Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

KŁAMSTWO WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE  

ANTAS Jolanta : O kłamstwie i kłamaniu : studium semantyczno-pragmatyczne. - Kraków : TAiWPN UNIVERSITAS, 1999  

DIETZSCH Steffen : Krótka historia kłamstwa : przekorne eseje filozoficzne. - Warszawa : Warszawskie Wydaw. Literackie MUZA, 2000  

GORDON Stuart : Księga oszustw : księgi osobliwości. - Warszawa : Wydaw. Amber, 1996  

KARWATOWSKA Małgorzata : Prawda i kłamstwo : w języku młodzieży licealnej lat dziewięćdziesiątych. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2001  

PRZETACZNIK-GIEROWSKA Maria, MAKIEŁŁO-JARŻA Grażyna : Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : WSiP, 1992  

RODZICE i dzieci : encyklopedia / [Erna Daraszkiewicz] [i in.]. - Bielsko-Biała : "Park", 2002  

ARTYKUŁY Z CZASOPISM  

ADAMCZYK Dariusz : Czy wolno kłamać? // Katecheta. - 2004, nr 2, s. 58-61  

ADAMCZYK Dariusz : Jak walczyć z kłamstwem? // Katecheta. - 2004, nr 3, s. 54-57

BIERNAT Tomasz : Kłamstwo // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 9, s. 23

BUDZYŃ Krzysztof : Prawda buduje, kłamstwo rujnuje. Moja postawa wobec rodziców (trybunał) // Katecheta. - 2000, nr 7-8, s. 72-75

CHYLIŃSKA Magdalena : Mała ,,Kozucha Kłamczucha" // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 4/5, s. 32-33  

CZAPCZYŃSKA Agnieszka : Parę słów prawdy na temat kłamstwa // Remedium. - 1998, nr 7/8, s. 42-43  

DOLIŃSKI Dariusz : Cała prawda o kłamstwie // Charaktery. - 2001, nr 1, s. 12-16  

GARBIEŃ T. : Kłamstwo jako przejaw niedostosowania społecznego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 8, s. 369-371

GRZESZKIEWICZ Bożena : Kłamstwa dzieci w wieku przedszkolnym // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 9, s. 21-22  

HAMER Hanna : Dla zysku i w obronie koniecznej // Charaktery. - 2001, nr 1, s. 17-18  

KŁAMSTWA i wagary / oprac. Violetta Bartkowska i in. // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 7, s. [1], 17  

KOŁAKOWSKI Leszek : O kłamstwie // Gazeta Wyborcza. - 1996, nr 232, s. 18

KRAJEWSKA Monika : Kłamstwo w opinii sześciolatków //Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 10, s. 731-735

KRAJEWSKA Monika : Wiem, że to kłamstwo // Życie Szkoły. - 1999, nr 5, s. 396-398  

MAZUR Beata : Rodzinne trudności wychowawcze // Problemy Rodziny. - 1998, nr 4, s. 15-20  

MUSZYŃSKI Heliodor : Gdy Jaś kłamie // Charaktery. - 1999, nr 2, s. 25-27

MUSZYŃSKI Heliodor : Odmiany kłamstwa // Charaktery. - 1998, nr 4, s. 38-40  

PSYCHOLOGICZNE aspekty kłamstwa i wagarów / Violetta Bratkowska, Danuta Fałdasz, Jolanta Siątkowska, Iwona Potomska // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s. 1-4 

SAWAŚCIUK Ewelina : Dlaczego dzieci kłamią...? // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 20

SERAFIŃSKA-KLECZYK Katarzyna : Obcasy kłamstwa // Charaktery. - 2003, nr 10, s. 38-39

ŚWIĄTEK Monika : Ocena kłamstwa jako wyraz postaw moralnych dzieci 6 i 9-letnich //Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 3/4, s. 304-315

WITKOWSKI Tomasz : Królestwo łgarzy // Charaktery. - 2002, nr 12, s. 36-37

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.02.2005


© Biblioteka Pedagogiczna