Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

DRAMA W NAUCZANIU PONADGIMNAZJALNYM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

BARANOWSKA Jolanta : Cyprian Kamil Norwid - mistrz słowa i obrazu : (na przykładzie utworu "Moja piosenka I" : (zajęcia dwugodzinne w klasie II ZSG) // Drama. - 2002/2003, nr 41, s. 25-27

CZERSKA Helena : Czy miłość w PRL była możliwa? - na podstawie opowiadania Marka Hłaski "Pierwszy krok w chmurach" // Drama. - 2002/2003, nr 43, s. 19-21

GOMZAR Beata : Jakim jesteś drzewem? : komponujemy plastycznie swój "wewnętrzny portret" // Drama. - 2000, nr 33, s. 29-31

GOMZAR Beata : Śmierć - kres czy początek? Wprowadzenie do "Trenów" Jana Kochanowskiego. Zajęcia dwugodzinne w klasie I liceum - język polski, plastyka // Drama. - 1999, nr 29, s. 27-29

KAMIŃSKA Urszula : Dylematy emigrantów - na podstawie wybranych wierszy Zbigniew Herberta : (zajęcia 90-minutowe w klasie maturalnej) // Drama. - 2002/2003, nr 43, s. 14-17

MADEJSKA Liliana : Synonimy, homonimy, antonimy - zabawy językowe : jednostka dwugodzinna w klasie II // Drama. - 1998, nr 28, s. 23-26

MIEZIANKO-PIEPER Ewa : Jak nauczam metodą dramy przedmiotu "Ochrona i kształtowanie środowiska" - lekcja w klasie I LE // Drama. - 2002/2003, nr 43, s. 23-24

MŁYNARCZYK Wiesława : Lekcja języka polskiego w klasie 2 liceum "Nie masz na upór lekarstwa" - na podstawie bajki A Mickiewicza "Golono, strzyżono" // Drama. - 1998, nr 25, s. 25-26

PIĘTKA Czesława : Czy słusznie ukarano Antygonę, bohaterkę dramatu Sofoklesa? : lekcja dwugodzinna z uczniami klasy I liceum // Drama. - 2000, nr 35, s. 26-29

PIĘTKA Czesława : Czym jest alkoholizm? : ("Pętla" M. Hłaski) : jednostka dwugodzinna w klasie IV liceum // Drama. - 1995, nr 13, s. 29-30

PIĘTKA Czesława : Lekcja języka polskiego w klasie 3 liceum nt: Starość i niedołęstwo w świetle "Miłosierdzia gminy" M. Konopnickiej i własnych przemyśleń // Drama. - 1998, nr 25, s. 27-29

PIĘTKA Czesława : Jacek Soplica bohaterem dojrzałego romantyzmu : ("Pan Tadeusz" A. Mickiewicza) : zajęcia dwugodzinne w klasie II // Drama. - 2001, nr 39, s. 27-29

PIĘTKA Czesława : Problemy antysemityzmu, ksenofobii, nietolerancji i rasizmu w świetle "Mendla Gdańskiego" M. Konopnickiej i przykładów współczesnych // Drama. - 2001, nr 40, s. 28-31

POSEL Małgorzata : Obraz "spustoszenia" dokonanego w kulturze - na przykładzie fragmentu "Hańby domowej" Jacka Trznadla : zajęcia 45-minutowe w klasie maturalnej // Drama. - 2002/2003, nr 43, s. 17-18

TATAROWICZ Jan : Drama dla chłopców : (wraz z projektem scenariusza zajęć pt. "Człowiek silny i słaby") // Drama. - 2001, nr 38, s. 8-12

ZBOROWSKA Maria : Sprzątanie duszy, czyli "Ocalony" Tadeusza Różewicza : jednostka dwugodzinna w klasie I // Drama. - 1998, nr 28, s. 20-23

ŻAKIEWICZ Aleksandra : Żyjemy w określonej epoce... : czyli bohater utworów Stanisława Barańczaka w czasach PRL-u // Drama. - 2002/2003, nr 43, s. 21-22

 

Oprac. Maria Pomorska
na podstawie zbiorów BPP
Filia w Radomsku
Aktualizacja: 04.01.2005


© Biblioteka Pedagogiczna