Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

PRZEMOC - SCENARIUSZE ZAJĘĆ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2003

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BABIUCH Małgorzata : Jak współpracować z rodzicami "trudnych" uczniów?. - Warszawa : WSiP, 2002

BĄK Joanna, WIEWIÓRKA-PYKA : Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej. - Kraków : Rubikon, 2003

DAMBACH Karl E. : Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

KARKOWSKA Magda, CZARNECKA Wiesława : Przemoc w szkole. - Wyd. 2. - Kraków : IMPULS, 2000

KNEZ Renata, SŁONINA Wojciech M. : Saper, czyli jak rozminować agresję : program profilaktyczno-wychowawczy dla klas 1-3 gimnazjum oraz klasy 1 szkół ponadgimnazjalnych. - Kraków : Rubikon, 2002

PAŻ Barbara, PAŹ Grzegorz : Szkoła, która ochrania : szkolny program profilaktyki. - Kraków: Rubikon, 2002

PORTMANN Rosemarie : Gry i zabawy przeciwko agresji. - Kielce : Wydaw. Jedność, 1999

POSPISZYL Irena : Razem przeciw przemocy. - Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, 1999

PRZEMOC wobec dzieci : zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych / oprac. Alicja Pacewicz. - Wyd. 2, popr. - Warszawa : PARPA, 1999

 SAKOWSKA Magdalena, SIKORA Joanna, ŻWIRBLIŃSKA Alina : Obyś cudze dzieci... wychowywał : Jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko). - Kielce : Oficyna Wydaw. Nauczycieli, 2003

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMASZEK Małgorzata : Scenariusze zajęć profilaktyczno-wychowawczych pt "Na przerwie bawię się bezpiecznie" dla klas II-III // Wszystko dla Szkoły . - 2004, nr 3, s. 21-22

AGRESJA i przemoc dzieci i młodzieży : zestawienie bibliograficzne w wyborze / oprac. Kinga Hechsman // Nowa Szkoła. - 1999, nr 5, s. 57-58

ANKIETA dla uczniów dotycząca przejawów agresji w szkole i w domu // Szkolne Wieści. - 2004, nr 1, s. 11-12

BAJAN Dorota : Przezwyciężanie złości i agresji u dzieci poprzez zabawę // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 9, S. 4-6

BANACZEK Daniel : Ulica, podwórko, szkoła... Przemoc wśród młodzieży : scenariusz zajęć teatralno-edukacyjnych z uczniami klasy II gimnazjum lub I liceum : (jednostka czterogodzinna - 2 części) // Drama. - 2000, nr 36, s. 13-17

BEDNARZ Wioletta, ZYGUCKA Anna : Zajęcia na temat zapobiegania agresji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 33-35

BŁASZCZYK Jadwiga, STAJNIAK Elżbieta : Program "Nie!" dla przemocy i agresji w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 42-43

BOHDANOWICZ Lilla : Szkolny dzień przeciw przemocy // Życie Szkoły. - 2002, nr 4, s. 223-225

BRZEZIŃSKA Anna, HORNOWSKA Elżbieta : Uczniowie szkół podstawowych wobec agresji i przemocy // Nowa Szkoła. - 2001, nr 10, s. 33-36

BRZEZIŃSKA Anna, HORNOWSKA Elżbieta : Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wobec agresji i przemocy // Nowa Szkoła. - 2003, nr 2, s. 13-16

BURIAN Jolanta : Rozwiązywanie problemu agresji w klasie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s. 35-37

CHOINA Mirosław : Bo tak trzeba... (rzecz o agresji w szkole) // Nowa Szkoła. - 2003, nr 6, s. 24-28

CZECZOT Iwona : Co zrobić ze swoją złością? : scenariusz zajęć integracyjnych dla uczniów klas III-IV // Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 24-25

CZY Jacek (ofiara przemocy) mógłby być jednym z nas? // Drama. - 2001, nr 40, s.18-19

CZYM jest dla mnie przemoc? // Drama. - 2001, nr 40, s. 13-15

CZYM jest przemoc i gdzie się z nią spotykamy? : zajęcia z dziećmi w wieku 13-14 lat // Drama. - 2001, nr 40, s. 11-13

JAK nie stać się ofiarą przemocy? // Drama. - 2001, nr 40, s. 16-17

DĄBROWSKA Iwona Hanna : Przejawy agresywnych zachowań wśród dorosłych i dzieci : przykłady zabaw i ćwiczeń interaktywnych // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 17-18

DZWONKOWSKI Mirosław : Jak przeciwdziałać przemocy // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 3, s. 32-34

FRANUSZ Barbara : Program przeciwdziałania przemocy w szkole podstawowej : [scenariusze zajęć] // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 5, s. 46-49

FRYC-PIĘTAK Dorota : Agresja i sposoby radzenia sobie z nią : konspekt lekcji wychowawczej // Wychowawca. - 1996, nr 3, s. 18

GORLACH Agnieszka : Program NIE! dla przemocy, TAK! dla kultury // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2, s. 42-44

HISTORIA Jacka w adaptacji filmowej // Drama. - 2001, nr 40, s. 21

I TY możesz być rycerzem... : scenariusz przedstawienia dla szkół podstawowych / oprac. Iwona Osiecka [i in.] // Nowa Szkoła. - 2003, nr 9, s. 34-36

JAK nie stać się ofiarą przemocy? // Drama. - 2001, nr 40, s. 16-17

JAKIE emocje towarzyszą agresorowi oraz ofierze przemocy? // Drama. - 2001, nr 40, s. 15-16

KANIOWSKA Teresa : Profilaktyka przemocy w szkołach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 14-16

KASPRZAK Jolanta : Świetlica profilaktyczna jako element wsparcia dziecka z rodziny dysfunkcyjnej // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s. 20-21

KMIECIAK Ewa : Brutalizacja życia jako problem wychowawczy // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 5, s. 20-21

KNEZ Renata : Zachowanie agresywne w kontekście praktyki szkolnej : (przykładowe ćwiczenia z programem dla szkół podstawowych - zajęcia dot. wartości) // Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 10-11

KOPERNY Bożena : Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji // Nowa Szkoła. - 1999, nr 5, s. 61-62

KOPERNY Bożena : Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji // Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s.30-31

KOSIŃSKA Ewa : Jak w szkole można przeciwdziałać zachowaniom agresywnym? // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 5, s. 8-9

KOWALEWSKA Ewa : Szkolny program walki z agresją // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 41-42

KOWALSKA Ryta : Przemocy i agresji w szkole możemy zapobiegać poprzez gry i zabawy stosowane nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego // Lider. - 2003, nr 10, s. 8-9

KUBIK Beata : Agresja w szkole // Życie Szkoły. - 2001, nr 4, s. 216-220

KURZAWA Róża : Zajęcia na temat przemocy // Życie Szkoły. - 2001, nr 7, s. 431-433

LESZCZYŃSKA Elżbieta : Jak pokonać agresję? // Życie Szkoły. - 2001, nr 8, s. 460-464

LUBASZKA Dorota, SKIBIŃSKA Agata : Jak przeciwdziałać agresji? // Życie Szkoły. - 2002, nr 10, s. 615-619

LUTY Małgorzata : Pakty i umowy o nieagresji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 42-44

ŁOPATKOWA Krystyna : Scenariusz zajęć w klasie 7 SP nt: Chuligaństwo - ekscytująca zabawa czy niebezpieczny wybryk? // Drama. - 1998, nr 28, s. 8-10

MARCINKOWSKA Mariola : Przeciw przemocy rówieśniczej w Domu Dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2, s. 45-47

MOSZCZYŃSKA Urszula, PARYSKA Maciej, RADUJ Joanna : Program profilaktyczno-edukacyjny jako próba przeciwdziałania przemocy w szkole // Opieka Wychowanie Terapia. - 2003, nr 1, s. 20-26

OSTASZ Halina : Agresja w szkole : zajęcia warsztatowe dla nauczycieli // Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 30

PROGRAM psychoedukacyjny dla młodzieży pt. "PRZEMOC to NIEmoc" / oprac. Alicja Dopierała i in. // Drama. - 2001, nr 40, s. 10-11

STILGER Małgorzata : Problem agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży w szkole // Lider. - 2003, nr 7/8, s. 7-8

SZCZYGIELSKA Małgorzata : Agresja i sposoby jej redukowania : pedagogizacja rodziców // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 9, s. 1-3

SZAMAŃSKA Joanna : Agresywne zachowania dzieci i młodzieży // Remedium. - 2004, nr 3, s. 6-7

TATAROWICZ Jan : Nauczyciele wobec agresji i przemocy w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 5, s. 32-38

TATAROWICZ Jan : O agresji nigdy dosyć... : drama w zapobieganiu przemocy rówieśniczej. Cz. 1: Nie bójmy się autentycznych emocji // Drama. - 1999, nr 32, s. 16-19

TATAROWICZ Jan : O agresji nigdy dosyć... Cz. 2: Przemoc niejedno ma imię : propozycje scenariuszowe // Drama. - 2000, nr 33, s. 15-19

TOMCZYK Lucyna : Jak pokonać agresję : scenariusz warsztatów dla rodziców klas I-III szkoły podstawowej // Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 24-25

WIEWIÓRKA-PYKA Elżbieta, BĄK Jolanta : Jestem królem swoich pazurów : scenariusz zajęć wychowawczo-profilaktycznych w grupie 6-7 latków i ich rodziców // Wychowawca. - 2003, nr 1, s. 30-31

WIŚNIEWSKA Anna : Przeciw przemocy w szkole // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 68-71

WODNICKA Ewa, WIEWIÓRKA Renata, ZARĘBA Marek : Program przeciwdziałania przemocy w szkole podstawowej nr 72 w Krakowie // Lider. - 2003, nr 9, s. 17-20

WOJCIECHOWSKI Mirosław : Sposób na przemoc w szkole - próba budowy koncepcji // Lider. - 2000, nr 5, s. 6-8

WOJCIECHOWSKI Mirosław : Sposób na przemoc w szkole // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 8, s. 66-70

ZAPOBIEGANIE i przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym u dzieci / oprac. Milena Spychalska-Czech // Szkolne Wieści. - 2004, nr 2, s. 4

 

Oprac. Maria Pomorska
na podstawie zbiorów BPP
Filia w Radomsku
Aktualizacja: 04.01.2005


© Biblioteka Pedagogiczna