Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

KSZTAŁCENIE INTEGRACYJNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2003-2004

WYDAWNICTWA ZWARTE   CHODKOWSKA Maria : Socjopedagogiczne problemy edukacji integracyjnej dzieci z obciążeniami biologicznymi i środowiskowymi. - Warszawa : WSP TWP, 2004  

ARTYKUŁU Z CZASOPISM  

BARAŃSKA Jolanta : Dzieci z uszkodzonym słuchem w nauczaniu integracyjnym // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 4, s. 236-239  

BARAŃSKA Mariola : Integracja, kiedy i za jaką cenę // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 45-49  

BASZCZYK Iwona : Moje doświadczenia i organizacja pracy w klasie integracyjnej // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 5, s. 50-58  

BĄBEL Przemysław : Uczenie się przez obserwację w grupach integracyjnych // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 17-21  

BĄBKA Jarosław : Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 8, s. 458-462  

CECKA Ewa : Dziecko słabo widzące w szkole integracyjnej na etapie edukacji wczesnoszkolnej : z doświadczeń nauczyciela wspierającego // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 32-36  

CZUBAK Joanna, TOMKIEWICZ-BĘTKOWSKA Aleksandra : Pokaz lekcji w klasie integracyjnej // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 19-21
Lekcje otwarte dla nauczycieli.  

CZUBAK Joanna, TOMKIEWICZ-BĘTKOWSKA Aleksandra : Praca w klasie integracyjnej // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 37-43
Szkoła Podstawowa nr 11 z oddziałami integracyjnymi w Katowicach.  

CZUBAK Joanna, TOMKIEWICZ-BĘTKOWSKA Aleksandra : Szkoła jest dla wszystkich // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 7-10  

DĄBROWSKI Dominik : Gry i zabawy ruchowe w kształceniu zintegrowanym // Lider. - 2003, nr 6, s. 21-22

 
DETKA Joanna, WABIA Beata : Jak organizować pracę na zajęciach w klasie integracyjnej // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 59-70 

DRYŻAŁOWSKA Grażyna, ŻURAW Hanna : Integracja społeczna osób niepełnosprawnych : Warszawa, 19-22 listopada 2003 // Ruch Pedagogiczny. - 2003, nr 5/6, s. 114-116  

FIETKO Anna : Praca dydaktyczno-wychowawcza w klasach integracyjnych // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 44-50  

GRYGIER Urszula : Znaczenie różnorodności uczniów w klasach integracyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 7, s. 38-42  

HABDAS Monika : Świetlica w podstawowej szkole integracyjnej : główne cele i miejsce w procesie kształcenia integracyjnego // Klanza w Czasie Wolnym. - 2004, nr 1, s. 3-7  

KLACZAK Marzena : Praca z uczniem niesłyszącym w szkole ogólnodostępnej // Nowa Szkoła. - 2003, nr 4, s. 32-33  

KLIMASZEWSKA Anna : Przegląd literatury na temat wychowania i nauczania integracyjnego // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 99-108  

KOTECKA Katarzyna : Zabawy integracyjne w Biskupcu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 8, s. 492-494  

KOWALCZYK Elżbieta : Chcemy być razem // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 6, s. 344-345  

KOWALSKA Ewa : Dziecko niedosłyszące w mojej klasie // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 51-58  

KOZAK Agnieszka, SKOCZYLAS Anna : O trudnej drodze do integracji : Paulina // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 1, s. 46-47 

 
 

KRAUZE-SIKORSKA Hanna : Edukacja wczesnoszkolna dzieci o odmiennym rozwoju // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 1/2, s. 158-165

 

LABOCHA Wojciech : Czy wyjazdy zagraniczne sprzyjają integracji młodzieży zdrowej z niesłyszącymi // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 4, s. 235-236  

 

MAĆKOWIAK Katarzyna : Czy szkoła jest gotowa do przyjęcia dzieci innych? // Edukacja. - 2003, nr 1, s. 66-74  

 

MATELA Barbara : Wzajemne dawanie i branie : w klasach integracyjnych // Edukacja i Dialog. -2004, nr 6, s. 11-14  

MASZCZAK Tadeusz : Sport powszechny jako globalne wyzwanie integracyjne // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 12, s. 22-26  

MINCZAKIEWICZ Elżbieta M. : Niepełnosprawni wobec szans na normalizację // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 3, s. 158-167  

NAREWSKA Jolanta, WOŹNIAK Elżbieta : Integracja czy izolacja? // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 6, s. 367-369  

NAREWSKA Jolanta, WOŹNIAK Elżbieta : Integracja dziecka autystycznego z rówieśnikami // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 4, s. 43-44  

OLEŃSKA-PAWLAK Teresa : Wspomaganie uczniów przewlekle chorych w szkołach ogólnodostępnych // Nowa Szkoła. - 2003, nr 4, s. 22-27  

OLTER Monika : Teatrzyk w klasie integracyjnej // Nowe w Szkole. - 2003, nr 1, s. 6-7   PRZYBYŁOWSKA Beata, WODNIK Bożena : Czy Piotruś sobie poradzi? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 3, s. 18-19  

PTAK Ilona : Integracja w szkole i środowisku lokalnym // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 31-36   RASZEWSKA Maria : Folia bąbelkowa : praca w grupie integracyjnej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 5, s. 45-48  

REGULSKA Renata : Świat bez barier // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 8, s. 498-500  

ROLA Ewa, PIWOWARCZYK Ewa : Praca w klasie integracyjnej // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 20-21  

RUDAŚ Anita : Społeczna integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej : nauczanie i wychowanie integracyjne : (bibliografia w wyborze za lata 1993-2003) // Ruch Pedagogiczny. - 2003, nr 5/6, s. 127-132  

RUTKOWSKI Mirosław : Idea integracji edukacyjnej dzieci niepełnosprawnych we współczesnej polskiej szkole // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 7-16  

SIUDAK Elżbieta : Nauczanie w klasie integracyjnej // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 37-43  

SKOCZYLAS Anna : W przedszkolu integracyjnym // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, [nr] 8, s. 477-478  

SMYKOWSKI Błażej : Integracja w grupie edukacyjnej // Edukacja. - 2003, nr 3, s. 60-71  

STAŃCZYK Irena : Kształcenie integracyjne w opinii nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 22-29  

STAŃCZYK Małgorzata : Przedszkole integracyjne - miejsce spotkań i wspólnego życia dzieci ze specjalnymi potrzebami i dzieci zdrowych // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 81-84  

STRACHOTA Urszula, KOSSOWSKA Wioletta : Pracujemy w klasie integracyjnej // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 6, s. 365-366  

STRECKER Beata : Klasy integracyjne w kształceniu zintegrowanym // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 3, s. 179-184
Organizacja dnia pracy.  

STRZELECKA Alicja : Stosunki interpersonalne dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych w przedszkolnych grupach integracyjnych // Szkolne Wieści. - 2004, nr 3, s. 23  

SZUMSKI Grzegorz : Przez kształcenie integracyjne do integracji społecznej // Ruch Pedagogiczny. - 2003, nr 5/6, s. 24-39  

TADEUSIAK Katrzyna : Najważniejsze to, co nas łączy // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 6, s. 360-346  

TOKARZ Elżbieta : Jak pracuję z dzieckiem słabowidzącym? // Nowa Szkoła. - 2003, nr 4, s. 34-37  

TOMASZEWSKA Anna : Integracja dzieci o specjalnych potrzebach w kształtowaniu zintegrowanym // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 1, s. 30-31  

TOMASZEWSKA Małgorzata : Pierwsze doświadczenia // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 44-48

WINIARSKA Violetta, KARBOWNIK Aneta : Integrować - tak czy nie? // Przegląd Edukacyjny. - 2003, [nr] 5, s. 13  

WYJADŁOWSKI Tomasz : Wychowanie fizyczne a integracja uczniów szkoły specjalnej // Lider. - 2004, nr 3, s. 21-22  

ZACHARA Alicja : Kształcenie specjalne i integracyjne : podstawy reformy edukacyjnej // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 17, s. 5  

ZACHARA Alicja : Kształcenie specjalne i integracyjne : podstawy reformy edukacyjnej // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 17, s. 5  

ŻUBER Anna : Uczeń niepełnosprawny w szkole // Nowa Szkoła. - 2003, nr 4, s. 17-21

 

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 11.01.2005


© Biblioteka Pedagogiczna