Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

MOBBING
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DAMBACH Karl E. : Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej. - Gdańsk : GWP, 2003

NAUKI pedagogiczne we współczesnej humanistyce / red. Małgorzata Prokosz. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002

TAUTZ-WIESSNER Gisela : Savoir-vivre w życiu zawodowym : dobre obyczaje kluczem do sukcesu. - Wrocław : "Astrum", 2000

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARANOWSKA Agnieszka, MIECIK Igor T. : Uwaga mobbing! // Polityka. - 2004, nr 3, s. 20-22

BRODACKA-ADAMOWICZ Ewa : Mobbning to prześladowanie w szkole // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 17-22

CZECH Joanna : Niebezpieczny mobing // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 18, s. 13

DAMBACH Karl E. : Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej / rec. Cezary Graj // Nowa Szkoła. - 2004, nr 4, s. 49-50

GER Ewa : Tortury w białych rękawiczkach // Charaktery. - 2003, nr 11, s. 49-50
Mobbing w pracy i jego skutki.

GRAJ Cezary : Mobbing - szkolna rzeczywistość? // Nowa Szkoła. - 2004, nr 4, s. 49-50

KOSTYŁA Joanna : Gangsterzy z III a. : rówieśniczy terror zaczyna się już w pierwszej klasie podstawówki // Wprost. - 2000, nr 11, s. 68-69

KUJAWSKA Iza : Praca bez godności // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 1, s. 7

MAISON Dominika : Koszmar w godzinach pracy // Charaktery. - 2002, nr 3, s. 31-32

MOSZCZYŃSKA Urszula, PAŁYSKA Maciej, RADUJ Joanna : Program profilaktyczno-edukacyjny jako próba przeciwdziałania przemocy w szkole // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2003, [nr] 1, s. [20]-26

NOWACKI Jerzy : Zmora " mobingu" // Kierowanie Szkołą. - 2003, [nr] 6, s. 5-7

OLWEUS Dan : Mobbning : fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać? // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 1, s. 61-62

RYBICKI Jacek, KMIECIK-BARAN Krystyna : Czy jesteś ofiarą mobbingu? : ankieta // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 7, s. 17-18

WIŚNIEWSKA Anna : Przeciwko przemocy w szkole //  Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 68-71

ZAJDEL Krzysztof : Mobbing w szkole i w domu // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 62-65

ŻAGIELL-KLIMEK Anna : Boją się chodzić do szkoły : mobbing wśród uczniów // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 36, s. 10

 

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 04.01.2005


© Biblioteka Pedagogiczna