Warsztaty metodyczne

10 grudnia 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyły się warsztaty metodyczne nt. Indywidualizacja procesu edukacyjnego na lekcjach przyrody i geografii. Warsztaty poprowadziła konsultant metodyczny p. Barbara Szeptalin.

Seminarium

3 grudnia 2015 r. metodyk, p. Jadwiga Wonko poprowadziła w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. Seminarium nt. Jak przygotować uczniów do egzaminów zewnętrznych z historii i wiedzy o społeczeństwie?

Seminarium

3 listopada 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyło się seminarium nt. :Lekcje powtórzeniowe i ich rola w procesie uczenia – nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie. Propozycje ćwiczeń i przykłady dobrych praktyk. Seminarium poprowadziła metodyk p. Jadwiga Wonko.

Seminarium

27 października 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyło się seminarium Skuteczne poszukiwanie informacji w Internecie. Seminarium zostało zorganizowane dzięki współpracy Dyrektora WODN w Piotrkowie Tryb. oraz Dyrektor BP w Piotrkowie Tryb. w ramach współpracy w zakresie kompleksowego wspomagania szkół.

Tematyka seminarium obejmowała zagadnienia :

  1. Wyszukiwarek i stosowanych operatorów.

  2. Baz danych.

  3. Bibliotek internetowych.

  4. Otwartych zasobów edukacyjnych i zbiorów tekstów w sieci.

  5. Baz danych o regionie – co pozwoli na pełniejszą orientację w możliwościach pozyskiwania informacji wspierających dydaktykę szkolną.

Seminarium poprowadzili dr Marek Grynkiewicz konsultant WODN w Piotrkowie Tryb. oraz p. Sylwia Madalińska – pracownik BP w Piotrkowie Tryb.

Lekcje biblioteczne

W dniach 19, 20, 26, 29, 30 października, 2 i 5 listopada 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. zostały przeprowadzone lekcje biblioteczne nt. : Katalogi w Bibliotece Pedagogicznej. Wyszukiwanie informacji w katalogach.

Warsztaty metodyczne

20 października 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyły się warsztaty metodyczne nt. Edukacyjne wykorzystanie zasobów internetowych na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie i bloku uzupełniającego historia i społeczeństwo. Warsztaty poprowadziła metodyk p. Jadwiga Wonko.

Lekcja biblioteczna

1 października 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyła się lekcja biblioteczna nt. Wyszukiwanie informacji w katalogu online. 

Konferencja metodyczna

17 września 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyła się konferencja metodyczna nt. Nowy rok – nowe zadania. Planowanie pracy dydaktycznej na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie i bloku uzupełniającego historię i społeczeństwo w roku szkolnym 2015/2016. Konferencję poprowadziła doradca metodyczny p. Jadwiga Wonko.

Konferencja metodyczna

15 września 2015 r. w Bibliotece pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyła się konferencja metodyczna nt. Realizacja treści podstawy programowej przyrody i geografii na różnych poziomach edukacyjnych. Konferencję poprowadziła konsultant metodyczny p. Barbara Szeptalin.