Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

JEDYNACTWO
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

FILIPCZUK Halina : Kłopoty z jedynakami. - Wyd. 2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1978

JUNDZIŁŁ Elżbieta : Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży : diagnoza - zaspokojenie. - Gdańsk : Wydaw. Uniw. Gdańskiego, 2000

PITKEATHLEY Jill, EMERSON David : Jedynacy. - Warszawa : Agencja Wydaw. Jacek Santorski & CO, 1995

ZBOROWSKI Jan : Uczeń - jedynak. - Warszawa : WSiP, 1975

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

FILAS Agnieszka, NOWACKA Violetta : Syndrom jedynaka : "Dwa plus jeden" to dziś w Polsce najpopularniejszy model rodziny // Wprost. - 1996, nr 49, s. 60-61

KLIMEK Lilianna : Wpływ rodziny na poczucie sensu życia u jedynaków i osób posiadających rodzeństwo // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 4, s. 22-24

MACKIEWICZ Marta : Jedyna pociecha : jak wychować szczęśliwego jedynaka // Wprost. - 2000, nr 43, s. 68-69

PAWŁOWSKA Róża : Trudności w przyswajaniu się jedynaków do szkoły // Problemy Rodziny. - 1994, nr 3, s. 21-23

PITKEATHLEY Jill : Jak być z jedynakiem / rec. Jarosław Jagieła // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 8, s. 29-31

POŁOMSKI Piotr : Problematyka jedynactwa w świetle badań empirycznych // Małżeństwo i Rodzina. - 2002, nr 4, s. 16-21
Przegląd badań od lat 40-tych XX w. do dziś, dotyczących rozwoju w właściwości psychicznych jedynaków.

TATALA Małgorzata : Gdy przestaje się być jedynakiem // problemy Alkoholizmu. - 1995, nr 10, dod. s. I-IV

TATALA Małgorzata : Jedynactwo a przeżycia pięcioletniego chłopca // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 2, s. 83-89, bibliogr.
Właściwości psychiczne jedynaków. Społeczny i emocjonalny rozwój dziecka przedszkolnego.

TATALA Małgorzata : Kolejne dziecko w rodzinie // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 9, s. 16-19, bibliogr.
Właściwości psychiczne jedynaków.

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.12.2004


© Biblioteka Pedagogiczna