Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

WYPALENIE ZAWODOWE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BERNSTEIN Albert J. , ROZEN Sydney Craft : Trudni współpracownicy. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

BINIĘDA Ewa: Zespół "wypalenia się" u nauczycieli // W: Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Red. Czesław Kossakowski, Marzena Zaorska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT"

BLANC Pascale, de JONGE Jan, SCHAUFELI Wilmar : Stres zawodowy a zdrowie pracowników // W: Psychologia pracy i organizacji / Red. Nik Chmiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

GAŚ Zbigniew : Stres i syndrom wypalenia w pracy nauczyciela // W: Doskonalący się nauczyciel : psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczyciela. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, 2001

GLISZCZYŃSKA Xymena : Utrata wiary w skuteczność wysiłku pracy // W: Motywacja do pracy. - Warszawa : Książka i Wiedza, 1981

JOHNSTON Joni E. : Wypalenie się // W: Psychologia dla żółtodziobów, czyli wszystko co powinieneś wiedzieć o ... - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2004

ONISZCZENKO Włodzimierz : Stres to brzmi groźnie. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993

POPLUCZ Jan : Konsekwencje konfliktów // W: Konflikty w zespołach nauczycielskich :wpływ konfliktów na funkcję pedagogiczną szkoły. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973

TERELAK Jan F. : Koncepcje "wypalenia się zawodowego" jako próba wyjaśnieniamechanizmu chronicznego stresu zawodowego // W: Psychologia stresu. - Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza "Branta", 2001

WYPALENIE zawodowe // W: Psychologia : podręcznik akademicki. T. 3. / Red. naukowy Jan Strelau - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BELZYT Joanna : Młodzi wypaleni, czyli ekologia za biurkiem // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 10/11, s. 24-25

BIBIK Renata : Aby światło nie zgasło : czyli jak zapobiegać zespołowi wypalenia zawodowego // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 9, s. 1-4

BILSKA Ewa : Jak Feniks z popiołów, czyli syndrom wypalenia zawodowego // Niebieska Linia. - 2004, nr 4, s. 3-7

GOLIŃSKA Lucyna, ŚWIĘTOCHOWSKI Waldemar : Temperamentalne i osobowościowe determinanty wypalenia zawodowego u nauczycieli // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 5, s. 385-398
Wyniki badań

KĘDRACKA Ewa : Wypalenie się zawodowe nauczycieli // Szkoła Zawodowa. - 1998, nr 4, s. 40-45

KLIŚ Maria, KOSSEWKA Joanna : Cechy osobowości nauczycieli a syndrom wypalenia zawodowego // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 4, s. 125-140

KRAWULSKA-PTASZYŃSKA Anna : Wypalenie zawodowe u nauczycieli // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1996, nr 8, s. 9-12

LIBERA Karolina : Nie ma szkoły bez stresu - także dla nauczycieli // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 8, s. 52-55
Negatywne emocje rezultatem wykonywanego zawodu nauczyciela

LUBRAŃSKA Anna : Analiza zjawiska wypalenia się na przykładzie badań w grupie doradców zawodowych // Szkoła Zawodowa. - 1997, nr 5, s. 5-9

MALINOWSKI Jan : Cienie i szarości nauczycielskiego dnia codziennego // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 9, s. 3-8

MANDAL Eugenia : Syndrom wypalenia zawodowego a tożsamość płciowa nauczycielek // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 1, s. 27-33

MARSZAŁ Marta : Konsekwencje "wypalania się " nauczycieli a ich doskonalenie zawodowe // Forum Nauczycielskie. - 2003, nr 23, s.27-29

MIKRUT Adam : Syndrom wypalenia się zawodowego a błędy wychowawcze pedagogów specjalnych // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 73-82

MIŁKOWSKA Grażyna : Syndrom "wypalenia się sił" u nauczycieli dzieci autystycznych i upośledzonych umysłowo // Szkoła Specjalna. - 1989, nr 5, s. 323-330

NIEGOWSKA Wiesława: Przyczyny zniechęcające nauczycieli w-f do wykonywania zawodu // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 1, s. 29-35

PODGÓRSKA Joanna : Syndrom czarnego poniedziałku // Polityka. - 2001, nr 41, s. 81-83
Najpierw pracoholizm, później wypalenie zawodowe

TATAROWICZ Jan : O zagrożeniach zdrowia psychicznego nauczycieli // Nowa Szkoła. -2001, nr 8, s. 48-52

TOMAL Violetta : Wypalenie zawodowe nauczycieli // Nowa Szkoła. - 2002, nr 8, s. 18-24

TUCHOLSKA Stanisława : Stres w zawodzie nauczyciela // Psychologia Wychowawcza. - 1996, nr 5, s. 408-417

 

Oprac. Katarzyna Wojtania
na podstawie zbiorów BPP
Filia w Bełchatowie
Aktualizacja: 02.11.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna