Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

DZIECI ULICY
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

  

WYDAWNICTWA ZWARTE

 BORECKA-BIERNAT Danuta, WĘGŁOWSKA-RZEPA Krystyna : Zachowanie młodzieży w sytuacji kontaktu społecznego. - Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2000

DEWIACJE wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka / red. Bronisław Urban. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 2001

 FATYGA Barbara : Dzicy z naszej ulicy : antropologia kultury młodzieżowej. - Warszawa : Ośr. Badań Młodzieży. Inst. Stosowanych Nauk. Społ. Uniw. Warszawskiego, 1999

MŁODZIEŻ a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza - profilaktyka - resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. - Gdańsk;Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1994

RACZKOWSKA Jadwiga : Kiedy rodzina zawiedzie.- Warszawa : Inst. Wydaw. Związków Zawodowych, 1983

ZAGROŻONE dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. Jadwigi Bińczyckiej i Marii Peter. - Warszawa : WSiP, 1998

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ALTERNATYWA 2001 : program pomocy dzieciom ulicy // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 4, dod. s. 4-6

DĄBROWSKA-CABAN Zofia : Sytuacja dzieci w Polsce w okresie przemian // Problemy rodziny. - 1999, nr 5/6, s. 11-15

DZIECI ulicy - kim są i jak im pomagać ? / oprac. Mira Prajsner, Bogdan Prajsner // Remedium. - 2004, nr 2, s. I-III

GAŁAŚ Mieczysław : Pomoc "dzieciom ulicy" w aspekcie historycznym // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 7/8, s. 20-24

GAŁAŚ Mieczysław : Problemy egzystencjalne "dzieci ulicy" wyzwaniem dla pedagogiki społecznej // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 7/8, s. 3-8

GŁOWACKA Barbara : Strategie i metody ochrony praw dzieci ulicy w działalności i programch KKWR // Opieka Wychowanie Terapia. - 1998, nr 3, s. XX-XXII

GŁOWACKA Barbara : Dzieci ulicy - troską uczestników I Międzynarodowego Forum Przyjaciół Dzieci ulicy // Opieka Wychowanie Terapia. - 1998, nr 2, s. V-XV

GRĄDZKI Władysław : Podopieczni Fundacji Pomocy Dzieciom im. ks. Paszkiewicza // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 47-50

GRONDAS Marek, LICIŃSKI Marek : Dzieci bez przyszłości // Remedium. - 2003, nr 12, s. 43-46

JĘDRZEJEWSKI Marek : Dzieci ulicy a przemoc // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2, s. 34-42

KACZMAREK Mirosław : Dzieci ulicy - ile ich jest, jak im pomóc? // Opieka Wychowanie Terapia. - 2003, nr 3, dod. s. 7-12

KOŁAK Wiesław : Jak pomagać dzieciom ulicy : Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w osiedlu // Problemy Alkoholizmu. - 1994, nr 7, s. 6-9

KOŁAK Wiesław : Prawa dzieci ulicy w działalności KKWR // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 1, s. 4-5

KOSTKA Marzena : Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 4, dod. s. 7-10

KOSTKA Marzena : Przyjaciel dzieci ulicy // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 2, s. 11-14

KOZUBAL M. : Rzecznicy Dzieci Ulicy // Głos Nauczycielski. - 1994, nr 9, s. 7

MAKOWSKA Jolanta : Dzieci ulicy w nowej rzeczywistości // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2, s. 56-58

MALANOWSKA Irena : Czy muszą być dziećmi ulicy? // Opieka wychowanie Terapia. - 2003, nr 2, s. 5-12

OLSZEWSKA-BAKA Grażyna, PYTKA Lesław : Wychowanie i pomoc w środowisku otwartym // Opieka Wychowanie Terapia. - 1999, nr 1, s. 27-32

PIETKIEWICZ Barbara : Drugi pokój Pana Boga // Polityka. - 2001, nr 9, s. 90-91

PILCH Tadeusz : Dziecko ulicy - ewolucja pojęcia // Opieka Wychowanie Terapia. - 2000, nr 1, s. 5-8

RACZKOWSKA Jadwiga : Dzieci ulicy na marginesie cywilizacji // Problemy opiekuńczo-wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 57-61

SALAŃSKI Witold : Dzieci ulicy - te od "gorszego Boga" // Problemy Alkoholizmu. - 2001, nr 1, dod. s. V-VII

SALAŃSKI Witold : Z deszczu pod rynnę? // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 17, s. 7

TATAROWICZ Jan : Dzieci ulicy... były, są i będą? // Opieka Wychowanie Terapia. - 1999, nr 4, s. 12-14

TATAROWICZ Jan : Jak do tego doszło...? : dziecko w procesie patologizacji // Nowa Szkoła. - 1999, nr 3, s. 30-33

WOJCIESZEK Krzysztof : Opuszczeni // Remedium. - 2001, nr 3, s. 1-3

ZEGZUŁA Teresa : Dzieci ulicy w Gwatemali // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 7, s. 40-42

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.12.2004


© Biblioteka Pedagogiczna