Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

EUTANAZJA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWATRE

ALICHNIEWICZ Anna : Eutanazja a etyczne postawy medycyny stanów terminalnych // W: Narodziny i śmierć : bioetyka kulturowa wobec stanów granicznych życia ludzkiego / red. Mieczysław Gałuszka, Kazimierz Szewczyk. - Warszawa - Łódź : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - S. 155-192

GÓRECKI Mirosław : Eutanazja // W: Hospicjum w służbie umierających. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2000. - S. 207-217

KUHSE Helga : Eutanazja // W: Przewodnik po etyce / red. Peter Singer. - Warszawa : Książka i Wiedza, 2000. - S. 337-346

ARTYKUŁY

FLIS Jadwiga : Eutanazja - " śmierć na życzenie " : konspekt lekcji wychowawczej lub zajęć pozalekcyjnych // Biologia w Szkole. - 1997, nr 1, s. 32-33

HOŁÓWKA Jacek : Dobra śmierć i złe argumenty // Polityka. - 1998, nr 36, s. 72-73
Artykuł polemiczny

KARNY Janina E. : Pedagogiczne aspekty kresu życia i człowieka // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1999, nr 2, s. 103-116

KOZŁOWSKI Paweł : Prawo do decydowania, nawet o własnej śmierci // Nowa Szkoła. - 2001, nr 1, s. 58-59
Prawo do eutanazji

KRUSZYŃSKI Rafał : Śmierć - klejnot spełnionego życia? // Opieka - Wychowanie - Terapia. - 2000, nr 1, s. 31-33

ŁUCZAK Jacek : Krzyk śmierci // Polityka. - 1998, nr 32, s. 20-21

PIETKIEWICZ Barbara : Wyklęte słowo eutanazja // Polityka. - 2000, nr 46, s. 3-5, 8-9

WALEWSKI Paweł : Ostatni zastrzyk // Polityka. - 2001, nr 19, s. 44-45
Eutanazja w Holandii

WAŁACHOWICZ Magdalena : Życie cudem jest - cudem jest cierpienie // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 1, s. 22-24

ZALEWSKI Tomasz : Doktor Śmierć na żywo // Polityka. - 1998, nr 50, s. 44-46

 

Oprac. Katarzyna Wojtania
na podstawie zbiorów BPP
Filia w Bełchatowie
Aktualizacja: 13.08.2004


© Biblioteka Pedagogiczna