Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

ANOREKSJA I BULIMIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ABRAHAM Suzanne, LLEWELLYN-JONES Derek : Anoreksja, bulimia, otyłość. - Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 1995

ANOREKSJA i bulimia psychiczna : rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się / red. Barbara Józefik. - Wyd. 2 zmien. i uzup. - Kraków : Wydaw. Uniw. Jagiellońskiego, 1999

ELLIOTT Julian, PLACE Maurice : Zaburzenia łaknienia // W: Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów. - Warszawa : WSiP, 2000. - S. 83-95

JABLOV Martha M. : Na bakier z jedzeniem : anoreksja, bulimia, otyłość : przewodnik dla rodziców. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 1993

MEYER Robert : Psychopatologia. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003

PECYNA Bogumiła Maria S. : Pedagog w obliczu dysregulacji popędu odżywiania się // W: Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej. - Warszawa : "Żak", 1998

SELIGMAN Martin E. P. : Co możesz zmienić, a czego nie możesz : (ucząc się akceptować siebie) : poradnik skutecznego samodoskonalenia. - Poznań : Media Rodzina of Poznań, 1995

SELIGMAN Martin E. P., WALKER Elain F., ROSENHAN David L. : Psychopatologia. - Poznań : Zysk i S-ka, 2003

SĘK Helena : Wprowadzenie do psychologii klinicznej. - Warszawa : "Scholar", 2001

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BOŻEK Renata, RYCHŁOWSKA Irena : Szczupła, chuda, chudsza... : kulturowe uwarunkowania anoreksji i bulimii : o jedzeniu i niejedzeniu w czasopismach kobiecych // Kultura i Społeczeństwo. - 2001, nr 2, s. 141-155

CICHOCKA Elżbieta : Chude jest piękne, ale niebezpieczne // Gazeta Wyborcza. - 1996, nr 255, dod. Gazeta. Magazyn s. 18-19

DOLATA-MAKUCH Ewa : Anoreksja i bulimia : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Biblioteka w szkole. - 2003, nr 5, s. 28

DZIEWIECKI Marek : Anoreksja : przyczyny i konsekwencje // Katecheta. - 2003, nr 6, s. 60-62

(ema) : "Chaty" online // Gestalt. - 2001, nr 1, s. 23-24

GALIŃSKA Elżbieta : "Ciało", "emocje", "myślenie" w obrazie Ja pacjentek anorektycznych w muzykoterapii // Gestalt. - 1994, nr 14, s. 28-31

JABLOW Marha M. : Na bakier z jedzeniem / rec. Jolanta B. Lipińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 5, s. 44-45

JUCEWICZ Agnieszka : Siecioreksja : blogi anorektyczek i bulimiczek przedstawiają chorobę jako styl życia : dziewczyny wykorzystują internet do tego, by wspierać się w pragnieniu wytrwania w anoreksji // Gazeta Wyborcza. - 2003, nr 57, dod. Wysokie obcasy, s. 34-37

JÓZEFIK Barbara : Nieśmiertelność motyli // Charaktery. - 2001, nr 4, s. 22-24

KLESZCZ Halina : Bulimia // Aura. - 1997, nr 6, s. 28

KONOPKO Joanna : Uważaj - masz jedno życie // Cogito. - 1997, nr 19, s. 12-13

LUBELSKA Krystyna : Kobieta tak nie wygląda : [anoreksja] // Polityka. - 2000, nr 35, s. 88-89

MACIARZ Aleksandra : Zagrożenie uczennic i studentek anoreksją i bulimią // Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja. - 2002, nr 2, s. 143-152

MICHAŁEK Dorota Zofia : Zabójcze liczenie kalorii // Charaktery. - 2002, nr 3, s. 45-46

MICHAŁEK Dorota Zofia : Zespół uzależnienia od jedzenia : (bulimia nervosa, anorexia nervosa) // Gestalt. - 1999, nr 3, s. 34-36

NAMYSŁOWSKA Irena : Gdy cierpi ciało i choruje dusza // Charaktery. - 1997, nr 10, s. 12-17

NOWAK Ewa : Znów bulimia : Jedzenie jest to dla wielu ludzi jedyny sposób na rozładowanie napięcia emocjonalnego // Cogito. - 2003, nr 6, s. 59

PLSZOWY Anna, SZELIGA Danuta : Anoreksja // Kwartalnik Edukacyjny. - 2002, nr 3/4, s. 49-53

PAWLAK Agnieszka : Jak sobie radzić z anoreksją? : projekty scenariuszy dramowych w pracy biblioteki // Biblioteka w szkole. - 2002, nr 10, s. 6-7

PODGÓRSKA Joanna : Znikające ciała : anoreksja - śmiertelna choroba przenoszona drogą do doskonałości // Polityka. - 2002, nr 24, s. 82-84

ROMANOWSKA Dorota : Bunt ciała : anoreksja więcej mówi o stanie psychocznym współczesnych kobiet niż o trendach w modzie // Wprost. - 2001, nr 1, s. 86-87

ROMANOWSKA Dorota : Kult ciała // Wprost. - 2000, nr 8, s. 76-77

ROMANOWSKA Dorota, SYGUT-NOWAK Marzena : Przekleństwo odchudzania : anoreksję i bulimię wywołują najczęściej kłopoty w szkole, częste awantury w domu, zawiedzione uczucia // Wprost. - 1995, nr 35, s. 53-54

RUMIŃSKI Stanisław : Jadłowstręt psychiczny : (anorexia nervosa) // Lider. - 1997, nr 6, s. 9

SAROL-KULKA Anna, KULKA Zenon : Seksualność oraz używanie alkoholu i substancji psychoaktywnych przez kobiety z zaburzeniami odżywiania : I etap badań // Alkoholizm i Narkomania. - 2003, nr 1/2, s. 101-108

ŚMIŁOWSKA-MUCHA Ewa, TOMASZEWSKA Maria : Problemy żywieniowe licealistek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 48-50

WACHOWICZ Edyta : Anoreksja // Lider. - 2002, nr 4, s. 7-8

WACHOWICZ Edyta : Bulimia // Lider. - 2003, nr 9, s. 10-11

WIECZORKOWSKA Grażyna : Sam sobie sterem // Charaktery. - 2004, nr 8, s. 49-50

WIELE objawów, jedno rozwiązanie : z materiałów AŻ // Świat Problemów. - 2002, nr 7/8, s. 28-34

WOKÓŁ anoreksji i bulimii // Remedium. - 2002, nr 10, dod. s. VIII

WYROZĘBSKA Maria : Czy piękne znaczy chude? : scenariusz zajęć dla klasy pierwszej gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 3, s. 22

ZIÓŁKOWSKA Beata : Anoreksja w okresie wczesnej adolescencji. Cz. 1-2 // Remedium. - 2004, nr 7/8, s. 26-27 ; nr 9, s. 18-19

ZIÓŁKOWSKA Beata : Czas chudych ciał : [anoreksja - obraz choroby] // Charaktery. - 1998, nr 11, s. 20-21

ZIÓŁKOWSKA Beata : Dlaczego młodzież się głodzi? // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 5, s. 50-54

ZIÓŁKOWSKA Beata : Jak sobie radzić z zaburzeniami jedzenia? // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 4, s. 39-44

ZIÓŁKOWSKA Beata : Rodzinne uwarunkowania zaburzeń jedzenia // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 2, s. 55-59

ZWOLIŃSKI Andrzej : Sztuka jedzenia // Wychowawca. - 1998, nr 1, s. 28-29

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 22.11.2004


© Biblioteka Pedagogiczna