Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

CZESŁAW MIŁOSZ
Bibliografia przedmiotowa w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BARTELSKI Lesław M. : Polscy pisarze współcześni : 1939-1991. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995

CHRZĄSTOWSKA B. : Poezje Czesława Miłosza. - Warszawa : WSiP, 1993

CZESŁAWA Miłosza autoportret przekorny / rozmowy przeprowadził Aleksander Fiut. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1998

FIUT Aleksander : Rozmowy z Czesławem Miłoszem. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1981

GOMBROWICZ Witold : Przeciw poetom : dialog o poezji z Czesławem Miłoszem. - Kraków : Wydaw. Znak, 1995

GÓRNY Grzegorz : Leksykon laureatów Literackiej Nagrody Nobla : [1903-1993]. - Kraków : Zebra, 1993. - S. 198-201 : Czesław Miłosz

KULESZA Dariusz [i in.] : Słownik poetów polskich. - Białystok : Wydaw. "Łuk", 1997

KUNCEWICZ Piotr : Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. I. - Warszawa : Graf-Punkt, 1995

KWIATKOWSKI Jerzy : Miejsce Miłosza w poezji polskiej // W: Magia poezji : o poetach polskich XX wieku. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1995

KWIATKOWSKI Jerzy : Poznawanie Miłosza : studia i szkice o twórczości poety. - Kraków; Wrocław : Wydaw. Literackie, 1985

POZNAWANIE Miłosza 2. Cz. 1, 1980-1998 / red. Aleksander Fiut. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2000

POZNAWANIE Miłosza 2. Cz. 2, 1980-1998 / red. Aleksander Fiut. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2001

PYSZNY Joanna, ZAWADA Andrzej : Literatura XX wieku. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1999. - S. 31 : Campo dei Fiori. - S. 45-46 : Dolina Issy. - S. 129-131 : Czesław Miłosz. - S. 146-147 : Ocalenie

WALICKI A. : Zniewolony umysł po latach. - Warszawa : Czytelnik, 1993

WSPÓŁCZEŚNI polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny. T. 5 / oprac. zespół pod redakcją Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. - Warszawa : WSiP, 1997

ZAWADA Andrzej : Miłosz. - Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1996

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

AMBROSZKO J. : Najnowsze pytanie Miłosza // Polonistyka. - 1992, nr 7/8, s. 475-476

ANDRZEJEWSKI Jerzy, MIŁOSZ Czesław : Robinson warszawski : nowela filmowa // Dialog. - 1984, nr 9, s. 5-17

ANDRZEJEWSKI Jerzy : Wiersze Miłosza w okupowanej Warszawie // Tygodnik Powszechny. - 1984, nr 47, s. 8

BARAN Bogdan : Miłosz jako tłumacz współczesnej poezji polskiej na język angielski // Poezja. - 1981, nr 7, s. 56-61

BATOR Dorota : "Każdy dzień jest dniem końca świata" : Cz. Miłosz : "Piosenka o końcu świata" // Drama. - 1997, z. 22, s. 22-23

BĄK Z. : Nad Campo di Fiori Miłosza // Polonistyka. - 1984, nr 9/10, s. 576-581

BEREŚ Stanisław : Katastrofizm w wojennej poezji Czesława Miłosza // Miesięcznik Literacki. - 1982, nr 9, s. 57-75

BIAŁA Alina : Unde malum? : literackie "surowce wtórne" // Polonistyka. - 2001, nr 8, s. 472-475

BIEŃKOWSKA Ewa : Ostatnie wiadomości z Urlo // Zeszyty Literackie. - 2003, nr 4, s. 56-64

BIEŃKOWSKA Ewa [i in.] : Głosy o poemacie "Ksiądz Seweryn" Czesława Miłosza // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 95-105

BIEŃKOWSKA Ewa [i in.] : O poemacie Czesława Miłosza "Orfeusz i Eurydyka" // Zeszyty Literackie. - 2003, nr 3, s. 203-208

BIEŃKOWSKA Ewa, CAVANAGH Clare, FIJAŁKOWSKI Tomasz : O zbiorze wierszy "To" Czesława Miłosza // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 1, s. 139-144

BIERNACKI Andrzej : Nie i - nie // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 155-159

BILCZEWSKI Tomasz : "W odśrodkowym wirze" : katastrofizm wierszy Cz. Miłosza i W. B. Yeatsa z lat trzydziestych w kontekście "Problematyki modernizmu europejskiego" Richarda Shepparda // Topos. - 2000, nr 5/6, s. 81-93

BILCZEWSKI Tomasz : W świetle epifanii : o poezji Czesława Miłosza i Seamusa Heaneya // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 22-31

BILSKA Grażyna : Laureaci Literackiej Nagrody Nobla : Czesław Miłosz : 1980 // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 2, s. 22-25

BIRYCKA-KOWALSKA Iwona : Jak jest ukazany człowiek wobec przyrody? - na podstawie wiersza Czesława Miłosza "Wyprawa do lasu" : scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej // Wszystko dla szkoły. - 2004, nr 3, s. 5

BŁOŃSKI Jan : O "Traktacie poetyckim" // twórczość. - 1983, nr 12, s. 73-82

BŁOŃSKI Jan : Uparte trwanie baroku // teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 183-189

BODIN Per-Arne : O aniołach // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 198-206

BONIECKI Adam, BŁOŃSKI Jan, STALA Marian, FIUT Aleksander, KANIA Ireneusz : Komentarze do "Traktatu teologicznego" // Tygodnik Powszechny. - 2001, nr 47, s. 9-10, 15-16

BORTNOWSKI Stanisław : Wiersze Czesława Miłosza i proza Olgi Tokarczuk // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 1, s. 33-40

BRZÓSTOWICZ Monika : Dom rodzinny w "Dolinie Issy" : obecność i wartość // Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 2, s. 13-32

BUGAJSKA T. : Ponadczasowy charakter wiersza "Który skrzywdziłeś" Czesława Miłosza // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1992/1993, nr 1/2, s. 115-117

BUJNICKI Tadeusz : Litewskie urodziny Miłosza // Teksty Drugie. - 2001, nr 5, s. 191-194

CARPENTER Bogdana : Recepcja poezji Czesława Miłosza w Ameryce // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. s. 99-114

CICHOŃ J. : "Przypowieść o maku" Czesława Miłosza w VI klasie szkoły podstawowej // Język Polski w szkole dla kl. IV-VIII. - 1987/88, nr 4, s. 466-468

CIERNIAK Rafał : Czesław Miłosz - życie i twórczość : lekcja języka polskiego dla uczniów klas IV szkoły średniej w bibliotece szkolnej // Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 5, s. 22-23

CZESZAK-GODULA Maria : Chwila zadumy nad światem - Czesław Miłosz "Przypowieść o maku" : konspekt zajęć z języka polskiego dla klasy VI // Wszystko dla szkoły. - 2002, nr 7/8, s. 9

DĄBROWSKI Mieczysław : Miłosz i Canetti - (auto)biografia jako tekst kultury // Przegląd Humanistyczny. - 1994, nr 1, s. 41-57

DĘBOWSKA-KĘPCZYK Joanna : Unde malum? - pytają i odpowiadają T. Różewicz i Cz. Miłosz : (propozycja metodyczna dla klas maturalnych) // Język Polski w Liceum. - 2003/2004, nr 4, s. 25-28

DUDEK Joanna : Miłosz wobec tradycji literackiej // Pamiętnik Literacki. - 1981, z. 4, s. 107-121 DYBCIAK K. : Poezja mitu katastroficznego // Twórczość. - 1974, nr 3, s. 76-78

DYBCIAK Krzysztof : Przypomnienie "Żagarów" // Twórczość. - 1971, nr 11, s. 111-114

DYMARA B. : O kształtowaniu świata wartości w toku poznawania wierszy Czesława Miłosza // Polonistyka. - 1982, nr 4, s. 265-275

FIUT Aleksander : Czy to katastrofizm? : o przedwojennej poezji Czesława Miłosza // Pamiętnik Literacki. - 1978, z. 3, s. 75-112

FIUT Aleksander : Gra o tożsamość : problem podmiotu w poezji Miłosza // Pamiętnik Literacki. - 1988, z. 1, s. 39-72

FIUT Aleksander : Jubileusz Miłosza - w Sztokholmie // Tygodnik Powszechny. - 1991, nr 44, s. 8

FIUT Aleksander : W objęciach Tygrysa // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 160-170

FIUT Aleksander : We władzy Erosa // Twórczość. - 1981, nr 6, s. 53-65

FIUTEK Anna : W oknie makowego domku : ("Świat, poema naiwne") // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 112-113

FOLEJEWSKI Zbigniew : Czesław Miłosz jako historyk literatury // Poezja. - 1981, nr 7, s. 71-55

FRANASZEK Andrzej : "Nie widziane dotychczas zwiedzam okolice" : o późnej poezji Mistrzów // Polonistyka. - 1999, nr 4, s. 196-202

GŁOWIŃSKI Michał : "Przedmieście" Czesława Miłosza : próba interpretacji // Pamiętnik Literacki. - 1987, z. 1, s. 203-215

GORCZYŃKSA Renata : Miłość do rudej wiewiórki : wyobraźnia erotyczna // Rzeczpospolita. - 2001, nr 151, s. D1-D3

GÓRNICKI Jarosław : W cieniu "człowieka prostego" : porównawcza analiza wierszy Adama Ważyka "Rzeka" i Czesława Miłosza "Który skrzywdziłeś" // Polonistyka. - 1996, nr 8, s. 547-549

GRADKOWSKI Henryk : Analiza wybranych wierszy Czesława Miłosza : propozycja metodyczna dla zasadniczych szkół zawodowych // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, z. 4, s. 60-67

GRADKOWSKI Henryk : Czytanie Miłosza : wokół motywu ars poetica // Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/1996, z. 4, s. 36-43

GRONEK Barbara : Ku królestwu księdza Jana // Polonistyka. - 2003, nr 2, s. 89-95

HEANEY Seamus : Czesław Miłosz i poezja światowa // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 2, s. 48-53

HEYDEL Magda : Przekraczanie granic : Szymborska i Miłosz jako poeci amerykańscy // Tygodnik Powszechny. - 2001, nr 8, s. 12

HIRSZ Edward : Poeta dziewięćdziesięcioletni // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 87-88

HOŁOJUCH Alina : Rozważania Miłosza o języku i tradycji // Poezja. - 1981, nr 7, s. 19-32

HRYNIEWICZ Wacław : Samotność poety w wierze : komentarze do "Traktatu teologicznego" // Tygodnik Powszechny. - 2001, nr 49, s. 9

JASTRUN Tomasz : Piesek kryształowy : Nike dla Miłosza : nic nowego, wszystko nowe // Polityka. - 1998, nr 42, s. 66, 68

JAWORSKI S. : "Widzę tam na dnie" // Polonistyka. - 1989, nr 2, s. 83-87

JELEŃSKI Konstanty A. : Czesław Miłosz - historyk literatury Rzeczpospolitej // Twórczość. - 1981, nr 6, s. 66-71

KACZMAREK Agnieszka : Rola poety w tropieniu zła wyrządzonego bliźniemu : rozwiąż problem interpretując i analizując utwór "Który skrzywdziłeś" Czesława Miłosza // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 3, s. 4-5

KAMIŃSKA Maria : "Dolina Issy", czyli poznawanie Miłosza // Polonistyka. - 1992, nr 10, s. 599-605

KARPIŃSKI Wojciech : Spotkania // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 43-51

KERTESZ Imre : Książę poetów / tł. Krisztina Baba // Wprost. - 2004, nr 34, s. 93

KASS Wojciech : Carol czesząca włosy // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 87-89

KASS Wojciech : Pomosty // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 90-92

KIJOWSKI Andrzej : Tematy Miłosza // Twórczość. - 1981, nr 6, s. 33-44

KIŚLAK Elżbieta : Szkic do portretu artysty z czasów starości // Tekst Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 91-98

KIŚLAK Elżbieta : Dialog w maskach // teksty Drugie. - 1999, nr 3, s. 39-51

KIŚLAK Elżbieta : Druga emigracja Czesława Miłosza : [ref.] // Tekst Drugie. - 1998, nr 5, s. 103-123

KŁOCZKOWSKI Jan Andrzej : Traktat i wyzwanie // Tygodnik Powszechny. - 2001, nr 11, s. 8

KŁOCZKOWSKI Paweł : Grzeczny chłopiec i buntownik // Zeszyty Literackie. - 1997, nr 1, s. 169-173
"Legendy nowoczesności"

KŁOCZKOWSKI Piotr : Nagi chłopiec i czarne słońce : ("Dolina Issy") // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 106-108

KŁOSIŃKA-DUSZCZYK Monika : Funkcjonalizacja przestrzeni w prozie Zygmunta Haupta i Czesława Miłosza // Przegląd Humanistyczny. - 1998, nr 3, s. 111-122

KOŁAKOWSKI Leszek : Dziewięćdziesiąt lat w poszukiwaniu ojczyzny // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 15-18

KOŁAKOWSKI Leszek : Mała glosa do epopei ducha : komentarze do "Traktatu teologicznego" // Tygodnik Powszechny. - 2001, nr 50, s. 9

KOŁODZIEJCZYK Ewa, ZIEBA Jan : Miłosz w oczach licealistów // Polonistyka. - 2002, nr 3, s. 170-174

KOŁODZIEJCZYK Ewa : Popularna twarz Urlo : o "Kulturze masowej" - antologii Czesława Miłosza // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 115-124

KORZAŃSKA Z. : Miłoszowe wejście w czasoprzestrzeń : próba interpretacji filozoficzno-metafizycznej poezji Czesława Miłosza na przykładzie poematu "Świat" // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1991/1992, z. 4, s. 3-17

KOWALCZYK Andrzej : "Dolina Issy" Czesława Miłosza na tle polskiej tradycji literackiej // Polonistyka. - 1983, nr 2, s. 94-103

KOWALSKI Kuba : A poza wszystkim jest papier // Rzeczpospolita. - 2000, nr 293, s. D1-D5

KRAM J. : Czesława Miłosza zaduma nad historią // Język Polski w Szkole. - 1982/1983, z. 4, s. 26-29

KRASICKI Maciej : Wasza królewska Wysokość, Panie i Panowie // Kultura. - 1980, nr 51/52, s. 3

KRÓL Marcin : Czesław Miłosz czyli szlachetność mimo wszystko // Tygodnik Powszechny. - 1998, nr 41, s. 9

KUBIAK Zygmunt : Poezja Czesława Miłosza // Tygodnik Powszechny. - 1994, nr 23, s. 8-9

KUCHMEISTER Michał : Do miłoszowego przekładu "Księgi Psalmów" przyczynek // Poezja. - 1981, nr 7, s. 62-70

KUCZKOWSKI Krzysztof : "Traktat teologiczny" i inne wspaniałości "Drugiej przestrzeni" Czesława Miłosza // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 47-51

KUDYBA Wojciech : Żywioł medytacyjny w liryce Czesława Miłosza // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 7-15

LANG Konrad : Studium jednego przekładu // Poezja. - 1981, nr 7, s. 49-55

LATAWIEC K. : Polskość i europejskość w eseistyce Czesława Miłosza i Andrzeja Wernera // Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, z. 1, s. 20-30

LUBIENIECKA A. : Czesław Miłosz : Ballada // Warsztaty Polonistyczne. - 1992, nr 1, s. 27-29

ŁAPIŃSKI Zdzisław : Miłosz "zaraz po wojnie" // teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 171-181

ŁOPATA Andrzej : Mickiewicz i Miłosz : poeci pamięci i świadectwa // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/1998, z. 3, s. 33-40

ŁUGOWSKA Krystyna : Propozycje pozawerbalnej analizy Antka B. Prusa, Wiosny B. Leśmiana, Przypowieści o maku Cz. Miłosza i Dwóch wiatrów J. Tuwima // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1998/1999, z. 3, s. 42-45

ŁUKASIEWICZ Jacek : Dla Czesława Miłosza // Odra. - 2001, nr 5, s. 2-6

ŁUKASIEWICZ Jacek : Kamień i lawina : wokół "Zaraz po wojnie" // Tygodnik Powszechny. - 1998, nr 45, s. 1, 12

ŁUKASIEWICZ Jacek : Poeta o poetach // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 57-71

MACHEJ Zbigniew : Miłosz w Czechach // Kultura. - 1993, nr 9, s. 128-130

MACHULSKA Halin, PRUSZKOWSKA Alicja : "Zapomnieli, synku", o tobie... : Czesław Miłosz : "Ballada" : [klsa VIII] // Drama. - 1996, z. 17, s. 18-20

MACHULSKA Halin, PRUSZKOWSKA Alicja : Wiersz Cz. Miłosza : "Który skrzywdziłeś" głosem przeciwko złu i krzywdzie // Drama. - 1997, z. 21, s. 18-19

MACIEJEWSKI Tomasz : Miejsce pod słońcem - Ganek czesława Miłosza : (szkic interpretacyjny) // Język Polski w Szkole kl. IV-VI. - 2003/2004, nr 2, s. 28-35

MACKIEWICZ A. : "Zniewolony umysł" Czesława Miłosza jako rzecz godna naszej uwagi polonistycznej // Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, z. 3/4, s. 72-78

MACKIEWICZ A. : O lituanizacji językowej w "Trylogii" oraz "Dolinie Issy" // Język Polski w Szkole Średniej. - 1990/1991, z. 2, s. 28-43

MALICKI Jan : Tradycje ariańskie w Miłoszowej "Dolinie Issy" // Przegląd Humanistyczny. - 1987, nr 7/8, s. 15-28

MARX Jan : Itaka Miłosza // Kultura. - 1987, nr 44, s. 8

MARX Jan : Obce miasto na sypkiej równinie // Kultura. - 1989, nr 2, s. 1, 6

MARX Jan : Otwieranie pięciu zmysłów // Poezja. - 1981, nr 7, s. 33-48

MARX Jan, CZYCZ Stanisław : Dwugłos o Miłoszu // Poezja, nr 6, s. 156-169

MAŚLIŃSKI J. : Ambiwalencje Miłosza // Poezja. - 1981, nr 5/6, s. 47-55

MATUSZEWSKI Ryszard : Czesława Miłosza dążenie do formy pojemnej // Twórczość. - 1981, nr 6, s. 91-119

MATUSZEWSKI Ryszard : Miał być zapomniany // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 151, s. 14-15

MATUSZEWSKI Ryszard : Na szczęście dalej w nocy układam wiersze... // Twórczość. - 2002, nr 7/8, s. 172-184
"Druga przestrzeń"

MATUSZEWSKI Ryszard : Współczesna poezja polska // Polonistyka. - 1981, nr 4, s. 289-293

MICHNIK Adam : Czółno Miłosza // Gazeta Wyborcza. - 1998, nr 108, s. 13-14

MICHNIK Adam : Umysł wyzwolony // Gazeta Wyborcza. - 2004, nr 191, s. 4-5

MIĘDZYRZECKI A. : Poetycka sprawiedliwość // Twórczość. - 1981, nr 6, s. 45-52

MIŁOSZ Czesław : Listy do Josifa Brodskiego // Zeszyty Literackie. - 1999, nr 1, s. 127-131

MIŁOSZ Czesław : Nie trzeba rozpaczać za wcześnie // Dziennik Łódzki. - 1995, nr 151, s. 11

MIŁOSZ Czesław : Nie tylko to / rozm. przepr. Jacek Podsiadło // Gazeta Wyborcza. - 2000, nr 213, s. 1, 5

MIŁOSZ Czesław : Nobel na własnych warunkach // Dziennik Łódzki. - 1995, nr 150, s. 15

MIŁOSZ Czesław : Nowe wiersze i zapisy // Tygodnik Powszechny. - 1985, nr 30, s. 8

MIŁOSZ Czesław : Szczęście // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 151, s. 8-9

MIŁOSZ Czesław : Taki Zaitgeist / rozm. przepr. Agnieszka Stawiarska // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 151, s. 10-12

MIŁOSZ Czesław : To jest we mnie / rozm. przepr. Katarzyna Janowska // Polityka. - 2000, nr 41, s. 44, 46-47

MIŁOSZ Czesław : Z poezją polską przeciw światu : wykład wygłoszony 2 października 1989 r. na uroczystości otwarcia 626 roku akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego // Tygodnik Powszechny. - 1989, nr 42, s. 1, 7

MIODEK Jan : Mojością zaprawione : o ciekawych formach językowych w "Piesku przydrożnym" Czesława Miłosza // Gazeta Wyborcza. - 1999, nr 88, dod. s. 66-67

MISTRZ przeżywania świata // Rzeczpospolita. - 2004, nr 191, s. 1, I-IV Dodatek specjalny

MRAZEK Halina : "A poezja jest prawdą" : o cnotach poetyckich Czesława Miłosza : (propozycje metodyczne dla szkoły podstawowej) // Polonistyka. - 1993, nr 9, s. 541-545

NASIŁOWSKA Anna : Kobiety w poezji Czesława Miłosza // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 72-90

NIEUKERKEN Arent van : Czesław Miłosz wobec tradycji europejskiego romantyzmu // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 39-56

NOEL-TOD Jeremy : Dla was Miłosz, dla mnie Meewosh // Literatura na Świecie. - 2003, nr 1/2, s. 414-428

NOWAK Zdzisław : Kto jest artystą w wierszu Czesława Miłosza "Słońce" // Warsztaty Polonistyczne. - 2001, nr 1, s. 20-25

NOWAK Zbigniew Jerzy : Czesław Miłosz jako tłumacz Biblii // Przegląd Humanistyczny. - 1987, nr 7/8, s. 1-14

NOWAKOWSKA E. : Miłosz w Krakowie : (1.X-11.X 1989) // Ruch Literacki. - 1990, z. 2/3, s. 231-233

NOWOSIELSKI Kazimierz : Katastrofizm... zapytujący? : (nad jednym wierszem Czesława Miłosza) // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 52-56

NYCZ Ryszard : Miłość wśród prądów epoki : cztery poetyki // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 7-17

NYCZEK Tadeusz : Coś tam w lesie huknęło // Przekrój. - 2004, nr 34, s. 12-19

O DZIELE Czesława Miłosza // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, dod. s. 5-79

OKOPIEŃ-SŁAWIŃSKA Aleksandra : Przedmieście jako inna "Piosenka o końcu świata" : przyczynek do opisu sztuki poetyckiej Czesława Miłosza // Pamiętnik Literacki. - 1987, z. 1, s. 217-231

OLSSON Anders : Ufność heretyka // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 248-250

OTRĘBSKI B. : Dwa liryki Miłosza // Polonistyka. - 1989, nr 2, s. 87-92

PACHOLSKI Arkadiusz : Metafizyczna indukcja // Twórczość. - 1998, nr 8, s. 76-86

PAPIESKI Robert : Wygnanie jako los : głos Iwaszkiewicza w "sprawie Miłosza" // Twórczość. - 2001, nr 2, s. 121-140

PELCZAR Beata, PELCZAR Wojciech : Obraz w pracy nad liryką // Język Polski w Szkole Gimnazjum. - 2000/2001, nr 4, s. 18-21

PĘCZAK Mirosław : Lektury przymusowe, czyli mordowanie Miłoszem // Polityka. - 1997, nr 37, s. 3-6, 8

POGONOWSKI Wojciech : Miłosz i Mickiewicz // Poezja. - 1981, nr 7, s. 3-18

PRZYMUSZAŁA Beata : Przemilczane... : Miłosz czyta Orzeszkową // Polonistyka. - 2003, nr 8, s. 481-486

ROSOĆ Lubica : Ketman jugosłowiański // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 151, s. 15-16

RYBIŃSKI Maciej : Sępy na grobie Miłosza // Wprost. - 2004, nr 36, s. 34-35

RYCHLEWSKI Marcin : Miłosz na ławie oskarżonych // Polonistyka. - 2001, nr 4, s. 216-219

RZĘSIKOWSKI S. : Jeszcze o utworach poetyckich w klasie VI // Język Polski w Szkole. - 1983/1984, z. 4, s. 52-63

SABINIEWICZ Marcin : Moje spotkanie z "Ziemą Urlo" // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 109-111

SAWICKA Elżbieta : Piękne dni : Festiwal Miłoszowski w Kaliforni // Rzeczpospolita. - 1998, nr 114, s. 13-15

SAWICKA Marta : Papież polskiej literatury // Wprost. - 2004, nr 34, s. 94

SAWICKI Stefan : Esej o poezji // Ruch Literacki. - 1997, nr 1, s. 1-8

SAWICKI Stefan : Miłoszowy "Oścień" // Ruch Literacki. - 2004, nr 1, s. 87-93
"To"

SOCHOŃ Jan : Pochwała rzeczy // Nowe Książki. - 1993, nr 10, s. 55-58

SOCHOŃ Jan : Traktat teologiczny ks. Janusza St. Pasierba i Czesława Miłosza // Topos. - 2002, nr 4/5, s. 35-39

STALA Marian : Po stronie prawdy : o jednym ze słów używanym przez Miłosza // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 18-26

STANKIEIWCZ J. : "Poezje" Czesława Miłosza // Poezja. - 1981, nr 7, s. 87-89

STAWIARSKA Agnieszka : Wieszcz rewolucji, Miłosz sam. Cz. 1-2 // Gazeta Wyborcza. - 2001, nr 303, s. 10-13; nr 304, s. 21-23

STĘPIEŃ Marian : Czesława Miłosza odkrywanie Ameryki // Pamiętnik Literacki. - 1981, z. 4, .s 143-176

STĘPIEŃ Marian : Ze spotkań z Czesławem Miłoszem // Poezja. - 1981, nr 6, s. 150-155

SYTA Małgorzata : Świat w ziarnku maku : (propozycja lekcji w kl. VII - ew. VI) // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1998/1999, z. 6, s. 38-40

SZAJOWSKA Hanna : Niedźwiedź // Twórczość. - 1999, nr 6, s. 77-93

SZOSTKIEWICZ Adam : Barani kożuch : "Traktat teologiczny" Czesława Miłosza nie wszystkim się podoba // Polityka. - 2002, nr 10, s. 48-49

SZPAKOWSKA Małgorzata : Człowiek wśród skorpionów // Twórczość. - 1982, nr 5, s. 131-134

SZYMIK Jerzy : "Chrystus jest dlatego..." : antropocentryzm Miłoszowej theologiae crucis // Topos. - 2001, nr 1, s. 54-60

TISCHNER Łukasz : Obłęd historii // Znak. - 1998, nr 5, s. 58-78

TOMASIK Tomasz : Miłosz czyli opisanie świata // Topos. - 1998, nr 5/6, s. 75-79

TOMASZEWSKI Feliks : Motyw Stabat Mater Dolorosa w liryce polskiej : Pieta Polska : K. K. Baczyński, Elegia o chłopcu polskim; Cz. Miłosz, Ballada : (Cz. II) // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, z. 4, s. 62-77

TRZNADEL Jacek : "Czym ja jestem i czym oni są" : (Czesława Miłosza świat zagrożony) // Twórczość. - 1981, nr 6, s. 72-90

VALLEE L. : Dolina Issy : interpretacja // Literatura na Świecie. - 1981, nr 6, s. 300-311

VENDLER Helen : Trójgłosowy lament // Rzeczpospolita. - 2001, nr 303, s. D1-D3

WĘGRZYNIAK Rafał : Miłosz i teatr // Dialog. - 2000, nr 1, s. 104-121

WĘGRZYNIAK Rafał : Próby określenia młodego Miłosza // Zeszyty Literackie. - 2004, nr 3, s. 159-162
"Przygody młodego umysłu"

WIATR Aneta : Głos z katakumb // Twórczość. - 2003, nr 5, s. 65-94

WIECH A. : Miłosza punkty widzenia : (interpretacja wybranych wierszy) // Polonistyka. - 1982, nr 4, s. 254-264

WIESELTIER Leon : Wiersz, komentarz, urodziny // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 90-93

WILLIAMS Charles Kenneth : O Miłoszu // Zeszyty Literackie. - 2001, nr 3, s. 89-90

WIŚNIEWSKA Grażyna : W świecie moich i twoich wartości : (scenariusz lekcji) // Język Polski w Szkole Gimnazjum. - 1999/2000, nr 3, s. 12-17

WRYK Marta : Pytania do Czesława Miłosza // Zeszyty Literackie. - 2004, nr 3, s. 38-39

WYKA Marta : Pisarze w punkcie zerowym // Tygodnik Powszechny. - 1998, nr 43, s. 12

ZALESKI Marek : Miłosz, poeta powtórzenia // Teksty Drugie. - 2001, nr 3/4, s. 27-38

ZALESKI Marek : O bezsilności języków krytycznego opisu // Twórczość. - 1981, nr 11, s. 82-91

ZALESKI Marek : O poezji "traktatowej" // Pamiętnik Literacki. - 1977, z. 3, s. 167-190

ZALESKI Marek : Powrót Miłosza // Twórczość. - 1981, nr 6, s. 120-126

ZALESKI Marek : Principia poetica Czesława Miłosza czyli o "Ziemi Urlo" // Twórczość. - 1983, nr 12, s. 56-72

ZARAZ po wojnie : fragmenty listów z lat 1946-50 Czesława Miłosza i Tadeusza Krońskiego // Gazeta Wyborcza. - 1998, nr 213, dod. s, 48-52

ZARĘBIANKA Zofia : Czesława Miłosza szukanie ojczyzny //Topos. - 1998, nr 4, s. 13-21

ZARĘBIANKA Zofia : "Ja jednak wierzę wam, Wysłańcy" : motyw anioła w poezji Czesława Miłosza // Topos. - 1998, nr 3, s. 24-28

ZAWORSKA Helena : Metafizyka i czułość : Nike'98 - "Piesek przydrożny" Czesława Miłosza // Wprost. - 1998, nr 41, s. 116

ZENGEL Kazimiera : Dolina Issy Czesława Miłosza powrotem do korzeni : propozycja interpretacyjna dla IV klasy liceum i technikum // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, z. 1, s. 36-46

ZIELIŃSKI Marek : Powrót Miłosza // Twórczość. - 1981, nr 6, s. 120-126

ZIENIEWICZ A. : Dajmonion : o twórczości Czesława Miłosza // Poezja. - 1980, nr 12, s. XXII-XXX

ZIENIEWICZ A. : Punkt widzenia, czyli o poezji Czesława Miłosza // Poezja. - 1981, nr 5/6, s. 175-192  

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 01.09.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna