Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

INNOWACJE I NOWATORSTWO PEDAGOGICZNE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2004

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BERNACKA Danuta : Od słowa do działania. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 2001

BRUDNIK Edyta, MOSZYŃKSA Anna, OWCZARSKA Beata : Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących. - Kielce : Zakł. Wydaw. SFS, 2000

DURAJ-NOWAKOWA Krystyna : Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej : modernizacja teorii i praktyki. - Kraków : "Impuls", 1998

EDUKACJA alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy : praca naukowa / red. Jacek Piekarski, Bogusław Śliwerski. - Kraków : "Impuls", 2000

FENSTERMACHER Gary D., SOLTIS Jonas F. : Style nauczania / przeł. Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : WSiP, 2000

KRÓLIKOWSKI Jacek : projekt edukacyjny : materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. CODN, 2001

NOWE konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku / red. Bogusław Śliwierski. - Kraków : "Impuls", 2001

OKOŃ Wincenty : Dziesięć szkół alternatywnych. - Wyd. 2. - Warszawa : WSIP, 1999

PŁÓCIŃKSKA Małgorzata, RYCHE Hanna : Czas współpracy i czas zmian. - Warszawa : WSiP, 2002

WARSZTATY edukacji twórczej / red. Elżbieta Oliszkiewicz, Ewa Repsch. - Wrocław : Wydaw. EUROPA, 2001

WÓJCICKA Maria : Wybrane metody i techniki aktywizujące : zastosowanie w procesie nauczania i uczenia się matematyki. - Warszawa : FRASZKA EDUKACYJNA, 2004

WÓJCIK Elżbieta : Metody aktywizujące w pedagogice grup. - Kraków : "Rubikon", 2000

ZMIENIAM siebie i swoją szkołę : praca zbiorowa / pod red. Jana Kropiwnickiego. - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 1997

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARTOSIAK-TOMASIAK Mariola : Twórczość pedagogiczna : opinie nauczycieli // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 3, s. 11-14

BIELECKA-JAHNZ Lidia : Między "być" a "mieć" // Nowe w Szkole. - 1998/99, nr 3, s. 14-16
Praca zajęła III miejsce w konkursie : "Nowatorze, dlaczego Ci się chce?"

BIELSKI Janusz : Nowatorstwo pedagogiczne w wychowaniu fizycznym // Lider. - 2004, nr 2, s. 8-9

BIENIEK Maria, KRUPA Katarzyna : Metoda Jaźwińskiego : (próba zastosowania mnemotechniki w nauczaniu historii) // Wiadomości Historyczne. - 1998, nr 2, s. 89-95

BLASKO Michał, ONDEROVA Ludmiła : System nauczania z cyklem zamkniętym // Fizyka w Szkole. - 1999, nr 1, s. 55-58, 62

BORAWSKA Iwona : Innowacje w edukacji wczesnoszkolnej // Ruch Pedagogiczny. - 1999, nr 1/2, s. 117-124; Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s. 145-148

CHOJNACKA Ludmiła : Współczesne tendencje w nauczaniu początkowym matematyki // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 1, s. 10-13

DURDA Marek : Wykorzystać siłę spontaniczności // Nowe w Szkole. - 1998/99, nr 5, s. 15-16

EUROPEJSKIE umiejętności w zakresie obsługi komputera // Nowe w Szkole. - 1998/99, nr 10, s. 9-10
Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy (ECDL) i Europejska Karta Umiejętności Komputerowych (ECSC)

FILIPOWICZ Renata : Jak to się zaczęło? // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 1, s. 11-12
Początki nauczania zintegrowanego w Kwiatonowicach.

FIRLEJ Krystyna, SMYK Elżbieta, CEBULA Zbigniew : Tematyka wiodąca - edukacja europejska // Nowe w Szkole. - 1998/99, nr 10, s. 12-17

GIZA Teresa : Innowatyka pedagogiczna - zmiany w teorii i praktyce // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 17-21

GŁÓWKA Małgorzata : Stosowanie celów operacyjnych w nauczaniu biologii // Biologia w Szkole. - 1999, nr 1, s. 37-38

GUTOWSKA Wiesława : Nauczanie tańca w szkole - fragmenty innowacji pedagogicznej // Lider. - 2001, nr 6, s. 11-13

INNOWACJE pedagogiczne z przedmiotów ogólnokształcących realizowane w szkołach Łodzi i województwa w roku szkolnym 1998/99 // Przegląd Edukacyjny. - 1998, nr 4, s. 20-24

KARŁOWSKA Krzysztofa : "Pajęczyna" łączy i mobilizuje // Nowe w Szkole. - 1998/99, nr 5, s. 19-20
Zaangażowanie uczniów w przygotowanie i przeprowadzenie lekcji. Nauczyciel stoi z boku ...

KLIMASZEWSKA Anna : Zestawienie bibliograficzne obejmujące wybrane pozycje dotyczące innowacji pedagogicznych we współczesnej szkole // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 96-105

KOSIBA Grażyna, MADEJSKI Eligiusz : Oczekiwania i rzeczywista aktywność innowacyjno-badawcza nauczycieli wf // Kultura Fizyczna. - 2001, nr 5/6, s. 65-67

KOSIBA Grażyna, MADEJSKI Eligiusz : Teoria i praktyka w działalności innowacyjnej nauczyciela // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 4, s. 161-163

KOWALCZYK Edyta : Psychologiczny portret nauczyciela innowatora // Nowe w Szkole. - 2003, nr 11, s. 17, 18, 19, 20, 21

KOWALSKA Joanna : Odkryć możliwości // Nowe w Szkole. - 1998/99, nr 5, s. 14-15
Wyróżnienie w konkursie "Nowatorze, dlaczego Ci się chce?" Klasa dziennikarska

MAGDA Marzenna : Walory korespondencji międzyszkolnej // Nowe w Szkole. - 1998/99, nr 2, s. 20-22

MAZUR Bogdan : Z "Kreatorem" w Radomiu // Nowa Szkoła. - 1999, nr 5, s. 59-42

MUSZYŃSKI Bronisław : Transfer innowacji poprzez działanie // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 1, s. 13-14

NOWICKA Joanna : Zabawa z ortografią // Nowe w Szkole. - 1998/99, nr 9, s. 10-12
Międzyszkolny konkurs ortograficzny dla klas 1-3

OKRASZEWSKI Kazimierz, RAKOWIECKA Barbara : Kreowanie postaw innowacyjnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów - przyszłych studentów uczelni technicznych // Wychowanie techniczne w Szkole. - 2001, nr 2, s. 26-28

OSTROWSKI Andrzej : Czas rekolekcji // Nowe w Szkole. - 1998/99, nr 8, s. 21-23

OWCZAREK Czesław : Innowacyjności trzeba się uczyć // Nowe w Szkole. - 1998/99, nr 8, s. 13-23

PARKITA Ewa : Wykorzystanie komputera w kształceniu odbiorcy muzyki // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1999, nr 2, s. 81-87

PERESWIET-SOŁTAN Bożena : Gazetka klasowa // Życie Szkoły. - 1999, nr 1, s. 69-71
Program innowacji dotyczący pracy nad redagowaniem gazetki klasowej (klasy I-III).

PTAK Ilona : Integracja a szkoła promująca zdrowie // Nowe w Szkole. - 1998/99, nr 9, s. 18-22

RAFALIK Kazimierz : Formy, bloki, korelacje // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 1, s. 20-23
Innowacja stworzyła doskonałe warunki do pełnej korelacji przedmiotowej.

ROKITA Andrzej, RZEPA Tadeusz : Nowatorstwo dydaktyczne : wykorzystanie piłek edukacyjnych w kształceniu zintegrowanym w klasach I-III. - Cz. I-II // Lider. - 2002, nr 4, s. 5-6; nr 10, s. 30

SMEJDA Jolanta : Indywidualne karty ucznia // Nowe w Szkole. - 1999/2000, nr 1, s. 14-18
Indywidualne karty informacyjne o uczniu.

SOSNOWSKI Jan : "Grafis" - innowacja w szkole zawodowej // Nowe w Szkole. - 1998/99, nr 2, s. 18-19

SURA Elżbieta : Bo się nudziłam jako uczennica // Nowe w Szkole. - 1998/99, nr 8, s. 20-23
Wyróżnienie w konkursie "Nowatorze, dlaczego Ci się chce?"

TRZASKA Leszek : Innowatorzy na start // Remedium. - 2000, nr 9, s. 6-8

TUROWSKI Stanisław : Co mnie gna do nowatorstwa? // Nowe w Szkole. - 1998/99, nr 9, s. 15-17

WALUGA Anna : Muzyka uczłowiecza : o czytaniu i pisaniu muzyki // Nowe w Szkole. - 1998/99, nr 2, s. 16-19

WALUGA Anna : Rozśpiewać dzieci i młodzież : sprawozdanie z VIII Polsko-Węgierskiego Seminarium Kodaly'owskiego // Nowe w Szkole. - 1998/99, nr 9, s. 13-14

WĄS Irena , ROCHOWICZ Feliks : Wizje wychowania fizycznego : adaptacja i hartowanie // Lider. - 1999, nr 2, s. 12

 WILK Alfred : Innowacja wspomagana komputerem // Nowe w Szkole. - 2002, nr 3, wkł. s. 6-7

WINKIEWICZ Urszula, JATOWCZYC Aniela : "Dobry Start" w Suwałkach // Edukacja i Dialog. -1999, nr 2, s. 25-26
Artykuł przybliża metodę "Dobrego Startu" (wzorowaną na francuskiej metodzie Don Depart) jako innowację pedagogiczną w przygotowaniu dzieci do podjęcia nauki szkolnej wprowadzoną w przedszkolu.

 

 

 

Oprac. Aneta Gnyp,
Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 11.01.2005


© Biblioteka Pedagogiczna