Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

JAN BRZECHWA - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

AKADEMIA pana Kleksa. - Wrocław : "Siedmioróg", 1990 (także wyd. z roku 1987)

BRZECHWA dla dorosłych. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1998

BRZECHWA dzieciom. - Wyd. 13. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1984 (także wyd. z lat: 1969, 1978)

ENTLICZEK - pentliczek. - Warszawa : "Czytelnik", 1978

KACZKA dziwaczka. - Wyd. 5. - Warszawa : "Czytelnik", 1958

KACZKI. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1972

KOT w butach. - Warszawa : "Czytelnik", 1966

KOZIOŁECZEK. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978

LIRYKA mego życia. - Warszawa ; "Czytelnik", 1968

OD baśni do baśni. - Warszawa : "Czytelnik', 1982 (także wyd. z roku 1969)

OPOWIEDZIAŁ dzięcioł sowie. - Wyd. 14. - Warszawa : " Nasza Księgarnia", 1978 (także wyd. z lat: 1949, 1970)

OTO bajka. - Warszawa : "Czytelnik", 1974

PAN Kleks; Akademia; Podróże; Tryumf. - Warszawa : "Czytelnik", 1972

PAN Soczewka w puszczy. - Warszawa : Filmowa Agencja Wydawnicza, 1958

PCHŁA Szachrajka. - Warszawa : "Czytelnik", 1957

STO bajek. - Warszawa : "Czytelnik", 1958

ŚMIECHU warte. - Warszawa : "Czytelnik", 1964

TAŃCOWAŁA igła z nitką. - Wyd. 3. - Warszawa ; "Nasza Księgarnia", 1978

WIERSZE wybrane. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981 (także wyd. z lat: 1957, 1959)

ZOO. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1990 (także wyd. z roku 1977)

ZWIERZYNIEC. - Katowice : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987

PRZEKŁADY

GORKI Maksym : Pisma. T. 1, Utwory różne : 1895-1896 / przekład Jan Brzechwa [i inni]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954

ILF Ilja, PIETROW Eugeniusz : Dwanaście krzeseł / przekład Jan Brzechwa, Stefan Żeromski . - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo "Współpraca", 1987

PUSZKIN Aleksander : Bajki / przekład Jan Brzechwa [i inni]. - Warszawa : Wydawnictwo TPPR "Współpraca"; Wydawnictwo "Raduga", 1987

PUSZKIN Aleksander : Dzieła wybrane. T. 2, Poematy i baśnie / przekład Jan Brzechwa [i inni]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

PUSZKIN Aleksander : Dzieła wybrane. T. 1, Wiersze / przekład Jan Brzechwa [i inni]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

WYDAWNICTWA ZWARTE

AKADEMIA pana Brzechwy : wspomnienia o Janie Brzechwie / red. Antoni Marianowicz. - Warszawa : "Czytelnik, 1984

BIAŁEK Józef Zbigniew : Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939 : zarys monograficzny. - Warszawa : WSiP, 1987

FRYCIE Stanisław : Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970 : zarys monograficzny. Materiały. T. 1, Proza. - Wyd. 3. - Warszawa : WSiP, 1988

FRYCIE Stanisław : Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. T. 2, Baśń i bajka, poezja, książki dla najmłodszych, utwory sceniczne, grafika, czasopiśmiennictwo, krytyka literacka. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1990

FRYCIE Stanisław, ZIÓŁKOWSKA - SOBECKA Marta : Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży. - Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Tryb., 1999

KRZEMIŃSKA Wanda : Literatura dla dzieci i młodzieży : zarys dziejów. - Wyd. 2. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1963

KULICZKOWSKA Krystyna : W szklanej kuli : szkice o literaturze dla dzieci i młodzieży. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1970. - S. 161-169 : Czarodziej słowa (Jan Brzechwa)

MIŁKOWSKI Tomasz, TERMER Janusz : Słownik pisarzy i lektur dla gimnazjów. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Delta W-Z", [2000]

NOWY słownik literatury dla dzieci i młodzieży : pisarze, książki, serie, ilustratorzy, przegląd bibliograficzny / red. Krystyna Kuliczkowska, Barbara Tylicka. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1984

SKROBISZEWSKA Halina : Brzechwa. - Warszawa : Agencja Autorska, 1965

SKROBISZEWSKA Halina : Książki naszych dzieci czyli o literaturze dla dzieci i młodzieży. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1971

SŁOWNIK literatury dziecięcej i młodzieżowej / red. Barbara Tylicka, Grzegorz Leszczyński. - Wrocław; Warszawa; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002

TYLICKA Barbara : Bohaterowie naszych książek : przewodnik po literaturze dla dzieci i młodzieży. - Łódź : "Literatura", 1999

WAKSMUND Ryszard : Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej : tematy - gatunki - konteksty. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000

WARTOŚCI literatury dla dzieci i młodzieży : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papuzińskiej i Bogusława Żurakowskiego. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985

WSPÓŁCZEŚNI polscy pisarze i badacze literatury : słownik biobibliograficzny / oprac. zespół pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. T. 1. - Warszawa : WSiP, 1997. - S. 306-313

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BARASZKIEWICZ Edwarda, NIECIKOWSKA Alina : Z Brzechwą na co dzień // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 10, s. 625-626

CHOTOMSKA Wanda : Podróże z panem Brzechwą // Guliwer. - 1993, nr 3, s. 50-58

CHOTOMSKA Wanda : Podróże z panem Brzechwą // Ojczyzna Polszczyzna. - 1993, nr 4, s. 19-27

CHRUŚCIEL Danuta : W szkole o "Akademii..." : projekt badawczy cyklu lekcji związanych z lekturą klasy IV "Akademia pana Kleksa" // Forum Humanistów. - 2000, nr 4, s. 49-53

DZIADURA Grażyna : Jadalne części warzyw : scenariusz zajęć w klasie II : ["Na straganie" Jana Brzechwy] // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 1, s. 105-110

FREŃ Helena, FORTUNA Teresa, KACPRZAK Renata : Utwory Jana Brzechwy bliskie dzieciom // Wychowanie w Przedszkolu. - 1990, nr 4/5, s. 222-225

GRUDA Ewa : Był raz sobie Brzechwa Pan... // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 9, s. 15-18

GRZEBIEŃ Barbara : Biesiada literacka "Androny Jana Brzechwy" // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 8, s. 625-627

GUMPLOWICZOWA Wanda : Twórczość Jana Brzechwy dla dzieci // Życie Szkoły. - 1966, nr 12, s. 41-44

HUSZCZA Jan : Dzieciom i dorosłym : [O twórczości Jana Brzechwy] // Odgłosy. - 1966, nr 28, s. 7

JERZYNA Zbigniew : Jan Brzechwa // Kultura. - 1966, nr 29, s. 1

KAWKA Maciej : O funkcji wyrażeń metajęzykowych w Panu Kleksie Jana Brzechwy // Język Polski. - 1991, z. 3/5, s. 192-199

KOWOLIK Piotr : Humor w utworach dla dzieci Jana Brzechwy // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 1/2, s. 185-197

KR. K. : Jan Brzechwa // Nowe Książki. - 1961, nr 23, s. 3

KRASOŃ Katarzyna : Śmiechu warte, czyli o poezji Brzechwy i Tuwima dla dzieci // Guliwer. - 1995, nr 5, s. 6-9

KULICZKOWSKA Krystyna : Czarodziej słowa : [Jan Brzechwa] // Życie Literackie. - 1966, nr 23, s. 3

LECH Iwona : "Brzechwa dzieciom" // Nauczanie Początkowe. - 1993/1994, z. 6, s. 6-9

MACIEJEK Alicja : Jan Brzechwa - poeta dziecięcej radości : scenariusz poranka literackiego // Poradnik Bibliotekarza. - 1988, nr 6, s. 21-23

MARIANOWICZ Antoni : Poeta piszący w niebie wiersze : [Jan Brzechwa] // Miesięcznik Literacki. - 1981, nr 3, s. 51-56

MATUSZEWSKI Ryszard : Poetycki świat Jana Brzechwy // Życie Literackie. - 1965, nr 32, s. 3-4

MIGDAŁ-BARAN Teresa : Zabawy z utworami Jana Brzechwy // Wychowanie w Przedszkolu. - 1993, nr 1, s. 27-28, 37-38

NOWAK Aleksandra : Jan Brzechwa : konkurs // Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 6, s. 22-23

OSTASZ Maria : Agon, alea, ilinx i mimicry mimikry w wierszach Tuwima i Brzechwy // Guliwer. - 2003, nr 1, s. 10-18

PARTYKA Beata : "Do matek, które swym dzieciom czytają moje wiersze" : [Charakterystyka twórczości Jana Brzechwy] // Guliwer. - 2000, nr 2, s. 84-87

PYKA Gotfryd : Poznajemy wiersze Jana Brzechwy - "Kaczka - dziwaczka" // Życie Szkoły. - 1985, nr 3, s. 156-164

PYKA Gotfryd : Poznajemy wiersze Jana Brzechwy - "Leń" // Życie Szkoły. - 1985, nr 11, s. 584-592

ROMANOWSKA Anna : Kunsztowna baśń : ["Akademia pana Kleksa", "Podróże pana Kleksa" Jana Brzechwy] // Guliwer. - 1996, nr 1, s. 11-12

RUSTECKI Wiesław : Trzeba było uważać! Bratek do kożucha : [O twórczości Jana Brzechwy] // Argumenty. - 1975, nr 36, s. 16

SKROBISZEWSKA Halina : Zajączki chodzą po drzewach : [O twórczości poetyckiej dla dzieci Jana Brzechwy] // Wychowanie. - 1965, nr 9, s. 32-33

SUROWIEC Kazimierz : Bajki Jana Brzechwy dla dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 1981, nr 7/8, s. 390-398

SZÓSTAK Anna : Poeta dzieciom : o zabawie słowem w wierszach Jana Brzechwy // Guliwer. - 2003, nr 1, s. 5-10 S

ZYBAKOWSKA Beata : Czy znasz wiersze Jana Brzechwy? : konkurs // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 12, s. 14

TAMBORSKA Zdzisława : Brzechwa dzieciom - scenariusz zajęć bibliotecznych z konkursem // Biblioteka w Szkole. - 1996, nr 3, s. 16

TETELEWSKA-MOLENDYS Halina : Osobliwości "Akademii pana Kleksa" // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1997/1998, z. 3, s. 99-100

TRZCIŃSKA Danuta, SŁABA Zofia : "Poszła w las nauka" : projekt inscenizacji według utworu Jana Brzechwy // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 1, s. 28-31

WAWRYKÓW Maria : Baśniowy świat Pana Kleksa // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 4, s. 24-25

WRÓBLEWSKA Violetta : Baśń jako zabawa konwencją : [Trylogia o Ambrożym Kleksie Jana Brzechwy] // Polonistyka. - 1999, nr 6, s. 351-356

WOJTCZAK Iwona : Jan Brzechwa - patronem przedszkola w Błoniu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 10, s. 624-625

WOŹNICKA-PAPIESKA Agnieszka : Przechadzka po ulicy zmyślonej : [Wspomnienia o Janie Brzechwie] // Głos Nauczycielski. - 2000, nr 32, s. 7

ZARZYCKA Irena : "Podróże z Panem Kleksem na Muzykolandię" - propozycja audycji umuzykalniających // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1996, nr 1, s. 33-41

 

 

Oprac. Sylwia Wydra
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 18.08.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna