Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTW ZWARTE

DENNISON Paul E., Gail E. : Integracja mózgu : wpływ integracji mózgu na i funkcjonowanie człowieka. - Warszawa : Międzynarodowy Instytut NeroKinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów, 2004

HANNAFORD Carla : Zmyślne ruchy, które doskonalą umysł : podstawy kinezjologii edukacyjnej. - Warszawa : Wydawnictwo Medyk, 1998

TWÓRCZA kinezjologia w praktyce : propozycje dla każdego : praca zbiorowa. - Warszawa : KINED, 2003
Scenariusze zajęć i zabaw

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BACH-ŻELEWSKI Cezary : Elementy kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona na lekcjach języka polskiego uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 4, s. 237-240
Scenariusze lekcji z wykorzystaniem metody Dennisona

BERNACIK Elżbieta : Wspomaganie osobistego rozwoju uczniów poprzez zastosowanie metody Paula Dennisona // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 3, s. 11-13

DZIĘDZIURA Alina : Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z dysortografią // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 50-52
Propozycje ćwiczeń

GRZYWNIAK Celestyna: Ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej dla uczniów szkół specjalnych // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 158-164

KORTA Renata : Kinezjologia edukacyjna : o "gimnastyce mózgu" według Paula Dennisona // Lider. - 2003, nr 9, s. 7-9

KRASOŃ Katarzyna : Dziecięcy teatr ruchu : kinestetyczna strategia poznania (profil ruchowego zachowania się dziecka - ujęcie sygnalne) // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2003, nr 3, s. 133-145

KURYŁA Krystyna : "Gimnastyka mózgu" i doskonalenie umysłu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 39-42

MEYER Maria : Edukinestyka - nowa metoda pedagogiczna czy stara ezoteryczna praktyka? // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 1999, nr 3, s. 34-44

MEYER Maria, SZECÓWKA Adam : Kinezjologia edukacyjna w pedagogice specjalnej : pomoc czy zagrożenie? // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 1, s. 8-17
Spis literatury

PŁACZKIEWICZ Izabela : Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody Paula Dennisona (grupa zerowa) // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 2,s. 95-97
Usprawnianie funkcji wzrokowych i słuchowych - ćwiczenia

ZWOLEŃSCY Anna i Lech : O gimnastyce ... tym razem mózgu // Lider. - 2001, nr 4, s. 26

 

 

Oprac. Katarzyna Wojtania
na podstawie zbiorów BPP
Filia w Bełchatowie
Aktualizacja: 16.10.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna