Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

ZBIORY SPECJALNE

W skład zbiorów specjalnych BPP wchodzą taśmy i kasety magnetofonowe do nauki języków obcych, kasety wideo o różnej tematyce, przezrocza, płyty analogowe i kompaktowe z muzyką ludową, poważną i rozrywkową, także z recytowaną poezją i prozą. Materiały te przeznaczone są do nauczania (uczenia się) języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego oraz do wykorzystania w procesie dydaktycznym, w realizacji niektórych treści programowych.

Pakiety multimedialne (kasety wideo i poradniki) znajdujące się w zbiorach biblioteki są częścią Powszechnej Wideoteki Edukacyjnej, która stanowi pomoc dla nauczycieli. Obejmują tematykę i problemy edukacji w naszym kraju oraz w krajach europejskich. Są to części: III Historia, IV Edukacja, V Sztuka, VI Technika, VII Przyroda. Zawierają aktualne treści i przykłady, które mogą być inspiracją i pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z wdrażaniem reformy systemu edukacji, uzupełniają treści programów kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych. Koncentrują się wokół tematyki, której nie można znaleźć w podręcznikach szkolnych, a której prezentacja wymaga zastosowania specyficznych środków przekazu telewizyjnego. Zbiory specjalne udostępniane są zgodnie z regulaminem udostępniania zbiorów BPP, z ograniczeniem czasu przetrzymywania do dwóch tygodni.

Uczniowie mogą korzystać również z programów multimedialnych o tematyce ekologicznej (encyklopedie, słowniki, podręczniki, atlasy, gry edukacyjne) oraz filmów geograficzno-przyrodniczych na DVD. Programy te i filmy udostępniane są tylko na miejscu w Medialnej Pracowni Edukacyjnej i wykorzystywane jako pomoc przy prowadzeniu zajęć z edukacji środowiskowej.

 

 

Oprac. Jolanta Wachnik,
Sylwia Wydra
Aktualizacja: 06.04.2008


© Biblioteka Pedagogiczna