Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

METODY NAUKI CZYTANIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BĄK Piotr : Czytanie i recytacja w klasach początkowych. - Warszawa : WSiP, 1984

BURTOWY Maria : Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania w szkole. - Poznań : Wydaw. Nauk. UAM, 1992

CACKOWSKA Maria : Nauka czytania i pisania w klasach przedszkolnych. - Warszawa : WSiP, 1984

CIESZYŃSKA Jadwiga : Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji. - Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedag., 2001

ĆWICZENIA w czytaniu i pisaniu : poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych / Krystyna Grabałowska [i in.]. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Toruń : Tow. Nauk. Org. i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1996

DOBROWOLSKA-BOGUSŁAWSKA Hanna : Metody nauki czytania w krajach anglojęzycznych oraz ich przystosowanie do języka polskiego. - Warszawa : WSiP, 1991

DUDZIŃSKA Irena : Dziecko sześcioletnie uczy się czytać. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : WSiP, 1991

GRUBA Joanna : Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania u dzieci sześcioletnich. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2002

KUJAWA Ewa, KURZYNA Maria : Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych. - Warszawa : WSiP, 1994

KUJAWA Ewa, KURZYNA Maria : Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : książka do ćwiczeń w czytaniu. - Warszawa : WSiP, 1998

KUJAWA Ewa, KURZYNA Maria : Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych : zestawy do ćwiczeń analizy i syntezy słuchowej. - Warszawa : WSiP, 1998

MALMQUIST Eve : Nauka czytania w szkole podstawowej. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1987

SALACH Iwona : Propozycje zajęć i zabaw doskonalące umiejętność czytania. - Płock : Wydaw. Poligrafia "IWANOWSKI", 2002

WIĘCKOWSKI Ryszard : Pedagogika wczesnoszkolna. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : WSiP, 1995

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ADAMIEC Alfreda : Zabawa w słowa // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 10, s. 637-641

ALEKSIAK Małgorzata, CAŁUS Jadwiga : Metoda dobrego startu i ruchu rozwijającego w nauce czytania // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 6, s. 343-345

 ARCISZEWSKA Ewa : Czytanie globalne, czyli sojusz metod // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 2, s. 63-67

ARCISZEWSKA Ewa : Indywidualizacja nauki czytania // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 4, s. 303-305

ARCISZESKA Ewa : Jeszcze o metodzie Ireny Majchrzak // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 4, s. 54-56

ARCISZEWSKA Ewa : Wybierz metodę // Życie Szkoły. - 1997, nr 9, s. 535-536

BEDNARKOWA Wiga : O tym, jak uczyć czytania i jak czytanie oceniać // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 3, s. 38-44

BIELEŃ Barbara : Czytanie w edukacji zintegrowanej : Warszawa, 9 grudnia 1999 r. // Edukacja. - 2000, nr 1, s. 123-125

BIELEŃ Barbara, BRAŃSKA Ewa, KARWOWSKA-STRUCZYK Małgorzata : Przedszkolne czytanie i pisanie - refleksje metodyczne // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 1, s. 7-15

BOROWIK Bożena : Zabawy z literkami : scenariusz zajęć w klasie "O" // Życie Szkoły. - 2002, nr 2, s. 82-93

CAPIŃSKA Ewa : Czytanie krytyczno-twórcze // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 2, s. 56-61

CHRZANOWSKA Irena : Sukces na samym początku // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 2, s. 48-52

CZOCHRA Anna, TARNOWSKA Irena : "Mój pierwszy elementarz" - przykłady zajęć z okresu przygotowującego do nauki czytania i pisania // Życie Szkoły. - 1995, nr 2, s. 83-90

CZYŻ Danuta : Poznajemy samogłoski z "Klikiem" : scenariusze zajęć zintegrowanym dla klasy I // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 4, s. 14-15

FILUŚ Krystyna : Doskonalenie umiejętności czytania w klasach I-III // Życie Szkoły. - 1990, nr 5/6, s. 209-215

FLORKIEWICZ Violetta : Metoda Glena Domana w terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu - pozytywne konsekwencje jej zastosowania // Szkolne Wieści. - 1997, nr 27, s. 2-4

FRANUS Anna : W poszukiwaniu skutecznej metody nauki czytania... // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s. 282-284

GRELOWSKA Wanda : Koncepcja Glenna Domana próbą innowacyjnego podejścia do tradycyjnej metodyki nauki czytania uczniów w klasie szkolnej // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 40-44

GRELOWSKA Wanda : Kontrolai ocena umiejętności czytania u uczniów klas I-III // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 4, s. 36-40

GRUBA Joanna : Wykorzystanie komputera w nauce czytania // Życie Szkoły. - 2002, nr 5, s. 300-303

GRZĄDKOWSKA Anna : Nauka czytania przez czytanie, a pisania przez pisanie // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 2, s. 52-55

HRYCIUK Lidia : Zajęcia z programem komputerowym "Klik uczy czytać" // Życie Szkoły. - 2002, nr 3, s. 176-181

JAKUBOWICZ Anna : Metody nauki czytania i pisania w elementarzach // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 4/5, wkładka s. III-V

JAMROŻEK Lidia : Kształtowanie umiejętności czytania i pisania w klasie I na podstawie podręcznika "Badam i opisuję" // Nauczanie Początkowe. - 2000/2001, nr 1, s. 5-10

JARGIŁO Grażyna : Ćwiczenia ułatwiające naukę czytania // Życie Szkoły. - 1993, nr 2, s. 77-88

JASTRZĄB Jadwiga : Diagnoza umiejętności czytania i pisania // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 3, wkładka s. VI-VIII

JASTRZĄB Jadwiga : Rozwój umiejętności czytania i pisania // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 1/2, wkładka s. XV-XVI

KAMIŃSKA Krystyna : Nauka czytania w wieku przedszkolnym // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 7, s. 47-50

KOCOŃ Maria : Doskonalenie techniki czytania - ćwiczenia uzupełniające // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 6, s. 14-15

KOPYŚĆ Stefania: Wybrane ćwiczenia doskonalące umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem // Nauczanie Początkowe. - 1992/1993, nr 4, s. 7-10

KOSTYSZYN Helena, LUBOWIECKA Jadwiga : O nauce czytania na poziomie elementarnym // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 5, s. 323-328

KOWALCZYK Danuta, WESELIŃSKA Ludmiła : Czytanie i pisanie w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 7, s. 405-413

KOWALCZYK Danuta, WESELIŃSKA Ludmiła : Czytanie i pisanie w praktyce przedszkolnej // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 1, s. 18-26

KUKUŁKA Danuta : Trudności z nauką czytania i pisania // Życie Szkoły. - 2001, nr 9, s. 556-561

KUŁAK Maciej : Czytanie na czas // Głos Nauczycielski. - 2002, nr 25, s. 8

KUNICKA Małgorzata : Test sprawdzający poziom czytania ze zrozumieniem u uczniów klas II i III // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 4, s. 54-60

LEWANDOWSKA Laurencja : Wspomaganie nauki czytania i pisania terapią logopedyczną // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 1/2, wkładka s. XIII-XIV

MACIAK Katarzyna : "Na łące" - zabawy dla sześciolatków doskonalące umiejętność czytania // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 6, dod., s. VIII

MAJKUT-CZARNOTA Barbara : Wykorzystanie multimedialnego elementarza "Klik uczy czytać" w początkowej nauce czytania // Życie Szkoły. - 2000, nr 1, s. 61-62

MAREK Elżbieta : XIV Ogólnopolska Konferencja nt. trudności w czytaniu i pisaniu // Życie Szkoły. - 2002, nr 3, s. 184-187

MOLSKA Agnieszka : Metoda asocjacji słów i jej zastosowanie w usprawnianiu umiejętności czytania // Życie Szkoły. - 1998, nr 7, s. 387-391

OLEJNIK Dorota : Charakterystyka umiejętności czytania dzieci w początkowym okresie edukacji w świetle literatury // Forum Edukacyjne. - 2001, nr 2/3, s. 67-69

PIETRZAK-CHROMY Jadwiga : Sposób na czytanie // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s. 287-290

PUŚLECKI Władysław : Tempo i poprawność czytania głośnego : po trzech latach zintegrowanego kształcenia // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s. 259-266

PYTEL Bożena : Wykorzystanie metody stacyjnej oraz technik komputerowych do nauki czytania w grupie "O" - integracyjnej // Szkolne Wieści. - 2002, nr 4, s. 23-24

SHUTHERLAND Zena : O głośnym czytaniu i jak to robić // Guliwer. - 2002, nr 1, s. 61-63

SOĆKO Iwona : Scenariusz zajęć w klasie II z wykorzystaniem metody wychowania językowego dzieci - B. Rocławskiego // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 81-83

SOKOŁOWSKI Stanisław : Czytanie ze zrozumieniem w systemie integralnej realizacji programu nauczania w klasach I-III // Życie Szkoły. - 2000, nr 5, s. 264-267

SOKOŁOWSKI Stanisław : Jeszcze o kształceniu umiejętności cichego czytania ze zrozumieniem // Życie Szkoły. - 1997, nr 8, s. 482-484

SOKOŁOWSKI Stanisław : Jeszcze o czytaniu ze zrozumieniem // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s. 158-160

SOKOŁOWSKI Stanisław : Jeszcze o technice czytania... // Życie Szkoły. - 1990, nr 8, s. 368-371

SUCHORZEWSKA Renata : Czytanie i rozumienie tekstu // Życie Szkoły. - 2002, nr 6, s. 369-370

TARKOWSKA Irena : Kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem u uczniów klasy I i II // Nauczanie Początkowe. - 1998/1999, nr 5, s. 91-97

TARKOWSKA Irena : Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem // Życie Szkoły. - 1995, nr 7, s. 398-405

TUROWSKA Danuta : Uczymy czytać // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 9, s. 688-689

WIĘCKOWSKI Ryszard : Kontrowersje dotyczące przedszkolnej nauki czytania // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 9, s. 523-529

WIĘCKOWSKI Ryszard : Początkowa nauka czytania i pisania (część I) // Życie Szkoły. - 1997, nr 5, s. 259-262

WIĘCKOWSKI Ryszard : Początkowa nauka czytania i pisania (część II) // Życie Szkoły. - 1997, nr 6, s. 324-329

WIĘCKOWSKI Ryszard : Psychologiczne i fizjologiczne podstawy początkowej nauki czytania i pisania // Życie Szkoły. - 2000, nr 1, s. 3-8

WIJA Barbara : Ciche czytanie ze zrozumieniem - sposoby wdrażania uczniów do rozumienia tekstu // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 4, s. 48-50

WÓJTOWICZ Janina : Trudno uczyć (się) czytania... // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 1, s. 26-30

WRONOWSKA Ewa : Czytanie ze zrozumieniem // Życie Szkoły. - 2003, nr 5, s. 285-286

ZAKRZEWSKA Barbara : Żeby dobrze czytać // Życie Szkoły. - 1990, nr 8, s. 361-368

ZAŁĘSKA Sławomira : O głośnym czytaniu przedszkolakom // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 2, s. 38-41

ŻOŁYŃSKA Jolanta : Doskonalimy technikę czytania // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s. 156-157

 

 

Oprac. Aneta Gnyp
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.10.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna