Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

 

ŻYCIE MUZYCZNE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W LATACH 1945-1989
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WOJEWÓDZKI DOM KULTURY

FILHARMONIA Łódzka i Jerzy Waldorff w Piotrkowie : [Dni Oświaty, Książki i Prasy w DK] // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1968, nr 18, s. 6

J. WALDORFF zachwycony piotrkowską publicznością // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1968, nr 20, s. 6

KA-JA : Mamy kabaret // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1968, nr 21, s. 6

KISSON-JASZCZYŃSKI Jerzy : Mocne uderzenie : [Przegląd Miejskich Zespołów Artystycznych] // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1974, nr 48, s. 4, 5

KONCERT "Barwy Przyjaźni" // Tygodnik Piotrkowski. - 1980, nr 45, s. 2

KULTURA w sezonie : nowy program kabaretu : premiera operetki : program dla dzieci : sportowcy gośćmi PDK // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1972, nr 39, s. 1, 2

LAUREACI Festiwalu Pieśni o Ojczyźnie // Tygodnik Piotrkowski. - 1980, nr 14, s. 2

LISTOPAD 1974 : Przegląd miejskich zespołów artystycznych // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1974, nr 36, s. 6

ŁODZIANIE na estradach świata // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1975, nr 23, s. 5

MIASTO i wieś w poezji i piosence // Tygodnik Piotrkowski. - 1980, nr 13, s. 4
(konkurs organizowany przez WDK)

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE eliminacje // Tygodnik Piotrkowski. - 1980, nr 7, s. 2
(eliminacje XII Krajowego Festiwalu Pieśni o Ojczyźnie w WDK)

OGÓLNOPOLSKI Festiwal Piosenki Żołnierskiej // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1968, nr 8, s. 6

"QUO BILET, czyli co kto lubi" : na scenie Domu Kultury // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1970, nr 12, s. 6

PIOTRKÓW oklaskiwał Młynarskiego // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1968, nr 4, s. 6

"SZUKAMY młodych talentów" : konkurs Wydziału Kultury, ZMiP, ZMS i DK // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1970, nr 33, s. 6

WDK - kuźnia talentów piosenkarskich // Tygodnik Piotrkowski. - 1980, nr 20, s. 4

SZKOŁY MUZYCZNE

ARTYSTYCZNIE średnio? // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1975, nr 45, s. 4

KISSON-JASZCZYŃSKI Jerzy : Fortepian dla następcy Chopina // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1974, nr 16, s. 6
(Państwowa Szkoła Muzyczna)

KONCERT muzyki akordeonowej // Tygodnik Piotrkowski. - 1980, nr 42, s. 2
(zorganizowany przez Państw. Szkołę Muzyczną i Stow. Akordeonistów)

KONCERT najmłodszych muzyków // Tygodnik Piotrkowski. - 1980, nr 9, s. 2
(organizowany w WBP przez Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia w Piotrkowie)

KONCERT uczniów szkoły muzycznej // Tygodnik Piotrkowski. - 1980, nr 21, s. 2

PO REJONOWYM popisie ognisk muzycznych // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1973, nr 14, s. 3

PRZEGLĄD dorobku szkół muzycznych // Tygodnik Piotrkowski. - 1980, nr 18, s. 2

STĘPIEŃ Zygmunt : Karty z dziejów szkolnictwa muzycznego w Piotrkowie Trybunalskim (1910-1951) // Zbliżenia Piotrkowskie. - 1992, nr 3, s. 20-26

WOJEWÓDZKI Festiwal Szkół Muzycznych // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1971, nr 22, s. 6

WOJEWÓDZKI Przegląd Szkolnych Zespołów Muzycznych w Piotrkowie // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1978, nr 13, s. 2

ZASŁUŻENI działacze kultury // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1967, nr 22, s. 6
(O Ignacym Jankiewiczu dyrektorze Społecznego Ogniska Muzycznego)

20-Lecie Ogniska Muzycznego // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1965, nr 10, s. 6

AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZNY

"ESKULAPKI" // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1967, nr 14, s. 6

IBRON W. : Dwadzieścia lat z "Fakirami" po kraju : [piotrkowska kapela podwórkowa] // Piotrków 7 Dni. - 1996, nr 41, s. 4

(JA) : Myśl o orkiestrach dętych // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1974, nr 33, s. 6

(JA) : W "PIOMIE" będzie orkiestra // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1968, nr 28, s. 6

(JK) : Tempo umuzykalniania : [udział piotrkowskiej młodzieży szkolnej w wojewódzkim konkursie piosenki dziecięcej "Tomasowska wiosna" // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1974, nr 19, s. 6

KA-JA : Co w klubie młodych twórców ZSMP : [m. in. o muzykach] // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1977, nr 38, s. 4

KA-JA : Nowy kabaret i ... bardzo dyskusyjny Listopad 1974 : Przegląd miejskich zespołów artystycznych // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1974, nr 12, s. 6

KONKURS orkiestr dętych // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1973, nr 35, s. 6

KUDYBOWA Irena : Mówi ... szósta złota laureatka : [o zespole "Przygoda"] Rozm. Teresa Lechowska // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1977, nr 48, s. 4

NASZ wyzwoliła dom : XIX Konkurs Piosenki Radzieckiej // Tygodnik Piotrkowski. - 1980, nr 10, s. 4

"PIOMA" ma własny kabaret // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1970, nr 50, s. 6

II PRZEGLĄD Orkiestr Wojsk Lotniczych // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1978, nr 23, s. 2

IV PRZEGLĄD Orkiestr Wojsk Lotniczych // Tygodnik Piotrkowski. - 1980, nr 23, s. 2

STARTOWAŁY zespoły muzyczne województwa // Tygodnik Piotrkowski. - 1980, nr 23, s. 5 (IV Wojewódzki Przegląd Zespołów Muzycznych Młodzieży Szkolnej)

STĘPIEŃ Zygmunt : Nauczycielska orkiestra // Tydzień Trybunalski. - 2003, nr 13, s. 9

"UPIORY" : [zespół muzyczny] // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1968, nr 9, s. 6

ŚWIĘTO kultury // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1970, nr 19, s. 1
(O osiągnięciach zespołu Piotrkowskiego Klubu Spółdzielczego "Piotrkowianie")

"ZŁOTĄ JODŁĘ" zdobyła w Kielcach nasza "Przygoda" // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1976, nr 34, s. 5

10 Lat "Przygody" // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1975, nr 12, s. 4-5

IMPREZY MUZYCZNE

BĄBEL Jolanta : Rok kulturalny rozpoczęty // Tygodnik Piotrkowski. - 1980, nr 44, s. 4

BOGATY i atrakcyjny program majowego święta // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1976, nr 17, s. 2

(CE) : Na plan pierwszy muzyka, piosenka, taniec Listopad 1974 : Przegląd miejskich zespołów artystycznych // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1974, nr 10, s. 6

CEPELIADA 80 // Tygodnik Piotrkowski. - 1980, nr 35, s. 4
(występy zespołów ludowych)

CZY DOCZEKAMY się zespołu reprezentacyjnego miasta Piotrkowa // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1967, nr 14, s. 6

DNI Muzyki Kameralnej // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1972, nr 49, s. 2

GOŚCIĆ będziemy "Harfę" // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1965, nr 1, s. 2

INAUGURACJA roku kulturalno-oświatowego w Domu Nauczyciela // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1970, nr 42, s. 1

IMPREZY kulturalne 1981 // Tygodnik Piotrkowski. - 1980, nr 49, s. 4

IMPREZY w muszli koncertowej : [w pierwszomajowe święto] // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1968, nr 18, s. 6

J. KASZUBA z akordeonem // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1973, nr 9, s. 6

(JK) : Informator kulturalny // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1976, nr 26, s. 4

JUŻ PO raz siódmy : [konkurs "Szukamy młodych talentów piosenkarskich"] // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1965, nr 38, s. 6

KA-JA : Jarmark cepeliowski // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1976, nr 39, s. 5
(Jarmark Folkloru i Sztuki Ludowej)

KAPELA z Rzeczycy // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1975, nr 42, s. 5

KONCERT E. Kowalika // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1965, nr 2, s. 2

KONCERT muzyki dawnej w Zamku Królewskim // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1971, nr 20, s. 2

KONCERT muzyki stereofonicznej // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1972, nr 42, s. 2

KONCERT poświęcony Kopernikowi // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1973, nr 11, s. 2

KONCERTY w WBP // Tygodnik Piotrkowski. - 1979, nr 5, s. 2
(Wieczór muzyki operowej)

LAUREACI przeglądu : [piosenki i muzyki młodzieżowej] // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1974, nr 14, s. 2

LISTOPAD w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej // Tygodnik Piotrkowski. - 1978, nr 5, s. 9 (koncerty i prelekcje)

MARIA Fołtyn gościła w Piotrkowie // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1974, nr 18, s. 2

Najlepsi pieśniarze, recytatorzy, zespoły muzyczne // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1972, nr 1, s. 4

OGÓLNOPOLSKI konkurs orkiestr dętych : eliminacje w Piotrkowie // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1967, nr 26, s. 6

PIOTRKOWIANIN koncertuje Filipinek Jugosławii // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1972, nr 2, s. 6

POEZJA I muzyka // Tygodnik Piotrkowski. - 1978, nr 12, s. 4

POD znakiem śpiewu tańca // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1972, nr 15, s. 5

POSŁOWIE Braterstwa // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1975, nr 19, s. 3

POWODZENIE "Filipinek" i niepowodzenie organizatorów // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1967, nr 6, s. 6

POWODZENIE piosenki radzieckiej // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1971, nr 10, s. 1-2
(Ogólnopolski Festiwal Piosenki Radzieckiej w mieście i powiecie)

PROGRAM obchodów Dni Piotrkowa // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1967, nr 24, s. 1, 3

PRZED 1 Maja // Tygodnik Piotrkowski. - 1980, nr 19, s. 2
(koncert 1-majowy zespołu filharmoników z Opola)

PRZED XIX Ogólnopolskim Konkursem Piosenki Radzieckiej // Tygodnik Piotrkowski. - 1980, nr 1, s. 2

PRZEGLĄD dorobku miasta i powiatu // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1972, nr 23, s. 3
(Przegląd Zespołów Artystycznych)

PRZYJEDZIE znawca jazzu // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1965, nr 22, s. 6
(Roman Waschko)

PRZYBĘDZIE orkiestra pod dyrekcją H. Debicha // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1967, nr 42, s. 6

RZECZ Muzyczna // Tygodnik Piotrkowski. - 1979, nr 6, s. 4
(O programie TV poświęconym Piotrkowowi i województwu piotrkowskiemu)

RECITALE fortepianowe E. Kowalika // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1965, nr 3, s. 8

REPREZENTANT Piotrkowa wśród najlepszych piosenkarzy // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1970, nr 17, s. 6

SŁAWA Przybylska zaprasza // Tygodnik Piotrkowski. - 1979, nr 15, s. 4
(recital w Muzeum Okręgowym)

SPOTKAJMY się z polską piosenką // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1965, nr 1, s. 6; nr 2, s. 6; nr 3, s. 6; nr 4, s. 6; nr 6, s. 6; nr 7, s. 6; nr 8, s. 6; nr 9, s. 6; nr 10, s. 6; nr 11, s. 6; nr 12, s. 6; nr 13, s. 6; nr 14, s. 6; nr 15, s. 6

STĘPIEŃ Zygmunt : Życie muzyczne w Piotrkowie Trybunalskim // Zbliżenia Piotrkowskie. - 1993, nr 4, s. 43-54

SZKLENNIK Napoleon : Losy operetki // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1974, nr 14, s. 6

TOWARZYSTWO Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w nowym roku // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1972, nr 1, s. 3
(Koncerty literacko-muzyczne)

UDANY "Wieczór muzyki węgierskiej" // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1974, nr 10, s. 6

URZEKAJĄCY koncert // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1971, nr 22, s. 7

W "JAGIELLONCE" // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1974, nr 7, s. 6

WIECZÓR Chopinowski // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1965, nr 20, s. 6

WIELKI koncert przyjaźni // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1973, nr 49, s. 1

WITAMY znakomitą skrzypaczkę // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1971, nr 20, s. 1
(Kaja Danczowska)

Z. K. (Zdzisław Karczmarek) : Działalność kulturalna w zakładach pracy // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1968, nr 30, s. 6

ZESPÓŁ Kuczery wystąpi w naszym mieście // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1967, nr 7, s. 1

ZESPÓŁ Pieśni i Tańca z Siemianowic Śląskich : [gościnne występy na akademii 1-majowej] // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1968, nr 16, s. 6

ŻYWOT kultury? // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1972, nr 35, s. 6

9 LIPCA BR. Zobaczymy zespół pieśni i tańca Armii Radzieckiej // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1965, nr 26, s. 2

12 DNI Muzyki Kameralnej // Tygodnik Piotrkowski. - 1980, nr 16, s. 2

IX Dni Muzyki Kameralnej // Gazeta Ziemi Piotrkowskiej. - 1977, nr 17, s. 2

 

Oprac. Jolanta Wachnik,
Dagmara Roszkowska,
Aneta Gnyp,
Sylwia Wydra
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 16.06.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna