Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

ROLA DRAMY W RÓŻNYCH FORMACH NAUCZANIA I WYCHOWANIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

  

A. ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA RODZICÓW

MARSZAŁEK Celina : Skutki karania dzieci : (zajęcia pięciogodzinne) // Drama. - 2001, nr 37, s. 9-15

PRUSZKOWSKA Alicja : Drama edukacyjna dla rodziców // Drama. - 2001, nr 37, s. 3-5

TATAROWICZ Jan : Drama w doskonaleniu współdziałania nauczycieli z rodzicami uczniów // Drama. - 2000. - nr 35, s. 12-15

TATAROWICZ Jan : Jak grać z rodzicami? // Drama. - 2002/2003, nr 41, s. 6-10
(projekty scenariusza spotkania wychowawcy z rodzicami)

B. ZAJĘCIA Z DZIEĆMI NIEPEŁNOSPRAWNYMI

BRZEZIŃSKA Agnieszka : Mowa ciała : trzeci poziom edukacyjny - zajęcia edukacyjne // Drama. - 2001, nr 39, s. 16-19

GRYGIER Urszula : Drama w klasach integracyjnych // Drama. - 2000, nr 35, s. 22-24

GRYGIER Urszula : Wyruszamy na grzyby : zajęcia 90-minutowe z uczniami klasy V integracyjnej // Drama. - 2000, nr 35, s. 24-26

JASTRZĘBSKA-GZELLA Hanna : Czy zakazy są dobre, czy złe? : (na podstawie baśni pt. "Zbuntowane kolory" : (zajęcia dwugodzinne w klasie V - muzyka, plastyka, godzina wychowawcza) // Drama. - 2001, nr 38, s. 22-25

JAŚNIOWSKA Grażyna : Historia chłopca, który "swój świat ukrył w biednej kieszeni..." : (Leopold Staff: "Kieszeń") : konspekt zajęć zintegrowanych - zajęcia dwugodzinne // Drama. - 2001, nr 40, s. 23-25

JUSZCZAK Justyna : Drama w pracy pedagogicznej z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie // Drama. - 2001, nr 39, s. 9-11

KUSTRA Halina : Proszę króla, i po co "ta cała przeprowadzka"? : (na podstawie wiersza "Dzień dobry, królu Zygmuncie" Wandy Chotomskiej) // Drama. - 2001, nr 39, s. 15-16

KUSTRA Jolanta, NOWICKA Marzena : Mieszkańcy starożytnego Egiptu : zajęcia dwugodzinne z uczniami klasy I gimnazjum szkoły specjalnej // Drama. - 2000, nr 36, s.28-30

MADZIARA Aneta : Dzielenie w zakresie liczby 20. Konspekt zajęć dla nauczycieli szkół specjalnych i integracyjnych : (klasa II - matematyka, język polski, środowisko) // Drama. - 2001, nr 39, s. 12-15

MADZIARA Aneta : W świecie ciszy... : (zajęcia dwugodzinne w klasie V SOSW) // Drama. - 2002/2003, nr 41, s. 22-24

PRUSZKOWSKA Alicja : Spotkania dramowe z uczniami niepełnosprawnymi // Drama. - 2001, nr 39, s. 3-5

C. ZAJĘCIA DRAMOWE DOTYCZĄCE ZAGROŻEŃ

BANACZEK Daniel : Ulica, podwórko, szkoła... Przemoc wśród młodzieży : scenariusz zajęć teatralno-edukacyjnych z uczniami klasy II gimnazjum lub I liceum : (jednostka czterogodzinna - 2 części) // Drama. - 2000, nr 36, s. 13-17

CZY Jacek (ofiara przemocy) mógłby być jednym z nas? // Drama. - 2001, nr 40, s.18-19

CZYM jest dla mnie przemoc? // Drama. - 2001, nr 40, s. 13-15

CZYM jest przemoc i gdzie się z nią spotykamy? : zajęcia z dziećmi w wieku 13-14 lat // DRAMA. - 2001, nr 40, s. 11-13

HISTORIA Jacka w adaptacji filmowej // Drama. - 2001, nr 40, s. 21

JAK nie stać się ofiarą przemocy? // Drama. - 2001, nr 40, s. 16-17

JAKIE emocje towarzyszą agresorowi oraz ofierze przemocy? // Drama. - 2001, nr 40, s. 15-16

PIĘTKA Czesława : Konspekt lekcji z uczniami kl. 1 LO nt: O rezygnacji z życia : (dlaczego młodzi ludzie popełniają samobójstwo i jak temu zapobiec? // Drama. - 1996, nr 19, s. 28-20

PREZENTUJEMY na forum szkoły materiały zebrane podczas zajęć // Drama. - 2001, nr 40, s.21-22

PROGRAM psychoedukacyjny dla młodzieży pt. "PRZEMOC to NIEmoc" / oprac. Alicja Dopierała i in. // Drama. - 2001, nr 40, s. 10-11

TATAROWICZ Jan : Młodzieżowe podkultury : niechciane w szkole : propozycja zajęć dramowych // Drama. - 2002/2003, nr 42, s. 5-8

TATAROWICZ Jan : O agresji nigdy dosyć... Cz. II: Przemoc niejedno ma imię : propozycje scenariuszowe // Drama. - 2000, nr 33, s. 15-19

ZMIENIAMY historię Jacka na lepszą // Drama. - 2001, nr 40, s. 20

D. ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE

JARCZYK Maria : Co słychać w Kryrolandii? - wybór mistrza ortografii : zajęcia z dziećmi w wieku 8-12 lat // Drama. - 2000, nr 34, s.27-30

MACHULSKA Halina : Program zajęć teatralno-edukacyjnych "W poszukiwaniu skarbów" : (zastosowanie strategii "płaszcza eksperta") // Drama. - 2000. - nr 35, s. 5-11

INSCENIZACJA opowiadania "Mrówka i Pasikonik" : (na motywach bajki J. de La Fontaine'a) // Drama. - 1998, nr 26, s. 16-17

SROKA Barbara : Dobry król - cechy dobrego przywódcy : konspekt zajęć świetlicowych dla klas I-III szkoły podstawowej // Drama. - 2003/2004, nr 45, s. 14-16

E. ZAJĘCIA TEATRALNE

IDZIKOWSKA Alina : Scenariusz zajęć teatralnych - "Człowiek jest czasem jak kamień -szczelnie zamknięty, więc niełatwo go poznać : (zajęcia 60-minutowe dla klasy V) // Drama.- 2003/2004, nr 45, s. 25-27

MATUSZNY Dariusz : Konspekt zajęć teatralnych - Parasol i coś jeszcze, niekoniecznie na słotę i deszcze... : (zajęcia 90-minutowe w klasie VI) // Drama. - 2002/2003, nr 42, s. 28-29

BANACZEK Daniel : Scenariusz zajęć teatralno-edukacyjnych z uczniami kl. 2 gimnazjum lub 1 LO nt: Ulica, podwórko, szkoła... Przemoc wśród młodzieży // Drama. - 2000, nr 36, s. 13-17

MACHULSKA Halina : Drama i teatr na obozie : (propozycja tematyczna dla programu "zielonych szkół") // Drama. - 1997, nr 22, s. 11-13

MACHULSKA Halina : Program zajęć teatralno-edukacyjnych "W poszukiwaniu skarbów" : (zastosowanie strategii "płaszcza eksperta") // Drama. - 2000, nr 35, s. 5-11

 F. ZAJĘCIA KATECHETYCZNE

TARKOWSKA Katarzyna : Konspekt zajęć katechetycznych - "Dlaczego należy budować dom na skale? : (zajęcia dwugodzinne w klasie IV SP) // Drama. - 2002/2003, nr 41, s. 14-16

G. ZAJĘCIA RESOCJALIZACYJNE

DOPIERAŁA Alicja : Drama w wychowaniu resocjalizującym - na przykładzie zajęć z osadzonymi w warszawskim Areszcie Śledczym // Drama. - 2002/2003, nr 42, s. 9-13

 

 

Oprac. Maria Pomorska
na podstawie zbiorów BPP
Filia w Radomsku
Aktualizacja: 04.01.2005


© Biblioteka Pedagogiczna