Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

NOWA MATURA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze   

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE  

WYDAWNICTWA ZWARTE

CLANCHY John, BALLARD Brygid : Jak pisać : poradnik maturzysty i studenta. - Warszawa : Wydawnictwo "EREMIS", 2001

GRĘBSKI Marek : Sukces na egzaminie. - Warszawa : WSiP, 2004

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BOCZEK Krzysztof : Maturalna rewolucja 2005! // Cogito. - 2003, nr 17, s. 8-11

ĆWIEK Joanna, LIPKO Anita : Nowa matura // Cogito. - 2004, nr 14, s. [22]-[24]

DOLATA Roman, PUTKIEWICZ Elżbieta, WIŁKOMIRSKA Anna : Reforma egzaminu maturalnego - oceny i rekomendacje // Polonistyka. - 2004, nr 6, s. 9(329)-15(335)

GÓRNIEWICZ Józef : "Nowa Matura 2005" z punktu widzenia reprezentanta szkoły wyższej // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 3, s. 3-6

JANICKI Piotr : Matura czyli potwierdzenie rozwoju // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 9, s. [46]-47

JASTRZĘBSKA Lidia : Rusza nowa matura // Nowa Szkoła. - 2004, nr 7, s. 23-26

JUREK Krzysztof : O wyższości egzaminów wstępnych nad maturą : (albo odwrotnie) // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 19, s. 7

KONARZEWSKI Krzysztof : O czym mówią egzaminy // Polonistyka. - 2004, nr 6, s. 4(324)-8(328)

KORDZIŃSKI Jarosław : Co nowego z maturą? // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 16, dod. s. [I], V

LIPKO Anita : Maturalny bank danych. Spór o nową maturę. Cz. 1 // Cogito. - 2004, nr 20, s. 109-110

LIPKO Anita : Maturalny bank danych. Spór o nową maturę. Cz. 2 // Cogito. - 2004, nr 21, s. 109-110

MĄCZYŃSKA-DILIS Agnieszka : Realny sprawdzian wiedzy // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 17, s. 12-13

(MG) : Na studia ze starą i nową maturą // Dziennik Łódzki. - 2004, nr 305, s. 1-2

M.K. : Wiele przed nami : III Międzynarodowe Forum Edukacyjne na temat sposobów wykorzystania wyników oceniania zewnętrznego w planowaniu pracy szkół i procesu kształcenia // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 23, s. 16

NIE taki straszny / rozm. Krystyny Strużyny z Marią Macierz // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 1, s. 5

NIEMIERKO Bolesław : Jaki pomiar dydaktyczny jest nam potrzebny? // Edukacja. - 2004, nr 2, s. 33-52

NIEZGODA Agnieszka, WILK Ewa : Zmowa testowa // Polityka. - 2004, nr 49, s. 90-91

NOWA matura / rozm. Krzysztofa Boczka z Mirosławem Sawickim // Cogito. - 2004, nr 10, s. 30-31

NOWA, obowiązkowa / rozm. Łukasza Sionka z Romanem Dziedzicem i Jadwigą Brzdąc // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 7, dod. s. II

ODLICZANIE : kształt matury 2005 // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 50, s. 9

PARADOWSKA-STAJSZCZAK Magdalena, BIELECKA-PRUS Joanna : Czy reforma zda egzamin? : analiza dyskursu społeczno - politycznego wokół nowej matury // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 4, s. [175]-199

PILIS Żaneta Elżbieta : Róże czy ciernie? : [matura 2005] // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 30, s. II-III

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych // Dziennik Ustaw. - 2004, nr 199, poz. 2046

SARWIŃSKA Monika : Matura tak, ale wolimy to sprawdzić //Gazeta Szkolna. - 2004, nr 39, s. [I], II

STRUŻYNA Krystyna : Matura 2005 // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 30, s. I-IV

STRUŻYNA Krystyna : Matura na celowniku // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 2, s. 3

STRUŻYŃSKI Klemens : Nowa matura : ekspertyzy i rzeczywistość // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 38-39

STRUŻYŃSKI Klemens : Nowe standardy egzaminacyjne // Nowa Szkoła. - 2003, nr 3, s. 17-18

ŚLEDZIŃSKA Maria : Już za rok matura // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 27/28, s. 4

TERMINARZ nowej matury // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 52, s. 3

TRZASKA Małgorzata : Kiedy nowa matura? // Matematyka. - 2003, nr 3, s. 167

ZARZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 października 2003 roku zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów okręgowym komisjom egzaminacyjnym // Monitor Polski. - 2003, nr 50, poz. 777

JĘZYK POLSKI

WYDAWNICTWA ZWARTE

DRABAREK Barbara, FALKOWSKI Jacek, STACHOWICZ Aleksandra : Język polski : 100 bohaterów lektur : Poradnik Licealisty. - Warszawa : Wydawnictwo "KRAM", 2003

DZIUROWA Krystyna : Literatura w motywach : Poradnik Licealisty. - Warszawa : Wydawnictwo "KRAM", 2003

INFORMATOR maturalny od 2005 roku z języka polskiego / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Wydawnictwo CKE, 2003

JAGIEŁA Aneta : Język polski: sprawdziany, arkusze egzaminacyjne : zakres podstawowy i rozszerzony. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro, 2004

JAGIEŁA Aneta, STEFAŃCZYK Stanisław : Język polski. Cz. 1. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2003
Pozycja zawiera teksty źródłowe, sprawdziany i testy dotyczące epok literackich - starożytności, średniowiecza, odrodzenia, baroku, oświecenia.

MAKOWIECKI Andrzej Z. : Słownik postaci literackich. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2000

POL Jolanta : Przed maturą z języka polskiego : zadania i ćwiczenia : od pozytywizmu do współczesności. - Cz. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2004

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BRODAWKA Anna, MICHALSKI Andrzej, MARKIEWICZ Aldona : Propozycje tematów na wewnętrzną (ustną) część egzaminu maturalnego z języka polskiego // Język Polski w Liceum. - 2002/2003, nr 4, s. 45-52

CHROSZCZYŃSKA Marta : Sen o wiośnie, czyli poloniści na wędrownym szlaku : Ogólnopolska Konferencja Polonistów // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 14, dod. s. VIII

CHRZĄSTOWSKA Bożena : Reforma w odwrocie - nauczyciel w okowach egzaminacyjnych // Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 5, s. 36-39

CHRZĄSTOWSKA Bożena : Trudne początki : [matura - egzamin wewnętrzny z języka polskiego] // Polonistyka. - 2004, nr 7, dod. s. 3-7

DĘBOWSKA-KĘPCZYK Joanna, STOSIO-BAKUŁA Teresa, STĘPNIEWSKA Bożena : Propozycja tematów z języka polskiego na wewnętrzny egzamin dojrzałości : MATURA 2005 // Język Polski w Liceum. - 2003/2004, nr 4, s. 29-39

DROGA Katarzyna, GŁOWACKI Witold : Starożytność. Cz. 1 : [wiedza z antyku niezbędna do zdania nowej matury] // Cogito. - 2004, nr 14, s. 77-83

FEDOROWICZ Agnieszka : [Wypracowania maturalne] // Cogito. - 2004, nr 18, s. 106-108

FEDOROWICZ Agnieszka : [Wypracowania maturalne] // Cogito. - 2004, nr 19, s. 106-108

FEDOROWICZ Agnieszka : [Wypracowania maturalne] // Cogito. - 2004, nr 20, s. 106-108

GRABOWSKA Lucyna : Propozycje zadań na pisemną część zewnętrzną egzaminu maturalnego z języka polskiego // Język Polski w Liceum. - 2002/2003, nr 4, s. 61-83

KOEHLER Krzysztof : Jak przygotować udaną wypowiedź? : [matura - egzamin wewnętrzny] // Polonistyka. - 2004, nr 7, dod. s. 8-9

KRÓTKIE wypracowania . Cz. 2 // Cogito. - 2004, nr 3, s. 100-103

KUR Elżbieta : Podstawa programowa czy "Informator..."? // Polonistyka. - 2004, nr 3, s. 52-53

LIPKO Anita : Egzamin pisemny z języka polskiego // Cogito. - 2004, nr 17, s. 109-110

LIPKO Anita : Egzamin pisemny z języka polskiego - poziom rozszerzony // Cogito. - 2004, nr 18, s. 109-110

LIPKO Anita : Egzamin ustny z języka polskiego - prezentacja // Cogito. - 2004, nr 15, s. 109-110

LIPKO Anita : Egzamin ustny z języka polskiego - rozmowa // Cogito. - 2004, nr 16, s. 109-110

ŁUGOWSKA Marta : Opinia na temat nowej matury z języka polskiego // Polonistyka. - 2004, nr 6, s. 22(342)-29(349)

MATURA 2005 : prezentacje maturalne // Cogito. - 2004, nr 4, s. 121-122

MATURA pisemna . Cz. 1 // Cogito. - 2004, nr 8, s. [94]-102

MATURA pisemna . Cz. 2 // Cogito. - 2004, nr 9, s. [106]-114

MATURA próbna : zestaw przetrwania . Cz. 1 // Cogito. - 2004, nr 2, s. 97-101

MIKA Tomasz : "Język moich rówieśników" jako temat egzaminu wewnętrznego // Polonistyka. - 2004, nr 7, dod. s. 22-24

PILIS Żaneta Elżbieta : Mój maturalny rok (1) // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 37, s. 7-8

PILIS Żaneta Elżbieta : Mój maturalny rok. Cz. 3 // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 41, s. 13-14

POREMBSKA Katarzyna : [Wypracowania maturalne] // Cogito. - 2004, nr 21, s. 106-108

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów // Dziennik Ustaw. - 2003, nr 90, poz. 846

SAWICKI Mirosław : Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej odpowiada polonistom // Polonistyka. - 2004, nr 3, s. 54-55

ŚLIWIŃSKI Piotr : Temat : Zagłada // Polonistyka. - 2004, nr 7, dod. s. 18-21

TYMIŃSKA-BOCIĄG Wioletta : "Informator maturalny" zaskoczył polonistów // Nowa Polszczyzna. - 2003, nr 4, s. 50

W każdym "Cogito" zdajesz maturę // Cogito. - 2004, nr 1, s. 105-[112]

W każdym "Cogito" zdajesz maturę // Cogito. - 2004, nr 2, s. 108-116

W każdym "Cogito" zdajesz maturę // Cogito. - 2004, nr 3, s. 104-112

W każdym "Cogito" zdajesz maturę // Cogito. - 2004, nr 4, s. 112-120

W każdym "Cogito" zdajesz maturę // Cogito. - 2004, nr 5, s. 98-[106]

W każdym "Cogito" zdajesz maturę // Cogito. - 2004, nr 6, s. 95-104

W każdym "Cogito" zdajesz maturę // Cogito. - 2004, nr 7, s. 105-112

W każdym "Cogito" zdajesz maturę // Cogito. - 2004, nr 8, s. 103-110

ZASŁONA Iza : 100 pytań za ustną - żelazny zestaw // Cogito. - 2004, nr 10, s. 95-114

ZASŁONA Iza : Egzamin maturalny z języka polskiego // Cogito. - 2004, nr 15, dod. s. [1]-16

ZASŁONA Iza : Egzamin maturalny z języka polskiego // Cogito. - 2004, nr 17, dod. s. [1]-12, [1]-4

ZASŁONA Iza : Egzamin maturalny z języka polskiego // Cogito. - 2004, nr 18, dod. s. [1]-12, [1]-4

ZASŁONA Iza : Egzamin maturalny z języka polskiego // Cogito. - 2004, nr 19, dod. s. [1]-12, [1]-4

ZASŁONA Iza : Egzamin maturalny z języka polskiego // Cogito. - 2004, nr 20, dod. s. [1]-12, [1]-4

ZASŁONA Izabela : Egzamin maturalny z języka polskiego // Cogito. - 2004, nr 21, s. [1]-12, [1]-4

ZASŁONA Iza : Wypracowania maturalne // Cogito. - 2004, nr 14, s. 84-97

ZASŁONA Iza : [Wypracowania maturalne] // Cogito. - 2004, nr 19, s. 100-102, 103-105

ZASŁONA Iza : [Wypracowania maturalne] // Cogito. - 2004, nr 20, s. 100-105

ZASŁONA Iza : [Wypracowania maturalne] // Cogito. - 2004, nr 21, s. 100-105

ZASŁONA Iza, GŁOWACKI Witold : Barok // Cogito. - 2004, nr 20, s. 80-87

ZASŁONA Iza, GŁOWACKI Witold : Oświecenie // Cogito. - 2004, nr 21, s. 80-85

MATEMATYKA I INFORMATYKA

WYDAWNICTWA ZWARTE

INFORMATOR maturalny od 2005 roku z matematyki / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Wydawnictwo CKE, 2003

 INFORMATOR maturalny od 2005 roku z informatyki / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Wydawnictwo CKE, 2003

SUPADY Tadeusz : Matematyka - testy : zadania testowe wielokrotnego wyboru dla uczniów szkół średnich. - Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo "TUKAN REMY", 2002

ŚWIDA Elżbieta, KŁACZKOW Krzysztof, WINSZTAL Agnieszka : Matematyka : sprawdziany, arkusze egzaminacyjne : zakres podstawowy i rozszerzony. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Krzysztof Pazdro, 2004

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

KAZANA Joanna, KRASICKI Ryszard : Zadania przygotowawcze // Matematyka w Szkole. - 2004, nr 13, s. 40-43

ŁOŚ Rudolf : Matura - sprawa publiczna : [Czy matematyka będzie przedmiotem obowiązkowym na maturze?] // Matematyka w Szkole. - 2004, nr 13, s. 2-3

NOWAK Dorota : Przed maturą // Matematyka. - 2003, nr 1, s. 19-20

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów // Dziennik Ustaw. - 2003, nr 90, poz. 846

STRUŻYNA Krystyna : Egzamin z komputerem // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 51, s. 16

BIOLOGIA I GEOGRAFIA

WYDAWNICTWA ZWARTE

INFORMATOR maturalny od 2005 roku z biologii / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Wydawnictwo CKE, 2003

INFORMATOR maturalny od 2005 roku z geografii / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Wydawnictwo CKE, 2003

JANICKI Wojciech, RODZOŚ Jolanta : Geografia : sprawdziany, arkusze egzaminacyjne : zakres podstawowy i rozszerzony. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004

KOWALCZYK Maria, FILIPSKA Jadwiga : Biologia : sprawdziany, arkusze egzaminacyjne : zakres podstawowy i rozszerzony. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004

SKIRMUNTT Grażyna, SKIRMUNTT Krzysztof, WIECZOREK Izabela : Biologia : zbiór zadań maturalnych. - Gdynia : Wydawnictwo "OPERON", 2003

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

KICIŃSKA Bożena : Geografia : testy dla licealistów // Geografia w Szkole. - 2003, nr 4, s. 253-254

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów // Dziennik Ustaw. - 2003, nr 90, poz. 846

SPALIK Krzysztof : Nowa matura, nowe wątpliwości : [matura z biologii] // Biologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 15-18

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WYDAWNICTWA ZWARTE

INFORMATOR maturalny od 2005 roku z historii / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Wydawnictwo CKE, 2003

INFORMATOR maturalny od 2005 roku z wiedzy o społeczeństwie / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Wydawnictwo CKE, 2003

KAKAREKO Jan : Wiedza o społeczeństwie : testy sprawdzające dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony. - Gdynia : Wydawnictwo "OPERON", 2004

PIENIĄŻEK Maria : Historia : testy dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia. - Warszawa : Wydawnictwo "EFEKT", 2000

SOCHACKI Włodzimierz : Wiedza o społeczeństwie : sprawdziany, arkusze egzaminacyjne : zakres podstawowy i rozszerzony. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004

SUPREWICZ Jerzy : Wiedza o społeczeństwie od A do Z : repetytorium : matura, egzaminy na wyższe uczelnie. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo "KRAM", 2003

WYWIAŁ Ireneusz : Historia : sprawdziany, arkusze egzaminacyjne : zakres podstawowy i rozszerzony. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ANUSIEWICZ-DZIAŁAK Bożena : Informator o maturze 2005 : [dotyczy historii] // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 1, s. 52-55

ANUSIEWICZ-DZIAŁAK Bożena : Matura z historii w 2005 roku // Wiadomości Historyczne. - 2003, nr 5, s. 292-297

ANUSIEWICZ-DZIAŁAK Bożena : Matura z historii w 2005 roku // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 1, s. 52 - 55

ANUSIEWICZ-DZIAŁAK Bożena : Za rok inna matura : kilka refleksji : [matura z historii] // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 3, s. 164-169

DROGA Katarzyna, GŁOWACKI Witold : Starożytność. Cz. 1 : [wiedza z antyku niezbędna do zdania nowej matury] // Cogito. - 2004, nr 14, s. 77-83

JUREK Krzysztof : Egzaminy Ministra historii i wos : matura 2005 // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 40, s. 5

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów // Dziennik Ustaw. - 2003, nr 90, poz. 846

FIZYKA I CHEMIA

WYDAWNICTWA ZWARTE

INFORMATOR maturalny od 2005 roku z chemii / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Wydawnictwo CKE, 2003

INFORMATOR maturalny od 2005 roku z fizyki i astronomii / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Wydawnictwo CKE, 2003

PAZDRO Krzysztof, KOSZTOŁOWICZ Piotr : Chemia : sprawdziany, arkusze egzaminacyjne : zakres podstawowy i rozszerzony. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BASTER-GRZĄŚLEWICZ Maria : Co z Nową maturą?. Cz. 1 : [matura z fizyki] // Fizyka w Szkole. - 2004, nr 4, s. 32(224)-38(230)

BASTER-GRZĄŚLEWICZ Maria : Co z Nową maturą?. Cz. 2 : [matura z fizyki] // Fizyka w Szkole. - 2004, nr 5, s. 36(292)-51(307)

KUŚMIERCZUK Krzysztof : Jak przygotować uczniów do nowej matury? : [matura z chemii] // Chemia w Szkole. - 2003, nr 4, s. 249-262

MOSTOWSKI Jan, NATORF Włodzimierz, TOMASZEWSKA Nina : Uczyć fizyki czy przygotowywać do matury? // Fizyka w Szkole. - 2003, nr 5, s. 296-299

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów // Dziennik Ustaw. - 2003, nr 90, poz. 846

SMÓLSKI Adam : Równanie w dół : [matura z fizyki] // Fizyka w Szkole. - 2004, nr 3, s. 37(165)-38(166)

JĘZYKI OBCE

WYDAWNICTWA ZWARTE

KADECKA-KOZIKOWSKA Monika : Język angielski - Advance upper - intermediate. Przewodnik metodyczny i scenariusze lekcji. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2004

INFORMATOR maturalny od 2005 roku z języka angielskiego / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Wydawnictwo CKE, 2003

INFORMATOR maturalny od 2005 roku z języka francuskiego / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Wydawnictwo CKE, 2003

INFORMATOR maturalny od 2005 roku z języka greckiego (klasycznego) i kultury antycznej / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Wydaw. CKE, 2003

INFORMATOR maturalny od 2005 roku z języka hiszpańskiego / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Wydawnictwo CKE, 2003

INFORMATOR maturalny od 2005 roku z łacińskiego i kultury antycznej / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Wydawnictwo CKE, 2003

INFORMATOR maturalny od 2005 roku z języka niemieckiego / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Wydawnictwo CKE, 2003

INFORMATOR maturalny od 2005 roku z języka portugalskiego / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Wydawnictwo CKE, 2003

INFORMATOR maturalny od 2005 roku z języka rosyjskiego / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Wydawnictwo CKE, 2003

INFORMATOR maturalny od 2005 roku z języka szwedzkiego / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Wydawnictwo CKE, 2003

INFORMATOR maturalny od 2005 roku z języka włoskiego / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Wydawnictwo CKE, 2003

RYBAK Iwona, ATHERTON William : Let's study grammar : repetytorium z gramatyki języka angielskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2004

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARTKOWIAK Magdalena : Nowa matura z języka rosyjskiego // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 1, s. 135-137

CZARNECKA-CICHA Barbara : Jak korzystać z "Informatora maturalnego 2005"? : [dotyczy języków obcych] // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 4, s. 55-57

CZARNECKA-CICHA Barbara : Matura czy certyfikaty językowe? // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 6, s. 114-116

CZARNECKA-CICHA Barbara : Nie bójmy się nowej matury : [dotyczy języka obcego] // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 4, s. 64-66

GŁOWACKA-ZIAJKA Aleksandra : Jak rozwinąć u ucznia umiejętność wygłaszania ustnej prezentacji : [matura ministra języka obcego] // Języki Obce w Szkole. - 2003, nr 2, s. 55-59

JASTRZĘBSKA Lidia : Matura 2005 - język obcy // Nowa Szkoła. - 2004, nr 8, s. 36-38

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów // Dziennik Ustaw. - 2003, nr 90, poz. 846

STRUŻYNA Krystyna : Po polsku, niemiecku, angielsku : [matura 2005 absolwentów klas dwujęzycznych] // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 50, s. 10-11

WŁUDARCZYK-DUDZIC Anna : Nowa Matura z języka angielskiego // Nowe w Szkole. - 2003, nr 11, s. 12-13, 14

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

INFORMATOR maturalny od 2005 roku dla osób niesłyszących / oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Wydawnictwo CKE, 2003

ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 kwietnia 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów // Dziennik Ustaw. - 2003, nr 90, poz. 846

 

Oprac. Sylwia Wydra
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 18.01.2005


© Biblioteka Pedagogiczna