Biblioteka Pedagogiczna  w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Wojska Polskiego 122 e  
97-300 Piotrków Trybusanalski
tel./fax : 0(prefix)44  649-50-77
http://www.pedagogiczna.edu.pl

 

WARSZTATY BIBLIOTEKARSKIE

 

Z przyjemnością zapraszamy Państwa do korzystania z naszego internetowego kwartalnika "Warsztaty Bibliotekarskie", jedynego tego typu pisma fachowego wydawanego przez bibliotekę pedagogiczną.

W latach 2002-2003 pismo wydawane było w wersji drukowanej. Wprowadzona zmiana przyniosła pozytywy juz teraz dostrzegane. Poszerzył się zasięg pisma, zwiększyła się liczba czytelników o nową grupę - internautów oraz zostały ograniczone do minimum straty, jakie ponosiło środowisko przyrodnicze w związku z drukiem pisma w formie papierowej, co dla nas - placówki realizującej program proekologiczny - ma tym większe znaczenie.

Osoby, które pragną publikować w "Warsztatach Bibliotekarskich", proszone są o spełnienie następujących wymogów przy nadsyłaniu materiałów:
- tekst - wersja drukowana oraz na nośniku elektronicznym (dyskietka, płyta CD)
- plik tekstowy - zapisany w formacie .rtf , czcionka Times New Roman CE, pkt. 10
- grafika oraz zdjęcia - rozdzielczość minimum 300 dpi, format .jpg lub oryginał zdjęcia (kserokopie, rysunki wykonane ręcznie oraz pliki o słabej rozdzielczości nie będą uwzględniane)
- opisy bibliograficzne (wydawnictwa zwarte, artykuły z czasopism, grafika, zdjęcia itd.) - wykonane zgodnie z obowiązującymi normami
- termin dostarczenia materiałów - najpóźniej na trzy tygodnie przed ukazaniem się numeru

 


© Biblioteka Pedagogiczna