Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

DEPRESJA I SAMOBÓJSTWA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

COLLADOS Zorraquino José : Depresja u dzieci i młodzieży. - Kraków : Wydaw. eSPe, 2002

DEPRESJA, esencja i ciało : antologia / wybór i oprac. Jacek Santorski. - Warszwa : Jacek Santorski CO Agencja Wydawnicza, 1992

ECKHARDT Annegret : Autoagresja. - Warszawa : Wydaw. W.A.B., 1998

HAUCK Paul : Depresja : dlaczego powstaje i jak ją przezwyciężyć. - Wyd. 3. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1998

HILLMAN James : Samobójstwo a przemiana psychiczna. - Warszawa : Wydaw. KR, 1996

HOŁYST Brunon : Na granicy życia i śmierci. - Warszawa : Białostockie Wydaw. Pracownicze "Iustitia", 1994

HOŁYST Brunon : Przywróceni życiu. - Warszawa : PWN, 1991

LLOYD-JONES Martyn : Duchowa depresja - jej przyczyny i leczenie. - Katowice : Wydaw. Areopag, 1994

PILECKA Barbara : Wybrane problemy samobójstw młodzieży. - Lublin : Pracownia Wydaw. Funadacji "Masz Szansę", 1995

ROLA Jarosław : Depresja u dzieci. - Warszawa : Wydaw. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2001

STRES, lęk, depresja / pod red. Diany L. Ajjan. - Warszawa : Amber, 1996

SUCHAŃSka Anna : Przejawy i uwarunkowania psychologiczne pośredniej autodestruktywności. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1998

ZDROWIE dzieci i młodzieży w aspekcie fizycznym, psychicznym, społecznym i duchowym / red. Jopkiewicz Andrzej, Szejbal Jan. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1998  

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BŁASZCZYK Luiza Monika : Postawy młodzieży akademickiej wobec problemu samobójstw // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 4, s. 11-13

BŁASZCZYK Luiza Monika : Utwórzmy poradnię pomocy wychowawczej // Nowa Szkoła. - 2001, nr 6, s. 43-45

BŁASZCZYK Luiza Monika : "Wezwanie do działania" - projekt akcji prewencji samobójstw w USA // Nowa Szkoła. - 2001, nr 2, s. 37-39

BOKSZCZANIN Anna : Psychologiczne konsekwencje powodzi u dzieci i młodzieży // Psychologia Wychowawcza. - 2000, nr 2/3, s. 172-181

BRONISZ Dorota : Młodzi ludzie nie chcą żyć : co trzeci nastolatek myśli o śmierci // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 7

CIUPIŃSKA Beata : TZA w pracy z młodzieżą // Nowa Szkoła. - 2004, nr 8, s. 18-21   CZARNOTA Elżbieta : Rodzina wobec problemu samobójstwnieletnich // Problemy Rodziny. - 2000, nr 1, s. 44-47 

EILSTEIN Helena : Uwagi o samobójstwie i eutanazji // znak. - 2001, nr 7, s. 47-60

GIERAD Alfreda : Zapobieganie samobójstwom u dzieci i młodzieży // Wychowawca. - 2003, nr 2, s. 21 

GMITROWICZ Agnieszka : Depresja i samobójstwa młodzieży. Co zrobić zanim będzie za późno // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 3-12

GRUSZCZYŃSKI Wojciech, FLORKOWSKI Antoni, TOKARZ-CZART Renata : Zachowania samobójcze i agresywne u dzieci i młodzieży a zdolność do służby wojskowej // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 4, dod. s. I-IV

JACKOWSKA Ewa : Postawy młodzieży wobec samobójstwa // Edukacja Humanistyczna. - 2001, nr 2, s. 65-75 

JAŁOCHO MAŁGORZATA : Jak pokonać depresję // Remedium. - 2004, nr 1, s. 14-15

KAWULA Stanisław : Młodzież wobec samobójstw i kary śmierci // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 12, s. 26-31

KLIŚ Maria : Świat jak wielka czarna dziura // Charaktery. - 1999, nr 9, s. 18-19

LENAR Dorota : Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży (wybór literatury) // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 10, s. 31

ŁAPIŃSKA Anna : Gdy życie traci sens... // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 8, s. 41-46  

NASTOLATEK woła : pomóżcie mi! - mówi Izabela Jarosławska, psycholog i psychoterapeuta, w rozmowie z Alicją Majewską // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 8-9    

NAWÓJ-POŁOCZAŃSKA Joanna : Postawy młodzieży wobec samobójstwa // Edukacja Humanistyczna. - 2001, nr 2, s. 65-75

OGIŃSKA-BULIK Nina : Zachowania typu A-B a rodzaje agresji u dzieci i młodzieży // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 4, s.339-345

OSZWA Urszula : Depresja u dzieci i młodzieży // Remedium. - 2004, nr 3, s. 10-11

OTRĘBA Aleksandra : Wołanie o pomoc // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 4, s. 40-42

PRAJSNER Mira : Co słychać w mediach // Remedium. - 2002, nr 3, s. VIII

RADZIWIŁŁOWICZ Piotr, RADZIWIŁŁOWICZ Wioletta : Samobójstwo i próba samobójcza - implikacje kliniczne i psychologiczne // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 5, s. 426-437

SAMOBÓJSTWO to grzech śmiertelny - mówi ks. Mirosław Krawczyk, który prowadzi lekcje katechezy w jednym z warszawskich gimnazjów, w rozmowie z Dorotą Bronisz // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 10, s. 12  

SAWAŚCIUK Ewelina : Autoagresja // Niebieska Linia. - 2003, nr 2, s. 17-18  

SIEWKO Aleksandra : Zamknięci w myślach // Cogito. - 2004, nr 18, s. 18-19  

SIKORA Renata : Bezradność, która może doprowadzić do depresji // Nowa Szkoła. - 2004, nr 5, s. 52-53 

SIKORSKI Wiesław : Psychoterapia skłonności samobójczych młodzieży. Teoria i praktyka // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1998, nr 3, s. 18-22

SIŃSKI Wojciech : Nie chcą żyć // Ekoświat. - 2003, nr 11, s. 39

SOŁTYSIAK Teresa, MOSIEWICZ Tomasz : Niektóre przyczyny oraz oceny prób i myśli samobójczych młodzieży // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 3, dod. s. III-V  

SZYMAŃSKA Joanna : Depresje młodzieńcze // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 2, s. 25-26  

TATAROWICZ Jan : Zagubieni w życiu i osamotnieni // Nowa Szkoła. - 1995, nr 9, s. 24-29  

URZĘDOWSKA Maja : Myśli o samobójstwie a osiągnięcia i niepowodzenia w nauce // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2000, nr 1, s.119-132  

WOJCIECHOWSKA Anna : Dla ciebie zabiję się // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 29, s. 5

ZNAKI ostrzegawcze / tł. z ang. Michał Gumowski // Charaktery. - 2004, nr 7, s. [33-36]

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.02.2005


© Biblioteka Pedagogiczna