Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

JULIAN TUWIM - ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

BAL w Operze. - Warszawa : "Czytelnik", 1982

CZARY i czarty polskie oraz wypisy czarnoksięskie. - Warszawa : "Czytelnik", 1960

CZTERY wieki fraszki polskiej / wybór i wstęp Julian Tuwim. - Warszawa : "Czytelnik", 1957

DZIEŁA. T. 1 - 2, Wiersze. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1955

JARMARK rymów. - Warszawa : "Czytelnik", 1991 (także wyd. z roku 1958)

JUWENILIA. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1990

KSIĘGA wierszy polskich XIX wieku / zebrał Julian Tuwim; oprac. i wstępem opatrzył Juliusz W. Gomulicki. T. 1-3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

KWIATY polskie. - Wyd. 10. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, 1985 (także wyd. z lat: 1954, 1955, 1967, 1975, 1977, 1978, 1983)

LISTY do przyjaciół - pisarzy. - Warszawa : "Czytelnik", 1979

LOKOMOTYWA; Rzepka; Ptasie radio. - Wyd. 14. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1973 (także wyd. z roku 1967)

MIŁOŚĆ mnie szuka po mieście. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1990

PIÓREM i piórkiem. - Warszawa : "Czytelnik", 1957 Pisma zebrane. T. 1 - 2, Wiersze. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1986

POEZJE. - Warszawa : "Czytelnik", 1956

POEZJE wybrane. - Warszawa : "Czytelnik", 1977

POLSKA nowela fantastyczna. T. 1, Ja gorę / zebrał Julian Tuwim. - Warszawa : "Alfa", 1983

POLSKA nowela fantastyczna. T. 2, Władca czasu / zebrał Julian Tuwim. - Warszawa : "Alfa", 1983

POLSKI słownik pijacki i antologia bachiczna. - Wyd. 2. - Warszawa : "Oskar", 1991 (także wyd. z roku 1959)

SŁOŃ Trąbalski. - Wyd. 18. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1988 (także wyd. z lat: 1973, 1975)

ŚMIESZNE wiersze / Józef Baka, Tadeusz Żeleński (Boy), Julian Tuwim. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999

W oparach absurdu / Antoni Słonimski, Julian Tuwim. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975

WIERSZE dla dzieci. - Wyd. 13. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1988 (także wyd. z lat: 1969, 1983, 1985, 1986)

WIERSZE wybrane. - Wyd. 2 zm.- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969 (także wyd. z roku 1964)

WIERSZE zebrane. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1975 (także wyd. z roku 1971)

WIOSNY i jesienie. - Warszawa : "Iskry", 1955

WTAJEMNICZONY słowożerca : wybór poezji. - Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1994

WYBÓR poezji. - Warszawa : "Czytelnik", 1969 (także wyd. z roku 1965)

WYBÓR poezji w nowym układzie. - Warszawa : "Czytelnik", 1949 Z "treści gorejącej". - Warszawa : "Czytelnik", 1974

Z tysiącem serdeczności: korespondencja z lat 1911-1953 / Julian Tuwim, Leopold Staff; oprac. Tadeusz Januszewski, Irena Maciejewska, Janusz Stradecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974

ŻYCIE i sprawy Sotera Rozmiar Rozbickiego ulubionego trubadura Warszawy i Obywateli Jarmarkowych [...], nieporównanego autora bajek i piosenek / który poznał i zgłębił Julian Tuwim; teraz na nowo ku nauce i rozrywce przypomniał Janusz Dunin. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1980

PRZEKŁADY

GOGOL Mikołaj : Opowieści / przekład Jerzy Wyszomirski, Julian Tuwim, Jerzy Brzęczkowski; oprac. Bohdan Galster. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972

GOGOL Mikołaj : Pamiętnik wariata: opowiadania / przekład Julian Tuwim, Jerzy Wyszomirski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1968

GOGOL Mikołaj : Rewizor : komedia w pięciu aktach / przekład Julian Tuwim; wstęp i objaśnienia Andrzej Walicki. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966

LESKOW Mikołaj : Utwory wybrane / przekład Jerzy Wyszomirski, Julian Tuwim, Nadzieja Drucka; oprac. Wiktor Jakubowski. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków ; Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970

MOLINA Tirso de : Zielony gil / przekład i adaptacja Julian Tuwim; wstęp Tadeusz Januszewski. - Warszawa : "Czytelnik", 1976

PUSZKIN Aleksander : Jeździec miedziany : opowieść petersburska / przekład Julian Tuwim; wstęp i przypisy Samuel Fiszman. - Wrocław ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967

PUSZKIN Aleksander : Lutnia Puszkina / wybór i przekład Julian Tuwim. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwo TPPR "Współpraca", 1987

SŁOWO o wyprawie Igora / przekład Julian Tuwim; wstęp i objaśnienia Marian Jakóbiec. - Wyd. 2 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, [1950] Z rosyjskiego. T. 1-3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

WYDAWNICTWA ZWARTE

BIAŁEK Józef Zbigniew : Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939 : zarys monograficzny. - Warszawa : WSiP, 1987

CIEŚLIKOWSKI Jerzy : Literatura osobna. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1985. - S. 122-128 : Najbardziej popularny wiersz Tuwima : [Lokomotywa ]

DUNIN Janusz : W Bi - Ba - Bo i gdzie indziej : o humorze i satyrze z Miastałodzi od Rozbickiego do Tuwima. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1966

FRYCIE Stanisław : Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970: zarys monograficzny. Materiały. T. 1, Proza. - Wyd. 3. - Warszawa : WSiP, 1988

FRYCIE Stanisław : Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1945-1970. T. 2, Baśń i bajka, poezja, książki dla najmłodszych, utwory sceniczne, grafika, czasopiśmiennictwo, krytyka literacka. - Wyd. 2. - Warszawa : WSiP, 1990

FRYCIE Stanisław, ZIÓŁKOWSKA - SOBECKA Marta : Leksykon literatury dla dzieci i młodzieży. - Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Tryb., 1999

GAWLIŃSKI Stanisław : Julian Tuwim - poezja przeciwieństw // W: Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. T. 1. - Kraków : "Universitas", 1997. - S. 111-125

GŁOWIŃSKI Michał : Poetyka Tuwima a polska tradycja literacka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962

GRYDZEWSKI Mieczysław : Listy do Tuwima i Lechonia (1940-1943). - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986

KRZEMIŃSKA Wanda : Literatura dla dzieci i młodzieży : zarys dziejów. - Wyd. 2. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1963

ŁAZARCZYK Bohdan : Sztuka translatorska Juliana Tuwima. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979

MIŁKOWSKI Tomasz, TERMER Janusz : Słownik pisarzy i lektur dla gimnazjów. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Delta W-Z", [2000]

NAWARECKI Aleksander : Rzeczy i marzenia : studia o wyobraźni poetyckiej skamandrytów. - Katowice : "Śląsk", 1993. - S. 71-98 : Od harfy do megafonu. Muzyka w poezji Juliana Tuwima

NAWARECKI Aleksander : Rzeczy i marzenia : studia o wyobraźni poetyckiej skamandrytów. - Katowice : "Śląsk", 1993. - S. 159-165 : Postscriptum : "Kwiaty polskie", graty polskie

NOWY słownik literatury dla dzieci i młodzieży : pisarze, książki, serie, ilustratorzy, przegląd bibliograficzny / red. Krystyna Kuliczkowska, Barbara Tylicka. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1984

SAWICKA Jadwiga : Julian Tuwim. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1986

SKROBISZEWSKA Halina : Książki naszych dzieci czyli o literaturze dla dzieci i młodzieży. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1971

SKROBISZEWSKA Halina : Literatura i wychowanie: o literaturze dla starszych dzieci i młodzieży. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973

STRADECKI Janusz: Julian Tuwim: bibliografia. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959

STRADECKI Janusz : W kręgu Skamandra. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977

SŁOWNIK literatury dziecięcej i młodzieżowej / red. Barbara Tylicka, Grzegorz Leszczyński. - Wrocław; Warszawa; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2002

TUWIM Irena : Łódzkie pory roku. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1956

TYLICKA Barbara : Bohaterowie naszych książek : przewodnik po literaturze dla dzieci i młodzieży. - Łódź : "Literatura", 1999

WAKSMUND Ryszard : Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej : tematy - gatunki - konteksty. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2000

WARTOŚCI literatury dla dzieci i młodzieży : wybrane problemy : praca zbiorowa / pod red. Joanny Papuzińskiej i Bogusława Żurakowskiego. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985

WSPOMNIENIA o Julianie Tuwimie : praca zbiorowa / pod red. Wandy Jedlickiej, Mariana Toporowskiego. - Warszawa : "Czytelnik", 1963

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

BALCERZAN Edward : "Kwiaty polskie" - arcydzieło stylizacji // Odra. - 1987, nr 6, s. 47-55

BALUCH Alicja : Liryczne "biedy" w wierszach dla dzieci Juliana Tuwima // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 1, s. 12-13

CHRANIUK Renata : Cudowna i zabawna kraina Juliana Tuwima: konkurs czytelniczy dla klas I-III // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 10, s. 13-14

DENIS Danuta, MIKOŁAJCZAK Agnieszka : Utwory Juliana Tuwima w opracowaniach metodycznych. Zestawienie bibliograficzne // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 7/8, s. 45-48

DOROSZ Beata : Julian Tuwim : [bibliografia analityczna podmiotowo - przedmiotowa] // Poradnik Bibliotekarza. - 1984, nr 2, s. 53-58

DUZINKIEWICZ Albert : "Pracowita pszczółka" i kalendarze // Teksty Drugie. - 2000, nr 1/2, s. 189-208

GAŁUSZKIEWICZ Edyta, WAWRZYN Joanna : Bawmy się wierszami dla dzieci Juliana Tuwima // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 2, s. 40-45

GÓRZAŃSKI Jerzy : Bryk Pegaza // Literatura. - 1987, nr 4, s. 51

GRADKOWSKI Henryk : Intertekstualne czytanie Tuwima // Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/1998, z. 4, s. 30-40

KEMPA Andrzej : Świat książek Juliana Tuwima : w setną rocznicę urodzin poety // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 9, s. 35-37

KRASOŃ Katarzyna : Śmiechu warte, czyli o poezji Brzechwy i Tuwima dla dzieci // Guliwer. - 1995, nr 5, s. 6-9

LACHOWSKA Jadwiga : Tuwimowskie wiatry malowane słowem, ruchem, dźwiękiem, obrazem: propozycja lekcji w klasie IV // Inspiracje Polonistyczne. - 1999, nr 14, s. 17-20

LECH Iwona, WYSOCKA Jolanta : "Słoń Trąbalski" Juliana Tuwima // Nauczanie Początkowe. - 1993/1994, z. 6, s. 16-18

LISIECKA Zofia : Anioł zaniemówił najpiękniejszym wierszem - sugestie metodyczne na temat "Choinki" Juliana Tuwima // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1995/1996, z. 5, s. 81-84

LISIECKA Zofia : "Dwa wiatry" Juliana Tuwima w klasie IV - cykl jednostek lekcyjnych // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1993/1994, z. 1/2, s. 45-57

LOW Ryszard : Julian Tuwim : w kręgu hebrajskim // Literatura na Świecie. - 1992, nr 5/6, s. 376-379

ŁAKOMY Grażyna : Z Tuwimem weselej! Propozycja scenariusza imprezy // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 6, s. 34-35

ŁUGOWSKA Krystyna : Propozycje pozawerbalnej analizy Antka B. Prusa, Wiosny B. Leśmiana, Przypowieści o maku Cz. Miłosza i Dwóch wiatrów J. Tuwima // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1998/1999, z. 3, s. 42-45

ŁUKASIEWICZ Jacek : Dwa nawiązania do "Pana Tadeusza" : "Kwiaty polskie" i "Trans - Atlantyk" // Pamiętnik Literacki. - 1984, z. 3, s. 51-84

MACHNOWSKA Maria : Tuwimowe cuda i dziwy // Guliwer. - 1993, nr 1, s. 35-39

MACHULSKA Halina, PRUSZKOWSKA Alicja : Jak wstaje świt: na podstawie wiersza Juliana Tuwima "Świt" : [klasa VIII] // Drama. - 1996, z. 17, s. 21-22

MALICKI Jan : Tuwiniana, czyli groch z kapustą // Guliwer. - 2003, nr 3, s. 22-25

MATUSZEWSKI Ryszard : "Będę ja pierwszy w Polsce futurystą" : wokół problemów twórczości Juliana Tuwima // Miesięcznik Literacki. - 1983, nr 3, s. 52-64

MATUSZEWSKI Ryszard : Mity liryczne, kabaret i eschatologia : wokół problemów recepcji twórczości Juliana Tuwima // Literatura. - 1984, nr 4, s. 18-21

MATUSZNY Dariusz : "Udajemy się do brzozowego gaju, aby nadać audycję z ptasiego kraju" - na podstawie wiersza "Ptasie radio" Juliana Tuwima : [klasa III] // Drama. - 1999, z. 29, s. 23-24

MATYSIUK Irena : Propozycja opracowania wiersza Juliana Tuwima "Spóźniony słowik" w kl. IV-VI // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1995/1996, z. 4, s. 39-42

MICHAŁOWSKI Piotr : Bukiet, wiecheć, ikebana : uwagi o kompozycji "Kwiatów polskich" Juliana Tuwima // Teksty Drugie. - 1996, nr 6, s. 113-131

MICHAŁOWSKI Piotr : Prywatne kolekcje w depozycie fikcji : "Kwiaty polskie" Juliana Tuwima // Teksty Drugie. - 2000, nr 3, s. 179-195

MICHAŁOWSKI Piotr : Za sztachetami gęstych jambów : o wersyfikacji "Kwiatów polskich" Juliana Tuwima // Ruch Literacki. - 1997, z. 1, s. 55-69

MIKOŁEJKO Zbigniew : Nie ma mnie : [analiza wiersza Juliana Tuwima] // Twórczość. - 1999, nr 11, s. 96-113

MOSLER-KOWALCZYK Ewa : Julian Tuwim - setna rocznica urodzin poety // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 9, s. 29-30

NADOLNA Małgorzata : Opracowanie lektury dla I klasy "Lokomotywa" Juliana Tuwima // Życie Szkoły. - 1998, nr 5, s. 281-284

OPARCZYK Beata : Wiersze Juliana Tuwima bawią i uczą - konkurs czytelniczy // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 2, s. 17

OSTASZ Maria : Agon, alea, ilinx, i mimicry w wierszach Tuwima i Brzechwy // Guliwer. - 2003, nr 1, s. 10-18

PODNIESIŃSKA Barbara : Czy znasz Juliana Tuwima wiersze dla dzieci? : Scenariusz konkursu czytelniczego dla klas II-III // Poradnik Bibliotekarza. - 1994, nr 9, s. 27-28

PRZEWIESIOWA Urszula : Nieznany pierwodruk Tuwimowej "Ballady o śmierci Izaaka Kona" // Ruch Literacki. - 1988, z. 4-5, s. 365-366

PYKA Gotfryd : Lokomotywa - Juliana Tuwima // Życie Szkoły. - 1984, nr 7/8, s. 411-420

RYCHLEWSKI Marcin : Tuwim kontra Ważyk, czyli "Oniegin" w służbie socjalizmu // Polonistyka. - 2000, nr 6, s. 347-352

RYMKIEWICZ Anna : Nie tylko Skamander // Guliwer. - 2004, nr 1, s. 54-57

SADKOWSKI Wacław : Leśmian i Tuwim w przekładach Langera // Literatura na Świecie. - 2000, nr 12, s. 322-325

SINIELNIKOFF Romana : Język listów do przyjaciół - pisarzy Juliana Tuwima // Poradnik Językowy. - 1991, z. 9/10, s. 353-360

SKIBA Elżbieta : Przepytywanka dla wielbicieli twórczości Juliana Tuwima // poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 1, s. 26-28

SMUNIEWSKA Jolanta, WASĄŻNIK Anna : Szukaj wiatru w polu... : impresje na temat wiersza Juliana Tuwima Dwa wiatry : scenariusz dwugodzinnej lekcji języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 2, s. 11-15

SZEWCZYK Katarzyna : "I trwać w uporze" : Julian Tuwim o poecie i poezji // Polonistyka. - 2000, nr 2, s. 103-107

TUWIM Julian : To było w Łodzi : [wspomnienia poety o początkach znajomości z Leopoldem Staffem] // Guliwer. - 1993, nr 1, s. 41-42

WALIGÓRA Janusz : Chińczyk na lekcji, czyli "Rwanie bzu" Juliana Tuwima na zajęciach z języka polskiego // Ojczyzna Polszczyzna. - 1996, nr 1, s. 20-23

WALIGÓRA Janusz : Czytanie Tuwima : wokół wiersza "W lesie" // Polonistyka. - 2000, nr 2, s. 108-112

WIATR Aneta : Expres Tuwim // Twórczość. - 2001, nr 5, s. 41-53

WINIARCZYK Jolanta : Propozycja metodycznego opracowania utworu "Dwa wiatry" Juliana Tuwima // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1993/94, z. 1/2, s. 58-60

WOŹNIAK Regina : Opracowanie dwujęzyczne bajki "Rzepka" // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 2, s. 47-50

WÓJCICKA Elżbieta : Magiczne wiersze Juliana Tuwima : konkurs // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 4, s. 15-19

WÓJCICKA Elżbieta : Pasje i namiętności Juliana Tuwima: scenariusz spotkania // Biblioteka w Szkole. - 1999, nr 4, s. 12-14

WÓJCIK Mirosław : Julian Tuwim w listach Emila Zegadłowicza // Akcent. - 2001, nr 3, s. 154-162

ZAWODNIAK Mariusz : Socrealistyczna palinodia : "Jamby polityczne" Juliana Tuwima // Pamiętnik Literacki. - 1995, z. 3, s. 35-43

ZIÓŁKOWSKA-SOBECKA Marta : Świat dziecka w poezji Juliana Tuwima // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 10, s. 579-586

 

 

Oprac. Sylwia Wydra
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 18.08.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna