Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

CZAS WOLNY DZIECI I MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BĘDKOWSKA-HEINE Violetta : Czas wolny uczniów poddanych nadzorowi kuratorów sądowych. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1991

CIELOCH Grzegorz, KUCZYŃSKI Jerzy, ROGOZIŃSKI Kazimierz : Czas wolny - czasem konsumpcji. - Warszawa : Państ. Wydaw. Ekonomiczne, 1992

KUJAWIŃSKI Jerzy : Metodyka zintegrowanej działalności szkolno-pozaszkolnej uczniów. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2003

PLOCH Leszek : Jak organizować czas wolny dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo. - Warszawa : WSiP, 1992

WALCZAK Mieczysław : Wychowanie do wolnego czasu. - Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego , 1994

ZAWADZKA Anna : Oddziaływanie dziadków na wypoczynek wnuków. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 1999

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABLEWICZ Paulina : Czas wolny dzieci i młodzieży : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1993-2004 // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 12, s. 24-25

BARCZAK Wioletta : Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej // Życie Szkoły. - 2002, nr 4, s. 202-206

BIERNAT Elżbieta : Szkoła aktywnego spędzania czasu wolnego // Kultura Fizyczna. - 2004, nr 9/10, s. 8-12

CHOJECKA Anna : Podwórkowe zabawy // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 58-60

DOMAŃ Robert : Jak animować grupę podczas wakacji? // Grupa i Zabawa. - 1997, nr 2, s. 29-32

GLIŃSKA Jowita : Zajęcia relaksacyjne // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 9, s. 547-548

GŁOMSKI Zbigniew : Program profilaktyczno-wychowawczy "Czas wolny inaczej" // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 20-21

GÓRSKA Grażyna : O pracy kół zainteresowań // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze .-2002, nr 4, s. 51-52

HAMADA Małgorzata : Co robi uczeń w wolnym czasie? // Wychowawca. - 2003, nr 7/8, s. 31-33

INEROWICZ Piotr : Rola pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjno-turystycznych w zagospodarowaniu czasu wolnego // Lider. - 2000, nr 9, s. 23-25

JANAS Marek : Sposób na czas wolny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 21-22

JUNDZIŁŁ Elżbieta : Szkoła - organizatorem czasu wolnego młodzieży? // Nowa Szkoła. - 1992, nr 1, s. 53-55

KARGUL Józef : O czasie wolnym młodzieży // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 3-8

KOCEMBA Włodzimierz : Uniwersalizacja wzorów spędzania czasu wolnego a zróżnicowanie form uczestnictwa w kulturze fizycznej młodzieży z różnych krajów // Kultura Fizyczna. - 1997, nr 9/10, s. 15-18

KOTWIŃSKA Bogna, GOLDSTEIN Aleksandra : Sposób na spędzanie wolnego czasu : scenariusz zajęcia zintegrowanego dla klasy III // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 2, dod. s. X

KOWNACKA Barbara : Czas wolny naszych pociech // Nauczanie Początkowe. - 2000/2001, nr 6, s. 52-55

KOZAK Ewa : Wypoczynek młodzieży i jej rodziców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, s. 38-39

KOZAK Ewa : Miejsce wypoczynku wśród zajęć piątoklasisty // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 9, s. 23-30

KUBIAK Wiesława : Czas wolny w placówkach resocjalizacyjnych. Założenia i rzeczywistość // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1995, nr 2, s. 27-30

KUCHARCZYK Karol, SZMYTKE Rafał : Survival na wczasach dzieci i młodzieży, nowe spojrzenie na aktywny wypoczynek // Kultura Fizyczna. - 2000, nr 3/4, s. 24-25

LEBIODA Lidia : Czas wolny // Wychowawca. - 2004, nr 7/8, s. 17

LUBAŃSKI Krzysztof : Aktywność uczniów szkół podstawowych w czasie wolnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 9, s. 341-346

ŁOBOŻEWICZ Tadeusz : Wakacje dzieci i młodzieży : cele postulowane i rzeczywiste // Kultura Fizyczna. - 2000, nr 3/4, s. 24-25

MAKOWSKA Jolanta, SIARA Urszula : Z dala od centrum // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 1996, nr 6, s. 32-34

MARCHEWKA Anna : Czas wolny młodzieży głuchej zamieszkałej w internacie // Kultura Fizyczna. - 2000, nr 5/6, s. 30-32

MARCHEWKA Anna : Rola stowarzyszeń i organizacji społecznych w zagospodarowaniu czasu wolnego osób upośledzonych umysłowo // Kultura Fizyczna. - 2003, nr 1/2, s. 14-16

MARZEC Helena : Czas wolny małych dzieci w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 38-39

MIJAS Stanisław : Gdzie bywam, co robię. Czas wolny nastolatków // Problemy Opiekuńczo-wychowawcze. - 1997, nr 6, wkł. s. (10)-(14)

PARCHOMIUK Monika : Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim i sprawną umysłowo // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 4/5, s. 13-16

PINDERA Paweł, PINDERA Michał, SZOSTAK Aneta : Czas wolny dzieci // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr 4, dod. s. 76-90

PORZAK Robert : Czas wolny młodzieży // Grupa i Zabawa. - 1998, nr 3, s. 20-22

"POZWÓL dziecku poznać świat nie wyręczając się telewizją" - projekt zajęć warsztatowych dla rodziców / Hanna Grabowska [i in.] // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 6, dod. s. III-V

RACZKOWSKA Jadwiga : Czas wolny problemy i rozterki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1992, nr 5/6, s. 205-210

RACZKOWSKA Jadwiga : Znane i nowe problemy czasu wolnego // Problemy opiekuńczo-wychowawcze. - 2000, nr 6, s. 13-18

RADZISZEWSKA Hanna : Rola drużyny harcerskiej w wychowaniu do zdrowego trybu życia i umiejętności organizowania czasu wolnego // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 7/8, s. 38-39

RECHNIO Beata : Czas wolny - radość i problem // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 9-13

RZECZYCKA Aleksandra : Ferie na wesoło // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 10, s. 785-787

SĘPOWICZ-BUCZKO Katarzyna : Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 12, s. 32-35

SKÓRZYŃDKA Małgorzata : Zastosowanie technik Freineta w organizacji czasu wolnego dzieci przewlekle chorych // Szkoła Specjalna. - 1991, nr 2/3, s. 123-128

SMOLEŃ Monika, TYLEK Dariusz : Młodzież uprawiająca sport walki - jej nauka, czas wolny i aspiracje życiowe // Lider. - 2002, nr 3, s. 17-18

STASIAK Teresa : Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów poprzez aktywność ruchową // Lider. - 2003, nr 7/8, s. 16

STASIAK Urszula : O nową ofertę MDK // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 23-24

STUNDIS Leszek : Wolny czas ucznia // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 7, s. 19

ŚNIEŻYŃSKI Marian : Jak spędza czas wolny młodzież liceów ogólnokształcących? - Cz. 1 // Wychowawca. - 1996, nr 7/8, s. 13-14

ŚNIEŻYŃSKI Marian : Jak spędza czas wolny młodzież liceów ogólnokształcących? - Cz. 2 // Wychowawca. - 1996, nr 9, s. 15-16

ŚWIERZBIŃSKA Katarzyna : Czas wolny to problem pedagogiczny // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s. 37-41

TABOŁ Sebastian : Wpływ rodziny na wykorzystanie czasu wolnego // Życie Szkoły. -2002, nr 3, s. 150-152

TRUSKOLASKA Justyna : Zabawa jako forma spędzania wolnego czasu // Klanza w Czasie Wolnym. - 2003, nr 1, s. 3-9

TYRNA-ŁOJ Iwona : Zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 6, s. 29-30

WALCZAK Mieczysław : Czas wolny w placówkach opiekuńczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 9, s. 346-350

WALCZAK Mieczysław : Wpływ rodziców i nauczycieli na sposób wykorzystania czasu wolnego przez dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1991, nr 9, s. 420-421

WURSZT Halina : Zainteresowania hobbistyczne młodzieży // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 1, s. 41-43

ZAGOŹDZIŃSKA Gertruda : Organizacja czasu wolnego wychowanków // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1990, nr 9, s. 350-351

ZAWADZKA Anna : Zmiany systemu nauki a opieka nad dzieckiem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 3, s. 45-49

ŻMUDZIŃSKI Wojciech : Czas wolny - czasem straconym? : dla uczniów klas licealnych // Katecheta. - 2002, nr 12, s. 18-20

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.02.2005


© Biblioteka Pedagogiczna