Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

ADOPCJE
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2004

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADOPCJA. - S. 209-210 // W: Najstarsze, średnie, najmłodsze / Ronald W. Richardson, Lois A. Richardson. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1999

ADOPCJA. - S. 221-258 // W: Zagrożone dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. Marii Kolankiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 1998

ADOPCJA : teoria i praktyka / red. Krystyna Ostrowska, Ewa Milewska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999

ADOPCJA jako instytucja społeczno-prawna kompensująca skutki sieroctwa. - S. 63-87 // W: Sieroctwo społeczne - przyczyny, następstwa, formy kompensacji : studium teoretyczno-badawcze / Iwona Wagner. - Częstochowa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1997

ENCYKLOPEDIA pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003

KODEKS cywilny, rodzinny i opiekuńczy : stan prawny 1 stycznia 2000 r. - Bielsko-Biała : "Park", 2000

ŁADYŻYŃSKI Andrzej : Adopcja a rodzicielstwo biologiczne. - S. 75-78 // W: Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej / praca zbiorowa pod red. Małgorzaty Biedroń i Małgorzaty Prokosz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2001

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CIŻMOWSKA Jolanta : Pomoc rodzicom adopcyjnym // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 8, s. 53

DUDA Marian : System opieki nad dzieckiem w woj. krośnieńskim // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 10, s. 22-24

GRALAK Gabriela : Kwalifikacja kandydatów na rodziców adopcyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 6, s. 21-23

GREMPKA Grzegorz : Rola psychologa w przygotowaniu do adopcyjnego rodzicielstwa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 17-23

HOLEWIŃSKA-ŁAPIŃSKA Elżbieta : Adopcja po nowelizacji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 2, s. 20-26

HOLEWIŃSKA-ŁAPIŃSKA Elżbieta : Adopcje zagraniczne w praktyce polskich sądów . - W arszawa : Oficyna Naukowa, 1998. - Rec: Sobczyńska Karolina. - // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 9, s. 46

JANKOWSKA-RACHEL Agnieszka : Adopcja i kłamstwo : motywacje rodziców adopcyjnych do nie informowania dziecka o fakcie przysposobienia // Wychowanie na Co Dzień. - 2004, nr 1/2, s. 28-29

JANKOWSKA-RACHEL Agnieszka : Diagnozowanie kandydatów na rodziny adopcyjne Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 23-25

JAWORSKA Marta : Najważniejsze jest dobro dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 25-27
Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych

KALISZ Andrzej : Niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 18-20

KLOMINEK Wanda : Pro Familia realizuje program prawo dziecka do rodziny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 9, s. 10-13
Działalność TPD na rzecz pozyskania i szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze

KOLANKIEWICZ Maria : Dzieci cudzoziemskie w Domu im. Księdza Baudouina // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s. 21-25

KOTLARSKA Wiesława : Szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 1, s. 31-32

KOZUBAL Marek : Handel żywym towarem. Adopcje zagraniczne // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 6, s. 5

KUNA Józefa, PAWELEC Marta : Adopcja - rodzina dla dziecka czy dziecko dla rodziny? // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 1996, nr 3, s. 7-10

ŁADYŻYŃSKA Grażyna, ŁADYŻYŃSKI Andrzej K. : Dzika adopcja // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 12- 16

ŁADYŻYŃSKI Andrzej : Tajemnica adopcji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 2, s. 27-30

ŁADYŻYŃSKI Andrzej Krzysztof : Obraz adopcji w czasopismach polskich // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 3, s. 47-52

MAKOWSKA Jolanta : Z historii adopcji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 2, s. 42-44

MERKEL Dorota : Stereotypy w ocenie kandydatów na rodziców adopcyjnych / Dorota Merkel // Problemy Rodziny. - 2000, nr 4, s. 17-20

MILEWSKA Ewa : Kim są rodzice adopcyjni? : studium psychologiczne. - Warszawa, 2003. - Rec.: Alicja Kurcz, Jerzy Pająk // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 2, s. 57- 59

MK : Dziecięcy bank danych // Głos Nauczycielski. - 1995, nr 2, s. 10
Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy kwalifikujący dzieci do adopcji zagranicznej

PASSINI Barbara : Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy w powiecie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 7, s. 19-22

PECZYŃSKA Izabela : Adopcja w percepcji społecznej // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 2, s. 40-42

PODCZASKA Elżbieta : Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Warszawie // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 2, s. 31-32

PODCZASKA Elżbieta : Z ziemi polskiej do szwedzkiej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2003, nr 10, s. 33-34
Adopcja polskich dzieci przez szwedzkie rodziny

POLKOWSKI Tomasz : PRIDE - program szkoleniowy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 8, s. 47-52

ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lutego 2001 r. w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001,  nr 4, s. 57-61

ROZPORZĄDZENIE Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad jakością działań ośrodków adopcyjno-opiekuńczych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 4, s. 52-54

RYCHTER Iwona : Prawda, która boli - ból, który leczy // Niebieska Linia. - 2003, nr 1, s. 18-19
Odnajdywanie przez adoptowane osoby członków rodziny biologicznej

SIERANKIEWICZ Ewa : Tworzenie zastęczych środowisk rodzinnych // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 9-12

STAŃCZAK-KURAŚ Małgorzata, RYCHTER Iwona : Adopcja i przemoc czyli co trzeba wiedzieć, aby stworzyć szczęśliwą rodzinę adopcyjną // Niebieska Linia. - 2002, nr 5, s. 12-15

STARĘGA Adrianna : Wielkie wyzwanie : adopcja dziecka wykorzystywanego seksualnie - porady dla rodziców // Niebieska Linia. - 2002, nr 4, s. 32-33

WAGNER Iwona : Przyczyny i następstwa rozwiązania adopcji // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 7, dod. "Przysposobienie do Życia w Rodzinie" s. (12)-(15)

WIŚNIEWSKI Daniel : Adopcja - jawna czy tajna? // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2000, nr 3, s. 5-7

Oprac. Aneta Gałązka
na podstawie zbiorów BPP
Filia w Bełchatowie
Aktualizacja: 02.11.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna