Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

MOWA I JEJ ZABURZENIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

ANTOS Danuta, DEMEL Genowefa, STYCZEK Irena : Jak pokonać seplenienie i inne wady wymowy. - Wyd. 3. - Warszawa : WSiP, 1978

BALEJKO Antoni : Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski s-sz : dyslalia-dysleksja. - Białystok : Wydaw. Logopedyczne, 2000

BALEJKO Antoni : Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski c-cz : dyslalia-dysleksja. - Białystok : Wydaw. Logopedyczne, 2001

BALEJKO Antoni : Jak pokonać seplenienie : uczymy się wymawiać głoski z-ż (rz), dz-dż : dyslalai-dysleksja. - Białystok : [b.w.], 2002

BALEJKO Antoni : Jak pokonać trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu : dla rodziców i nauczycieli. - Białystok : ORTHDRUK, 2001

BALEJKO Antoni : Porozmawiajmy o jąkaniu : odpowiedzi na listy. - Białystok : Wydaw. Logopedyczne, 1999

BALEJKO Antoni : Uczymy się ojczystej mowy : porady dla nauczycieli i rodziców. - Wyd. 2 uzup. - Białystok : Wydaw. Logopedyczne, 1995

BŁACHNIO Krystyna : Vademecum logopedyczne : dla studentów pedagogiki. - Wyd. 2 rozszerz. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 2001

BOCHNIARZ Antoni : Nie tylko o jąkaniu : o sukcesach i niepowodzeniach terapeutycznych. - Warszawa : Oficyna Wydaw. "Vocatio", 1997

BOCHNIARZ Antoni : Różne oblicza jąkania i sposoby pomagania jąkającym się. - Żory : Gabinet Logopedyczny "Demostenes", 1999

CHĘCIEK Mieczysław : Kwestionariusz Cooperów do oceny jąkania : zarys terapii : zmodyfikowany program psychofizjologicznej terapii jąkających się : podręcznik. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Lublin : Wydaw. Fundacji "Orator", 2001

CHMIELEWSKA Elżbieta : Zabawy logopedyczne i nie tylko : poradnik dla nauczycieli i rodziców. - Kielce : Wydaw. "MAC", 2001

CHRZANOWSKA Anna, SZOPLIK Katarzyna : Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : ś ,ź ,ć dź : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców. - Warszawa : Wydaw. Akademickie, 2002

CHRZANOWSKA Anna : Zabawy i ćwiczenia logopedyczne : s, z, c, dz : poradnik dla logopedów, nauczycieli i rodziców. - Warszawa : Wydaw. Akademickie, 2002

CIESZYŃSKA Jadwiga : Od słowa przeczytanego do wypowiedzianego : droga nabywania systemu językowego przez dzieci niesłyszące w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedag., 2001

DEMELOWA Genowefa : Elementy logopedii. - Wyd. 3. - Warszawa : WSiP, 1987

DRYŻAŁOWSKA Grażyna : Rozwój językowy dziecka z uszkodzonym słuchem a integracja edukacyjna : model kształcenia integracyjnego. - Warszawa : Wydaw. Uniw. Warszaw. 1997

EMILUTA-ROZYA Danuta : Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym. - Wyd. 2. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2003

KOMUNIKACJA-mowa-język : w diagnozie i terapii zaburzeń rozwoju u dzieci i młodzieży niepełnosprawnej / red. Elżbieta M. Minczakiewicz. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Padagogicznej, 2002

KOZŁOWSKA Kinga : Wady wymowy możemy usunąć (poradnik logopedyczny). - Kielce : Wydaw. Pedag. ZNP, 1998

KRASOWICZ-KUPIS Grażyna : Język, czytanie i dysleksja. - Wyd. 3 popr. - Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, 2003

LOGOPEDIA : pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki. T. I i II / red. Tadeusz Gałkowski, Grażyna Jastrzębowska. - Wyd. 2 zm. i poszerz. - Opole : Wydaw. Uniw. Opolskiego, 2003

METODY wspierające rozwój mowy w różnych jego opóźnieniach : materiały przygotowane na konferencję zorganizowaną przez Pomagisterskie Studium Logopedyczne Wydziału polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Sekcję Logopedyczną Towarzystwa Kultury Języka w Warszawie, w dniach 7-9 czerwca 2002 / oprac. Maria Przybysz-Piwkowa. - Warszawa : Wydaw. "DIG", 2002

MINCZAKIEWICZ Elżbieta Maria : Mowa-rozwój-zaburzenia-terapia. - Wyd. [1], (dodruk). - Kraków : Wydaw. Nauk. WSP, 1997

MŁYNARSKA Małgorzata : Mów, Piotrek! : rozwijanie ustnej komunikacji językowej metodą psychostymulacyjną u dziecka z zespołem Downa. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2002

MŁYNARSKA Małgorzata, SMEREKA Tomasz : Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia. - Warszawa : WSiP, 2000

MYSTKOWSKA Halina : Rozwijamy mowę i myślenie dziecka w wieku przedszkolnym. - Wyd. 3. - Warszawa : WSiP, 1991

RODAK Hanna : Terapia dziecka z wadą wymowy. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1997

SAWA Barbara : Uwarunkowania i konsekwencje psychologiczne zaburzeń mowy u dzieci. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1991

SKOREK Ewa Małgorzata : Dzieci z zaburzeniami mowy wśród rówieśników w klasie szkolnej. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2000

SKOREK Ewa Małgorzata : Oblicza wad wymowy. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 2001

SKOREK Ewa Małgorzata : Ćwiczenia w wymowie samogłosek nosowych. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2000

SKOREK Ewa Małgorzata : Stosunki koleżeńskie dzieci z zaburzeniami mowy i ich szkolne uwarunkowania. - Zielona Góra : Lubuskie Tow. Nauk., 2000

SŁODOWNIK-RYCAJ Ewa : O mowie dziecka czyli jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 2000

SŁODOWNIK-RYCAJ Ewa : Rozwijanie mowy komunikatywnej dziecka. - Warszawa : Wydaw. Akadem. "Żak", 1998

SOŁTYS-CHMIELOWICZ Anna : Wymowa dzieci przedszkolnych. - Lublin : Wydaw. UMCS, 1998

STECKO Elżbieta : Zaburzenia mowy u dzieci - wczesne rozpoznanie i postępowanie logopedyczne. - Wyd. 3 bez zmian. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1996

STYCZEK Irena : Logopedia. - Warszawa : PWN, 1983

TARKOWSKI Zbigniew : Jąkanie. - Warszawa : PWN, 1999

TARKOWSKI Zbigniew : Jąkanie wczesnodziecięce. - Warszawa : WSiP, 1997

TARKOWSKI Zbigniew : Kwestionariusz niepłynności mówienia i logofobii : (diagnoza i terapia jąkania). - Lublin : Wydaw. Fundacji "Orator", 2001

TŁOKIŃSKI Waldemar : Mowa : przegląd problematyki dla psychologów i pedagogów. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : PWN, 1986

TOCZYSKA Bogumiła : Sarabanda w chaszczach : (ćwiczenia samogłosek ). - Gdańsk : Wydaw. "Podkowa", 1997

 ZABURZENIA mowy / red. Stanisław Grabias. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2001

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMCZYK Bogdan : Terapia jąkania dla ubogich i chętnych // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 15-26

ADAMUS Bożena : Logopeda w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 5, s. 44

BAŁON Anna Wiesława, LESIUK Elżbieta : Metoda 18 struktur // Gazeta Szkolna. - 2002, nr 14, s. 14

BELKA-SENDŁAK Lucyna : Ćwiczenia logopedyczne // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 5, s. 10-11

CHĘCIEK Mieczysław : Rola samogłosek w terapii jąkających się // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 39-56

DONIEC Zofia : Gimnastykabuzi - ćwiczenia i zabawy logopedyczne // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 2, s. 97-99

DONIEC Zofia : Terapia logopedyczna w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 32-34

EMILUTA-ROZYA Danuta : Projekt "Badania mowy" Ireny Styczek jako pierwowzór logopedycznego postępowania diagnostycznego // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 3, s. 142-154

FEDER Aldona : Praca nauczyciela logopedy z dzieckiem z wadą wymowy // Życie Szkoły. - 2000, nr 6, s. 329-333

GÓRZYŃSKA Anastazja : Nieprawidłowości rozwoju mowy : powstawanie i profilaktyka // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s. 22-26

GRABIAS Stanisław : Mowa i jej zaburzenia // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 7-36

GRZYWNIAK Celestyna : Jąkanie jako jedna z podstawowych wad wymowy // Życie Szkoły. - 2000, nr 9, s. 539-542

GUMULARZ Barbara : Jak zachęcić do mówienia // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 430-433

HERZYK Anna : Afazja : mechanizmy mózgowe i symptomatologia // Logopedia. - T. 27 (2000), s. 23-54

HERZYK Anna : Taksonomia afazji : kryteria klasyfikacji i rodzaje zespołów zaburzeń // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 85-104

JASTRZĘBOWSKA Grażyna : Istota i klasyfikacje opóźnień w rozwoju mowy-przegląd stanowisk // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 69-84

KACPRZAK Krystyna : O jąkaniu // Szkolne Wieści. - 2004, nr 4, s. 25-26

KACPRZAK Krystyna : Prawidłowy rozwój mowy dziecka i możliwości jego stymulowania // Szkolne Wieści. - 2004, nr 4, s. 23

KARKOWSKA Hanna : Problemy logopedyczne na progu szkoły // Życie Szkoły. - 1999, nr 3, s. 226-227

KARNIEWSKA Hanna : Terapia zaburzeń artykulacyjnych // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 57-65

KIERSKA Mirosława : Pomagajmy dzieciom z zaburzeniami mowy // Życie Szkoły. - 2002, nr 3, s. 164-167

KRAJEWSKA-CYRWUS Edyta : Diagnoza logopedyczna warunkiem skutecznej terapii // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 9, s. 21-23

KOŁODZIEJCZAK Małgorzata : Opóźniony rozwój mowy // Gazeta Szkolna. - 2000, nr 32, s. 17

KONOPSKA Lilianna : Jakość wymowy osób z wadą zgryzu // Logopedia. - T. 31 (2002), s. 95-156

KUNISZYK-JÓŹKOWIAK Wiesława, MUSZYŃSKI Waldemar : Wykorzystanie metod akustycznych w diagnozie i terapii zaburzeń mowy // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 97-103

KURKOWSKI Zdzisław Marek : Audiogenne uwarunkowania zaburzeń mowy // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 105-113

LECHOWICZ Anna : Nasze doświadczenia w zakresie edukacji dzieci z zaburzeniami w porozumiewaniu się // Przyjaciel Dziecka. - 2000, nr 7/9, s. 19-21

LECHOWICZ Anna : Praca nad rozwojem języka i porozumiewania się System Symboli Blissa // Przyjaciel Dziecka. - 2000, nr 7/9, s. 23-24

LECHOWICZ Anna : Sposoby rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjno-rewalidacyjnych w pracy z dziećmi ze złożoną niepełnosprawnością // Przyjaciel Dziecka. - 2001, nr 7/9, s. 22-25

LOCH Barbara : W trosce o rozwój mowy dziecka siedmioletniego // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 9, s. 6-7

LOEBL Wirginia : Refleksje wokół komunikacji międzyludzkiej-implikacje dla interwencji językowej osób z problemami porozumiewania się : [ref.] // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 3, s. 137-140

MAZUREK Beata : Logopeda w szkole-cele i zadania pracy // Życie Szkoły. - 1999, nr 8, s. 574

MIERZEJEWSKA Halina : Projekt zestawienia form zaburzeń mowy // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 37-48

MODRZEJEWSKA-TROCHA Marlena : Logopedyczna baza danych // Nowe w Szkole. - 2003, nr 1, dod. s. I-III

MODRZEJEWSKA-TROCHA Marlena : Terapia logopedyczna i komputer // Nowe w Szkole. - 2002, nr 4, s. 11-12

NITENDEL-BUJAKOWA Elżbieta : Zastosowanie technik neurolingwistycznego programowania w terapii osób jąkających się // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 119-122

OBRĘBOWSKI Andrzej, PRUSZEWICZ Antoni : Współpraca foniatry i logopedy w diagnozowaniu i rehabilitacji zaburzeń procesu komunikatywnego // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 123-128

OPLER-KŁUSEK Grażyna : Zajęcia logopedyczne // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s. 28-34

OSTAPIUK Barbara : Dziecięca artykulacja czy wada wymowy - między fizjologią a patologią // Logopedia. - T. 31 (2002), s. 95-156

OSTAPIUK Barbara : Zaburzenia dźwiękowej realizacji fonemów języka polskiego-propozycja terminów i klasyfikacji // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 123-143

OSZWA Urszula : Jąkanie // Remedium. - 2003, nr 5, s. 10-11

PAŁUCKA Ewa : Funkcjonowanie społeczne uczniów z zaburzeniami mowy // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 1, s. 75-81

PANASIUK Jolanta : Afazja semantyczna - diagnoza, terapia : opis przypadku // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 129-147

PANASIUK Jolanta : Komunikacja w afazji // Logopedia. - T. 27 (2000), s. 55-80

PAWŁOWSKA Halina : Echolalia w prawidłowym i zaburzonym rozwoju mowy // Szkoła Specjalna. - 1999, nr 5, s. 262-266

PLUTA-WOJCIECHOWSKA Danuta : Wybrane zagadnienia terapii mowy dzieci z rozszczepem podniebienia // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 149-161

PRZYBYSZ-PIWKOWA Maria : Realizacja struktur językowych a podsystemy języka u osób z afazją // Logopedia. - T. 27 (2000), s. 81-92

RACHOWAŁ-ŁYŻWA Krystyna : Profilaktyka logopedyczna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 10, s. 43-45

RADZIEJEWSKA Maria : Z żabą w tornistrze, czyli jak pomóc dziecku, które sepleni? // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 5, s. 13-14

RADZKA Elżbieta : Dziecko jąkające się w przedszkolu i w szkole - wskazówki dla nauczycieli // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 9, s. 22-26

SACHAJSKA Elżbieta : Wpływ wad wymowy na czytanie i pisanie u uczniów klasy II szkoły podstawowej // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 2, s. 40-41

SACHAJSKA Elżbieta : Z metodyki pracy nad wymową // Logopedia. - T. 31 (2002), s. 227-256

SIENICKA-CZEREPOW Ewa : Pomoc sześciolatkom z trudnościami artykulacyjnymi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 31-32

SIKORA Lidia : O terapii logopedycznej pacjentki z afazją sensoryczno-motoryczną : opis przypadku // Logopedia. - T. 27 (2000), s. 13-14

SMOŁKA Elżbieta : Wizualne sprzężenie zwrotne w nauczaniu mowy głuchych w terapii jąkania i innych zaburzeniach mowy // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 163-173

SOŁTYS-CHMIELEWICZ Anna : Gdy dziecko pisze "sima" i "goszyk" // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s. 47-49

SOŁTYS-CHMIELEWICZ Anna : Klasyfikacja wad wymowy // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 115-122

SOŁTYS-CHMIELOWICZ Anna : Wady wymowy i ich korygowanie // Logopedia. - T. 31 (2002), s. 53-93

SOŁTYS-CHMIELOWICZ Anna : Z doświadczeń własnych w pracy z dziećmi dyslalicznymi // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 175-179

STEFANOWSKA Hanna : Z doświadczeń szkolnego logopedy // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 2, s. 1-3

SUTKOWSKA Mirosława : Terapia logopedyczna // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 27-28

SZAMBURSKI Krzysztof : Analiza patomechaniczna powstawania jąkania się a program terapii // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 195-213

SZELĄG Elżbieta : Nowe metody terapii wyzwaniem dla logopedii XXI wieku // Logopedia. - T. 26 (1999), s. 215-225

SZYSZKA Renata : Zaburzenia mowy prowadzą do dramatów w szkole // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 29-32

ŚCIBOR Agnieszka : Spotkania z logopedą // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 2, s. 104-106

TARKOWSKI Zbigniew : Klasyfikacja niepłynności mówienia // Logopedia. - T. 28 (2000), s. 145-151

TOMCZYK Joanna : Profilaktyka i terapia jąkania // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 393-398

ZIELIŃSKA Jolanta : Techniki komputerowe w diagnozie i terapii mowy dzieci z wadą słuchu // Szkoła specjalna. - 2000, nr 2/3, s. 135-138

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.10.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna