Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

EDUKACJA PROZDROWOTNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BONDAROWICZ Marian : Zabawy i gry ruchowe na cztery pory roku : jesień. - Warszawa : Wydawnictwo "BELLONA", 1995

BOTWIŃSKI Radosław : Kultura fizyczna w szkole. - Warszawa : WSiP, 1985

BULICZ Ełła, MURAVOV Igor : Wychowanie zdrowotne. Cz. 1 : Teoretyczne podstawy waleologii / przeł. [z ros.] Barbara Jaworska-Wójcik. - Radom : Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 1997

CHROMIŃSKI Zdzisław : Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży : założenia metodyczne i organizacyjne wychowania fizycznego i sportu. - Warszawa : Instytut Związków Zawodowych, 1987

DEMEL Maciej : O wychowaniu zdrowotnym. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1968

DEMEL Maciej : Pedagogika zdrowia. - Warszawa : WSiP, 1980

DYLEMATY wczesnej edukacji / pod red. Doroty Klus-Stańskiej i Małgorzaty Suświłło. - Olsztyn : WSP, 1998

GNIEWKOWSKI Wacław, WLAŹNIK Kazimiera : Wychowanie fizyczne. - Warszawa : WSiP, 1985

GRABOWSKI Henryk : Co koniecznie trzeba wiedzieć o wychowaniu fizycznym. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "IMPULS", 2000

JANISZEWSKI Mirosław : Biomedyczne podstawy wychowania zdrowotnego. - Radom : Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, 1996

KALINOWSKI Adam, ŻUKOWSKA Zofia : Metodyka wychowania fizycznego w szkole podstawowej. - Wyd. 2 uzup. i poszerz. - Warszawa : WSiP, 1975

KIERCZAK Urszula : Zabawa : poradnik metodyczny - wychowanie fizyczne: nauczanie zintegrowane. Cz. 1. - Warszawa : WSiP, 2002

KOŁODZIEJ Maria, KOŁODZIEJ Jerzy : Wybrane lekcje wychowania fizycznego w klasach 4-8. - Rzeszów: Wydawnictwo "FOSZE", 1994

METODYKA wychowania fizycznego w klasach 1-4 : praca zbiorowa / pod red. Janiny Kutzner. - Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1960

NOWAK Maria : Gimnastyka przy muzyce w szkole. - Warszawa : Agencja "PROMO-LIDER", 1995

SIENIEK Bartosz : Poradnik sportowy : wychowanie fizyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. - Starachowice : Pracownia Wydawnicza "HELVETICA", 1997

SOBCZYK Wiktoria : Edukacja ekologiczna i prozdrowotna. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001

SPORTY walki w edukacji dzieci i młodzieży: perspektywa metodyczna / red. Andrzej Dąbrowski, Tadeusz Jasiński, Maciej Kalina. - Płock : Wydawnictwo Naukowe "Novum", 2002

STRZYŻEWSKI Stanisław : Ewolucja metod stosowanych w wychowaniu fizycznym. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, 1988

STRZYŻEWSKI Stanisław : Proces kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : WSiP, 1996

STYPUŁKOWSKI Cezary : Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym : propozycje metodyczne dla nauczycieli. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "IMPULS", 2002

ŚCIEŻKI edukacyjne : w szkole podstawowej dla klas 4-6 : poradnik dla nauczycieli i pracujących z programami i podręcznikami Wyd. "Arka" / Maria Pacholska [i in.]. - Poznań : Wydawnictwo "ARKA", 2001

TATARCZUK Józef : Wybrane zagadnienia z metodyki wychowania fizycznego. - Wyd. 2. - Zielona Góra : Wydawnictwo WSP im. T. Kotarbińskiego, 1991

WRÓBLEWSKI Piotr : Wychowanie fizyczne: program nauczania w klasach 4-6 w zreformowanej szkole podstawowej. - Kielce : "Mac Edukacja", 2000

WYBRANE problemy higieny i ekologii człowieka / red. Emilia Kolarzyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000

WYCHOWANIE fizyczne w kształceniu zintegrowanym : praca zbiorowa / pod red. Seweryna Sulisza. - Warszawa : WSiP, 2000

ZDROWIE dzieci i młodzieży a edukacja / oprac. Krystyna Bożkowa [i in.]. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989

ZUCHORA Krzysztof : Wychowanie w kulturze fizycznej. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1980

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

Materiały metodyczne

ANTOSZCZUK Gabriela : Wychowanie zdrowotne w przedszkolu i szkole - relacje // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1997, nr 2, s. 72-77

BELKA- SENDŁAK Lucyna : Program wychowania fizycznego "Przez radosny ruch po sprawność i zdrowie" // Lider. - 2003, nr 2, s. 9-10

BĘBEN Halina [i in.] : Jak organizujemy międzyszkolny konkurs dla uczniów klas 1-3 pod hasłem "Zdrowo i bezpiecznie" // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 2, s. 35-44

BRODZIK Dagmara [i in.] : Krew to bezcenny dar: materiał repertuarowy // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 4, s. 18

BRODZIK Dagmara [i in.] : Odżywiaj się zdrowo : materiał repertuarowy // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 4, s. 20

BRODZIK Dagmara [i in.] : Tylko nie pal! : materiał repertuarowy // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 4, s. 19

BRYCH Teresa : Święto witaminek : konkurs prozdrowotny dla klas 1-3 // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s. 51-52

BUBIS Bożena : Jestem zdrowy i czuję się bezpieczny : program edukacji zdrowotnej dla klas 1-3 szkoły podstawowej // Wychowawca. - 2003, nr 12, s. 16-17

BUDZEŃ Anna [i in.] : Program o zdrowiu: scenariusze zajęć // Nauczanie Początkowe. - 1992/1993, nr 5, s. 38-50

CHMIELEWSKA Nadzieja [i in.] : Wyprawa w świat uczuć : spotkanie klas drugich szkoły podstawowej // Grupa i Zabawa. - 2002, nr 1/2, s. 82-87

CHWIERUT Małgorzata : Dbam o zdrowie // Nauczanie Początkowe. - 1998/1999, z. 6, s. 17-24

DEJKO Jadwiga : Edukacja prozdrowotna w szkole - plan dydaktyczno-wychowawczy dla klas 1-3 // Życie Szkoły. - 1996, nr 10, s. 605-608

DERBICH Jolanta, KALBARCZYK Luiza : Edukacja zdrowotna w programie kształcenia kl. IV szkoły podstawowej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 5, s. 29-32

DĘBSKA Hanna : Szkolny plan wychowawczy, zdrowotny i profilaktyczny na podstawie podręczników "Wesoła Szkoła" // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 402- 406

DUBROWSKA Barbara [i in.] : Jabłko, gruszka i pietruszka dla każdego łakomczuszka - zasady właściwego odżywiania: projekt ścieżki prozdrowotnej 1 // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2000, z. 1, s. 18-27

FIGAT Katarzyna : Sport to zdrowie: scenariusz imprezy w klasie 4 szkoły podstawowej // Lider. - 2003, nr 2, s. 20-21

FROŁOWICZ Tomasz : Zuchowy sposób na wf // Życie Szkoły. - 2000, nr 1, s. 17-22

GIBADŁO Lucyna : Przykłady ćwiczeń i zabaw z zastosowaniem metody Orffa // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 2, s. 1-2

GLIŃSKA Alicja [i in.] : Ścieżka zdrowia: projekt ścieżki prozdrowotnej 2 // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2000, z. 1, s. 28-31

GOLISZEK Anna : Program edukacji prozdrowotnej dla klasy 3 // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 3, s. 25-28

GOLISZEK Anna : Program edukacji prozdrowotnej dla klasy 1 // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 10, s. 32-35

HEŁDAK Małgorzata : Planujemy swój dzień pamiętając o zdrowiu // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 2, s. 25-27

IGLEWSKA Lila : Program wychowania zdrowotnego dzieci // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 12, s. 20-21

JONKISZ Maria : Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo żyć : scenariusz przedstawienia dający recepty na zachowanie zdrowia // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 9, s. 20-22

KĘDZIERA-OSUCHOWSKA Magdalena : Edukacja prozdrowotna w szkołach podstawowych (klasy 1-6) // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 6, s. 2-9

KĘDZIERA-OSUCHOWSKA Magdalena : Propozycje programów zdrowotnych // Wszystko dla Szkoły. - 1998, nr 6, s. [19]

KLEPKA Teresa : Edukacja prozdrowotna w szkole podstawowej: propozycja programowa // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1999, nr 1, s. (10)-(16)

KOHUT-SZYMAŃSKA Bogumiła : Dzień ciszy w szkole // Aura. - 1996, nr 11, dod. s. 9

KOTARA Joanna : O gąbce, o mydle i o Grzesiu Straszydle : scenariusz inscenizacji dla uczniów klas młodszych na temat czystości // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 3, s. 18

KOWALEWSKA Jolanta : Kształtowanie postaw zdrowotnych // Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 8-14

KOZAKOWSKA Ewa, SAWIŃSKI Julian Piotr : Edukacja zdrowotna i językowa w klasach 1-3 // Życie Szkoły. - 1998, nr 7, s. 392-394

KRASZEWSKA Danuta : Zdrowie ucznia w szkole podstawowej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1998, nr 2, s. 70-73

KUBIŃSKA Zofia : Zajęcia ruchowe dla klas 1-3 // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 3, s. (3)-(9)

KUZIEL Ewa : Zajęcia relaksacyjno-koncentrujące dla dzieci : przewodnik do prowadzenia zajęć // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 6, s. 9-12

MAJER Anna : Realizacja ścieżki prozdrowotnej w szkole podstawowej i gimnazjum // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 12, s. 31-36

MICHALSKA Alina : Zdrowa żywność - pomysł na lekcję techniki // Wszystko dla Szkoły. - 1998, nr 6, s. 10

MIECZEJKO Ewa : Czerp siłę i radość życia ze zdrowych posiłków: scenariusz zajęć dla klasy 6 // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 3, s. 12-15

MIELECH Magdalena, ZAWILEJSKA Małgorzata : Edukacja ekologiczno- zdrowotna w klasach 1-3 : zajęcia dodatkowe // Aura. - 2001, nr 2, dod., s. 1-2

MIGAŁA Barbara : Czy to, co mi najbardziej smakuje, jest dobre dla mojego organizmu? // Nauczanie Początkowe. - 2001/ 2002, nr 2, s. 16-20

NOWAKOWSKI Wojciech : Edukacja zdrowotna w Szkole Podstawowej nr 5 w Łasku // Szkolne Wieści. - 2002, nr 1, s. 25-26

PANCERZ Wioleta : Program koła przyrodniczo- zdrowotnego (dla II etapu kształcenia) // Nowa Szkoła. - 2004, nr 3, s. 25-48

PANKOW Katarzyna : Rośniemy i dbamy o siebie: projekt edukacyjny // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 3, s. 11-12

PAWLAK Małgorzata : Profilaktyczny program zachowań prozdrowotnych uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej: "Jestem ostrożny - dam sobie radę"// Lider. - 2001, nr 11, s. 11-14

PETIUK Teresa : Żeby zdrowe zęby mieć: scenariusz inscenizacji w klasie 1 // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 7-8, wkł. s. VI-VII

PIOTROWSKA Małgorzata : Projekt zajęć wspierających zdolności twórcze uczniów w klasie 3: edukacja polonistyczna, plastyczna, zdrowotna - scenariusz zajęć na cały dzień // Życie Szkoły. - 2000, nr 1, s. 56-60

POKUSA Teresa : Autorski program edukacji zdrowotnej dla klas IV-VI "Żyj zdrowo" // Lider. - 2004, nr 6, s. 27-29

PRZYSIĘŻNA Bogumiła : Korelacja międzyprzedmiotowa na zajęciach ruchowych // Życie Szkoły. - 2000, nr 6, s. 357-361

RANCZAKOWSKA Irena : Program profilaktyczno - ekologiczny "Zielony liść" // Lider. - 2004, nr 7-8, s. 16-17

ROGULSKA Krystyna : Tryb życia, styl życia uczniów klas 1-3 // Teraźniejszość Człowiek Edukacja. - 1998, nr 3, s. 65-79

ROMANIUK Elżbieta, GANCEWSKA Maria : " Zdrowo i bezpiecznie": program edukacji prozdrowotnej klas 1-3 // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 12, s. 8-9

SALAMON Jolanta : Program autorski edukacji prozdrowotnej w klasach 1-3 // Lider. - 2003, nr 6, s. 10-12

SKLORZ Bernarda : Edukacja prozdrowotna w świetlicy // Życie Szkoły. - 2002, nr 5, s. 290-291

SKRZYDLEWSKI Dariusz : Ruch twórczy z wykorzystaniem muzyki - konspekt lekcji wf dla klasy 3 // Życie Szkoły. - 1998, nr 1, s. 43

SOBCZAK Lucyna : Wykorzystanie zabaw i gier ruchowych w procesie edukacji motoryczno- ruchowej // Życie Szkoły. - 2001, nr 2, s. 90-95

SOWADA Renata : Zapobiegamy uzależnieniom : scenariusz zajęć warsztatowych dla uczniów klas szóstych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 3, s. (6)-(7)

STANKOWSKA Anna : Lekcja wf w klasie 3 // Życie Szkoły. - 1998, nr 6, s. 377-378

SZYMAŃSKA Elżbieta : Integracja międzyprzedmiotowa w procesie kształcenia i wychowania do zdrowia uczniów klasy 1 szkoły podstawowej // Lider. - 1993, nr 2, s. 15

SZYSZKA Renata : Właściwie się odżywiamy? // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 2, s. 21-24

ŚCIEGIENNY Małgorzata : Bakterie to nasi sprzymierzeńcy czy wrogowie? : [scenariusz zajęć] // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 9, s. 12-13

TASZAREK Ewa : Urodziny marchewki, czyli jak dbać o zęby : scenariusz spotkania integracyjno- edukacyjnego dla klas 0-3 // Grupa i Zabawa. - 2002, nr 3/4, s. 89-95

TYSZKIEWICZ Grażyna : Szkolny Dzień Zdrowia // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 3, s. 12-13

UGRYNOWICZ Elżbieta : Program edukacji prozdrowotnej dla uczniów klas 1-3 // Lider. - 2002, nr 7/8, s. 10-11

ZABŁOCKA Ewa : Gry i zabawy ruchowe w terenie leśnym // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 4, s. 16-17

ŻELICH Krystyna : Przykłady pracy z uczniami w zakresie edukacji zdrowotnej na lekcji przedmiotowej // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2003, z. 6, s. 31-34

ŻOŁYŃSKI Stanisław : Przybory nietypowe na zajęciach ruchowych // Życie Szkoły. - 2003, nr 2, s. 112-115

Zagadnienia ogólne

ANDRYSIEWICZ Małgorzata : Edukacja prozdrowotna dla najmłodszych // Przegląd Edukacyjny. - 2004, nr 1, s. 21

BERGIER Barbara : Wychowanie fizyczne w edukacji zintegrowanej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 3, s. (2)-(3)

BIELSKI Janusz : Nowatorstwo pedagogiczne w wychowaniu fizycznym // Lider. - 2004, nr 2, s. 8-9

BODASIŃSKA Anna, BODASIŃSKI Sławomir : Związek aktywności ruchowej ze zdrowiem w świadomości społecznej młodzieży uprawiającej i nie uprawiającej sportu // Lider. - 1998, nr 6, s. 21-22

BODZIAK Beata : Ścieżka edukacyjna : edukacja prozdrowotna // Lider. - 2001, nr 9, s. 14-16

BULAS Aleksandra : Wychowanie fizyczne i sport - czynniki determinujące zdrowie // Lider. - 2000, nr 1, s. 11-15

CELEJOWA Irena : W sprawie powszechnego wychowania w Polsce // Lider. - 1992, nr 9, s. 4-7

CHROMIŃSKI Zdzisław : Podstawowy miernik zachowań zdrowotnych dzieci i młodzieży // Lider. - 2003, nr 11, s. 3-8

CHUTKOWSKA Agnieszka : Efektywność postępowania nauczycieli wychowania fizycznego w rozwijaniu różnych sfer zdrowia ucznia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 10, s. 25-31

DĄBROWSKA Anna, DĄBROWSKI Andrzej : Wychowanie zdrowotne w edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły. - 1997, nr 3, s. 134-138

DEBRICH Jolanta, NOWOCIEŃ Jerzy : Warsztaty pedagogiczne formą realizacji edukacji zdrowotnej w szkole // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1997, nr 2, s. 78-82

DENEK Kazimierz : Zdrowie i jego promocja w edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych // Edukacja Dorosłych. - 1996, nr 2, s. 55-65

DUCHNOWSKA Anna : Szkoła pleców - szkołą zdrowia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 3, s. 7-10

DUDEK Lidia : O pakcie człowieka z naturą raz jeszcze : By nasz "ślad na drodze" służył zdrowiu dzieci i pięknu środowiska, w którym wzrastają... // Forum Nauczycielskie. - 2002, nr 20, s. 13

DUDKIEWICZ Krystyna : Edukacja zdrowotna: podstawy teoretyczne // Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s. 67-72

DUDKIEWICZ Krystyna : "Mowa ciała" przez taniec // Życie Szkoły. - 2000, nr 6, s. 342-344

EDUKACJA zdrowotna - alkohol - sport. Rezolucja ogólnopolskiej konferencji naukowej / oprac. Weronika Wrona // Lider. - 2003, nr 3, s. 10

FIGAT Katarzyna : Rola nauczycieli 1 etapu kształcenia nauczania zintegrowanego w zapobieganiu wadom postawy // Lider. - 2001, nr 5, s. 19-20

GAN Iwona, MAZURKIEWICZ- LESZCZYŃSKA Krystyna : Czym jest edukacja zdrowotna? // Problemy Rodziny. - 1998, nr 3, s. 45-49

GARBACIAK Wiesław : Kształtowanie umiejętności życiowych na zajęciach z wychowania fizycznego // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2002, z. 5, s. 44-47

GŁOMSKA Maria : Wychowanie zdrowotne w szkole a zdrowie przyszłego dziecka // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, s. 15-16

GROENWALD-LUTY Ewa : U progu kariery sportowej // Życie Szkoły. - 2001, nr 8, s. 480-482

JAWORSKI Zygmunt : O potrzebie przedmiotu wychowania zdrowotnego w systemie edukacji szkolnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 2, s. 4-7

JAWORSKI Zygmunt : Treści wychowania zdrowotnego w programach szkoły podstawowej // Lider. - 1996, nr 2, s. 4-11

JUSZCZYK Renata [i in.] : Nauczanie zasad zachowania zdrowia i wiedzy ekologicznej w szkołach podstawowych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1996, nr 1, s. 14-15

KAŁAWAJ Dorota : Wychowanie prozdrowotne w edukacji wczesnoszkolnej // Kwartalnik Edukacyjny. - 2000, nr 4, s. 56-64

KĘDZIERA-OSUCHOWSKA Magdalena : Edukacja prozdrowotna // Lider. - 1995, nr 9, s. 5-7

KĘDZIERA-OSUCHOWSKA Magdalena, KUZIEL Ewa : Edukacja zdrowotna // Wszystko dla Szkoły. - 1998, nr 6, s. 3

KĘDZIERA-OSUCHOWSKA Magdalena, KUZIEL Ewa : Zajęcia warsztatowe z edukacji prozdrowotnej // Lider. - 1995, nr 9, s. 7-9

KLIMKOWSKA Monika : Środowisko rodzinne i szkolne jako podstawowe czynniki kształtowania postaw uczniów wobec kultury fizycznej // Kultura Fizyczna. - 1998, nr 7-8, s.16-18

KLOSKA Zdzisława : Profilaktyka zdrowotna w edukacji : program indywidualny // Życie Szkoły. - 1999, nr 5, s. 336-339

KOSMOWSKA Hanna, MICHALSKA Anna : Polubić ruch // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2003, nr 2, s. 27-29

KOWALEWSKA Jolanta, GRAEBER Paweł : Kształtowanie postaw zdrowotnych // Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 8-14

KRAWAŃSKI Andrzej : Nauczyciel wf w procesie społecznej edukacji prozdrowotnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1996, nr 2, s. 53-58

KRAWAŃSKI Andrzej : Społeczna edukacja prozdrowotna w procesie szkolnego wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1999, nr 1, s. 8-16

KUBIŃSKA Zofia, DANIELEWICZ Jolanta : Metody aktywizujące jako sposób modelowania zachowań prozdrowotnych ucznia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 2, s. 17-20

KUBIŃSKA Zofia, BERGIER Barbara : Pojęcie i rozumienie zdrowia - lekcja wychowania zdrowotnego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 3, s. 9-10

KUMORKIEWICZ Aleksander : Wychowanie zdrowotne na wf // Nowe w Szkole. - 2003, nr 6, s. 11-13

KURAS Bożena : Zdrowy uczeń w zdrowej szkole // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 4, s. 31-34

LISICKI Tomasz : Nauczyciele nauczania początkowego o wychowaniu zdrowotnym w szkole // Życie Szkoły. - 1998, nr 2, s. 74-76

MACIOŁ-KISIEL Urszula : Znaczenie wychowania prozdrowotnego w edukacji wczesnoszkolnej // Nauczyciel i Szkoła. - 1998, nr 1, s. 120-128

MALEC Zofia : O wychowaniu zdrowotnym w szkole podstawowej // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 3/4, s. 33-38

MASZCZAK Tadeusz : Nauczyciel jako centralna postać w edukacji zdrowotnej uczniów // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 1, s. 33-37

MASZCZAK Tadeusz : Prozdrowotne aspekty szkolnej kultury fizycznej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1996, nr 3, s. 86-87

MASZCZAK Tadeusz : Wychowanie fizyczne i zdrowotne w edukacji // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 2/3, s. 54-55

MASZCZAK Tadeusz : Wychowanie fizyczne jako teren edukacji i integracji // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 3, s. 2-3

MICHALSKA Monika : Szkolna edukacja zdrowotna a narkotyki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 3, s. 37-39

NIEBYLSKA Barbara : Wychowanie prozdrowotne w nauczaniu zintegrowanym // Nowe w Szkole. - 2002, nr 2, s. 7-8

NITECKA-WALERYCH Anna : W jakiej kondycji do Unii Europejskiej?: Edukacja prozdrowotna // Życie Szkoły. - 2004, nr 1, s. 15-18

NITECKA-WALEZYCH Anna : Pedagogiczne uwarunkowania w rozwoju aktywności ruchowej i postaw prozdrowotnych dzieci w młodszym wieku szkolnym // Lider. - 2004, nr 6, s. 7-9

NOWOCIEŃ Jerzy : Postawy prozdrowotne nauczycieli wobec zagrożeń współczesności // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 4, s. 35-38

OŹDZIŃSKI Jan, CHALCARZ Wojciech : Zdrowie przez wychowanie i sport // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1994, nr 4, s. 193-197

PAJĄK Ilona : Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej: stan i oczekiwania // Edukacja. - 2001, nr 1, s. 108-110

PAPIERNIK Henryk : Spojrzenie na wychowanie fizyczne // Lider. - 2004, nr 2, s. 3-7

PAWŁUCKI Andrzej : Kultura zdrowotna jako zadanie i wyzwanie edukacyjne // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1999, nr 3, s. 91-94

ROBACHA Jadwiga : Zachowania prozdrowotne i własne zdrowie w autoocenie uczniów szkół państwowych i społecznych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1995, nr 1, s. 16-19

RUTA Ewa, KĘPSKA Wiesława : Kto mleko pije... // Życie Szkoły. - 2004, nr 5, s. 375-376

SEKUTOWSKA Marzena : Program o zdrowiu // Życie Szkoły. - 2001, nr 8, s. 470-475

SMYKOWSKI Błażej : Zdrowie - przedmiot promocji i edukacji // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 5, s. 42-44

SŁOŃSKA Zofia : Ewolucja modeli edukacji zdrowotnej // Kultura Fizyczna. - 1994, nr 5/6, s. 16-20

SOKOŁOWSKA Maria : Edukacja do zdrowia w szkole // Lider. - 1994, nr 6, s. 8-9

SOKOŁOWSKA Maria : Edukacja zdrowotna a szkolny program profilaktyki // Remedium. - 2004, nr 2, s. 6-7

SOKOŁOWSKA Maria : Projektowanie działań dydaktyczno- wychowawczych w ramach edukacji zdrowotnej // Lider. - 1999, nr 9, s. 7-9

SROKOSZ Wacław : Prospekcja - podstawowe zadanie każdej lekcji wf // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1999, nr 2, s. 62-64

STANISZEWSKA Małgorzata : Postępowanie nauczyciela wf w rozwijaniu różnych sfer zdrowia ucznia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 2, s. 16-20

STĘPIEŃ Danuta : Zdrowie i ekologia - o ciągłym splataniu się dwóch ścieżek edukacyjnych // Forum Nauczycielskie. - 2002, nr 20, s. 12

SZATKO Franciszek [i in.] : Problematyka zdrowotna w nauczaniu początkowym: doświadczenia polskie okresu transformacji // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2002, z. 3, s. 28-40

SZEWCZYK Joanna : Rytualizm w wychowaniu zdrowotnym // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 2, s. 26-29

UGRYNOWICZ Elżbieta : Program edukacji prozdrowotnej // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s. 168-176

WIĘCKOWSKI Ryszard : Pedagogika zdrowia czy edukacja zdrowotna? // Życie Szkoły. - 1998, nr 10, s. 595-599

WOYNAROWSKA Barbara : Edukacja dla zdrowia // Lider. - 2000, nr 3, s. 10-12

WOYNAROWSKA Barbara : Edukacja prozdrowotna w szkole : materiały informacyjno-metodyczne // Lider. - 2000, nr 2, s. 12-17

WOYNAROWSKA Barbara [i inni] : Edukacja zdrowotna w szkole: strategia pracy szkoły, treści, metody realizacji // Lider. - 1998, nr 1, s. 3-12

WOYNAROWSKA Barbara, MAZUR Joanna : Nieprawidłowości w zakresie zachowań młodzieży szkolnej w Polsce w 1998 roku // Lider. - 2000, nr 2, s. 18-19

WOYNAROWSKA Barbara : Podstawy teoretyczne i strategia edukacji zdrowotnej w szkole // Lider. - 1999, nr 1, s. 14-19

WOYNAROWSKA Barbara : Program edukacji zdrowotnej // Lider. - 1999, nr 1, s. 11-14

ŻELICH Krystyna : Przykłady pracy z uczniami w zakresie edukacji prozdrowotnej na wydzielonej jednostce lekcyjnej - lekcji wychowawczej // Edukacja Zdrowotna i Promocja Zdrowia w Szkole. - 2003, z. 6, s. 29-31

 

Oprac. Sylwia Wydra
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 02.11.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna