Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

KARA ŚMIERCI
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

KARA śmierci : praca / red. Nowicka-Włodarczyk, Ewa. - Kraków : FMCRD, 1998

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

DĄBROWSKI  Jerzy : Śmierć pod wysokim napięciem : krzesło elektryczne ma 105 lat // Polityka. - 1995, nr 34, s. 21
Kara śmierci w USA.

KAWULA Stanisław : Młodzież wobec samobójstw i kary śmierci // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 12, s. 26-31

KUDZIA Piotr, PAWELCZYK Grzegorz : W imieniu PRL : czy stalinowscy prokuratorzy i sędziowie unikną odpowiedzialności za zbrodnie sądowe? // Wprost. - 2001, nr 19, s. 30-31

LIS Tomasz : W kolejce do zastrzyku : problem kary śmierci sprowadzono w Ameryce do kwestii : jak uśmiercać // Polityka. - 1995, nr 15, s. 21
Historia i współczesność problemu kary śmierci w USA.

PAWLAS Jerzy : Prawo ofiar czy prawo przestępców? : wymiar sprawiedliwości na rozdrożu // Odra. - 2003, [nr] 1, s. 2-3
Liberalizacja prawa w Polsce w sytuacji szerzącej się przestępczości. Problem utrzymania kary śmierci.

PROTOKÓŁ Nr 6 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczący zniesienia kary śmierci, sporządzony w Strasburgu dnia 28 kwietnia 1983 r. // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 23, poz. 266

SPORNIAK Artur : Chichot diabła : temat do przemyślenia : kara śmierci // Tygodnik Powszechny. - 2001, nr 24, s. 1,10
Rozważania w aspekcie chrześcijańskim na temat kary śmierci.

ŚLIPKO Tadeusz : Prawo miecza : spór o dopuszczalność kary śmierci // Tygodnik Powszechny. - 2001, nr 26, s. 11

TOMASIK Piotr : Grzech Kaina i kara// Tygodnik Powszechny. - 1997, nr 27, s. 5

URBANEK Mariusz : I nie wyjdziesz stąd aż do śmierci // Polityka. - 2002, nr 23, s. [3]-6, 8-9
Kara dożywotniego więzienia w Polsce.

WOLNIEWICZ Bogusław : Kraina prawniczych urojeń / rozm. przepr. Jerzy Pawlas // Odra. -2003, [nr] 1, s. 4-6
Rozmowa nt. prób rządowej liberalizacji kodeksu karnego w sytuacji szerzącej się fali przestępczości i społecznego poczucia braku bezpieczeństwa. Kara śmierci w aspektach: społecznym i moralnym.

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.12.2004


© Biblioteka Pedagogiczna