Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

AUTYZM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2004

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

AUTYZM wyzwaniem naszych czasów / red. Tadeusz Gałkowski, Joanna Kossewska. - Kraków, 2000

BOBKIEWICZ-LEWARTOWSKA Lucyna : Autyzm dziecięcy - zagadnienia diagnozy i terapii. - Warszawa, 2000

DRAGDON Allen D., GAMON Dawid : Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, dysleksja. - Gdańsk, 2003

DRUGIE opowieści terapeutyczne / komentuje Hanna Olechnowicz. - Warszawa, 2000

ENCYKLOPEDIA Pedagogiczna XXI wieku. T.1 - A-F / red. nauk. Tadeusz Pilch. - Warszawa 2003. - S: 260-270

GRODZKA Magdalena : Dziecko autystyczne. Dziennik terapeuty. - Warszawa 2000

MODELE zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi. Poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem / red. Catherine Maurice. - Warszawa, 2002

NOWATORSKIE i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny / red. Władysław Dykcie, Barbara Szychowiak. - Poznań, 2002

PISULA Ewa : Dzieci autystyczne // W.: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie / Pod red. Ireny Obuchowskiej. - Wyd. 3. - Warszawa, 1999 RANDALL Peter, PARKER Jonathan : Autyzm. Jak pomóc rodzinie. - Gdańsk, 2001

WYBRANE elementy terapii w procesie edukacji artystycznej / red. Lidia Kataryńczuk-Mania. - Zielona Góra, 2002

ZABŁOCKI Kazimierz Jacek : Autyzm. - Płock, 2002

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

APPELT Karolina : Autyzm u dzieci // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 4, s. 40-41

BIADASIEWICZ Małgorzata : Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s. 91-95

BŁESZYŃSKI Jacek : Badania nad wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem autystycznym // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, s. 10-12

GAŁKOWSKI Tadeusz : Rozwój i wychowanie dziecka autystycznego // Wychowanie w Przedszkolu. - 1984, nr 9, s. 514-522

MAREK Elżbieta : Zrozumieć autystyczny świat // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 376-378

PAWŁOWSKA-JAROŃ Halina : Percepcja sytuacji społecznego komunikowania się przez dziecko autystyczne // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 3, s. 221-226

PISULA Ewa, PISULA Wojciech : Czy w autyzmie możliwe jest przywiązanie? // Studia Psychologiczne. - 2000, z. 1, s. 39-53

PISULA Ewa : Dzieci zamknięte we własnym świecie // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 324-327

PURA Maria : Moje spotkania z dzieckiem autystycznym // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr3, s. 1-3

RORIER Patricia : Początki autyzmu // Świat Nauki. - 2000, nr 5, s. 50-57

ROTKIEWICZ Marcin : Szklany klosz: autyzm można już leczyć // Wprost. - 2000, nr 51,
s. 82-83

SĘDZIMIR Barbara : Dziecko autystyczne // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 16-17

SŁOMIŃSKA Dominika : Podstawy terapii i edukacji dzieci z autyzmem // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 328-332

WINCZURA Barbara : Z badań nad inteligencją i zdolnościami dzieci autystycznych // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 5, s. 235-241

ZARZYCKA Joanna : Mój i jego sukces // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 31, s. 7

 

Oprac. Maria Pomorska
na podstawie zbiorów BPP
Filia w Radomsku
Aktualizacja: 03.01.2005


© Biblioteka Pedagogiczna