Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e
97-300 Piotrków Trybunalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 


OFERTA EDUKACYJNA

 

I. WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
W REALIZACJI ZADAŃ EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH

1. Wspieranie realizacji podstawy programowej poprzez realizację zajęć dydaktycznych dla uczniów w ramach edukacyjnych programów własnych:
- "Medialna podróż w krainę książki i informacji",
- "Multimedialna Pracownia Ekologiczna",
- "O słownikach (i nie tylko), które są dobre na wszystko",

- "Moje nastroje",
-" Planeta Małego Księcia".

2. Organizacja szkoleń dla nauczycieli z zakresu:
- bibliotekoznawstwa,
- TIK,
- wiedzy o przyrodzie i ekologii,
- edukacji regionalnej,
- edukacji plastycznej,
- rozwoju kompetencji miękkich,
- komunikacji interpersonalnej,
- problemów opiekuńczo-wychowawczych,
- problemów edukacyjnych,
- biblioterapii.

3. Promocja literatury i czytelnictwa.

4. Realizacja kampanii i projektów edukacyjnych.

5. Organizacja imprez kulturalnych.

6. Prowadzi sieci samokształcenia dla nauczycieli:
- "Kreatywny nauczyciel. Teatr i biblioterapia w pracy nauczyciela"
.II. WSPOMAGANIE PRACY BIBLIOTEK SZKOLNYCH

1. Organizacja warsztatów.

2. Instruktaż:
- w lokalu BPP,
- na życzenie w siedzibie biblioteki szkolnej.

3. Wydawanie w formie elektronicznej edukacyjnego pisma bibliotekarskiego "Warsztaty Bibliotekarskie".

4. Wystąpienie pracowników Biblioteki z na szkolnych radach pedagogicznych z prezentacją zbiorów BPP (prezentacje nowości, prezentacje tematyczne) - na zamówienie szkoły.

5. Prowadzi sieci samokształcenia dla nauczycieli:
-"Użytkownicy systemu bibliotecznego MOL",
- "Użytkownicy systemu bibliotecznego SOWA",
- "TIK w pracy nauczyciela bibliotekarza".

 

III. POMOC W WYSZUKIWANIU LITERATURY NA WSKAZANY TEMAT

1. Opracowujemy zestawienia bibliograficzne na poszukiwane i ważne społecznie tematy. Przesyłamy je elektronicznie zainteresowanym szkołom i placówkom. Publikujemy wszystkie zestawienia na stronie internetowej BPP pedagogiczna.edu.pl w dziale "Zestawienia bibliograficzne".

2. Pomagamy w przeszukiwaniu baz online oraz katalogów tradycyjnych. Udostępniamy zestawienia bibliograficzne opracowywane w bibliotece. informacji nauczycielom, studentom, maturzystom oraz innym użytkownikom.

 Oferta zajęć edukacyjnych:

ZAJĘCIA
w ramach programu "Medialna podróż w krainę książki i informacji":

- Spotkanie z Kubusiem Puchatkiem
prowadzący: Aneta Gnyp
czas trwania lekcji: 45 min.
Lekcja biblioteczna dla klas I-II szkoły podstawowej z wykorzystaniem technik multimedialnych.

- Historia książki
prowadzący: Sylwia Kubicka
czas trwania lekcji: 50-60 min.
Lekcja biblioteczna dla klas II-VI szkoły podstawowej z wykorzystaniem technik multimedialnych.

- Historia książki
prowadzący: Aneta Gnyp
czas trwania lekcji: 45 min.
Lekcja biblioteczna dla klas gimnazjalnych z wykorzystaniem technik multimedialnych.

- Brzechwolandia
prowadzący: Aneta Gnyp
czas trwania lekcji: 45 min.
Lekcja biblioteczna dla dzieci w wieku 5-6 lat oraz dla klas I-III szkoły podstawowej z wykorzystaniem technik multimedialnych.

- Bohaterowie książek Kornela Makuszyńskiego
prowadzący: Sylwia Kubicka
czas trwania lekcji: 45 min.
Lekcja biblioteczna dla dzieci sześcioletnich oraz klas I-III szkoły podstawowej.

- Poznajmy wiersze Juliana Tuwima
prowadzący:Aneta Gnyp
czas trwania lekcji: 45 min.
Lekcja biblioteczna dla dzieci w wieku 5-6 lat oraz I-III szkoły podstawowej z wykorzystaniem technik multimedialnych.

- Tworzenie ilustracji do baśni Andersena
prowadzący: Sylwia Kubicka
czas trwania lekcji: 50-60 min.
Lekcja biblioteczna dla klas II-IV szkoły podstawowej.

- Książka popularnonaukowa
prowadzący: Sylwia Madalińska
czas trwania lekcji: 45 min.
Lekcja biblioteczna dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

- Opis bibliograficzny
prowadzący: Ewa Bińkiewicz
czas trwania lekcji: 60 min.
Lekcja biblioteczna dla klas ponadgimnazjalnych.

- Świat w oczach mediów
prowadzący: Katarzyna Krogulska
czas trwania lekcji: 45 min.
Lekcja biblioteczna dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem technik multimedialnych.
  

- Odbiorco, obudź się!
prowadzący: Katarzyna Krogulska
czas trwania lekcji: 45 min.
Lekcja biblioteczna dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem technik multimedialnych.
  
 

- Zapraszamy do reklamy
prowadzący: Beata Adamus
czas trwania lekcji: 45-50 min.
Lekcja biblioteczna dla klas IV-VI szkoły podstawowej z wykorzystaniem technik multimedialnych. 

- Czasopismo - źródło wiedzy i informacji
prowadzący: Dorota Bańska, Renata Woźniakowska
czas trwania lekcji: 60 min.
Lekcja biblioteczna dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

- Bajki malowanie - rozbudzanie wrażliwości plastycznej tekstem literackim autorstwa Natalii Gałczyńskiej pt. "Małgorzata i dzwoneczki"
prowadząca: Aneta Gnyp
czas trwania warsztatów: 60-70 min.
Warsztaty literacko-plastyczne dla klas I-II szkoły podstawowej.

- O czym mówią do nas ptaki w wierszu Juliana Tuwima "Mowa Ptaków"
prowadzący: Sylwia Kubicka
czas trwania lekcji: 60 min.
Warsztaty literacko-plastyczne dla klas II-III szkoły podstawowej.

- "Zaczarowany dom". Inspiracja wierszami Michała Rusinka NOWOŚĆ
prowadzący: Sylwia Kubicka
czas trwania lekcji: 60 min.
Warsztaty literacko-plastyczne dla klas II-IV szkoły podstawowej.

- Twórcze ABECADŁO
prowadzący: Sylwia Kubicka
czas trwania lekcji: 90 min.
Warsztaty literacko-plastyczne dla klas II-III szkoły podstawowej.

- Podróż w przyszłość - literacko-plastyczna kreacja przyszłości do wysłuchanego utworu muzycznego
prowadząca: Sylwia Brzeżańska
czas trwania warsztatów: 90 min.
Warsztaty literacko-plastyczne dla klas V-VI szkoły podstawowej.

- Baśniowe impresje - plastyczny obraz wysłuchanego utworu literackiego Vivian French i Emily Bolam pt. "Wielki Wiktor"
prowadząca: Sylwia Kubicka
czas trwania warsztatów: 90 min.
Warsztaty literacko-plastyczne dla klas III-IV szkoły podstawowej.

- Kram z zagadkami: słowo, dźwięk, obraz
prowadząca: Renata Woźniakowska, Dorota Bańska
czas trwania warsztatów: 90 min. (tylko w czwartki)
Warsztaty dla klas II-IV szkoły podstawowej.

 

MOJE NASTROJE
- zajęcia biblioterapeutyczne dla klas I-III rozbudzające umiejętności rozpoznawania, wyrażania, akceptowania i panowania nad przeżywanymi emocjami:

Jak radzić sobie ze złością
- warsztaty literackie dla klas I-III szkoły podstawowej
czas trwania warsztatów: 60 minut
prowadzące: Beata Adamus, Sylwia Kubicka

Strach ma wielkie oczy
- warsztaty literacko-plastyczne dla klas I-III szkoły podstawowej
czas trwania warsztatów: 70 minut prowadzące:
Beata Adamus, Sylwia Kubicka

Kocha, lubi, szanuje
- warsztaty literacko-plastyczne dla klas I-III szkoły podstawowej
czas trwania warsztatów: 70 minut prowadzące:
Beata Adamus, Sylwia Kubicka

Do serca przytul psa, weź na kolana kota NOWOŚĆ
- warsztaty literacko-plastyczne dla przedszkoli i klas I-III szkoły podstawowej
czas trwania warsztatów: 70 minut prowadzące:
Beata Adamus, Sylwia Kubicka

 

 

PLANETA MAŁEGO KSIĘCIA
Cykl warsztatów literacko-plastycznych
z wykorzystaniem ciekawych technik plastycznych
dla uczniów klas II-IV szkoły podstawowej.

Uczestnictwo w warsztatch nie wymaga znajomości utowru.


Planeta Małego Księcia

czas trwania warsztatów: 90 minut
prowadząca: Sylwia Kubicka

Przyjaźń na planecie Małego Księcia
czas trwania warsztatów: 90 minut
prowadząca: Sylwia Kubicka

Podróże międzyplanetarne
czas trwania warsztatów: 90 minut
prowadząca: Sylwia Kubicka

 

CYKL LEKCJI
w ramach programu edukacyjno-wychowawczego
"O słownikach (i nie tylko), które są dobre na wszystko":

Dla klasy III szkoły podstawowej:
prowadzący: Renata Woźniakowska
czas trwania lekcji: 45 min.
* Z ortografią za pan brat.
* Co z tą encyklopedią?"

Dla klas IV-VI szkoły podstawowej:
prowadzący: Renata Woźniakowska
czas trwania lekcji: 45 min.
* Poznajemy słownik współczesnego języka polskiego i słownik frazeologiczny
* Dzielimy słowniki (na językowe i rzeczowe)
* Encyklopedie - różne rodzaje
* Korzystamy ze słowników i encyklopedii

Dla klas I-III gimnazjum:
prowadzący: Renata Woźniakowska
czas trwania lekcji: 45 min.
* O słownikach, które są dobre na wszystko - słowniki języka polskiego
* Jak korzystać z wydawnictw informacji bezpośredniej?
prowadzący: Dorota Bańska
czas trwania lekcji: 45 min.

* Biblioteka pedagogiczna źródłem informacji (katalogi, wydawnictwa informacyjne, księgozbiór podręczny - podsumowanie)
Podsumowanie cyklu lekcji o słownikach.

 

ZAJĘCIA
w ramach programu "Multimedialna Pracownia Ekologiczna":

- Nie bój żaby NOWOŚĆ
prowadzący: Aneta Gnyp
czas trwania lekcji: 60 min.
lekcja dla klas IV-VI szkoły podstawowej z wykorzystaniem programów multimedialnych

- Poznajemy polskie parki narodowe
prowadzący: Aneta Gnyp
czas trwania lekcji: 45 min.
lekcja dla klas I-III szkoły podstawowej z wykorzystaniem programów multimedialnych

- Owady wokół nas
prowadzący: Aneta Gnyp
czas trwania lekcji: 45 min.
lekcja dla klas 0-III szkoły podstawowej z wykorzystaniem programów multimedialnych

- Woda źródłem życia
prowadzący: Aneta Gnyp
czas trwania lekcji: 45 min.
lekcja dla klas I-III szkoły podstawowej z wykorzystaniem programów multimedialnych

- Rodzaje wiatru
prowadzący: Aneta Gnyp
czas trwania lekcji: 45 min.
lekcja dla klas I-III szkoły podstawowej z wykorzystaniem programów multimedialnych

- Życie na krawędzi - zagrożone gatunki zwierząt
prowadzący: Aneta Gnyp
czas trwania lekcji: 45 min.
lekcja dla klas IV-VI szkoły podstawowej z wykorzystaniem programów multimedialnych

- Energię oszczędzamy - o środowisko dbamy
prowadzący: Aneta Gnyp
czas trwania lekcji: 45 min.
lekcja dla klas I-III szkoły podstawowej z wykorzystaniem programów multimedialnych

-Nasi skrzydlaci sprzymierzeńcy
prowadzący: Aneta Gnyp
czas trwania lekcji: 45 min.
lekcja dla klas II-III szkoły podstawowej z wykorzystaniem programów multimedialnych

-Tropem wilka
prowadzący: Aneta Gnyp
czas trwania lekcji: 45 min.
lekcja dla klas I-III szkoły podstawowej z wykorzystaniem programów multimedialnych

-Magia drzew
prowadzący: Sylwia Kubicka
czas trwania lekcji: 70-80 min.
lekcja z wykorzystaniem programów multimedialnych
dla klasy VI szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych

-Zdumiewające zwierzęta
prowadzący: Sylwia Kubicka
czas trwania lekcji: 45 min.
lekcja z wykorzystaniem programów multimedialnych
dla klas V-VI szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych

-Osobliwości świata przyrody - pingwiny
prowadzący: Sylwia Kubicka
czas trwania lekcji: 50 min.
lekcja dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem programów multimedialnych

- Mieszkańcy Arktyki
prowadzący: Sylwia Kubicka
czas trwania lekcji: 50 min.
lekcja dla klasy VI szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych

- Ochrona przyrody w Polsce
prowadzący: Aneta Gnyp
czas trwania lekcji: 45 min.
lekcja dla klas IV-VI szkoły podstawowej z wykorzystaniem programów multimedialnych

- Podwodna odyseja
prowadzący: Sylwia Kubicka
czas trwania lekcji: 50 min.
lekcja dla klasy V-VI szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych z wykorzystaniem programów multimedialnych

-Zwierzęta wodne i wodno-lądowe
prowadzący: Aneta Gnyp
czas trwania lekcji: 45 min.
lekcja dla klas II-III szkoły podstawowej z wykorzystaniem programów multimedialnych

- Katastrofy ekologiczne
prowadzący: Sylwia Kubicka
czas trwania lekcji: 50 min.
lekcja dla klas gimnazjalnych z wykorzystaniem programów multimedialnych

- Światowa Deklaracja Praw Zwierząt
prowadzący: Sylwia Kubicka
czas trwania lekcji: 60 min.
lekcja dla klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem programów multimedialnych

- Zwierzęta domowe - nasi milusińscy
prowadzący: Aneta Gnyp
czas trwania lekcji: 45 min.
lekcja dla 5 i 6-latków oraz klas I-III szkoły podstawowej z wykorzystaniem programów multimedialnych

- Co należy robić, aby być zdrowym?
prowadzący: Aneta Gnyp
czas trwania lekcji: 45 min.
lekcja dla 5 i 6-latków oraz klas I-III szkoły podstawowej z wykorzystaniem programów multimedialnych

- Las i jego mieszkańcy
prowadzący: Aneta Gnyp
czas trwania lekcji: 45 min.
lekcja dla 5 i 6-latków oraz klas I-III szkoły podstawowej z wykorzystaniem programów multimedialnych

- Zwiastuny wiosny. Świat zwierząt i roślin
prowadzący: Aneta Gnyp
czas trwania lekcji: 45 min.
lekcja dla 5 i 6-latków oraz klas I-III szkoły podstawowej z wykorzystaniem programów multimedialnych

– Przyjaciele z wiejskiego podwórza
prowadzący: Aneta Gnyp
czas trwania lekcji: 45 min.
lekcja dla 5 i 6-latków oraz klas I-III szkoły podstawowej z wykorzystaniem programów multimedialnych

– Polskie Parki Narodowe
prowadzący: Aneta Gnyp
czas trwania lekcji: 60 min.
lekcja dla klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas gimnazjalnych z wykorzystaniem programów multimedialnych

– Zwierzęta dzikie i drapieżne– Afryka 
prowadzący: Aneta Gnyp
czas trwania lekcji: 45 min.
lekcja dla dzieci sześcioletnich oraz klas I-VI szkoły podstawowej z wykorzystaniem programów multimedialnych

- Mój przyjaciel pies
prowadząca: Aneta Gnyp
czas trwania warsztatów: 50 min.
Warsztaty literacko-artystyczne dla klas 0-III szkoły podstawowej.

 

- projekcje filmów DVD o tematyce geograficzno-przyrodniczej
wykaz filmów do pobrania

 

 

Tematykę i termin zajęć można uzgodnić telefonicznie (44 649 50 77)
lub bezpośrednio w bibliotece.

Zajęcia odbywają się w następujących godzinach:
poniedziałek - godz. 8.00 - 13.00
wtorek - godz. 8.00 - 13.00
środa - godz. 8.00 - 13.00
czwartek - 8.00 - 15.00
Wszystkie tematy zajęć warsztatowych
realizowane są w czwartki w godzinach od 8.00 do 11.00

 

Aktualizacja: 24.09.2015