Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

WPŁYW MEDIÓW MASOWYCH NA RODZINĘ
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

GAJDA Janusz : Dziecko przed telewizorem. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1983

IZDEBKA Jadwiga : Rodzina, dziecko, telewizja : szansę wychowawcze i zagrożenia telewizji. - Białystok : Trans Humana, 2001

JAKUBOWSKI Witold : Film i edukacja, czyli o pożytkach płynących z baśni raz jeszcze // W : Edukacja i kultura popularna / Witold Jakubowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. - S. 55-82

JAKUBOWSKI Witold : Media i edukacja, czyli kultura wizualna // W : Edukacja i kultura popularna / Witold Jakubowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. - S. 83-105

JAKUBOWSKI Witold : Reklama i edukacja, czyli (po)nowoczesne mity. O rzeczach, które widuje się na ekranie // W : Edukacja i kultura popularna / Witold Jakubowski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. - S. 83-105

KONIECZNA Joanna : Telewizja - medium wychowujące czy technika? Refleksje nad dziedziną edukacji medialnej w kształceniu wczesnoszkolnym // W : Dylematy wczesnej edukacji / red. Dorota Klus-Stańska, Małgorzata Suświłło. - Olsztyn : Wydawnictwo WSP, 1998. - S. 192-200

KOSEK-NITA Bogumiła : Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na zachowanie młodego odbiorcy - możliwości profilaktycznych oddziaływań // W : Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne / red. Anna Nowak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000. - S. 147-156

KOSSOWSKI Paweł : Telepokolenie - miejsce telewizji w życiu dzieci i młodzieży // W : Nastolatki i kultura w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych / red. Anna Przecławska, Leszek Rowicki. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak', 2000. - S. 53-88

KOSSOWSKI Paweł : Teleproletariusze, czyli przyszli intemetowi żeglarze - o komputerach i grach telewizyjnych w życiu dzieci i młodzieży // W : Nastolatki i kultura w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych / red. Anna Przecławska, Leszek Rowicki. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak', 2000. - S. 199-208

KOSSOWSKI Paweł : Wideo - niespełniona tęsknota za odmasowieniem kultury // W : Nastolatki i kultura w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych / red. Anna Przecławska, Leszek Rowicki. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak', 2000. - S. 89-100

KRAUSE Amadeusz : Dwa światy "Wielkiego Brata', czyli wychowanie na ponowoczesnej wyspie pokus // W : Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei / red. Teresa Borowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002. - S. 43-56

LEPA Adam : Pedagogika mass mediów. - Wyd. 2 poszerzone. - Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2000

PRZEMOC na ekranie / red. nauk. Małgorzata Henrykowska, Marek Henrykowski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001

RAS Danuta : Współczesne środki wizualne (komputer i telewizja) jako zagrożenia dla realnych kontaktów z ludźmi // W : Wybrane zjawiska powodujące zagrożenia społeczne / red. Anna Nowak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000. - S. 137 - 146

W ŚWIECIE mediów / red. Ewelina Nurczyńska-Fidelska. - Kraków : Rabid, 2001

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ARCIMOWICZ Krzysztof : Obraz ojca w polskich mediach // Niebieska Linia. - 2004, nr 1, s. 9-12

BANAŚ Monika, KAŁWA Agnieszka : Pokemon " - niebezpieczna bajka // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 7, s. 49-53

BARTCZAK Sabina : Jak reklama namawia młodzież do palenia papierosów // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10/11, s. 23-25

BRAUN-GAŁKOWSKA Maria : Agresja w reklamach kierowanych do dzieci // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 5, s. 40-44

BRAUN-GAŁKOWSKA Maria : Dziecko w świecie mediów // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 2-9

BRAUN-GAŁKOWSKA Maria, GAŁA Aleksandra, ULFIK-JAWORSKA Iwona : Treść programów emitowanych przez pięciu polskich nadawców telewizyjnych: raport z badań // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s. 17-21 ; nr 2, s. 15-22

BACH-OLASIK Teresa : Oddziaływanie telewizji na zachowania agresywne dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1993, nr 2, s. 56-59

DĄBROWSKA Monika : Telewizyjna fikcja a rzeczywistość w świadomości dziecka // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2000, nr 3, s. 50-51

GĘBUŚ Dorota : Kreowane w mediach modele rodziny // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 4, s. 45-50

GORISZOWSKI Włodzimierz : Rodzina wobec edukacji multimedialnej // Problemy Rodziny. - 2000, nr 1, s. 39 - 43

IGLIŃSKA Jadwiga : Telewizja w życiu dziecka // Życie Szkoły. - 2002, nr 3, s. 174-176

HEUSMANN L. Rowell : Przemoc na ekranach i przemoc prawdziwa // Edukacja Medialna. - 2002, nr 3, s. 15-18

IWANICKI Hubert : Przemoc wypływa z mass mediów! // Opieka - Wychowanie - Terapia. -1999, nr 3, s. 46-47

IZDEBSKA Jadwiga : Czy telewizja zagraża rodzinie? // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 1, s. 12-14 (wkładka)

IZDEBSKA Jadwiga : Dominacja mediów w środowisku wychowawczym dziecka // Edukacja. - 2000, nr 4, s. 29-38

IZDEBSKA Jadwiga : Elektroniczna niańka // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 9, s. 41-42

IZDEBSKA Jadwiga : Niektóre przejawy ujemnego oddziaływania telewizji na dzieci // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 5, s. 31-33

JAGODZINSKI Jerzy : Wizerunek rodziny w programach telewizji publicznej // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1999, nr 5, s. 2-6 (wkładka)

JĘDRZEJEWSKI Marek : Media a subkultury młodzieżowe // Problemy Opiekuńczo--Wychowawcze. - 2000, nr 6, s. 27-32

KARCZ Eugenia, PAJĄK Jerzy : Sceny przemocy na wideo // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 62-64

KARBOWNICZEK Jolanta : Wpływ mass mediów na agresywne zachowania dzieci // Życie Szkoły. - 2003, nr 7, s. 395-397

KIELAR-TURSKA Maria : Dziecko w świecie wirtualnym: szansę i zagrożenia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 3, s. 131-137

KIRWIL L. : Wpływ telewizji na dzieci i młodzież // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 6, s. 17-22

KONIECZNA, Ewelina : Film jako źródło wartości moralnych poszukiwanych przez dziecko - w wieku szkolnym // Edukacja Medialna. - 1999, nr 1, s. 19-20

KONIECZNA Ewelina : Porter contra Pokemon : o problemie adaptacji w multimediach // Edukacja Medialna. - 2002, nr 1, s. 29-32

KOWALCZUK Piotr : Wychowanie do odbioru telewizji dzieci w wieku wczesnoszkolnym // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 6, s. 16-23

KRAUZE Amadeusz : Dwa Światy Wielkiego Brata - konsekwencje wychowawcze // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 4/5, s. 12-16

KRUCZEK Tomasz : Manga po polsku // Edukacja Medialna. - 1997, nr 1, s. 59 - 60

KRUSZEWSKI Tomasz : Wpływ telewizji na rozwój dziecka i amerykanizację grup społecznych // Wychowania na Co Dzień. - 1996, nr 9, s. 11-13

KUCZYŃSKA Beata : Oddziaływanie telewizji na dzieci // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 52-55

KUSIO Urszula : Rodzina wobec telewizyjnej agresji // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1997, nr 8, s. 13-15 (wkładka)

KWIEK Jadwiga : Faktyczne i wyimaginowane zagrożenia wynikające ze stosowania mediów // Edukacja Medialna. - 1997, nr 3, s. 15-19

LESZCZUK Anna : Rodzina to jest siła...! : wizerunek rodziny w polskiej reklamie telewizyjnej // Edukacja Medialna. - 1999, nr 3, s. 36-42

ŁUSZCZEK Krzysztof : Telenowela - telewizyjna baśń dla dorosłych // Edukacja Medialna. - 2002, nr 4, s. 33-25

MIŁKOWSKA-OLEJNICZAK Grażyna : Ostrożnie z telewizją! // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 5, s. 278-282

NIEDZICKI Wiktor : Czy media mająpodwójne oblicze? // Edukacja Medialna. - 1999, nr 4, s. 24-28

NOWAKOWSKA-BURYŁA Ilona : Postawa dzieci wobec mediów // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s. 31-34

PAWICA Beata, WIDAWSKA Edyta : Wpływ reklamy na kształtowanie stereotypów społecznych // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 4, s. 51-57

PERZYŃSKA Ewa : Czy nasze dzieci są telemaniakami? // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 50-54

ROTER Adam : Socjalizacja rodzinna zagrożona przez media // Problemy Rodziny. - 2000, nr 4, s. 13-16

SAWICKA Anna : Telewizyjne sceny przemocy a zachowania agresywne młodego widza // Edukacja Medialna. - 2001, nr 3, s. 10-16

SIKORSKI Wiesław : Agresywność młodzieży a j ej preferencje dotyczące programów telewizyjnych // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 3, s. 231-238

SIKORSKI Wiesław : Funkcje wychowawcze TV // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 4, s. 64-69

SOKOŁOWSKI Marek : Telewizyjny świat agresji // Edukacja Medialna. - 1998, nr 4, s. 13-22

SOSNOWSKI Tomasz : Modele ojcostwa w serialach telewizyjnych // Małżeństwo i Rodzina. -2002, nr 4, s. 36-42

SOSNOWSKI Tomasz : Modele ojcostwa w wybranych programach telewizyjnych // Edukacja Medialna. - 2002, nr 3, s. 19-23

STARĘGA Adriana : Dzieci i przemoc w mediach // Niebieska Linia. - 2001, nr 3, s. 31-32

STRYKOWSKA Justyna : Konflikt w rodzinie a media // Edukacja Medialna. - 1997, nr 3, s. 34-37

STRYKOWSKA Justyna : Telewizja i nastolatki // Edukacja Medialna. - 1996, nr 2, s. 64-65

SWOISTY rodzaj choroby telemana : jaki wpływ ma na dzieci długotrwałe oglądanie telewizji // Aura. - 1996, nr 10, s. 25

TABOŁ Sebastian : Wpływ rodziny na wykorzystanie czasu wolnego // Życie Szkoły. - 2002, nr 3, s. 150-152

WOJCIECHOWSKI Mirosław : Erotyka w mediach - szansa czy zagrożenie dla rozwoju młodego pokolenia? // Edukacja. - 1998, nr 2, s. 77-90

WROŃSKA Marta : Telewizja jako medium oddziaływania na dzieci i młodzież // Edukacja Medialna. - 1998, nr 1, s. 9-14

ŻELICHOWSKA Marta : Program telewizyjny "Luz" // Edukacja Medialna. - 1996, nr 1, s. 57-58

 

Oprac. Teresa Bugajska
na podstawie zbiorów BPP
Filia w Bełchatowie
Aktualizacja: 13.08.2004

 


© Biblioteka Pedagogiczna