Wystawki książek w Przedszkolach

W miesiącu maju 2015 r. p. D. Iwanowska w ramach wspomagania szkół i placówek oświatowych zorganizowała
w Przedszkolach nr 3, 8 i 14 wystawki książek przeznaczonych dla nauczycieli przedszkoli.

Szkolenie nauczycieli bibliotekarzy

14 maja 2015 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyło się szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy pt. Zbiory audiowizualne w bibliotece. Katalogowanie i klasyfikacja.

Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

W dniach 8 – 15 maja 2015 r. po raz 12. ogłoszono Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Tym razem hasłem przewodnim było „Wybieram Bibliotekę”. W Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. obchody zainaugurował Dzień Otwarty Biblioteki 9 maja 2015 r. w godz. 9.00 – 14.00. Obchodom towarzyszył już po raz trzeci bookcrossing.

Nowe komputery

W okresie marzec - kwiecień 2015 r. Biblioteka Pedagogiczna w Tomaszowie Maz. otrzymała nowe komputery dla czytelników do MCIP oraz jeden laptop dla bibliotekarzy.

Spotkanie nauczycieli bibliotekarzy

W ramach wewnętrznego doskonalenia nauczycieli 1 grudnia 2014r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy poświęcone m.in. sieci współpracy, SORE oraz zmianom w hasłach przedmiotowych Biblioteki Narodowej.

Warsztaty metodyczne

11 września, 7 października 2014 w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyły się warsztaty metodyczne nt.: Planowanie pracy nauczyciela w świetle podstawy programowej
z geografii i przyrody
- dla nauczycieli geografii i przyrody. Zajęcia prowadziła konsultant metodyczny p. Barbara Szeptalin.

Konferencja metodyczna

5 czerwca 2014 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. odbyła się konferencja metodyczna dla nauczycieli informatyki z terenu powiatu tomaszowskiego i miasta Tomaszowa Maz., prowadzona przez p. Pawła Zająca, przedstawiciela wydawnictwa Helion Edukacja.

Konkurs pięknego czytania

27 maja 2014 r. w Gimnazjum nr 7 w Tomaszowie Maz. odbyła się V edycja konkursu "Pięknego Czytania". Podobnie jak w latach ubiegłych w pracach jury brała udział nasza koleżanka, p. Danuta Iwanowska, nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Tomaszowie Maz. Wybrano Mistrza Pięknego Czytania i przyznano 4 wyróżnienia.

Tydzień Bibliotek

dni otwate1 dni otwarte3

Z okazji Tygodnia Bibliotek Biblioteka Pedagogiczna w Tomaszowie Maz. zorganizowała
10 maja 2014 r. Dzień Otwarty Biblioteki. Odwiedziły nas osoby, które były zainteresowane pracą naszej biblioteki. Wszyscy goście zostali oprowadzeni po bibliotece, mogli obejrzeć nasze zbiory, jak również prześledzić opracowanie książki czyli drogę książki od zakupu do wypożyczenia.