Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44 649-50-77 http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

MEDIA A WYCHOWANIE
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

GAŁAŚ Mieczysław : Przemoc w mediach // W : Przemoc dzieci i młodzieży : w perspektywie polskiej transformacji ustrojowej / pod red. Jana Papieża, Andrzeja Płukisa. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998. – S. 95-106

IZDEBSKA Jadwiga : Rodzina, dziecko, telewizja : szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2001

JAKUBOWSKI Witold : Edukacja i kultura popularna. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2001

KASZTELAN Ewa : Stan zareklamowania : reklama wobec dziecka w środkach masowego przekazu. – Wrocław : Atla 2, 1999

KOSSOWSKI Paweł : Dziecko i reklama telewizyjna . - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie “Żak”, 1999

LEPA Adam : Pedagogika mass mediów. - Wyd. 2 rozszerz. – Łódź : Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie, 2000

MEDIA a edukacja : III międzynarodowa konferencja / red. Wacław Strykowski. – Poznań : Wydaw. eMPi 2, 2000

Nowe media : nowe w mediach / pod red. Igora Borkowskiego i Aleksandra Woźnego. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2001

SAREŁO Zbigniew : Media w służbie osoby : etyka społecznego komunikowania. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2000

URBAN-KOJS Ewa : Dziecko w świecie informacji : kontakt z filmem w domu i w szkole // W : Dziecko w świecie rodziny: szkice o wychowaniu / pod red. Bronisławy Dymary. - Kraków : “Impuls”, 1998

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BIERNAT Tomasz : Media – wychowanie czy manipulacja ? // Wychowanie na co Dzień.- 2000, nr 3, s. 32

BRAUN-GAŁKOWSKA Maria : Dzieci – odbiorcy reklam // Wychowawca. – 2002, nr 7/8, s. 10-13

BUJAK-PIOTROWSKA Anna : Telewizja – wróg czy przyjaciel? // Opieka Wychowanie Terapia. – 2002, nr 3, s. 33-35

CZERWONKA Marta : Czasopisma młodzieżowe // Wychowawca. – 2002, nr 6, s. 20-22

DĄBROWSKA Monika : Telewizyjna fikcja a rzeczywistość w świadomości dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 3, s. 50-51

FILAS Ryszard : Czy powinniśmy obawiać się mediów // Wychowawca. - 2002, nr 6, s.6-8

GAJEWSKA Beata : Mass media a młody odbiorca // Wychowawca. – 2002, nr 7/8, s. 33-34

GEISLER Renata, WINNICKA Aldona : Wpływ telewizji na agresywne zachowanie uczniów // Opieka Wychowanie Terapia. – 2002, nr 3, s. 33-35

GĘBUŚ Dorota : Kreowane w mediach modele rodziny // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 4, s. 45-50

IZDEBSKA Jadwiga : Dominacja mediów w środowisku wychowawczym dziecka // Edukacja. – 2000, nr 4, s. 28-38

JĘDRZEJEWSKI Marek : Subkultury medialne // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 2, s. 22-30

KIELAR-TURSKA Maria : Dziecko w świecie wirtualnym : szanse i zagrożenia // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 3, s. 131-137

KŁOSIŃSKA Tatiana : Dziecięcy świat wartości w reklamach telewizyjnych // Życie
Szkoły. - 1999, nr 9, s. 652-654

KOŁODZIEJSKA Dorota : Telewizja wpływa na rozwój dziecka // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 46-50

KONIECZNA Ewelina : Potter contra Pokemon : o problemie adaptacji w multimediach // Edukacja Medialna. – 2002, nr 1, s. 29-32

KOWALCZUK Piotr : Wychowanie do odbioru telewizji dzieci w wieku wczesnoszkolnym // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 6, s. 16-23

KUBIŃSKA Zofia : Mass media a propaganda // // Wychowawca. – 2002, nr 7/8, s. 18-19

KUCZYŃSKA Beata : Oddziaływanie telewizji na dzieci // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 7, s. 52-55

ŁASZCZYK Joanna : Pozytywna strona mediów // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 1,
s. 22-24

MATUSZEWSKA Bogusława : Mass media – szanse i zagrożenia dla edukacji // Wychowawca. – 2002, nr 6, s. 10-13

MORBITZER Janusz : Pedagogiczne konsekwencje budowania społeczeństwa informacyjnego // Edukacja Medialna. – 2000, nr 3, s. 28-30

MORBITZER Janusz : O multimediach okiem pedagoga // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 6, s. 1-3

NOGA Henryk : Wyzwanie wychowawcze : gry komputerowe i programy multimedialne // Wychowawca. - 2002, nr 1, s. 5-7

PANKOWSKA Krystyna : Przeludnienie w świecie dziecka : [kształtowanie umiejętności krytycznego odbioru obrazów telewizyjnych i filmowych] // Plastyka i Wychowanie. - 1999, nr 2, s. 32-35

PERZANOWSKA Ewa : Co widzę złego w programach telewizji? // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 3, s. 55-61

PINDERA Paweł : Telewizja jako wiodący środek kształcenia // Nauczyciel i Szkoła. – 1999, nr 2, s. 14-19

SAWICKA Anna : Telewizyjne sceny przemocy a zachowanie agresywne młodego widza // Edukacja Medialna. – 2001, nr 3, s. 10-16

SELLIN Jarosław : Oddziaływanie środków masowego przekazu na dzieci // Wychowawca. - 2002, nr 1, s. 18-20

SIKORSKI Wiesław : Funkcje wychowawcze TV // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 4, s. 64-69

SKULICZ Danuta : Wartości i zagrożenia : dziecięce i młodzieżowe czytelnictwo prasy // Wychowawca. – 2002, nr 6, s. 17-19

SOBECKA Justyna : Oblicze rodziny w mediach // Wychowawca. - 2002, nr 6, s. 14-16

SOSA Joanna : Czy telewizja reklamuje przemoc? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 1, s. 29-32

SOSA Joanna : Włącz mi kreskówkę, mamo : [o agresji i przemocy w bajkach emitowanych przez telewizję] // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 12, s. 21

STRUMSKA-BIAŁKO Longina, PĘCHERZEWSKA-KACZMAREK Natasza : Media a wychowanie // Edukacja i Dialog. – 1997, nr 7, s. 79-84

STRYKOWSKA Justyna : Modelowanie jako mechanizm wyjaśniający oddziaływanie mediów // Edukacja Medialna. – 2000, nr 2, s. 38-41

ULFIK-JAWORSKA Iwona : Czy gry komputerowe mogą być niebezpieczne? // Wychowawca. – 2002, nr 1, s. 12-15

URBANIAK Andrzej : Multimedia a wychowanie // Wychowawca. - 2000, nr 6, s. 8-11

WAWRZAK-CHODACZEK Mirosława : Edukacyjno-kulturalne możliwości mass mediów a szkoła // Edukacja Medialna. - 2001, nr 1, s. 34-37

WINNICKA Aldona, GEISLER Renata : Telewizja a agresywność uczniów // Nowe w Szkole. – 2001/2002, nr 3, s. 20-21

WLAŹLIK Barbara : Negatywne wzorce zachowań : [ wpływ wielokrotnie oglądanych w telewizji brutalnych scen na rozwój dzieci i młodzieży] // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 5, s. 45-47

WOJCIECHOWSKI Mirosław : Erotyka w mediach – szansa czy zagrożenie dla rozwoju młodego pokolenia ? // Edukacja. - 1998, nr 2, s. 77-90

WROŃSKA Marta : Podwójne oblicze mediów – “podstępne” wyzwanie telewizji // Edukacja Medialna. - 1999, nr 1, s. 11-15

WRÓBEL Alina : Mass media jako pośrednie środowisko społeczno-wychowawcze // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 10/11, s. 44-45

ZWOLIŃSKI Andrzej : Elektroniczny wychowawca // Wychowawca. - 1999, nr 12, s. 12-15

ŻARKIEWICZ-PACAK Aleksandra : Wpływ reklamy telewizyjnej na dzieci w wieku szkolnym // Edukacja Medialna. – 2002, nr 1, s. 32-35

WYBRANE PROPOZYCJE METODYCZNE

BORYSIK Elżbieta : Ostrożnie z telewizorem ! Konspekt zajęć bibliotecznych na temat zasad korzystania z telewizora // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 5, s. 12-13

CZARNECKA Sławomira : Reklama, czyli o sztuce namawiania : [scenariusz lekcji dla klasy II gimnazjum] // W : Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / pod red. Wacława Strykowskiego. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002. – S. 292-293

DRZEWIECKA Lidia : Wyszukujemy programy telewizyjne i radiowe o interesującej nas tematyce : [scenariusz lekcji dla klasy I gimnazjum] // W : Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / pod red. Wacława Strykowskiego. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002. – S. 282-285

GAJEWSKA Beata : Telewizja – przyjaciel czy złodziej czasu? : (scenariusz zajęć dla klasy I gimnazjum) // Wychowawca. – 2002, nr 1, s. 29

GÓRSKA Małgorzata : Czy telewizja musi być złodziejem naszego czasu? : [scenariusz lekcji dla klasy IV szkoły podstawowej] // W : Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / pod red. Wacława Strykowskiego. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002. – S. 136-137

KRAWCZYK Aleksandra : Co oferuje nam telewizja? : [scenariusz lekcji dla klasy IV szkoły podstawowej] // W : Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / pod red. Wacława Strykowskiego. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002. – S. 129-132

MEISSNER Jolanta : Media jako pomoc w zdobywaniu wiedzy : [scenariusz lekcji dla klasy I gimnazjum] // W : Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / pod red. Wacława Strykowskiego. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002. – S. 269-273

MIKOŁAJCZAK Krystyna : Zawartość programu informacyjnego : [scenariusz lekcji dla klasy V szkoły podstawowej] // W : Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / pod red. Wacława Strykowskiego. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002. – S. 123-128

PINCZEWSKA Monika : Czy to naprawdę my i nasze sprawy? – krytyczny odbiór czasopism młodzieżowych : [scenariusz lekcji dla klasy I gimnazjum] // W : Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / pod red. Wacława Strykowskiego. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002. – S. 305-308

RATYŃSKA-OLECHOWSKA Krystyna : Krytyczny odbiór artykułów prasowych : [scenariusz lekcji dla klas gimnazjalnych] // W : Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / pod red. Wacława Strykowskiego. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002. – S. 303-304

SAWICKA Teresa : Edukacja medialna i czytelnicza : gimnazjum I-III : poradnik. – Toruń : Bea-Bleja, [ok. 2000]. – S. 21- 23 : Jak tworzy się idoli kultury masowej? : [scenariusz lekcji] ; S. 29-31 : Czym “żywi się” prasa? : [scenariusz lekcji]

SAWICKA Teresa : Edukacja medialna i czytelnicza : szkoła podstawowa IV-VI : poradnik. – Toruń : Bea-Bleja, [1999]. – S. 54-56 : Jak media wpływają na zwyczaje i zainteresowania ludzi? : [scenariusz lekcji]

SŁAWEK Urszula, DĄBROWSKA-SŁAWEK Małgorzata : Media pomagają, czy szkodzą? : konspekt lekcji w klasie 6 // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 1, s. 11

STASZAK Barbara : Wiem co oglądać! : O wyborze wartościowych programów telewizyjnych : [scenariusz lekcji dla klasy V szkoły podstawowej] // W : Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / pod red. Wacława Strykowskiego. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002. – S. 133-135

SUCHARSKA Danuta : Czy z telewizją trzeba rozważnie? : [scenariusz lekcji dla klasy IV szkoły podstawowej] // W : Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / pod red. Wacława Strykowskiego. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002. – S. 141-145

SUPRONOWICZ Iwona : Reklama jako medium w komunikacji masowej : [scenariusz lekcji dla klasy VI szkoły podstawowej] // W : Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / pod red. Wacława Strykowskiego. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002. – S. 146-153

ŚCIEŻKI edukacyjne w szkole podstawowej dla klas IV-VI : poradnik dla nauczycieli pracujących z programami i podręcznikami Wydawnictwa ARKA / Maria Pacholska [ i in. ]. – Poznań : ARKA, 2001. - S. 123-124: Czy reklama zawsze mówi prawdę ? – analiza reklam papierosów : scenariusz lekcji – klasa V

TOMASZEWSKA Dorota : “Walka Pokemona z pastą do zębów” – cechy dobrej reklamy : [scenariusz lekcji dla klasy IV szkoły podstawowej] // W : Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / pod red. Wacława Strykowskiego. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002. – S. 154-158

WIŚNIEWSKA Renata : Czy warto oglądać telenowele? : [scenariusz lekcji dla klasy II gimnazjum] // W : Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / pod red. Wacława Strykowskiego. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002. – S. 309-311

WOŹNICZAK Urszula : Program telewizyjny dla mojej rodziny : [scenariusz lekcji dla klasy IV szkoły podstawowej] // W : Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / pod red. Wacława Strykowskiego. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002. – S. 138-140

ZAJKOWSKA Teresa : Dlaczego w reklamach wszyscy są piękni, szczęśliwi i bogaci? : [scenariusz lekcji dla klasy II gimnazjum] // W : Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / pod red. Wacława Strykowskiego. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2002. – S. 297-299

ŻARÓW Anna : Sąd nad mediami : scenariusz lekcji // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 1, s. 4-5

ŻUKOWSKA Izabela : Czy należy wierzyć reklamom? : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 4, s. 15-17

 

Oprac. Barbara Koślińska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 10.10.2002


© Biblioteka Pedagogiczna