Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

PEDOFILIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

  

WYDAWNICTWA ZWARTE

 BRĄGIEL Józefa : Zrozumieć dziecko skrzywdzone. - Wyd. 2. - Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 1996

HERMAN Judith Lewis : Przemoc : uraz psychiczny i powrót do równowagi. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002

GLASER Danya, FROSH Stephen : Dziecko seksualnie wykorzystywane ; tłum. z ang. Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydaw. Lek. PZWL, 1995

JUNDZIŁŁ Irena : Dziecko - ofiara przemocy. - Warszawa : WSiP, 1993

KEPIŃSKI Antoni : Z psychopatologii życia seksualnego. - Wyd. 1 w tej edycji. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2003

MADANES Cloé : Seks miłość przemoc : psychoterapia sprawców i ofiar. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1999

MILLER Alice : Zniewolone dzieciństwo : ukryte źródła tyranii. - Poznań : Media Rodzina of Poznań, 1999

OKRUCIEŃSTWO i zbrodnia dziecięca : incydent czy znak czasu ? / red. Lesław Pytka, Barbara Głowacka. - Warszawa : Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego, 2000

PODGAJNA-KUŚMIEREK Magdalena : Pedofilia : zarys zagadnienia. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2003

POSPISZYL Irena : Przemoc w rodzinie. - Warszawa : WSiP, 1998

POSPISZYL Irena : Razem przeciw przemocy. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 1999

SPOŁECZNE konteksty zaburzeń w zachowaniu / red. Bronisław Urban. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2001

ZAGROŻENIA życia rodzinnego / red. Grażyna Poraj, Jan Rostowski. - Łódź : Wydaw. Uniw. Łódzkiego, 2003

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABY pomóc dzieciom wykorzystywanym seksualnie // Świat Problemów. - 2004, nr 1, s. 29-30

BARANOWICZ Krystyna : Seksualne krzywdzenie dziecka // Edukacja. - 1998, nr 2, s. 66-77

BĄKOWSKA Marta : Przemoc w rodzinie a zaburzenia dziecka // Edukacja. - 1998, nr 2, s. 43-54

BEISERT Maria : I skrzywdzeni, i naznaczeni // Charaktery. - 2004, nr 4, s. 32-33

BENDYK Edwin : Ciemna strona Internetu // Polityka. - 2004, nr 31, s. 66-67

BOĆWIŃSKA-KILUK Beata : Dzieciństwo moim skarbem, przemoc moim przekleństwem // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 8, s. 55-60

BOROWIEC-BUDZIŁOWICZ Monika : System rodzinny a wykorzystywanie seksualne dzieci // Problemy Alkoholizmu. - 1999, nr 4, s. 22-23

FILAR Marian : Przestępstwa seksualne w nowym polskim kodeksie karnym // Problemy Rodziny. - 1999, nr 2/3, s. 53-58

GWIZDEK Bożena : Konferencja "Dziecko wykorzystywane seksualnie diagnoza i interwencja" // Świat Problemów. - 2003, nr 6, wkł. s. IV-V

GWIZDEK Bożena : Profilaktyka i prewencja przemocy seksualnej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 7, s. 61-62

IZDEBSKI Zbigniew : Internetowa pedofilia : internet daje możliwość rozpowszechniania na cały świat materiałów zawierających pornografię // Niebieska Linia. - 2002, nr 3, s. 13-15

JAKICH krzywd doznają? // Świat Problemów. - 2003, nr 5, s. 8

KRAJEWSKI Radosław : Pedofilia - aspekty prawne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 5, s. 38-41

KMIECIK-BARAN Krystyna : Konsekwencje przemocy doświadczanej w dzieciństwie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 4, s. 26-29

KNAP Jarosław : Wakacje pedofilów // Wprost. - 2004, nr 28, s. 20-24

KOŁODZIEJCZAK Katarzyna : Dziecko ofiarą przemocy w rodzinie - zarys problemu // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 10/11, s. 37-38

KOMERCYJNE wykorzystywanie seksualne dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 10, s. 5-13

KOMOSIŃSKA Krystyna : Przemoc seksualna wobec dzieci w rodzinie (definicje, częstość występowania, przyczyny, objawy, formy i skutki, możliwości pomocy) // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4/5/6, s. 52-63

KORDOŃ Małgorzata : Zły dotyk // Charaktery. - 2004, nr 9, s. 41-42

KORDOŃ Małgorzata : Niebezpieczeństwa sieci // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 55-64

KULCZYŃSKA Sylwia : Przemoc seksualna wobec dzieci // Niebieska Linia. - 2002, nr 3, s. 3-5

LEW-STAROWICZ Zbigniew : Przemoc seksualna wobec dzieci // Opieka Wychowanie Terapia. - 1994, nr 4, s. 13-18

LIDERA-WYSOCZAŃSKA Agnieszka : Ten straszny bliski // Charaktery. - 1998, nr 3, s. 12-17

MAĆKOWIAK Jolanta : Przemoc wobec dziecka w rodzinie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 5, s. 34-38

MELLIBRUDA Jerzy : Dzieciom dzieje się krzywda // Świat Problemów. - 2002, nr 2, s. 32-34

OSTASZEWSKA Anna : Ofiara i sprawca // Świat Problemów. - 1998, nr 11, s. 10-16

POSPISZYL Irena : Wykorzystywanie seksualne dzieci a psychoseksualne funkcjonowanie jednostek w rodzinach // Problemy Rodziny. - 1993, nr 5, s. 31-37

POSPISZYL Irena : Sprawy seksualnego wykorzystywania dzieci // Psychologia Wychowawcza. - 1997, nr 3, s. 242-250

POSPISZYL Kazimierz : Pedofilia : kilka poglądów na temat jej genezy // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 87-93

RACZKOWSKA Jadwiga : Syndrom dziecka źle traktowanego // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 2, s. 49-55
Przemoc dorosłych wobec dzieci, agresja, nadużycia seksualne

SAJKOWSKA Monika : Problem wykorzystywania seksualnego dzieci // Polityka Społeczna. - 2004, nr 9, s. 49-58

SAJKOWSKA Monika : Od milczenia do eksplozji : jak problem wykorzystywania seksualnego dzieci przedstawia polska prasa? // Niebieska Linia. - 2004, nr 3, s. 13-17

SALAŃSKI Witold : Parafilie // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 31, s. 7

SFORA Małgorzata : Przemoc seksualna wobec dzieci // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 2, s. 41-43

SIKORSKI Wiesław : Dziecko okaleczone urazem // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 10, s. 15-20

SZULIK Małgorzata : Przypadek Pauliny // Niebieska Linia. - 2002, nr 3, s. 9-11

TATAROWICZ Jan : O nieletnich zranionych przez "zły" dotyk // Nowa szkoła. - 2002, nr 7, s. 44-46

ŚPIEWAK Jakub : Dziecko zagrożone on-line : Fundacja Kidprotect // Niebieska Linia. - 2004, nr 3, s. 27-29

TUCHOLSKA Stanisława : Zjawisko seksualnego krzywdzenia dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 10, s. 20-23

WALEWSKI Paweł : Tani łup : ofiarami pedofilów stają się coraz młodsze dzieci // Polityka. - 1996, nr 35, s. 63-64

WIDERA-WYSOCZAŃSKA Agnieszka : Twój uczeń - ofiara seksualnej przemocy // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 65-76

WIDERA-WYSOCZAŃSKA Agnieszka : Wiedzieć, aby pomagać // Charaktery. - 2003, nr 5, s. 27

WIDERA-WYSOCZAŃSKA Agnieszka : Bezpieczna prywatność dziecka // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 77-86

WOJTASIK Łukasz : Ala.m@internet.pl // Niebieska Linia. - 2004, nr 3, s. 25-27

WÓJCIK Magdalena : Wykorzystywanie seksualne // Remedium. - 2003, nr 3, s. 22-23

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 11.01.2005


© Biblioteka Pedagogiczna