 3, s. 24-29

KONARSKA Teresa : Złe zachowanie // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 4, s. 8

KOŹLAK Małgorzata : Praca wychowawcza w klasie trudnej // Nowe w Szkole. - 2003, nr 1, s. 17, 18, 19, 20

KRAWCZONEK Magdalena : Trudny uczeń // Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 8-9

KRAWCZONEK Magdalena : Uczeń niedostosowany // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 4, s. 10-14

KULIKOWSKA Bożena : Gdy szkoła sprawia trudności // Nowe w Szkole. - 2003, nr 11, s. 5-6

KUŁAKOWSKA Joanna : Temperament a zaburzenia zachowań // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 41, s. 14-15

KUSKOWSKA Bożena : Konflikty szkolne // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 27, s. 17, 20

ŁOZOWSKA Hanna : Dziecko bez szans? // Nowe w Szkole. - 2003, nr 7/8, s. 13-15

MACIEJEWSKA Joanna : Istota pracy psychologa - pomaganie // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 1, s. 32-37

MAKOWSKI Aleksander : ,,Nieobycie'' młodzieży szkolnej w środowisku społeczno-wychowawczym // Nowa Szkoła. - 1997, nr 1, s. 26-28

MALINOWSKI Ludwig : Polska - Niemcy - trudności wychowaniu są podobne // Nowa Szkoła. - 2000, nr 1, s. 53-55

MATERKA Ewa : Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych : (o współpracy miedzy szkołą a poradnią psychologiczno-pedagogiczną) // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s. 27-30

MĄCZYŃSKA-DILIS Agnieszka : Uczeń zawieszony // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 19, s. 16

MEYER Maria : Interpretacje uwarunkowań zaburzeń w zachowaniu // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, nr 2, s. 13-16   MIKRUT Adam : Syndrom wypalenia się zawodowego a błędy wychowawcze pedagogów specjalnych // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 73-82

MINCZAKIEWICZ Elżbieta : Wgląd w przeżycia własne jako próba samopoznania i przezwyciężenia trudności wychowawczych przez dorastającą młodzież o obniżonej sprawności umysłowej // Kultura Fizyczna. - 2002, nr 3/4, s. 26-32

NOWICKA Agnieszka : Chuligaństwo - agresja dla zabawy // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 60-64

NOWICKA Dorota : "W służbie" dzieciom trudnym // Dyrektor szkoły. - 2003, nr 3, s. 30-32

OCHWAT Paweł : Trudności wychowawcze na lekcjach wf w opinii nauczycieli // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 6/7, s. 21-26  

OLESIAK Zofia : Po drugiej stronie klasy // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 4, s.96-100  

OLSZEWSKA Aleksandra : Program pomocy młodzieży z problemami wychowawczymi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 24-25  

OPOLSKA Teresa : Trudności wychowawcze - ucznia czy nauczyciela? // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2, s. 30-33

OSTAŁOWSKA Lidia : Nie ma nietykalnych // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 104, s. 16-17

OSTROWSKA Małgorzata : Niepowodzenia dydaktyczne a trudności wychowawcze // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 9, s. 19

OSZWA Urszula : Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży // Remedium. - 2003, nr 7/8, s. 20-21

PIENIEK Małgorzata : Trudny uczeń, czyli czego jeszcze nie zrobiłam, by zniknął przymiotnik na początku tego zdania // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 3, s. 4-5

PIENIEK Małgorzata : Trudny uczeń // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 37, s. 13

PIWOWAR Cecylia : Co robić, gdy dziecko sprawia trudności wychowawcze? // Wychowawca. -2003, nr 11, s. 16-17

PREIS Danuta Anna : Trudności szkolne uczniów // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 26, s. 17

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.03.2005


© Biblioteka Pedagogiczna