Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

MATERIAŁY REPERTUAROWE NA UROCZYSTOŚCI SZKOLNE. CZ. 1
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BANCARZEWSKA Wiesława : Śmieszne scenariusze poważnych imprez szkolnych dla klas IV-VI : ekologia, postawy antyalkoholowe. - Toruń : "Temat", 1999

BARAŃSKA Krystyna : Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2002

BICIE serca : wiersze okolicznościowe dla wszystkich klas szkoły podstawowej / wybór Jacek Marek Śnieciński. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : "Żak", 1996

DANTON Jerzy : Misterium na Boże Narodzenie : sztuka w pięciu aktach. - Kraków : "Impuls", 1994

DRZAŁ Elwira, SKIBIŃSKA-CZECHOWICZ Iwonna : Inscenizacje w nauczaniu zintegrowanym. - Gdańsk : "Harmonia", 2000

GAŁCZYŃSKA Elżbieta, GARCZYK Zofia : Uczcijmy wierszem i piosenką. - Płock : Zakł. Wydaw. Usługowy - Marian Gałczyński, 1993

GAŁCZYŃSKA Elżbieta, OGORZAŁA Eliza, SZCZEPAŃSKA Elżbieta : Muzy na scenie : inscenizacje, montaże poetycko-muzyczne, operetki, śpiewogry, parodie, konkursy, imprezy : dla szkół ponadgimnazjalnych. - Płock : "Korepetytor" - M. Gałczyński, 2002

GAŁCZYŃSKA Elżbieta, SZCZEPAŃSKA Elżbieta, WÓJCIK Urszula : Na szkolnej scenie. - Płock : "Korepetytor" - M. Gałczyński, 1997

GELLNER Dorota : Deszczowy król : teatrzyki dziecięce. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1997

GUTOWSKA Joanna : Teatrzyk szkolny : scenariusze przedstawień dla dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej. - Warszawa : CODN., 1994

INSCENIZACJE pełne radości dla klas 1-3 / wybór i oprac. Ryszard Przymus. - Łódź : "Juka", 1995

KLUS-STAŃSKA Dorota : Między wzruszeniem a śmiechem : [scenariusze przedstawień szkolnych] . - Kraków : "Impuls", 1998

KOŁODZIEJSKA Iwona : Teatrzyk dla klas młodszych. - Płock : "Korepetytor" - M.Gałczyński, 1997

KRZYCZKOWSKA Anna : Szkoła uśmiechnięta na co dzień i od święta : scenariusze imprez szkolnych dla II i III etapu kształcenia. - Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 2000

KURNICKA Anna : Kredą pisane : scenariusze przedstawień szkolnych. Inscenizacje teatralne i poetyckie. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : "Impuls", 1999

KURTYNA w górę! : (inscenizacje) / oprac. graf. Adam Kilian. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1989

KWIETNIEWSKA Marzena : Pani na opak : miniatury sceniczne. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2002

LENKIEWICZ Krystyna : Wybór wierszy okolicznościowych dla klas I-III. - Wyd. 3 zmien. - Warszawa : WSiP, 1999

NALEŻYTY Jan Jakub : Europa bez granic i inne scenariusze uroczystości szkolnych dla gimnazjum . - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2003

NALEŻYTY Jan Jakub : Pinokio... a jak myślisz? : scenariusze uroczystości szkolnych dla szkół podstawowych / oprac. metodyczne Lena Jankowska-Poleganow. - Wyd. 2. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2003

SCENARIUSZE na cały rok... (szkolne uroczystości, imprezy, widowiska). Cz. 1-2 / pod red. Elżbiety Doroszkiewicz, Krystyny Staszewskiej. - Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 1995

SZYMAŃSKA Anna Monika, SZYMCZAK Anna : "... z fantazją i humorem...", czyli Teatr w szkole : scenariusze uroczystości szkolnych, spotkań poetyckich i propozycje spektakli dla młodzieży w każdym wieku. - Rzeszów : Wydaw. Oświat. "Fosze", 2004

ŚNIECIŃSKI Józef Marek : Malowane wierszem : scenariusze imprez okolicznościowych dla zintegrowanych klas nauczania początkowego. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 1999

ŚNIECIŃSKI Józef Marek : Moja rodzina, szkoła, ojczyzna : scenariusze imprez okolicznościowych dla starszych klas szkoły podstawowej. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 1998

ŚNIECIŃSKI Józef Marek : Słowa jak kwiaty. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 1995

UROCZYSTOŚCI pełne radości (dla klas 1-3) / wybrał i oprac. Ryszard Przymus. - Warszawa : "Juka", 1994

WÓJCIK Zofia : Zabawa w teatr : scenariusze dla dzieci. Cz. 1-2. - Warszawa : "Didasko", 1996-1997

Z MUZĄ w szkole : inscenizacje, zabawy, montaże poetycko-muzyczne w szkole podstawowej dla klas młodszych / red. Elżbieta Gałczyńska. - Płock : "Korepetytor" - M. Gałczyński, 2001

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

MIKOŁAJKI

BINIEK Bożena : Historia o świętym Mikołaju : sztuka sceniczna w siedmiu scenach : (na podstawie opowiadania ks. Mieczysława Malińskiego) // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 10, s. 14-17

KRZYSZTAŁOWSKA Małgorzata : Tradycje, obrzędy i zwyczaje mikołajkowe - scenariusz uroczystości , klasa II // Życie Szkoły. - 2000, nr 10, s. 614-617

RUTOWICZ Mirela, RYBAK Beata, TRELA Ewa : Mikołajkowy turniej gier i zabaw // Życie Szkoły. - 2002, nr 9, s. 560-563

ZAKRZEWSKA Elżbieta : Mikołajki z Mikołajem : impreza biblioteczna na 6 grudnia // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s. 33

WIGILIA - BOŻE NARODZENIE

BREM Małgorzata : "Ten szczególny dzień się budzi..." // Katecheta. - 2002, nr11, s. 47-51

BROŻYŃSKA Grażyna : Tak daleki, a tak bliski : scenariusz jasełek // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 10, s. 16

CZAROSŁAW-KOCHANOWICZ Ewa, SZYSZKO Hanna : "Wigilia" - scenariusz wieczornicy // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, dod. s. I-V

DREWNIAK Renata : Betlejemskie spotkanie : jasełka dla małych dzieci // Katecheta. - 2002, nr 11, s. 42-47

DROZD Emilia : To, co najważniejsze. Scenariusz programu na Wigilię oparty na fragmentach powieści Małgorzaty Musierowicz // Przegląd Edukacyjny. - 2002, nr 5, s. 10-14

DRYJA Elżbieta, JARCZYK-BIERNACKA Mariola : Spotkanie wigilijno-kolędowe // Grupa i Zabawa. - 2002, nr 3/4, s. 101-106

FILIPCZYK Genowefa : Pójdźmy wszyscy do stajenki : (montaż literacko-muzyczny z okazji Świąt Bożego Narodzenia // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 10, s. 20-21

GROCHOLSKA Anna, ŚLĄCZKA Barbara : Poszukiwanie Boga : wigilijny montaż słowno-muzyczny // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 11, s. 24

IRISIK Danuta, IRISIK Krzysztof : Wesoła Nowina : inscenizacja teatralna // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 10, s. 18-20

JACHIMCZAK Barbara W. : Anielskie Betlejem : scenariusz bożonarodzeniowy // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 10, s. 26-27

JACHIMCZAK Barbara W. : Wigilie sławnych Polaków : scenariusz bożonarodzeniowy // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s. 28-29

JACHIMCZAK Barbara W. : Z opłatkiem w ręku : scenariusz bożonarodzeniowy // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 24-26

JANKOWSKA Elżbieta, PIOTROWSKA Anna : Wieczór wigilijny : scenariusz // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 10, s. 21-22

KAMYK Wanda : Jasełka : (scenariusz) // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 10, s. 18-19

KORZEŃ Agata : Tajemnica Bożego Narodzenia : montaż słowno-muzyczny // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 1, s. 11

KRAŚKIEWICZ Lidia : Dnia jednego o północy : (scenariusz jasełek) // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 11, s. 28-29

KRZYSZTAŁOWSKA Małgorzata : Wieczór wigilijny : scenariusz uroczystości // Życie Szkoły. - 2001, nr 10, s. 617-620

ŁUPKOWSKA Ewa : Inscenizacja Bożonarodzeniowa // Katecheta. - 2001, nr 11, s. 33-36

MENDEL-GWIZDAŁA Joanna : Nie było dla nich miejsca : (sztuka wigilijna)// Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 11, s. 25

OCZOWIŃSKA Alina, GNOSOWSKA Aleksandra : "Gwiazdki czar" - scenariusz przedstawienia z okazji Świąt Bożego Narodzenia // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 11, s. 19-20

SAWICKA Anna : Wigilia u Boryny : scenariusz inscenizacji fragmentu "Chłopów" (do realizacji w gimnazjum i szkole średniej) // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 10, s. 24

SIELAWKO Maria : Scenariusz przedstawienia wigilijnego (w języku angielskim) // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 10, s. 9-10

SOKOŁOWSKA Izabela, RADCOWSKA Marta : Maleńka Dziecina wśród bajkowych postaci : Jasełka // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 10, s. 17-18

SULIGA Jadwiga : Hej kolęda, kolęda... : scenariusz występu kolędników // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 10, s. 25

ŚMIECH Ewa : W noc Bożego Narodzenia : scenariusz przedświątecznej audycji w szkole podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 10, s. 28-29

WAWRZYNIAK Maria, WAWRZYNIAK Paweł : Jasełka, czyli historia przyjaźni Boga i człowieka // Katecheta. - 2002, nr 11, s. 51-53

ZALEWSKA Ewa : Nie było miejsca dla Ciebie: sztuka sceniczna // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 10, s. 22-23

KARNAWAŁ

DĘBSKA Krystyna : Idą zapustnicy! Wpuśćcie nas do izby : [scenariusz zajęć z okazji zakończenia karnawału] // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 12, s. 30-31

MYSZKA Ewa : Zabawa choinkowa // Życie Szkoły. - 2002, nr 10, s. 602-604

NURZYŃSKA Wiesława : Pasowanie na rycerza i księżniczkę : bal karnawałowy // Grupa i Zabawa. - 2002, nr 3/4, s. 109-112

PIĘTA Dorota : Korowód karnawałowy - od czasów Dionizosa : scenariusz dla szkół ponadgimnazjalnych // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 1, s. 19-21

SASKI M. : Szopka świąteczno-noworoczna // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 33/34, s. 44-45

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

FALTYN Stanisława : Święto Babci i Dziadka : scenariusz uroczystości - kl. I-III szkoły podstawowej // Wychowawca. - 2003, nr 7/8, s. 21

GORZĄDEK Małgorzata : Święto Babci i Dziadka : scenariusz zajęć integracyjnych w kl. II // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 1, s. 15-16

GRUNBERG Róża : Zabawy z babcią i dziadkiem : scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka // Grupa i Zabawa. - 2002, nr 3/4, s. 116-118

KIERES Ewa : Scenariusz uroczystości dla klas I-III - Dzień Babci i Dziadka w szkole // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 3/4, s. 227-234

KONIK Mariola : Bal u Czerwonego Kapturka : impreza dla dziadków i wnuków // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2004, nr 1, s. 24-29

TYZA Anna : Scenariusz uroczystości w przedszkolu z okazji "Dnia Babci i Dziadka" // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 1/2, dod. s. V-VI

WALENTYNKI

ANDRZEJEWSKA Grażyna : Only love : scenariusz przedstawienia // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 12, s. 17-18

GRANOSIK Jadwiga : Czym jest miłość? : scenariusz uroczystości z okazji Dnia Zakochanych // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 2, s. 25-27

JACHIMCZAK Barbara W.: Przed Walentynkami - scenariusz wieczoru // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 12, s. 18-19

KOZŁOWSKA Halina, BOROWSKA Alina, JAKUBOWSKA Taisa : Walentynki : wystawa - quiz. Scenariusz zajęć bibliotecznych // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 1, s. 12-14

LEKSOWSKA Lidia, SUPRONOWICZ Iwona, WITKOWSKA Iwona : Dziś Walenty - niezbyt święty : inscenizacja na Dzień Zakochanych dla uczniów szkół podstawowych // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 1, s. 24-28

ŁUKASIK Barbara : Miłość w literaturze : montaż poetycko-muzyczny z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 1, s. 14-15

SZYMKOWIAK Rafał : Teatralna walentynka... : sztuka na podstawie "Hymnu o miłości" o tym, jak być powinno, a jak nie jest! // Katecheta. - 2002, nr 1, s. 37-40

URBANIAK Danuta, WIĄZ Ewa : Różne oblicza miłości : spotkanie z okazji święta zakochanych // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 2, s. 29-30

WATOŁA Maria, ZIÓŁKOWSKA Agnieszka, DOWBECKA Małgorzata : Bądź z nami w Walentynki : scenariusz imprezy z okazji Dnia Zakochanych // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 12, s. 28

WIATRAK Zofia : Jeśli to nie jest miłość... :(scenariusz spotkania walentynkowego uczniów i nauczycieli) // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 12, s. 20-21

ŻELAZKO Małgorzata : Kobieta. Scenki do przedstawienia kabaretowego dla szkół ponadgimnazjalnych // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 12, s. 20

WIOSNA

ARMATY Małgorzata, SOWIŃSKA Ewa : Powitanie wiosny : scenariusz środowiskowej imprezy integracyjnej // Życie Szkoły. - 2003, nr 3, s. 164-166

BADURA Mieczysław : Witaj wiosno! : scenariusz // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2002, nr 1, s. 34-40

BANASZCZYK Grażyna, RUDZIŃSKA Zofia : Propozycja inscenizacji powitania wiosny pt. "Chodzenie z gaikiem" // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 2/3, s. 34-40

BARONOWSKA Sylwia : Powitanie wiosny : scenariusz // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 1, s. 20

CIECHAŃSKA Magdalena : Sięgajmy do korzeni - Marzanna // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci . - 2004, nr 1, s. 19-23

KUTRYBAŁA Lidia, GAWRYŚ Jolanta : Wiosno, przyjdź! Scenariusz uroczystości dla klas I-III z okazji rozpoczęcia wiosny // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 1, s. 23-24

ŚMIECH Ewa : Idzie wiosna... : impreza biblioteczna // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 4, s. 32-33

JUSTYŃSKA Janina : W tym dniu nie warto iść na wagary : (propozycja powitania wiosny z przejęciem przez uczniów władzy w szkole) // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 2, s. 9

MATUSZKIEWICZ Anna : Święto wiosny i radości : scenariusz imprezy - turnieju klas na pierwszy Dzień Wiosny // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 2, s. 18-19

PLATIS Barbara : Superwychowawca : scenariusz turnieju z okazji pierwszego dnia wiosny // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 2, s. 18

RUDZIŃSKA Zofia, BANASZCZAK Grażyna : Chodzenie z gaikiem : inscenizacja powitania wiosny // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 2, s. 14-15

ŚWIDERKA Irena : Zielono mi : scenariusz audycji radiowej lub przedstawienia z okazji Dnia Wiosny, Święta Ziemi, Sprzątania Świata lub zakończenia roku szkolnego // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 5, s. 22-23

ZIENTALSKA Anna : Wiosna, moda i my, czyli jak powitać wiosnę? // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 3, s. 3-4

WIELKANOC

ADAMCZYK Alina : Tradycje Wielkanocne : scenariusz spotkania // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 1, s. 18-19

ĆWIEK Marek : Poniedziałek Wielkanocny : scenariusz przedstawienia teatralnego // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 3, s. 19-20

JACHIMCZAK Barbara W. : Ab ovo - od jajka czyli... od początku : scenariusz wielkanocnego poranka // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 12-13

JACHIMCZAK Barbara W. : Czas Zmartwychwstania : scenariusz wielkanocny // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 2,s. 20-21

JACHIMCZAK Barbara W. : Słowiańska Wielkanoc : scenariusz słowno-muzyczny // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 1, s. 21-22

JACHIMCZAK Barbara W. : Zwykłe Wielkanoce sławnych Polaków : scenariusz wielkanocnej gawędy // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 2, s. 30-31

JACKOWSKA Galina : Wielkanocne biją dzwony : scenariusz poświęcony zwyczajom wielkanocnym // Wszystko dla Szkoły . - 2001, nr 4, s. 20-21

KONSTYTUCJA 3 MAJA

ANDRES Maria : W święto Konstytucji 3 Maja i Matki Bożej - Królowej Polski : [montaż literacko -muzyczny na dzień 3 Maja] // Wychowawca. - 1997, nr 4, s. 20-21

BARAŃSKA Krystyna : "Wiwat król kochany! Wiwat sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany" // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 4, s. 28-31

BYLINKA Maria, FORTAK-FLORCZYK Elżbieta, MIJANOWSKA Marianna : Scenariusz programu uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja // Warsztaty Bibliotekarskie. - 2003, nr 5, s. 19-23

JACHIMCZAK Barbara : "Abyśmy o ojczyźnie naszej radzili..." : scenariusz imprezy poświęconej 200 rocznicy powstania Konstytucji 3 Maja // Biblioteka w Szkole. - 1991, nr 2, s. 4-7

JACHIMCZAK Barbara : "...Wtedy grały wszystkie dzwony..." : montaż poetycko-muzyczny poświęcony 200-ej rocznicy Konstytucji 3 Maja // Biblioteka w Szkole. - 1991, nr 2, s. 4-7

MIDA B. : Niech każdy miłość własną - kraju miłości poświęci : scenariusz uroczystości w rocznicę Konstytucji 3 Maja // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 1, s.16-19

RADCOWSKA Agnieszka : Lekcja historii : scenariusz przedstawienia z okazji 3 Maja // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 2, s. 16-17

DZIEŃ MATKI, DZIEŃ OJCA

ADAMCZYK Krystyna, KURCZYCH Lucyna : Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Matki // Życie Szkoły. - 2002, nr 5, s. 282-288

BRZĘCZEK Renata : Klasowa uroczystość z okazji Dnia Matki // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 3, s. 11-12

GIZELSKA Mariola : Scenariusz inscenizacji polsko-angielskiej dla uczniów klasy pierwszej z okazji Dnia Matki // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 4, s. 9-10

JACHIMCZAK Barbara Wanda : Nigdy, mamo, nie zapomnę : scenariusz poświęcony matkom // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 3, s. 21-23

KRYGIER Jolanta : "Jest jeszcze taka miłość ślepa, bo widoczna..." : inscenizacja z okazji Dnia Matki dla szkół podstawowych // Wychowawca. - 2003, nr 7/8, s. 18

KUŹNIAK Romana : Scenariusz inscenizacji "Dziękuję za trud twój, mamo" // Życie Szkoły. - 2000, nr 5, s. 287-288

MAJEWICZ Violetta : Kochana Mamo, Kochany Tato : program artystyczny na Dzień Mamy i Taty // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 4, s. 18-19

MROCZEK Jolanta, KOMOROWSKA Agnieszka : Dzień Matki i Dzień Ojca : scenariusz uroczystości - klasa 3 // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s. 305-309

NOWAK Kazimiera : Dzień Matki - scenariusz uroczystości // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 5, s. 31-33

POLAK Agnieszka : "Mój Tatuś ukochany" : inscenizacja z okazji Dnia Ojca dla młodszych dzieci // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 5, s. 23-24

RUDZIŃSKA Zofia : Dzień Matki - scenariusz imprezy // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 4, s. 10-11

DZIEŃ DZIECKA

DOBRZAŃSKA Beata : Impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka i Sportu // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 4, dod. s. 11-14

GOLIK Marita, Kapcia Maria : Dziecięce listy do świata // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s. 31-32

LECH Anna, GRUDNIEWSKA Ewa : Baśniowe igraszki : scenariusz festynu integracyjnego z okazji Dnia Dziecka // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 4, s. 18-19

MAŁKO Alina : Prawa dziecka : inscenizacja // Nowe w Szkole. - 2002, nr 111, dod. s. III-IV

RÓŻYCKA Zofia : Scenariusz apelu na temat postanowień Konwencji o Prawach Dziecka // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 15-16

SOBIESIAK Maria : Włoski piknik z rodzicami w przedszkolu z okazji Dnia Dziecka // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2004, nr 1, s. 14-16

ZYGMUNT Ewa : "Mój szkolny kolega z Afryki" : scenariusz imprezy z okazji Dnia Dziecka // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 6, s. 33/34

POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW. ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

BISKUP Alina : Niezwykła podróż : inscenizacja na pożegnanie roku szkolnego // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 4, s. 28-29

DOBROWOLSKA Anna : Happening na zakończenie roku szkolnego w szkole ponadpodstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s. 32

FLIS Bożena : Do zobaczenia : scenariusz pożegnania uczniów klas VI // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 3, s. 25-26

JAREMEK Maria : Pożegnanie maturzystów // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s. 31-33

KRZYŻANOWSKA Anna : Scenariusz pantomimy na zakończenie roku szkolnego w szkoleponadgimnazjalnej // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 4, s. 29-31

KWAPISZ-HAJDUGA Teresa, KONRAD Alfreda : Znów minął rok : scenariusz uroczystości na zakończenie roku szkolnego // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 5, s. 28-31

MAŁECKA Krystyna : Trzecioklasistów portret własny : scenariusz uroczystości zakończenia gimnazjum // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 4, s. 34-35

MOLIN Iwona, RASZKA Iwona : "W drogę" : scenariusz na zakończenie nauki w gimnazjum // Wychowawca. - 2003, nr 6, s. 22-24

ŚLIWA Grażyna : Rozstania, pożegnania... : pożegnanie maturzystów (scenariusz - szkoła ponadgimnazjalna) // Wychowawca. - 2003, nr 7/8, s. 29-30

ZALEWSKA Ewa : "Szukam nauczyciela i mistrza" - uroczystość pożegnania klas gimnazjalnych // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 4, s. 17-19

ZDROJEWSKA-BIELAWSKA Urszula : Życie to nie teatr : (scenariusz na zakończenie szkoły podstawowej lub gimnazjum) // Nowa Szkoła. - 2002, nr 5, s. 34-38

ŻACH Marta : "Rocznik..." - inscenizacja na zakończenie roku szkolnego dla klas III gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 5, s. 19-21

 

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.12.2004


© Biblioteka Pedagogiczna