Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl
 

 

 

 

WITOLD GOMBROWICZ
Bibliografia przedmiotowa w wyborze

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

BARTNOWSKI Stanisław : Ferdydurkizm czyli Gombrowicz w szkole. - Warszawa : Wydaw. STENTOR, 1994

GŁAZ Kazimierz : Gombrowicz w Vence i inne wspomnienia. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1989

GŁOWIŃSKI Michał : "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. - Warszawa : WSiP. - 1991

GOMBROWICZ Rita : Gombrowicz w Argentynie : Świadectwa i dokumenty 1939-1963. - Wrocław; Warszawa; Kraków : Zakł. Nar. Im. Ossolińskich, 1991

GOMBROWICZ Rita : Gombrowicz w Europie : Świadectwa i dokumenty 1963-1969. - Kraków : Wydaw. Literackie, cop. 1993

GOMBROWICZ Witold : Testament. - Warszawa : Res Publika, 1990

GRACZYK Ewa : O Gombrowiczu, Kunderze, Grassie i innych ważnych sprawach : eseje. - Gdańsk : "Marabut", 1994

GRYMASY Gombrowicza : w kręgu problemów modernizmu, społeczno-kulturowej roli płci i tożsamości narodowej / red. Ewa Płonowska-Ziarek. - Kraków : TAiWPN UNIVERSITAS, 2001

JARZĘBSKI Jerzy : Między chaosem a formą - Witold Gombrowicz // W: Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego : sylwetki / pod red. Bolesława Farona. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1972. - S. 181-217

KĘPIŃSKI Tadeusz : Witold Gombrowicz i świat jego młodości. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1994

KĘPIŃSKI Tadeusz : Witold Gombrowicz : studium portretowe drugie. - Warszawa : Wydaw. Alfa, 1992

KOWALSKA Aniela : Conrad i Gombrowicz w walce o swoją wybitność. - Warszawa : PIW, 1986

MARIAŃSKI Janusz : Gombrowicz : wieczny debiutant. - Kraków : Wydaw. Literackie, 2001

MARZEC Anna : Od Schulza do Myśliwskiego. - Wyd. 2 por. i poszerz. - Warszawa : WSiP, 1994. - S. 20-32 : Spotkanie z groteską : Witold Gombrowicz Ferdydurke

MENCWEL Andrzej : Antygroteska Gombrowicza // W: Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 2. Literatura międzywojenna / pod red. Aliny Brodzkiej i Zbigniewa Żabickiego. - Warszawa : PIW, 1965. - S. 237-265

ROWIŃSKI Cezary : "Operetka" Witolda Gombrowicza // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji / pod red. Piotra Żbikowskiego. - Rzeszów : Wydaw. WSP, 1994. - S. 575-593

SANDAUER Artur : Dla każdego coś przykrego. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1966. - S. 81-118 : Szkoła nierzeczywistości i jej uczeń. - S. 119-169 : Początki, świetność i upadek rodziny Młodziaków. - S. 196-230 : Witold Gombrowicz - człowiek i pisarz

SIEDLECKA Joanna : Jaśniepanicz. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1987

SŁAWKOWA Ewa : Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza : studia nad językiem i stylem tekstu. - Katowice : Wydaw. Uniw. Śląskiego, 1981

ŻAK Stanisław : Witold Gombrowicz : autobiografia - autokreacja legenda : (próba portretu Witolda Gombrowicza). - Kielce : Oficyna Wydaw. STON 2, 2000

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

ABRAMOWICZ Mieczysław : Podróż rozkoszna : gombrowiczowska rocznica // Gazeta Wyborcza. - 1999, nr 177, s. 10

ACIN Jovica : Z historii grymasu : odjazdy przy lekturze "Dziennika" // Twórczość. - 1986, nr 11/12, s. 158-171

AIRA Cesar : Arcydzieło tajemne // Twórczość. - 2003, nr 1, s. 143-145

BACHMANN Ingeborg : Ingeborg Bachmann o Witoldzie Gombrowiczu // Twórczość. - 1985, nr 1, s. 133-135

BARTOSZYŃSKI Kazimierz : Antynomie Gombrowicza a problemy interpretacji literackiej // Pamiętnik Literacki. - 1978, z. 2, s. 57-67

BEREZA Henryk : Goma // Twórczość. - 2000, nr 7, s. 83-87

BIELECKI Krzysztof : Rozprawa o "Pornografii" // Twórczość. - 1986, nr 11/12, s. 115-145

BŁOŃSKI Jan : Gombrowicz a literatura dwudziestolecia // Teatr. - 1993, nr 9, s. 8-10

BŁOŃSKI Jan : Gombrowicz jako tragediopisarz // Dialog. - 1990, nr 2, s. 102-115

BOLECKI Włodzimierz : Opis w przedwojennej twórczości Witolda Gombrowicza // Pamiętnik Literacki. - 1979, z. 3, s. 3-32

BORTNOWSKI Stanisław : Gombrowicz - a kto to taki? // Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, z. 2, s. 81-91

BORTNOWSKI Stanisław : O biografii zewnętrznej i wewnętrznej : (na przykładzie Gombrowicza) // Polonistyka. - 1994, nr 2, s. 77-81

BUKOWSKA-SCHIELMANN M. : "Ja, sztuka [...], jestem jak sen" : o ślubie Witolda Gombrowicza // Pamiętnik Literacki. - 1992, z. 2, s. 99-123

CATALUCCIO Francisco Matteo : Gombrowicz zmaltretowany // Tygodnik Powszechny. - 1986, nr 49, s. 6

CHOJKA Joanna : Dotyk diabła // Dialog. - 1999, nr 11, s. 139-150

CHOJNOWSKI Zbigniew : Przypisy do Gombrowicza // Nowe Książki. - 1997, nr 8, s. 16

CHOWANIEC Urszula : O narodzie i patriotyzmie, czyli Jak pogawędzić na trudne tematy : (propozycja metodyczna) // Język Polski w Liceum. - 2001/2002, nr 2, s. 40-49

CYRAN Maria : Witold Gombrowicz : autobiografia pośmiertna // Język Polski w Liceum. - 2002/2003, nr 3, s. 70-72

CZERNICKA Klementyna : Odczyt Gombrowicza w teatrze del Pueblo // Teksty Drugie. - 2002, nr 3, s. 252-256

CZERNICKA Klementyna : Podróż Gombrowicza na "Chrobrym" oraz jego pierwsze dni w Argentynie // Teksty Drugie. - 2002, nr 3, s. 241-251

DANEK Danuta : Minippejskość "Dziadów" i "Operetki" // Pamiętnik Literacki. - 1987, z. 1, s. 31-50

DANEK Danuta : Z problemów poetyki snu : w kontekście menipejko-karnawałowej interpretacji "Operetki" // Pamiętnik Literacki. - 1978, s. 4, s. 215-258

DELAPERRIERE Maria : Kościół międzyludzki i absurd totalitarny w teatrze Gombrowicza // Teksty Drugie. - 2002, nr 3, s. 22-34

DIETRICH Janina : Praca nad "Ferdydurke" Gombrowicza literacką przygodą nauczyciela i uczniów // Polonistyka. - 1983, nr 10, s. 859-864

DOMAGALSKI Jerzy : "Nieszczera szczerość" : Proust w "Dzienniku" Gombrowicza // Pamiętnik Literacki. - 1985, z. 4, s. 53-88

DYMEL Maria : Gombrowicz świetnym pisarzem był : konkurs czytelniczy dotyczący twórczośći Witolda Gombrowicza dla uczniów liceum // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 2, s. 24-25

EOSI Istvan : Mój czas z Gombrowiczem // Dialog. - 1995, nr 10, s. 106-114

FIAŁA Edward : Księga lęków polskich, czyli "Trans-Atlantyk" Gombrowicza // Ruch Literacki. - 1995, z. 5, s. 569-580

FIAŁA Edward : O początkach i perspektywach psychoanalitycznej interpretacji literatury : Gombrowicz w oprtyce Freuda i Fromma // Pamiętnik Literacki. - 2001, z. 4, s. 75-96

FIAŁA Edward : Transgresje racji moralnych w "Pornografii" Gombrowicza // Teksty Drugie. - 2002, nr 3, s. 35-56

FIUT Aleksander : Gombrowicza pląs ze śmiercią // Teatr. - 1997, nr 10, s. 18-24

FIUT Aleksander : Przypływy i odpływy chaosu // Dialog. - 2000, nr 1, s. 95-103

FRANCZAK Jerzy : Mezalians // Twórczość. - 2003, nr 7/8, s. 257-258

GAŁCZYŃSKA Magdalena : Iwona księżniczka Burgunda - bohaterka dramatu Gombrowicza - jako kozioł ofiarny // Warsztaty Polonistyczne. - 1999, nr 1, s. 74-77

GĘBALA Stanisław : "Dziennik" Gombrowicza - problemy autokracji // Miesięcznik Literacki. - 1977, nr 8, s. 56-65

GĘBALA Stanisław : Odczynianie uroków - czyli "Trans-Atlantyk" kontra "Pan Tadeusz" // Poezja. - 1984, nr 11/12, s. 87-95

GIGENA Daniel : Recenzja wewnętrzna / tł. Rajmund Kalicki // Twórczość. - 2001, nr 4, s. 148-149 Dot. Publikacji listów Juana Corlosa Gomeza do Witolda Gombrowicza

GŁOWIŃSKI Michał : Gombrowicz a Brzozowski // Teksty Drugie. - 1997, nr 1/2, s. 47-62

GŁOWIŃSKI Michał : Gombrowicz poprawia Dantego // Teksty Drugie. - 2000, nr 5, s. 58-67

GŁOWIŃSKI Michał : Gombrowiczowska diatryba // Pamiętni Literacki. - 2000, z. 4, s. 63-81

GOMBROWICZ : trzydzieści lat później // Tygodnik Powszechny. - 1999, nr 31, s. 8-9

GOMBROWICZ we wspomnieniach Argentyńczyków / zebrał i przeł. Rajmund Kalicki // Twórczość. - 1978, nr 4, s. 62-96

GOMBROWICZ Witold : Młodość jest niższa // Twórczość. - 1986, nr 11/12, s. 204-206

GOMBROWICZ Witold : Trzy listy do Teatru Dramatycznego w Warszawie // Dialog. - 1986, nr 5/6, s. 175-176

GOMEZ Juan Carlos : Gombrowicz jest w nas / tł. Rajmund Kalicki // Literatura na Świecie. - 2001, nr 4, s. 57-61

GOMEZ Juan Carlos : Kochani Gombrowiczanie. / tł. Justyna Myszkowska // Twórczość. - 2000, nr 4, s. 150-151

GOMEZ Juan Carlos : Prezentacja / tł. Justyna Myszkowska // Twórczość. - 2001, nr 4, s. 149-151 Listy do Witolda Gombrowicza

GRACZYK Ewa, KOWALCZYKOWA Alina : Witold wieszcz : czy Gombrowicz był uczniem Słowackiego? / rozm. przepr. Roman Pawłowski // Gazeta Wyborcza. - 2000, nr 65, s. 16

GRIMSTAD Knut Andreas : Co zdarzyło się na brygu Branbury? : Gombrowicz, erotyka i prowokacje kultury // Teksty Drugie. - 2002, nr 3, s. 57-69

GRINBERG Miguel : Gombrowicz in love / tł. Klementyna Suchanow, Krystian Radny // Literatura na Świecie. - 2001, nr 4, s. 83-85

GRONOSTAJ Piotr : Człowiek wobec człowieka - czyli kiedy gramy rolę, a kiedy jesteśmy naprawdę? // Polonistyka. - 1992, nr 9, s. 568 "Ferdydurke"

HOLMGREN Beth : O "Rozmowach" Witolda Gombrowicz // Pamiętnik Literacki. - 1990, z. 1, s. 75-100

HORUBAŁA Andrzej : Sztafeta szyderców, czyli lustrowanie Gombrowicza // Teatr. - 1997, nr 7/8, s. 96-99; nr 9, s. 19-23

INGLOT Mieczysław : Romantyczne konteksty "Operetki" Witolda Gombrowicza // Pamiętnik Literacki. - 1999, z. 3, s. 47-58

JANION Maria : "Ciemna" młodość Gombrowicza // Twórczość. - 1980, nr 4, s. 78-105

JANION Maria : Forma gotycka Gombrowicza // Twórczość. - 1975, nr 2, s. 50-76

JANOWSKA Katarzyna : Hydra Gombrowicz // Polityka. - 2003, nr 4, s. 62-63

JARZĘBSKI Jerzy : "Pornografia" - próba stworzenia nowego języka // Pamiętnik Literacki. - 1979, z. 3, s. 45-94

JARZĘBSKI Jerzy : Czas opowieści - czas historii : [ref.] // Teatr. - 1995, nr 9, s. 13-15

JASTRZĘBSKI Jerzy : Trudno być Bogiem // Teksty Drugie. - 2000, nr 5, s. 68-77

KACIK Małgorzata : Lena ocalona // Teksty Drugie. - 2002, nr 3, s. 70-80

KACIK Małgorzata : Samotność zwycięzcy // Twórczość. - 2002, nr 7/8, s. 105-120
"Kosmos" i "Pornografia"

KALICKI Rajmund : Domysł // Twórczość. - 2002, nr 2, s. 58-94

KALICKI Rajmund : Dowód // Twórczość. - 2001, nr 11, s. 114-116

KALICKI Rajmund : Nic do gadania // Twórczość. - 2000, nr 1, s. 123-128

KALICKI Rajmund : Niedyskrecje wiosenne // Twórczość. - 2001, nr 6, s. 139-141

KALICKI Rajmund : Nieznane opowiadanie Gombrowicza // Twórczość. - 1984, nr 2, s. 149-151

KALICKI Rajmund : Po Gombrowiczu // Twórczość. - 1996, nr 9, s. 121-122

KALICKI Rajmund : Twój list jest jak tango // Twórczość. - 1999, nr 7, s. 105-108

KAMIŃSKA Maria : Skolimowskiego "Ferdydurke" - przygotowanie do recenzji // Polonistyka. - 1993, nr 10, s. 601-603

KANABRODZKI mateusz : Cyrulik z Małoszyc // Dialog. - 1999, nr 9, s. 130-148

KANIEWSKA Bogumiła : Oswajanie Gombrowicza // Polonistyka. - 2002, nr 6, s. 347-352

KARPIŃSKI Wojciech : Głos Gombrowicza // Zeszyty Literackie. - 1997, nr 2, s. 13-26
Analiza "Dzienników"

KASPRZAK Z. : "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza na lekcjach języka polskiego w szkole średniej // Polonistyka. - 1991, nr 10, s. 661-668

KLICH-SIEWIOREK Aleksandra, SZYBIK Eugeniusz : Groteska jako kategoria estetyczna sztuki XX wieku : próba analizy "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza // Język Polski w Szkole Średniej. - 1998/1999, nr 2, s. 62-67

KOMENDANT Tadeusz : Gombrowicz // Twórczość. - 1986, nr 11/12, s. 172-178

KOSIŃSKI Zdzisław : Rocznica // Twórczość. - 1997, nr 4, s. 124-128

KRYŃSKI Stanisław : Artysta i reszta ludzkości : "Ferdydurke" jako (przy)powieść o artyście // Ruch Literacki. - 2000, z. 5, s. 545-561

KUHARSKI Allen : Witolda Gombrowicza tragedia wywłaszczenia / tł. Helena Morawska // Teatr. - 1997, nr 11, s. 38-41

KWIECIEŃ Irena : Osobowość Gombrowicza w świetle "Dziennika" // Polonistyka. - 1989, nr 7, s. 502-511

ŁADYKA Jerzy : Dlaczego Gombrowicz wzbudza w nas miłość i zachwyt // Kultura. - 1986, nr 44, s. 1, 15

ŁOPATA Andrzej : Funkcje groteski w dramacie (Witkacy, Gombrowicz, Różewicz, Mrożek) // Język Polski w Szkole Średniej. - 1998/1999, nr 2, s. 43-52

ŁOPATA Andrzej : Którędy do Gombrowicza? // Polonistyka. - 1999, nr 9, s. 537-540

ŁOPATA Andrzej : Spotkanie z Witoldem Gombrowiczem w "Ferdydurke" // Język Polski w Szkole Średniej. - 1988/1989, nr 4, s. 393-400

ŁUKASZEWICZ Jacek : Dwa nawiązania do Pana Tadeusza : Kwiaty polskie i Trans-Atlantyk // Pamiętnik Literacki. - 1984, z. 3, s. 51-84

ŁUKASZEWICZ M. : "Lubię brzydotę..." : (na marginesie opowiadań "Na kuchennych schodach" Witolda Gombrowicza i "Robaki" Marka Nowakowskiego) // Nowe Książki. - 1991, nr 2, s. 12-13

MAJCHEREK Janusz : Gombrowicz tragiczny // Teatr. - 1997, nr 10, s. 15-17

MAJCHEREK Janusz : Gombrowicz u bram czyśćca // Twórczość. - 1985, nr 3, s. 103-108

MAJCHEREK Janusz : Pestka w gębie // Dialog. - 1985, nr 1, s. 134-138

MAJCHROWSKI Zbigniew : "U stóp nieznanego ołtarza" : Gombrowicz i Młoda Polska // Teatr. - 1997, nr 9, s. 15-18

MALIC Zdravko : "Ferdydurke" // Pamiętnik Literacki. - 1968, nr 2, s. 107-154

MARGAŃSKI Janusz : Co zrobić z cytatami u Gombrowicza? // Pamiętnik Literacki. - 1995, z. 1, s. 85-109

MARGAŃSKI Janusz : Dramaty Gombrowicza : problemy poetyki i interpretacji // Ruch Literacki. - 1991, nr 6, s. 639-656

MARGAŃSKI Janusz : Józio w piekle literatury // Teksty Drugie. - 2002, nr 3, s. 7-21
Motywy z "Boskiej komedii" w "Ferdydurke"

MARGAŃSKI Janusz : Między powiastką a filozofią : o "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza // Pamiętnik Literacki. - 2000, z. 1, s. 125-139

MARGAŃSKI Janusz : Od rytuału ku teatrowi : o "Ślubie" Gombrowicza // Ruch Literacki. - 1986, nr 4, s. 281-289

MASŁOWSKI Michał : "Kościół międzyludzki" w "Ślubie" Witolda Gombrowicza // Teksty Drugie. - 1999, nr 1/2, s. 175-187

MEER Jan van der : "Dziewictwo" Witolda Gombrowicza : antybaśń, antyidylla czy baśń/idylla antyformy? // Pamiętnik Literacki. - 1988, nr 4, s. 63-83

MERIVAL Patricia : Estetyka perwersji - chwyty powieści gotyckiej u Jamesa i Gombrowicza // Literatura na Świecie. - 1982, nr 1, s. 340-353

MICHNO Ilona : Odyseja anty-wychowania : czy forma jest kobietą? // Teraźniejszość Człowiek Edukacja. - 2001, nr 4, s. 81-87

MORELL Gaston : Europejskie przygody Monsieur Ferdydurke // Literatura na Świecie. - 2001, nr 4, s. 62-64

MORELL Gaston : Witold Gombrowicz w sosie własnym // Literatura na Świecie. - 2001, nr 4, s. 51-53

MUSIAŁ Grzegorz : Karafka Baczewskiego // Twórczość. - 1986, nr 11/12, s. 146-157

NEUGER Leonard : "Kosmos" Witolda Gombrowicza : genologiczne podstawy hipotez sensowności // Teksty Drugie. - 1999, nr 6, s. 57-70

PALYI Andreas : Glosa do dramatów Gombrowicza / tł. Jerzy Snopek / Dialog. - 1986, nr 5/6 s. 159-176

PAOLA Jorge Di : Epilog gumowaty / tł. Rajmund Kalicki // Twórczość. - 2001, nr 4, s. 151-152 Posłowie do zbioru listów Juana Carlosa Gomeza do Witolda Gombrowicza

PAULS Alan : Kiedy odchodzi przyjaciel... // Twórczość. - 2000, nr 6, s. 140-142

PAWŁOWSKA-JĘDRZYK Brygida : Gombrowicz wielkim myślicielem był // Teksty Drugie. - 2002, nr 3, s. 114-119

PAWŁOWSKI Janusz : Gombrowicz i lęk : uwagi o "Diariuszu Rio Parana" // Pamiętnik Literacki. - 1077, z. 4, s. 151-164

PAŹNIEWSKI W. : Polonez - Tango // Twórczość. - 1985, nr 1, s. 110-115

POL J. : Witold Gombrowicz w Muzeum Literatury w Warszawie // Język Polski w Szkole Średniej. - 1988/89, nr 4, s. 410-414

PRÓCHNIEWICZ Dorota : Witold Gombrowicz // Cogito. - 1999, nr 17, s. 78-80

RAJCA W. : Ostrożnie z "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza // Język Polski w Szkole Średniej. - 1990/1991, z. 2, s. 72-84

RUSSOVICH Alejandro : Gombrowiczowska wizja kosmosu // Teatr. - 1997, nr 9, s. 11-14

RUSZKOWSKI M. : Świadomość stylistyczna Gombrowicza // Język Polski w Szkole Średniej. - 1991/1992, z.2, s. 89-97

RYCHLEWSKI Marcin : Gombrowicz na łamach londyńskich "Wiadomości" // Polonistyka. - 1998, nr 6, s. 338-345

RZĘSIKOWSKI Stanisław : Operetka tragizmem brzemienna // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, nr 3, s. 72-81

SAER Jose Juan : Spojrzenie z zewnątrz // Literatura na świecie. - 2001, nr 4, s. 72-82

SANDAUER Artur : Dzieje rogatej przyjaźni // Polityka. - 1987, nr 41, s. 9

SCHMID Herta : "Nagi palec" : teatralizacja przedmiotów w "Ślubie" Witolda Gombrowicza // Pamiętnik Literacki. - 1985, nr 4, s. 29-52

SCHMID Herta : Struktura semantyczna trzech dramatów Witolda Gombrowicza // Ruch Literacki. - 1984, nr 4, s. 245-254 "Iwona księżniczka Burgunda", "Ślub", "Operetka"

SIEDLECKA Joanna : Kres // Kultura. - 1980, nr 23, s. 10

SKALMOWSKI W. : Witoldo // Tygodnik Powszechny. - 1984, nr 48, s. 8

SKÓRZYNSKI Piotr : Czekając na Gombrowicza w PRL // Nowe Książki. - 1994, nr 5, s. 48-49

SNOPEK Jerzy : Gombrowicziana // Twórczość. - 1983, nr 10, s. 139-141

SROKA Adam, CZUJ Łukasz, ŚWIETLICKI Marcin : Wieszcz, filozof, humorysta // Dialog. - 1999, nr 11, s. 136-138

STABRO Stanisław : Witold Gombrowicz - biografia romantyczna? // Twórczość. - 2001, nr 3, s. 55-70

STALA Krzysztof : Gombrowicza "eksperyment niemal groźny". Cz. 1-2 // Teatr. - 1996, nr 11, s. 14-17; nr 12, s. 39-43

STANKIEWICZ Teresa : Spotkanie w Vence // Teksty Drugie. - 2002, nr 3, s. 232-240

STAWIARSKA Agnieszka : Chory na polskość // Gazeta Wyborcza. - 19999, nr 171, s. 18-20

STEFAŃCZYK Tadeusz : Firma Gombrowicz // Twórczość. - 2003, nr 10, s. 88-92

STEFAŃCZYK Tadeusz : Pornografia w Skaryszewie, czyli śledztwo w sprawie widzimisię // Twórczość. - 2002, nr 2, s. 58-94

SZCZUKA Kazimiera : Gombrowicz subwersywny // Teksty Drugie. - 1999, nr 5, s. 171-180

SZPAKOWSKA Małgorzata : Gombrowicz uporządkowany // Twórczość. - 1986, nr 11/12, s. 70-111

SZURCZAK Anna : Propozycje szkolnego odczytania Ferdydurke Witolda Gombrowicza w kl. III liceum // Język Polski w Szkole Średniej. - 1988/1989, z. 4, s. 400-409

SZYPOWSKA Irena : Wstęp do "Ferdydurke" w szkole // Warsztaty Polonistyczne. - 1995, nr 3, s. 28-38

ŚLIWIŃSKI Piotr : Zimny front // Nowe Książki. - 1998, nr 7, s. 18

TOMASZEWSKA Grażyna : Czy grozi nam hegemonia kiczu? : Schulz - Gombrowicz // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, z. 1, s. 71-76

TOMCZAK Teresa : O czym jest "Ferdydurke" W. Gombrowicza? // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/97, nr 1, s. 100-102

TROJANOWSKA Tamara : Teatralne dylematy "Ślubu" // Ruch Literacki. - 1986, nr 4, s. 299-310

TROJANOWSKA Tamara : Teatralne konsekwencje operetki w "Operetce" // Dialog. - 1986, nr 5/6, s. 168-174

WARDĘGA Maria : Między formą a nicością, czyli z Gombrowiczem ku wolności // Polonistyka. - 2001, nr 10, s. 613-618

WĘGRZYNIAK Rafał : "Filip" czyli "Iwona" // Dialog. - 1999, nr 11, s. 184-185

WOŚ Małgorzata : Operetka Witolda Gombrowicza jako partytura teatralna // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 4, s. 21-27

WOŹNY Aleksander : Relacje komunikacyjne w świecie przedstawionym powieści Witolda Gombrowicza // Pamiętnik Literacki. - 1983, z. 3, s. 135-166

ZAGAJEWSKI Adam : Gombrowicz i podejrzani pisarze // Zeszyty Literackie. - 2004, nr 87, s. 57-62

ZAWADZKI Andrzej : "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza wobec tradycji powieści pikarejskiej // Pamiętnik Literacki. - 1994, z. 4, s. 39-58

ZAWORSKA H. : Milusińscy i Młodziakowie // Twórczość. - 1986, nr 5, s. 59-70

ZVEREV Aleksej : Obronić Polaka przed Polską : (Gombrowicz po rosyjsku) // Twórczość. - 1996, nr 9, s. 122-125

ŻAK Stanisław : Pastisz i parodia jako konsekwencja stylizacji w "Trans-Atlantyku" W. Gombrowicza // Język Polski w Szkole Średniej. - 1995/96, nr 3, s. 32-44

 

Oprac. Dagmara Roszkowska
na podstawie zbiorów BPP
Aktualizacja: 13.08.2004


© Biblioteka Pedagogiczna