Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

KORNEL MAKUSZYŃSKI - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

AWANTURA o Basię. - Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991 (także wyd. z lat: 1957, 1984)

AWANTURY arabskie. - Wyd. 2. - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1986 (także wyd. z roku 1957)

BEZGRZESZNE lata. - Wyd. 7. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1990 (także wyd. z lat: 1976, 1980)

DZIEWIĘĆ kochanek kawalera Dorna i inne opowiadania. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983

FATALNA szpilka : przeraźliwa historia do głębi wzruszająca. - Białystok : "Łuk", 1992

KARTKI z kalendarza. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1985 (także wyd. z roku 1956)

LIST z tamtego świata. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1962

MOJE listy. - Wyd. nowe, zwiększone. - Warszawa : Wydawnictwo Biblioteki Dzieł Wyborowych, 1924

O DWÓCH takich, co ukradli Księżyc. - Wrocław : "Siedmioróg", 1990 (także wyd. z lat: 1958, 1986)

PANNA z mokrą głową. - Wyd. 7. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1990

PERŁY i wieprze. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1957

POEZJE wybrane. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988

PRZYJACIEL wesołego diabła. Powieść dla młodzieży. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982

ROMANTYCZNE i dziwne powieści. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960

RZECZY wesołe. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960

SKRZYDLATY chłopiec. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1959

SZALEŃSTWA panny Ewy. - Wyd. 6. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981 (także wyd. z lat: 1957, 1970)

SZATAN z siódmej klasy. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1996 (także wyd. z lat: 1958, 1960, 1985)

UŚMIECH Lwowa. - Kraków : Oficyna "Cracovia", 1989

WIELKA Brama. - Gdynia : Wydawnictwo Morskie, 1957

WYPRAWA pod psem. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1957

ZŁAMANY miecz. - Gdańsk : "Graf", 1990

AWANTURY i wybryki małej małpki Fiki-Miki / Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978

CZWARTA księga przygód Koziołka Matołka / Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz. - Wyd. 5. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983 (także wyd. z roku 1977)

FIKI-Miki dalsze dzieje, kto to czyta, ten się śmieje / Kornel Makuszyński, Marian Walentynowicz. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIAŁEK Józef Zbigniew : Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939 : zarys monograficzny. - Warszawa : WSiP, 1987

FRYCIE Stanisław : Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970 : zarys monograficzny. Materiały. T. 1, Proza. - Wyd. 3. - Warszawa : WSiP, 1988

FRYCIE Stanisław : Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. T. 2, Baśń i bajka, poezja, książki dla najmłodszych, utwory sceniczne, grafika, czasopiśmiennictwo, krytyka literacka. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1990

FRYCIE Stanisław, ZIÓŁKOWSKA - SOBECKA Marta : Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży. - Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Tryb., 1999

INGLOT Mieczysław : Kornel Makuszyński. Rekonesans badawczy // W: O literaturze dla dzieci i młodzieży : studia - rozprawy - szkice / red. Halina Skrobiszewska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1975. - S. 63-92

KOWALCZYKÓWNA Jolanta : Kornel Makuszyński. - Warszawa : WSiP, 1989

KOWALCZYKÓWNA Jolanta : Kornel Makuszyński - indywidualność pisarska(rozważania na materiale "O dwóch takich, co ukradli Księżyc" // W: W kręgu arcydzieł literatury młodzieżowej: interpretacje - przekłady - adaptacje / pod red. Lecha Ludorowskiego. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 1998. - S. 131-146

KOWALCZYKÓWNA Jolanta : Z badań nad warsztatem literackim Kornela Makuszyńskiego jako autora powieści dla młodzieży. - Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Tryb., 1997

KRZEMIŃSKA Wanda : Literatura dla dzieci i młodzieży : zarys dziejów. - Wyd. 2. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1963

NOWY słownik literatury dla dzieci i młodzieży : pisarze, książki, serie, ilustratorzy, przegląd bibliograficzny /red. Krystyna Kuliczkowska, Barbara Tylicka. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1984

SKROBISZEWSKA Halina : Książki naszych dzieci czyli o literaturze dla dzieci i młodzieży. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1971

SKROBISZEWSKA Halina : Literatura i wychowanie : o literaturze dla starszych dzieci i młodzieży. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973

SŁOWNIK literatury dziecięcej i młodzieżowej / red. Barbara Tylicka, Grzegorz Leszczyński. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002

TYLICKA Barbara : Bohaterowie naszych książek : przewodnik po literaturze dla dzieci i młodzieży. - Łódź : "Literatura", 1999

WAKSMUND Ryszard : Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej : tematy - gatunki - konteksty. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000

WARTOŚCI literatury dla dzieci i młodzieży : wybrane problemy : praca zbiorowa / red. Joanna Papuzińska, Bogusław Żurakowski. - Warszawa ; Poznań : PWN, 1985

WSPÓŁCZEŚNI polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. T. 5. - Warszawa : WSiP, 1997. - S. 256-265

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

CICIAK Anna : Polonistyczne demony i . "Szatan z siódmej klasy" // Edukacja Humanistyczna. - 1998, nr 4, s. 75-81

HESKA- KWAŚNIEWICZ Krystyna : Czar "Bezgrzesznych lat" // Guliwer. - 1998, nr 3, s. 10-13

INGLOT Mieczysław : Demonizm rozbrojeniowy czyli o "Szatanie z siódmej klasy" Kornela Makuszyńskiego // Polonistyka. - 1983, nr 5, s. 333-340

JANKIEWICZ Leonarda : "Szatan z siódmej klasy" Kornela Makuszyńskiego // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1993/94, z. 5, s. 44-54

KOSMOWSKA Barbara : "Wielka Brama"- pomiędzy prawdą a imitacją // Guliwer. - 1997, nr 3, s. 7-9

KOWALCZYKÓWNA Jolanta : Był człowiekiem życzliwym ludziom i światu. : (bibliografia podmiotowa i przedmiotowa) // Biblioteka w Szkole. - 1998, nr 6, s. 29-30

KOWALCZYKÓWNA Jolanta : Czytamy Makuszyńskiego // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 1, s. 16-17

KOWALCZYKÓWNA Jolanta : Kornel - aforysta (w roku urodzinowym Pisarza) // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 4, s. 27

KOWALCZYKÓWNA Jolanta : Panna. ale jaka? (wobec kolejnego wydania) // Guliwer. - 1996, nr 5, s. 11-13

LEWANDOWICZ Grażyna : Hymn o matce // Guliwer. - 1998, nr 1, s. 16-17

MICHALAK D.,MISZTAL J., RYSKOWSKA Z. : Propozycje opracowania powieści Kornela Makuszyńskiego "Szatan z siódmej klasy" // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1992/93, nr 6, s. 66-74

MIERNIK Zdzisława : Kornel Makuszyński : estawienie bibliograficzne w wyborze // Poradnik Bibliotekarza. - 1993, nr 10, s. 21-25

ŚLUSARCZYK Maciej : "Awantura o Basię" Kornela Makuszyńskiego // Nauczanie Początkowe. - 1993/94, z. 6, s. 97-105

WANTUCH Wiesława : Detektyw czy Szatan czyli jak integrować przy użyciu gry planszowej : (na podstawie powieści Kornela Makuszyńskiego) // Nowa Polszczyzna. - 1999, nr 5, s. 24-30

WRÓBEL Elżbieta : Czy znasz książki Kornela Makuszyńskiego? : konkurs czytelniczy // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 7/8, s. 35-37

ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : "Awantura" na lekcjach polskiego w klasie III // Życie Szkoły. - 1995, nr 4, s. 216-220

ŻEGLEŃ Magdalena : Patron rzeczy wesołych / rozm. przepr. Joanna Papuzińska // Guliwer. - 1994, nr 6, s. 37-38

 

Oprac. Sylwia Wydra
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 25.08.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna