Trzecie Miejsce

Home / Trzecie Miejsce

W roku 2015 rozpoczęliśmy w Bibliotece Pedagogicznej realizację przedsięwzięcie o nazwie „Trzecie Miejsce”. Inicjatywa została zaczerpnięta z koncepcji socjologicznej Raya Oldenburga omówionej w publikacji „Third Place”, w której życie człowieka oparte jest na trzech płaszczyznach funkcjonowania społecznego: domu, pracy oraz miejscu wypoczynku, relaksu i spędzania czasu ze znajomymi.

W swych pierwotnych założeniach koncepcja trzeciego miejsca dotyczy wyłącznie odpoczynku i dbałości o relacje z innymi ludźmi. Wzbogacona biblioteczna wersja skupiła się na szeroko pojętym rozwoju. Poczyniliśmy starania, by nasza siedziba była dla mieszkańców miasta i czytelników przestrzenią interakcji społecznych, aktywnego, kreatywnego odpoczynku, rozwoju pasji, spotkań z ciekawymi ludźmi, wypoczynku w gronie piotrkowian o podobnych zainteresowaniach oraz miejscem aktywizacji na rzecz lokalnych społeczności. Przeformułowana na potrzeby funkcjonowania Biblioteki koncepcja została przyjęta z entuzjazmem przez użytkowników placówki, jak i osoby, które dzięki jej wprowadzeniu otrzymały szansę na dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami.

W  ramach projektu dotychczas odbywały się: kursy fotografii portretowej oraz plenerowej prowadzone przez ekspertów i amatorów fotografii, seria warsztatów artystyczno-rękodzielniczych Piotrkowskiego Koła Gospodyń Miejskich, cykl prelekcji o zdrowiu i sztuce relaksu, warsztaty rozwojowe poprowadzone przez trenera biznesu, spotkania dla miłośników gier planszowych oraz fabularnych, warsztaty kulinarne oraz spotkania lokalnych organizacji pozarządowych.