Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

EDUKACJA FILOZOFICZNA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ADUSZKIEWICZ Adam, MARCISZUK Piotr, PIŁAT Robert : Edukacja filozoficzna : dla klasy 1 gimnazjum. - Warszawa : Wydaw. STENTOR, 2001

EDUKACJA filozoficzna [Nr] 13 . - Warszawa : Uniw. Warszawski, 1992

EDUKACJA filozoficzna [Nr] 11. - Warszawa : Uniw. Warszawski, 1991

ELWICH Beata, ŁAGODZKA Anna, PYTKOWSKA-KAPULKIN Brygida : Filozoficzne dociekania z dziećmi i młodzieżą : opis programu edukacyjnego. - [B.m. : b.w., 1999]

GRUCHOT Iwona, RADZISZEWSKA Hanna : Z filozofią na ty : scenariusze zajęć z zakresu edukacji filozoficznej (dla gimnazjum). - Łódź : Wydaw. "Wing", 2001

JEDYNAK Anna, WALENTOWICZ Tadeusz : Filozofia : podręcznik dla gimnazjum do edukacji filozoficznej. - Warszawa : WSiP, 2000

JEDYNAK Anna : Filozofia w gimnazjum : poradnik dla nauczycieli. - Warszawa : WSiP, 2001

LIPMAN Matthew, SHARP Ann Margaret, OSCANYAN Frederich S. : Filozofia w szkole. - Warszawa : Wydaw. CODN, 1996

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 BIELIK-ROBSON Agata : Milcząca mądrość // Polonistyka. - 1999, nr 5, s. 260-265

BONDEL Grażyna : Prawda o człowieku : dla gimnazjum // Katecheta. - 2001, nr 2, s. 41-42

BOROWSKA Danuta : Jak powstały mity? Jostein Gaardner "Świat Zofii" // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 1, s. 10

BUŁA Anna : Elementy filozofii w nauczaniu początkowym // Życie Szkoły. - 1999, nr 9, s. 647-651

CHRZĄSTOWSKA Grażyna : Ścieżka filozoficzna w gimnazjum (z udziałem biblioteki) // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 2, s. 9

CZYŻNIEWSKA Anna, WODNICKA Wioletta : W kręgu wielkich myślicieli : interdyscyplinarny projekt w zakresie edukacji filozoficznej) // Forum Humanistów. - 2002, nr 1/2, s. 33-37

DALIBÓG Anna : Ścieżki międzyprzedmiotowe dla II i III etapu edukacyjnego : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 1, s. 10-12

EDUKACJA filozoficzna / Doktór Roman [i in.] // Scriptores Scholarum. - 1999, nr 4 (25), s. 180-202

EDUKACJA filozoficzna w gimnazjum // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 25, s. 1,2,3

FATYGA-FIOŁEK Ewa, WAWOCZNY Jolanta : Żyjemy w samych znakach zapytania. Szukamy w literaturze odpowiedzi na swoje najtrudniejsze pytania // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 4, s. 15-17

GRABSKA-GLIWKA Katarzyna : Filozofia-nauka wszechstronna // Gazeta Szkolna. - 2003, nr 30/31, s. 26

JASIŃSKI Ryszard : Edukacja filozoficzna w gimnazjum // Język Polski w Szkole- Gimnazjum. - 2000/2001, nr 4, s. 94-99

KOTKOWSKA Elżbieta : Moje "dwa skrzydła" do wielkości : korelacja lekcji religii z wychowaniem muzycznym // Katecheta. - 2003, nr 7/8, s. 133-136

PASZEK Joanna : Co tam panie w Grecji słychać, czyli Gaardermania. Propozycja konkursu filozoficznego ze znajomości książki "Świat Zofii" Josteina Gaardera // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 12, s. 29

POSTEK Halina : Filozofia dla dzieci // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 7/8, dod. s. I-IV

ROTNICKA Krystyna : Cykl lekcji filozoficznych w kontekście omawianej lektury Quo vadis // Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 3, s. 42-55

RUPNIEWSKA Wioletta : Edukacja filozoficzna w gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 6, s. 5

RUPNIEWSKA Wioletta : Edukacja filozoficzna w gimnazjum // Nowa Szkoła. - 2001, nr 4, s. 5

SALATA-ZASACKA Lidia : Elementy kształcenia filozoficznego w zreformowanej edukacji początkowej. Refleksje na tle założeń programowych reformy szkolnej // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 22-27

SŁOMSKI Wojciech : Nauczanie filozofii w szkole-kilka refleksji na marginesie zagadnienia // Teraźniejszość Człowiek Edukacja. - 2000, nr 2, s. 107-120

SOBCZAK Sławomir : Realistycznie ujęta filozofia człowieka zasadą wyboru celów wychowania // Opieka Wychowanie Terapia. - 1999, nr 2, s. 18-21

SROCZYŃSKI Piotr : Ścieżka filozoficzna w katechezie // Katecheta. - 2003, nr 1, s. 11-12

STAJKOWSKA Marianna : Najmądrzejszy jest ten, który wie, czego nie wie : Najwybitniejsi przedstawiciele filozofii starożytnej : konspekt lekcji dla gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 1, s. 11-12

STAJKOWSKA Marianna : Szczęście, wolność, moralność - ponadczasowe i podstawowe prawdy jako części duchowego dziedzictwa ludzkości : konspekt lekcji dla gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 1, s. 11

STAWNY Piotr : Filozofia do szkół! // Edukacja i Dialog. -2004, nr 5, s. 42-46

WALKIEWICZ Maria : Edukacja filozoficzna oraz czytelnicza i medialna (propozycja metodyczna dla klasy III gimnazjum) // Nowa Szkoła. - 2002, nr 5, s. 44-47

WRZOSEK Iwona : Matematyka na ścieżce filozoficznej // Matematyka. - 2001, nr 5, s. 9-11

WYSŁOŁUCH Seweryna : Jak spożytkować nasze "Pożytki z filozofii" // Polonistyka. - 2003, nr 7, s. 444-446

ZABOROWSKA Barbara : Edukacja filozoficzna w gimnazjum : propozycja realizacji ścieżki filozoficznej // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 1, s. 8-10

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.10.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna