Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

INTERNET JAKO NARZĘDZIE EDUKACYJNE I ŹRÓDŁO INFORMACJI
ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

DOBROWOLSKI Zdzisław, FRANKE Jerzy : W labiryncie Internetu : poradnik nawigacji dla bibliotekarzy. – Warszawa : Wydaw. SBP, 2000

FORUM Młoda Europa – Edukacja europejska poprzez Internet / [oprac. i red. Mariola Iwanowska]. – Warszawa : Komitet Integracji Europejskiej, 1997

KOBA Grażyna : Internet : nie tylko dla gimnazjum. – Warszawa ; Wrocław : Wydaw. Szkol. PWN, 2000

LEŚ Bartłomiej : ABC... Internetu 2000. – Kraków : “Edition 2000”, 2000

LITERNET : literatura i Internet / red. Piotr Marecki. - Kraków : Rabid, 2002

SAREŁO Zbigniew : Media w służbie osoby : etyka społecznego komunikowania. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2000

SIEMIENIECKI Bronisław : Internet w szkole. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2001

SIEMIENIECKI Bronisław : Komputery i hipermedia w procesie edukacji dorosłych. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1999

ŚLIWIŃSKA Elwira : Internet : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych. – Warszawa : Wydaw. SBP, 1999

TARAŚ Maciej : Edukacyjne zastosowanie komputerów. – Warszawa : “Żak”, 1997

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARTOSZEWICZ Wiesław : Szkolna pracownia w Internecie // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 1999, nr 3, s. 35-36

BIERNACKA Anna : Szkoła w społeczeństwie informacyjnym // Polonistyka. – 2000, nr 1, s. 55-56

BIERNAT Tomasz : Cyberuzależnienia // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 10/11, s. 42

BILIŃSKI Lucjan : Od Gutenberga do książki w wydaniu internetowym // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 11, s. 3-9

BOCZUKOWA Beata : Edukacja na odległość // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 6, s. 54-57

CIASTKOWSKI Tadeusz : Internet i jego walory kształcące // Nowe w Szkole. – 2000/2001, nr 2, s. 16-18

CIASTKOWSKI Tadeusz : Internet w szkole podstawowej i gimnazjum // Nowe w Szkole. – 1999/2000, nr 9, 18-22

CIASTKOWSKI Tadeusz : Pracownia internetowa w szkole – warunki techniczno-organizacyjne // Nowe w Szkole. – 1999/2000, nr 8, s. 19-21

CHRAMĘGA Regina : Kraków w Internecie : lekcja biblioteczna // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 6, s.26-27

ĆWIEK Marek : Alfabet pokolenia internautów // Nowe w Szkole. - 2003, nr 3, s. 6, 7, 8, 9
O kodzie językowym, którego celem jest dążenie do jaknajwiększej szybkości przekazu.

ĆWIEK Marek : WWW, czyli Wielka Wszechnica Wiedzy // Nowe w Szkole. – 2003, nr 2, s. 2, 3, 4, 5

DENGA Cecylia : Komputer i Internet w szkole średniej : fakty i mity // Nowe w Szkole. - 2-3, nr 6, s. 3-5

DOBRZELEWSKI Seweryn : Internetowe pogaduszki [IRC] // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 9, s. 31-32

DOBRZELEWSKI Seweryn : Listy dyskusyjne // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 6, s. 28

DOBRZELEWSKI Seweryn : Od czego zacząć? // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 1, s. 30-32

DOBRZELEWSKI Seweryn : “Poczta elektroniczna” // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 4, s. 32-33

DOBRZELEWSKI Seweryn : Poznajemy przeglądarkę // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 2, s. 28-30

DOBRZELEWSKI Seweryn : Telnet // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 1, s. 29-31

DOBRZELEWSKI Seweryn : Wyszukiwanie informacji na stronach WWW // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 3, s. 29-32

DOBRZELEWSKI Seweryn : Wyszukiwanie plików w anonimowych FTP // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 7/8, s. 38-41

DRZEWIECKI Marcin : Biblioteka szkolna w społeczeństwie informatycznym : refleksje, co najmniej, dyskusyjne [e-Europa] // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 5, s. 7-8

DZIEWIECKI Marek : Uzależnienie od komputera i Internetu // Wychowawca. - 2003, nr 6, s. 14-15

DZIURLIKOWSKA Kazimiera : Czy warto czytać książki w epoce Internetu? // Nowa Szkoła. – 2001, nr 2, s. 26-27

ELSNER Danuta : Studiować czy nie studiować za pośrednictwem Internetu? // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 5, s. 30-32

FILEK Tomasz, JARACZ Kazimierz : Zastosowanie sieci Internet do wspomaganego komputerowo nauczania // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2000, nr 1, s. 56-59

GAŁKOWSKI Jan P. : Internet dzieli klasy i osoby // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 35-38

GORECKA Joanna, GIBAS Agata : Multimedialne i internetowe bazy danych : konspekt lekcji / Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 7/8, s. 3

GROCHOWSKA Anna : Konkursy internetowe dla szkół // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 1, s. 30-31

GRYGIER Urszula : O stresie, wychowaniu i Internecie // Nowa Szkoła. – 2001, nr 4, s. 31-34

GRYSZANOWICZ Kalina : Wykorzystanie komputerów w pracy szkoły // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 12, s. 20-21

GRZYWACZ Dagmara : Biblioteczny serwis WWW : o jakości i promocji słów kilka // Warsztaty Bibliotekarskie. – 2002, nr 4, s. 1-7

GUT Dorota : O pożytkach z Internetu // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 1, s. 26-27

IWANOWSKA-MAĆKOWIAK Mariola : Edukacja europejska przez Internet // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 4, s. 59-60

IZDEBSKA Jadwiga : Dominacja mediów w środowisku wychowawczym dziecka // Edukacja. – 2000, nr 4, s. 29-38

IZDEBSKA Jadwiga : Młodzież - media elektroniczne : nowa przestrzeń edukacyjna // Edukacja Medialna. – 2003, nr 1, s. 22-25

JACHOWSKI Wojciech : Internet bez Internetu, czyli jak niewielkim kosztem można uczyć korzystania z globalnej sieci komputerowej. – Edukacja Medialna. – 1998, nr 4, s. 49-51

JAN PAWEŁ II : Internet : nowe forum głoszenia Ewangelii : [fragment orędzia na XXXVI Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu // Wychowawca. - 2003, nr 6, s. 2

JANIK Aleksander : PIS – Polski Internet Szkolny // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 4, s. 61-65

JANUKOWICZ Maria : Telenauczanie // Nowe w Szkole. – 2003, nr 2, s. 8-10

JAROSZ Bożena : Wykorzystanie sieci Internet przez młodzież // Edukacja Medialna. – 2000, nr 3, s. 50-53

JĘDRYCH Jarosław : Internetowy bryk dla nauczycieli // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 2, s. 12-13

JĘDRZEJEWSKI Marek : Media a subkultury młodzieżowe // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 6, s. 27-32

KLIMEK Marcin : Bliżej świata : Internet w życiu osoby niepełnosprawnej // Wychowawca. 2003, nr 6, s. 18-19

HEXEL Krystyna : Od rozmowy o Internecie do poszukiwań w Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej // Polonistyka. – 1999, nr 9, s. 534-536

KAWCZUK Anna : Nowe technologie informacyjne w pracy biblioteki // Nowa Szkoła. – 1999, nr 8, s. 22-25

KĘDZIERSKA Barbara : Informatyczne przygotowanie – obowiązkiem nauczyciela czy przejawem edukacyjnej mody? // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 1, s. 20-22

KISIKOWSKA Małgorzata : Razem czy osobno? Jak udostępniać publikacje internetowe? // Poradnik Bibliotekarza. – 2001, nr 9, s. 3-6

KLUKOWSKI Bogdan : Internet jako narzędzie informacji // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 5, s. 23-24

KOCZY Grażyna : Wprowadzenie do Internetu oraz przesyłania i odbierania poczty elektronicznej (e-mail) // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2000, nr 5, s. 42-47

KOLUDO Anna, MOOS Janusz : Tworzenie pakietów multimedialnych // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 7, s. 40-42

KOŁODZIEJCZYK Witold : Wymarzona szkoła XXI wieku // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 4, s. 10-15

KOZŁOWSKA Melania : Pozyskiwanie pracy przez Internet // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 2, s. 36-41

KUBIAK Mirosław : Edukacja na odległość // Szkoła Zawodowa. – 1997, nr 6, s. 2-6

LASKOWSKA Joanna : Niebezpieczne gry z myszką // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 4, s. 37-40

LEJMAN Marcin : Świat Internetu // Wszystko dla Szkoły. – 1999, nr 5, s. 6

ŁASZCZYK Joanna : Pozytywna strona mediów // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 1, s. 22-24

ŁĘSKA Justyna, ŁĘSKI Zbigniew : Co Internet może dać uczniom? // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 4, s. 27-32

MIKOŁEJKO Anna : Szkoła w społeczeństwie informatycznym // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 2, s. 3-8

MIKOŁEJKO Anna : Technologie informatyczne i skamienieliny świadomości [ e-Europe – An Information Society for All ] // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 4, s. 41-44

MOCZYDŁOWSKA Joanna : Uzależnienie od komputera i Internetu // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 4, s. 10-12

MOTYL Mariusz : Kierunki rozwoju nauczania dystansowego poprzez Internet // Nauczyciel i Szkoła. – 2002, nr 1/2, s. 90-104

NAHOTKO Marek : Metadane – sposób na uporządkowanie Internetu // Bibliotekarz. – 2000, nr 7/8, s. 11-17

OCHMAŃSKI Mikołaj : Obrazki z Internetu i co z tego wynika // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 11, s. 9

PACHOCIŃSKA Elżbieta : Internet w nauczaniu języka obcego // Nowe w Szkole. – 2001/2002, nr 4, s. 12-13

PARNICKA Urszula : Szkodliwe uzależnienia // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 3, s. 34-39

PAWLICKA Beata, WIDAWSKA Edyta : Homo on line – nomad XXI wieku // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 4, s. 16-20

PINDERA Paweł : Internet – edukacja na odległość. Cz. 1 // Nauczyciel i Szkoła. – 2000, nr 1, s. 29-34

PIRÓG Tomasz : Społeczność Internetu // Wychowawca. - 2003, nr 6, s. 11-13

POKOJOWSKA Paulina, POKOJOWSKI Wojciech : Internet jako źródło informacji o parkach narodowych w Polsce // Geografia w Szkole. – 2000, nr 1, s. 54-58

RIPPEL Rafał : Wędrówki humanisty po Internecie // Polonistyka. – 2001, nr 2, s. 136-138

ROGALSKA-MARASIŃSKA Aneta : Internet w edukacji kulturalnej // Wychowanie na co Dzień. – 1998, nr 7/8, s. 26-28

 

RÓŻAŃSKI Stanisław : Internetowy świat robotów // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2000, nr 2/3, s. 46-54

RÓŻAŃSKI Stanisław : Internet w dydaktyce // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2000, nr 1, s. 23-32

SAPIŃSKI Feliks : Internet w amerykańskiej szkole // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 1, s. 23-25

SIEMIENIECKI Bronisław : Internet w edukacji : zarys problemu // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 1, s. 10-13

SKÓRKA Stanisław : Internetowa strona WWW – nowe narzędzie informacji w bibliotece szkolnej // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 6, s. 2-3

SMĘDA Ewa : Szkolna biblioteka multimedialna // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 7/8, s. 28

 

SMOLEŃSKA Aleksandra : Mass-media, ich rodzaje i rola we współczesnym świecie. Edukacja czytelnicza i medialna w klasie I gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 7/8, s. 3-4

SOCHA Rafał : Wykorzystanie sieci Internet w szkołach średnich // Edukacja Medialna. – 1999, nr 3, s. 26-35

SOSNOWSKI Roman : Wykorzystanie Internetu w nauczaniu języków obcych (na przykładzie języka włoskiego i łaciny) // Języki Obce w Szkole. – 1999, nr 3, s. 223-226

STEFAN Arkadiusz : Edukacyjne portale internetowe – nowy sposób nauczania? // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 12, s. 3-4

SZABŁOWSKA Jolanta : Internet technicznym medium kształcenia // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 7/8, s. 1-2

ŚWIĘCICKI Krzysztof : Edukacja dla społeczeństwa informacji // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 1, s. 13-16

TADEUSIEWICZ Ryszard : Internet jako narzędzie edukacyjne na tle idei społeczeństwa informacyjnego // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2000, nr 2/3, s. 39-46

 

TARASZKIEWICZ Beata : Kilka słów o książce – nie tylko elektronicznej // Poradnik Bibliotekarza. – 1998, nr 7/8, s. 7-10

TABOŁ Sebastian : Cyberuzależnienia // Edukacja Medialna. – 2003, nr 1, s. 26-30

TĘCZA-ĆWIERZ Jolanta : Internet - szanse i zagrożenia. - 2003, nr 6, s. 16-17

TOBOR Mariusz : Gminna oświata w Internecie // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 1, s. 17-18

TOPOL Paweł : Język angielski w Internecie // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 1, s. 7-10

TRAFAS Mirosława : Tworzenie strony WWW za pomocą programu FrontPage Express // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 1, s. 16

WACH-KĄKOLEWICZ Anna : Kształcenie zdalne przez Internet // Edukacja Medialna. – 2002, nr 1, s. 25-29

WALEWICZ Grażyna : Zastosowanie informatyki w edukacji – wybór literatury // Wszystko dla Szkoły. – 2000, nr 4, s. 24

WASZEK Agata : Metody efektywnego szukania informacji w sieci Internet : konspekt lekcji informatyki dla gimnazjum // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 1, s. 19

WIECZERZYCKI Waldemar : Technologie informacyjne dziś i jutro // Polonistyka. – 2000, nr 1, s. 32-42

WIELGUT-WALCZAK Jadwiga : Internet w polskich bibliotekach szkolnych i publicznych – szansa czy zagrożenie? // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 6, s.4-5

WIĘSŁAW Szymon : Co rodzice mogą znaleźć na szkolnej stronie w Internecie? // Dyrektor Szkoły. – 1999, nr 12, s. 29-31

WIŁUN Maciej : Internet – słowo klucz. Jak wiele bram może otworzyć? // Dyrektor Szkoły. – 1999, nr 2, s. 38-39

ZAJDER Krzysztof : Informatyka w szkole // Nowe w Szkole. – 2003, nr 1, s. 10-11

ZAWISZA-CHLEBOWSKA Teresa : Wsparcie internetowe // Polonistyka. – 2001, nr 2, s. 121-123

ZIELIŃSKA Jolanta: Nowoczesne systemy edukacji zawodowej czynnikiem tworzącym Globalne Społeczeństwo Informacji // Szkoła Zawodowa. – 1999, nr 8, s. 3-8

ZWOLIŃSKI Andrzej : W sieci Internetu // Wychowawca. - 2003, nr 6, s. 5-10

ŻARÓW Anna : Sąd nad mediami. Scenariusz lekcji // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 1, s. 4-5

 

Oprac. Joanna Woźniak,
Dagmara Roszkowska
Aktualizacja: 08.07.2003


© Biblioteka Pedagogiczna