Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI (1503-1572)
BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA W WYBORZE

 

ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI i problemy kultury polskiego odrodzenia : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Bieńkowskiego. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1974

BIBLIOGRAFIA literatury polskiej okresu Odrodzenia : (materiały) / oprac. Kazimierz Budzyk, Roman Pollak, Stanisław Stupkiewicz. - Warszawa : PIW, 1954. - S. 192-210 : Andrzej Frycz Modrzewski

FIJAŁKOWSKI Tomasz : Doskonałość jako miara wartości człowieka : (Echa platońskie w twórczości Andrzeja Frycza Modrzewskiego // Prace Polonistyczne. - Ser. 35 (1979), s. 181-196

GRABSKI Władysław M., PAŁYGA Edward J. : Uniwersalne wartości metodologii Andrzeja Frycza Modrzewskiego stosowanej w badaniach rzeczywistości // Zbliżenia. - 1994, nr 1/2, s. 18-27

GÓRSKI Konrad : Z historii i teorii literatury. Seria 2. - Warszawa : PWN, 1964. - S. 63-97 : Ewolucja poglądów religijnych Andrzeja Frycza Modrzewskiego

KISSON-JASZCZYŃSKI Jerzy : Mędrzec z Wolborza : [Andrzej Frycz Modrzewski] // Tydzień Trybunalski. - 2003, nr 1, s. 7

KLINGER Antoni : Andrzej Frycz Modrzewski jako rzecznik idei tolerancji // Przegląd Humanistyczny. - 1980, nr 11/12, s. 117-124

KLINGER Antoni : Myśl filozoficzno-społeczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego. - Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1978

KLINGER Antoni : Państwo idealne w twórczości Andrzeja Frycza Modrzewskiego // Miesięcznik Literacki. - 1977, nr 2, s. 108-115

KOROLKO Mirosław : Andrzej Frycz Modrzewski : humanista, pisarz. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1978

KOSMANOWA Bogumiła : Modrzewski i jego przeciwnicy. - Warszawa : Lud. Spółdz. Wydaw., 1977

KOT Stanisław : Andrzej Frycz Modrzewski : studium z dziejów kultury polskiej w. XVI. - Wyd. 2 przejrz. - Kraków : Krak. Spółka Wydaw., 1923

KOWALSKA Anna : Wójt wolborski. - Warszawa : PIW, 1954

LEPSZY Kazimierz : Andrzej Frycz Modrzewski. - Wyd. 2. - Warszawa : PIW, 1954

MAŁECKI Antoni : Od antyku do romantyzmu / wybór i oprac. J. Maślanka. - Warszawa : PWN, 1979. - S. 89-154 : Andrzej Frycz Modrzewski

NAWROCKI Witold : Frycz Modrzewski : moralista i reformator // W: O literaturze polskiej : materiały. T. 1 / wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. - Warszawa : PZWS, 1971. - S. 17-21

STARNAWSKI Jerzy : Andrzej Frycz Modrzewski : żywot, dzieło, sława. - Łódź : Wydaw. Łódzkie, 1981

TAZBIR Jan : Wrogowie i krytycy Frycza Modrzewskiego // Przegląd Historyczny. - 1973, z. 3, s. 485-495

VOISÉ Waldemar : Andrzej Frycz Modrzewski 1503-1972. - Wrocław : Zakł. Nar. im. Ossolińskich, 1975

ZIOMEK Jerzy : Renesans. - Wyd. 2. - Warszawa : PWN, 1976. - S. 174-214 : Andrzej Frycz Modrzewski a publicystyka w połowie wieku XVI

 

Oprac. Jolanta Wachnik
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 03.07.2003

 


© Biblioteka Pedagogiczna