Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

SZALIKOWCY, PSEUDOKIBIBCE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTW ZWARTE

PIOTROWSKI Przemysław : Szalikowcy : o zachowaniach dewiacyjnych kibiców sportowych. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BZIBZIAK Małgorzata : Podkultury młodzieżowe: (zestawienie bibliograficzne w wyborze) //  Nowa Szkoła. - 1996, nr 5, s. 49-50

CEKIERA Cz. M. : Subkultury młodzieżowe : s zalikowcy // Problemy Alkoholizmu. - 1994, nr 11, dod. Wychowanie w Trzeźwości s. VI-VII

J.G. : Pseudokibice, szalikowcy, chuligani // Gazeta Szkolna. - 2001, nr 16, s. 18

KUDZIA Piotr : Republika szalików : gdyby szalikowcy mieli wybór, wstąpiliby do policji albo zostaliby komandosami // Wprost. - 2003, nr 15, s. 20-24

MISIOR Paweł : Niech się boi cały świat // Tygodnik Powszechny. - 1998, nr 4, s. 5
Subkultura szalikowców w Polsce.

NOWICKA Agnieszka : Chuligaństwo - agresja dla zabawy //  Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 60-64

PALĘCKA Alicja : Hooligansi ze stadionów : subkultury młodzieżowe // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 16, s. 12

PAWŁOWSKI Tomasz : Ludzie honoru : liga chuliganów : bije, niszczy, znieważa //  Polityka. - 2000, nr 47, s. 98, 100-101
Pseudokibice sportowi.

PIOTROWSKI Przemysław : Rycerz z szalikiem // Charaktery. - 2004, nr 7, s. 23-24
Agresywne zachowania kibiców sportowych. Kodeks szalikowców.

PIOTROWSKI Przemysław : Zachowania dewiacyjne i aktywność prospołeczna młodzieży a poczucie alienacji // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 1, s. 16-27
Badania zostały przeprowadzone wśród chłopców (z grupy wysokiego ryzyka) klas VI-VIII szkoły podstawowej. Dotyczyły one m.in. szalikowców. Chłopcy w wieku dorastania.

RYK Andrzej : Motywy uczestnictwa w subkulturze szalikowców // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 6, s. 26-29

SMYKOWSKI Błażej : Uczestnictwo w grupach negatywnych // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 5, s. 45-48

WOJCIECHOWSKA Anna : Kibole i inni // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 12, s. 5

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 29.12.2004


© Biblioteka Pedagogiczna