Odwiedziny przedszkolaków

Przedszkole1

Z okazji Światowego Dnia Książki 23 kwietnia 2014 r. Bibliotekę Pedagogiczną w Tomaszowie Maz. odwiedziła grupa przedszkolaków z Przedszkola nr 19 w Tomaszowie Maz. Dzieci chętnie obejrzały Bibliotekę i z zainteresowaniem wysłuchały bajki przeczytanej im przez panią Anię.

Warsztaty metodyczne

13 marca 2014 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli historii i wos szkół ponadgimnazjalnych nt. : Indywidualizacja procesu nauczania na lekcjach historii i wos - prowadząca doradca metodyczny Jadwiga Wonko.

Spotkanie z nauczycielami

Pani Iwanowska była zaproszona na kolejne spotkanie z nauczycielami Przedszkola nr 19
w Tomaszowie Maz. w ramach wspomagania szkół i placówek oświatowych. Wygłosiła referat nt. Rola bajki i relaksacji w pracy z dziećmi.
Pani Iwanowska zaprezentowała również książki na ten temat, jak również omówiła tematykę nowo zakupionych książek, przeznaczonych dla nauczycieli przedszkoli.

Warsztaty metodyczne

26 lutego 2014 r. w Bibliotece pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyły się warsztaty metodyczne nt.: Podręcznik do nauczania geografii - multimedialny czy papierowy - wygoda czy utrudnienie - prowadząca konsultant Barbara Szeptalin.

24 lutego i 3 marca 2014r. pani Iwona Ziajka przeprowadziła warsztaty metodyczne dla nauczycieli bibliotekarzy szkolnych nt.: Ewidencja zbiorów - wpływy;  Ewidencja zbiorów - ubytki.


Spotkanie z nauczycielami

W związku z nowymi zadaniami dotyczącymi wspomagania szkół i placówek oświatowych Biblioteka Pedagogiczna
w Tomaszowie Maz. 22 stycznia 2014 r. została zaproszona do udziału w spotkaniu z nauczycielami Przedszkola nr 12
w Tomaszowie Maz. Przedstawicielka naszej Biblioteki - p. Danuta Iwanowska, wygłosiła referat nt. Wpływ literatury dziecięcej na rozwój procesów poznawczych dzieci w wieku przedszkolnym. Pani Iwanowska zaprezentowała również książki i artykuły z czasopism na ten temat, jak również omówiła tematykę nowo zakupionych książek, przeznaczonych dla nauczycieli przedszkoli.

wspomaganie1wspomaganie3

Warsztaty metodyczne

20 listopada 2013 r. w Bibliotece pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyły się warsztaty metodyczne na temat:

1. Tworzenie "sieci" jako skutecznego narzędzia współpracy nauczycieli historiii wos - prowadząca doradca metodyczny Jadwiga Wonko.

2. Tworzenie "sieci" jako skutecznego narzędzia współpracy nauczycieli geografii
i przyrody na różnych poziomach edukacyjnych - prowadząca konsultant Barbara Szeptalin.

Prelekcja

spotkanie2 spotkanie3 

7 listopada 2013 r. Biblioteka Pedagogiczna w Tomaszowie Maz. zorganizowała we współpracy
z wydawnictwem PWN eduintegrator prelekcję Jak zadbać o bezpieczeństwo w szkole? Profilaktyka, diagnoza, wsparcie procesu terapeutycznego oraz prezentację programu Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa. W trakcie prelekcji można było się dowiedzieć, jak zmienić szkołę w placówkę bezpieczną, przyjazną dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Omówione zostały przyczyny pojawiania się problemów z bezpieczeństwem,a także procedury stosowane
w szkołach. Program Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa to pierwszy na rynku multimedialny, interaktywny program komputerowy, kompleksowo wspierający szkołę (dyrektora, pedagogów, nauczycieli, wychowawców i specjalistów wszystkich typów szkół), a także rodziców
w obszarach związanych z bezpieczeństwem w szkole oraz problemami rozwojowymi w zakresie psychologicznym i społecznym uczniów w różnym wieku. Uczestnicy spotkania otrzymali scenariusze profilaktyczne, materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych z zakresu bezpieczeństwa, plakaty informacyjne dla uczniów. Prelekcję i prezentację poprowadziła p. Ilona Bujnowicz-Szewczyk.

Warsztaty metodyczne

6 listopada 2013 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyły się warsztaty metodyczne na temat:

1. Monitorowanie podstawy programowej z historii i wos - prowadząca doradca metodyczny Jadwiga Wonko.

2. Monitorowanie realizacji podstawy programowej z geografii w szkole ponadgimnazjalnej - prowadząca konsultant Barbara Szeptalin

2 października 2013 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyły się warsztaty metodyczne na temat:

1. Modyfikowanie programów nauczania z historii i wos - prowadząca doradca metodyczny Jadwiga Wonko.

2. Modyfikowanie programów przyrody i zgodnie z nową podstawą programową - prowadząca konsultant Barbara Szeptalin.

Konferencje przedmiotowo-metodyczne

12 września 2013 r. odbyły się w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. następujące konferencje przedmiotowo-metodyczne:

1. Zadania nauczycieli historii i wos w świetle podstaw programowych, priorytetów MEN i Łódzkiego Kuratora Oświaty. Konferencja przeznaczona dla nauczycieli historii i wos szkół ponadgimnazjalnych - prowadząca doradca metodyczny Jadwiga Wonko.

2. Zadania nauczyciela w świetle podstawy programowej z geografii i przyrody, priorytetów Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz MEN. Konferencja przeznaczona dla nauczycieli przyrody i geografii różnych poziomów edukacyjnych - prowadząca konsultant Barbara Szeptalin.