Zbigniew Herbert (1924-1998)

LITERATURA PODMIOTU:

 1. Barbarzyńca w ogrodzie : szkice literackie / Zbigniew Herbert. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1973. - (Seria Głowy Wawelskie). Sygn. 14938
 1. Pan Cogito / Zbigniew Herbert. - Wyd. 2 popr. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1994. Sygn. 36312
 1. Selected poems = Poezje wybrane / Zbigniew Herbert ; transl. by Czesław Miłosz, Peter Dale Scott ; sel. by Tomasz Kunz ; transl. by, afterword by John Carpenter ; transl by, afterword by Bogdana Carpenter. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007. - (Seria Dwujęzyczna). Sygn. 41109
 1. Wiersze zebrane / Zbigniew Herbert. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : "Czytelnik", 1982. Sygn. 29932
 1. Wybór wierszy / Zbigniew Herbert. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. Sygn. 30543

LITERATURA PRZEDMIOTU:

Wydawnictwa zwarte:

 1. Chciałbym opisać najprostsze wzruszenia : interpretacja wierszy MamaMatka Herberta / Joanna Chałońska // W: Lekcje poezji w szkole średniej. Cz. 3, (Poezja na maturze) / pod red. M. J. Kowalczyk, A. Krawczyk. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1998. – S. 26-41. Sygn. 37013
 1. Epoki literackie : od antyku do współczesności / Michał Hanczakowski [i in.]. – Wyd. 3. – [Bielsko-Biała] : „Park”, cop. 2003. – S. 448-453 : Zbigniew Herbert. Sygn. 39222
 1. Felietony poetyckie / Jerzy Kwiatkowski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982. – S. 100-105 : Niezrównany Pan Cogito. Sygn. 28699
 1. Gry Pana Cogito / Andrzej Kaliszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982. Sygn. 29238
 1. Herbert Zbigniew / J.F. // W: Słownik pisarzy polskich / pod red. Arkadiusza Latuska. – Kraków : „Zielona Sowa”, 2003. – S. 174-176.Sygn. 42046P
 1. Herbert Zbigniew / Jerzy Kwiatkowski // W: Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-M / przew. kom. red. Julian Krzyżanowski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, cop. 1984. – S. 345. Sygn. 31091P
 1. Klejnoty poezji polskiej : Od Mickiewicza do Herberta : (z analizami) / [red. Dariusz Tomasz Lebioda]. – Warszawa : „Nowa Era”, 2004. – S. 104-107 : Zbigniew Herbert (1924-1998) : Powrót prokonsula ; Tren Fortynbrasa ; Przesłanie Pana Cogito ; Rovigo. S. 254-255 : Rovigo. Sygn. 39446
 1. Leksykon polskich pisarzy współczesnych. T. 1, A-M / Piotr Kuncewicz. – Warszawa : „GRAF-PUNKT”, cop. 1995. – S. 323-327 : Zbigniew Herbert. Sygn. 37267P
 1. Literatura : wiedza o kulturze / Włodzimierz Appel [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2006. – (Encyklopedia Szkolna WSiP). – S. 245 : Herbert Zbigniew. Sygn. 39877 P
 1. Matura pisemna : język polski / Dorota Stopka. – Kraków : „Greg”, [1998?]. – S. 342-343 : T. Różewicz, Cz. Miłosz, Z. Herbert : trzy koncepcje poezji współczesnej. Sygn. 38580
 1. Notatki o poezji i krytyce / Jerzy Kwiatkowski. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975. – S. 125-128 : Herbert niezawodny. Sygn. 18020
 1. O poezji Zbigniewa Herberta / Włodzimierz Maciąg. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. - (Nauka dla Wszystkich / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie, ISSN 0077-6181 ; Nr 399). Sygn. 33815
 1. Od Leśmiana : najpiękniejsze wiersze polskie / Anna Kamieńska. – Warszawa : „Iskry”, 1974. – S. 267-273 : Okrucieństwo mitu.
  Zbigniew Herbert „Tren Fortynbrasa”. Sygn. 15953
 1. Od Pieśni o bębnie do Potęgi smaku : o wybranych wierszach Zbigniewa Herberta / Barbara Kryda // W: Glosariusz od Młodej Polski do współczesności : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / pod red. Tadeusza Patrzałka. – Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. – S. 236-274. Sygn. 35639
 1. Opracowania lektur i wierszy : dla wszystkich klas gimnazjum : [praca zbiorowa] / [pod red. Jerzego Jagodzińskiego i Ewy Rudnickiej]. – Warszawa : „Adamamtan”, 2010. – S. 272-280 : Zbigniew Herbert : wiersze : Kamyk, Pan od przyrody, Sprawozdanie z raju. Sygn. 41398
 1. Opracowania lektur i wierszy : liceum, [technikum] / Dariusz Pietrzyk, Robert Rychlicki, Anna Marzec. – Kraków : „Greg”, [200?]. – S. 467-470 : Zbigniew Herbert : Przesłanie Pana Cogito, Potęga smaku, Raport z oblężonego miasta.Sygn. 41381
 1. Pan Cogito : przygody człowieka myślącego / Anna Szurczak // W: Lekcje poezji w szkole średniej. Cz. 3, (Poezja na maturze) / pod red. M. J. Kowalczyk, A. Krawczyk. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1998. – S. 42-60. Sygn. 37013
 1. Pan od poezji : o Zbigniewie Herbercie / Joanna Siedlecka. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2002. Sygn. 38717
 1. Piękna plejada : szkice o poezji polskiej XX w. / Jan Witan. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1980. – S. 208-214 : Zbigniew Herbert „Ofiarować zdradzonemu światu różę”. Sygn. 26963
 1. Poeci czterech pokoleń / Artur Sandauer . – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977. – S. 313-341 : Głos dzielony na czworo : (rzecz o Zbigniewie Herbercie). Sygn. 21783
 1. Poezja polska w latach 1939-1965. Część 2, Ideologie artystyczne / Edward Balcerzan. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. - S. 220-254 : Poeta wśród ideologii artystycznych współczesności (Zbigniew Herbert). Sygn. 34435
 1. Poezja współczesna w szkole podstawowej / Alicja Baluch. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. – S. 145-146 : Zbigniew Herbert : Pudełko zwane wyobraźnią. S. 149 : Zbigniew Herbert : Ptak z drzewa. Sygn. 31690
 1. Polscy pisarze współcześni : informator 1944-1974 / oprac. Lesław M. Bartelski. – Wyd. nowe, poszerz. – Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1977. – S. 117 : Herbert Zbigniew. Sygn. 20381P
 1. Preteksty : szkice o poezji współczesnej / Julian Rogoziński. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. S. 169-175 : O poezji Zbigniewa Herberta : Pan Cogito i kamyk. Sygn. 33228
 1. Przestrzenie poezji : szkice krytyczno-literackie / Henryk Pustkowski. – Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1986. – S. 35-37 : Zbigniew Herbert, czyli dialog z kulturą. Sygn. 33268
 1. Repetytorium : epoki literackie / Maria Szarf, Karolina Hamkało, Monika Markiewicz. – Poznań : „LektorKlett”, cop. 2010. – S. 208-210 : Zbigniew Herbert. Sygn. 41365
 1. Romans z tekstem / Jan Błoński. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981. - S. 59-87 : Tradycja, ironia i głębsze znaczenie. Sygn. 27630
 1. Scenariusze półwariackie czyli Poezja współczesna w szkole / Stanisław Bortnowski. - Wy–. 3. – Warszawa : „Stentor”, 2002. – S. 15-28 : Moralne i polityczne gry z wierszami Zbigniewa Herberta. S. 109-116 : Pan Cogito odpowiada na ankietę. Sygn. 39413
 1. Spotkania z poezją w klasach IV-VIII. Cz. 2, Utwory poetyckie spoza podręcznika przewidziane programem (dla klas VII-VIII) / wyboru dokonały i komentarzem opatrzyły Elżbieta Doroszkiewicz, Maria Furtak, Krystyna Staszewska. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne, 1992. S. 78-79 : Zbigniew Herbert : Pudełko zwane wyobraźnią. S. 80-82 : Pan Cogito a ruch myśli. Sygn. 35782
 1. Spotkania z poezją współczesną / Stanisław Burkot. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977. – S. 117-137 : Zbigniew Herbert :
  U wrót doliny ; Apollo i Marsjasz ; Dlaczego klasycy. Sygn. 22254
 1. Światło wewnętrzne / Julian Kornhauser. – Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984. – S. 92-101 : Pora przekwitania. Sygn. 31189
 1. To jest klasycyzm / Ryszard Przybylski. - Warszawa : "Czytelnik”, 1978. - S. 124-175 : Między cierpieniem a formą. Sygn. 22921
 1. Uciekinier z Utopii : o poezji Zbigniewa Herberta / Stanisław Barańczak. – Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. - (Prace Krytyczne Stanisława Barańczaka). Sygn. 38939
 1. Wiersze polskich poetów współczesnych : książka pomocnicza dla uczniów klas IV i V szkół średnich / Ryszard Matuszewski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. – S. 169-181 : Zbigniew Herbert : Dwie krople ; Nike która się waha ; Trzy studia na temat realizmu ; Powrót prokonsula ; Z mitologii ; Apollo i Marsjasz ; W pracowni ; Dlaczego klasycy ; Sprawozdanie z raju ; Przesłanie pana Cogito. Sygn. 20159
 1. Zbigniew Herbert : (portret krytyczny autora, analiza wybranych wierszy, bibliografia) / Andrzej Kaliszewski. - Kraków : "Sponsor", cop. 1993. - (Biblioteka Pomocy Szkolnych ; T. 1). Sygn. 36145 – 36146
 1. Zbigniew Herbert U wrót doliny / Janusz Maciejewski // W: Czytamy wiersze / wybór, oprac. i wstęp Janusz Maciejewski. – Wyd. 2 uzup. i popr. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973. – S. 370-377. Sygn. 15638

Artykuły z czasopism:

 1. Analiza strukturalno-semiotyczna („Prośba” Zbigniewa Herberta) / Seweryn Wysłouch // POLONISTYKA. – 1992, nr 5, s. 262-265.
 1. Analiza wiersza Podróż Zbigniewa Herberta / Marek Bernacki // POLONISTYKA. – 2004, nr 6. s. 42-45.
 1. Anioły nasze, Hasiora i Herberta : (scenariusz lekcji integrującej język polski i plastykę 2-3 godz.) / Elżbieta Potalska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE – GIMNAZJUM, nr 4, s. 21-26.
 1. Anty-oda Zbigniewa Herberta „Do Ateny” / Jerzy Kram // POLONISTYKA. – 1981, nr 4, s. 255-258.
 1. „Był sobie piękny koń z Lascaux” – jak Z. Herbert odczytał malowidła praczłowieka? / Teresa Bugajska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE – GIMNAZJUM. – 1999/2000, nr 2, s. 24-26.
  Scenariusz lekcji.
 1. Chrzest ziemi : (Herbert, presokratycy i Nietzsche) / Józef Maria Ruszar // POLONISTYKA. - 2007, nr 4, s. 6-12.
 1. Ciało jako problem filozoficzny w poezji Herberta / Przymuszała Beata // POLONISTYKA. – 2003, nr 7, s. 397-403.
 1. Co boli Pana Cogito? / Paweł Czapczyk // POLONISTYKA. – 1998, nr 6, s. 363-366.
 1. Czego szukać w labiryncie Herberta? / Anna Legeżyńska // POLONISTYKA . – 2001, nr 6, s. 370-374.
 1. Czy przebaczyć znaczy zapomnieć? : scenariusz lekcji historyczno-polonistycznej dla klasy trzeciej gimnazjum / Ilona Janowska, Jolanta Niżnikowska // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2006/2007, nr 1, s. 89-101.
  Scenariusz zajęć poświęconych dacie 17 IX 1939 roku, w części polonistycznej analiza i interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta pt. „17 IX”.
 1. Dawanie świadectwa – Herbert, Polkowski, Świetlicki / Julia Mielniczuk // POLONISTYKA. – 1999, nr 4, s. 240-245.
 1. Dlaczego boimy się Prokrustesa X? / Zuzanna Wasilewska-Lipke // POLONISTYKA. – 2002, nr 10, s. 601-606.
 1. Do czego nam dziś potrzebny Pan Cogito? / Marcin Telicki // POLONISTYKA. – 2010, nr 9, s. 43-46.
 1. Droga do Panteonu… - dlatego starożytni / Stanisław Zając // WIADOMOŚCI HISTORYCZNE. – 2013, nr 6, s. 31-34.
 1. Dwa przesłania / Tadeusz Patrzałek // POLONISTYKA. – 1992, nr 4, s. 235-238.
  „Przesłanie Pana Cogito” Z. Herberta i „Przesłanie pana X” J. Polkowskiego.
 1. Dzieła plastyczne – inspiracje w poezji współczesnej (Herbert – Grochowiak – Szymborska) / Jerzy Kram // POLONISTYKA . – 1986, nr 3, s. 182-192.
 1. Ekfraza poetycka a audiodeskrypcja / Beata Jerzakowska // POLONISTYKA. – 2013, nr 5, s. 10-13.
  Zbigniew Herbert „Mona Lisa”.
 1. Eksplikacja tekstu („Pan od przyrody” Zbigniewa Herberta) / Aleksander Wit Labuda // POLONISTYKA. – 1992, nr 5, s. 266-276.
 1. Filozofia nauczania, czyli o podmiotowości raz jeszcze / Krzysztof Koc // POLONISTYKA. – 2010, nr 2, 26-31.
  Zbigniew Herbert „Lekcja łaciny”.
 1. Gesty miłości, gesty śmierci : reinterpretacja mitu o Orfeuszu , Eurydyce i Hermesie / Katarzyna Kuczyńska // POLONISTYKA. – 1997, nr 2, s. 97-101.
  Reiner Maria Rilke „Orfeusz, Eurydyka, Hermes”, Zbigniew Herbert „H.E.O.”.
 1. Głos w dyskusji nad kształtem współczesnej kultury : Z. Herbert, Pan Cogito a pop / Anna Szurczak // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. – 1996/1997, nr 3, s. 18-23.
 1. Herbert: ciemne flukta (notatki) / Paweł Próchniak // POLONISTYKA. – 2010, nr 9, s. 23-29.
 1. Herbert w liceum - dzisiaj / Bożena Chrząstowska // POLONISTYKA. - 2007, nr 4, s. 42-44.
 1. Herberowska lekcja „czytania obrazu” : „Martwa natura z wędzidłem” / Anna Mazurkiewicz-Szczyszek // POLONISTYKA. – 2007, nr 4, s. 32-36.
 1. Heureza metodą mądrych pytań / Sylwia Łukasik-Gębska // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2009/2010, nr 4, s. 95-102.
  Propozycja pracy z wierszem Zbigniewa Herberta pt. „Ścieżka”.
 1. Jak oswoić dla uczniów poezję współczesną? / Agnieszka Kastelik-Herbuś // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2006/2007, nr 2, s. 28-34.
  Scenariusz lekcji: Głos poety o współczesnej (pop) kulturze. Zbigniew Herbert, „Pan Cogito a pop”.
 1. Jak teksty „rozmawiają z tekstami”? / Bożena Lysko // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2006/2007, nr 4, s. 57-63.
  Scenariusz lekcji z wykorzystaniem utworów „Męka” L. Staffa i „Domysły na temat Barabasza” Z. Herberta.
 1. Jednostka? Masa? Tłum? : rozważania o tym, co przemoc robi z człowiekiem / Katarzyna Kozłowska, Anna Stachowicz // POLONISTYKA. – 2013,
  nr 10, s. 19-23.

  Zbigniew Herbert „Pan Cogito – zapiski z martwego domu”, reprodukcja rzeźby Magdaleny Abakanowicz „Tłum”.
 1. Kamyk i Cebula czyli w Sieci liryki / Anna Wiercińska-Biernacka // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2008/2009, nr 4, s. 56-62.
  Przykład lekcji z wykorzystaniem utworów „Kamyk” Z. Herberta i „Cebula” W. Szymborskiej.
 1. Kerygmatyczna interpretacja przesłania Pana Cogito / Marian Maciejewski // POLONISTYKA. – 1992, nr 7/8, s. 399-410.
 1. Kilka uwag na temat kompozycji maturalnych esejów interpretacyjnych (interpretacja Testamentu Z. Herberta) / Joanna Chałońska // JĘZYK POLSKI
  W SZKOLE ŚREDNIEJ . – 1995/1996, nr 4, s. 34-44.
 1. Klasycyzm dzisiejszy : o liryce Zbigniewa Herberta / Andrzej St. Kowalczyk // POLONISTYKA. – 1986, nr 3, s. 171-182.
 1. Krytyk, który się waha / Piotr Śliwiński // POLONISTYKA. – 2007, nr 4, s. 13-19.
 1. Krytyka tematyczna / Alicja Baluchowa // POLONISTYKA. – 1992, nr 5, s. 277-280.
  Zbigniew Herbert „W pracowni malarza”.
 1. Liryczne studium fotografii i lustra / Andrzej Łopata // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2011/2012, nr 4, s. 33-39.
  Zbigniew Herbert „Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz”.
 1. Miasto Herberta / Anna Mazurkiewicz-Szczyszek // POLONISTYKA. – 2007, nr 4, s. 20-25.
 1. Moralne i polityczne gry z wierszami Zbigniewa Herberta / Stanisław Bortnowski // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. – 1996/1997, nr 1, s. 41-55.
 1. Motyw podróży w poezji Zbigniewa Herberta / Danuta Opacka-Walasek // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. – 1999/2000, nr 2, s. 79-91.
 1. Na czym polega „doskonałość” kamienia? : scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy II gimnazjum (na podstawie wiersza Zbigniewa Herberta
  „Kamyk”) / Barbara Zaborowska // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. – 2002, nr 1, s. 15.
 1. „Najlepsze życzenia z głębi mego kamiennego serca” : scenariusz lekcji w szkole podstawowej / Monika Simonjetz // POLONISTYKA. – 2015, nr 6, s. 36-39.
  Zbigniew Herbert „Kamyk”.
 1. „Nie widziane dotychczas zwiedzam okolice” : o późnej poezji Mistrzów / Andrzej Franaszek // POLONISTYKA. – 1999, nr 4, s. 196-202.
  Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert.
 1. Nike i pomniki / Piotr Bernatowicz // POLONISTYKA. – 2011, nr 8, s. 27-31.
 1. O szkolnych zmaganiach z toposem „duszyczki” / Anna Baran // POLONISTYKA. – 2001, nr 9, s. 542-548.
 1. Odpowiedzialność poety? / Zofia Zarębianka // POLONISTYKA. – 1998, nr 1, s. 34-38.
 1. Ósmoklasiści na tropach pradziadka („Pan od przyrody” Zbigniewa Herberta) / Katarzyna Kuczyńska // POLONISTYKA. – 1996, nr 2, s. 104-107.
 1. Pan Cogito wg Zbigniewa Herberta : scenariusz imprezy literackiej / Barbara Kasica-Kołomyjska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1999, nr 2, s. 26-29.
 1. Pan od poezji : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Zbigniewowi Herbertowi (29 XI 1924 - 28 VII 1998) / Barbara Wanda Jachimczak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2008, nr 4, s. 28-30.
 1. Panie, dziękuję Ci… : scenariusz / Jachimczak Barbara Wanda // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2014, nr 11, s. 30-32.
  Poświęcony Zbigniewowi Herbertowi, przeznaczony dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
 1. Poemat moralisty / Anna Figlus // WYCHOWAWCA. – 2015, nr 6, s. 32-33.
  Monodram oparty na tekstach Zbigniewa Herberta.
 1. Poezja Z. Herberta w edukacji uczniów / Mieczysław Łojek // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. – 1995/1996, nr 3, s. 56-68.
 1. Polsko-angielskie spotkania z poezją / Lidia Cybulska // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. – 2008, nr 3, s. 105-109.
 1. Postać matki w Trenie Zbigniewa Herberta / Małgorzata Mikołajczyk // POLONISTYKA. – 2003, nr 3, s. 157-162.
 1. Potęga smaku – o wierszu Zbigniewa Herberta / Adam Poprawa // POLONISTYKA. – 1999, nr 6, s. 342-344.
 1. Proste słowo Zbigniewa Herberta / Maria Kamińska // POLONISTYKA. – 1995, nr 6, s. 428-431.
 1. Przeciw „tryumfowi antropomorficznej bestii” : (prywatnie o „prywatnej mitologii” Zbigniewa Herberta) / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // POLONISTYKA . – 2001, nr 9, s. 531-536.
 1. Ptasia natura duszy / Barbara Gronek // POLONISTYKA. – 2001, nr 10, s. 601-606.
 1. Sacrum i dzieło - lekcja z obrazem / Monika Kołosińska // POLONISTYKA. – 2001, nr 9, s. 554-557.
  Obraz Piero della Francesca „Narodzenie Chrystusa” i fragment eseju Zbigniewa Herberta „Piero dela Francesca”.
 1. Sprawa kryptonim „Herb” : działania służby bezpieczeństwa wobec Zbigniewa Herberta w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych / Grzegorz Majchrzak // BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ. – 2008, nr 8-9, s. 42-52.
 1. Sztuka czy rzemiosło? : wokół eseju Zbigniewa Herberta / Ewa Kujaszewska // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. – 2012/2013, nr 3, s. 90-98.
 1. Temat maturalny / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // POLONISTYKA. – 2004, nr 7, dodatek nr 1: Matura – egzamin wewnętrzny, s. 10-13.
  Zbigniew Herbert „Wit Stwosz; Uśnięcie NMP”.
 1. Trzy „martwe natury” – Przybosia, Herberta i Różewicza / Barbara Sienkiewicz // POLONISTYKA. – 2010, nr 1, s. 6-13.
 1. Twórczość Zbigniewa Herberta : międzyszkolny konkurs literacki / Anna Baran, Anna Jurga-Rychlińska, Bogusława Wajdzik // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2006, nr 10, s. 22-23.
 1. Uczeń, który rośnie z Herbertem nie tylko w Roku Herberta / Iwona Morawska // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2008/2009, nr 3, s. 84-97.
 1. „W historii nic nie zamyka się ostatecznie” / Jolanta Malczewska // POLONISTYKA. – 2000, nr 3, s. 161-165.
  Platon „Obrona Sokratesa” i esej Zbigniewa Herberta „Obrona Templariuszy”.
 1. Weduty Zbigniewa Herberta / Monika Wójcik // POLONISTYKA. – 2001, nr 9, s. 537-541.
 1. Wędrowiec, który podąża z Manczy / Barbara Gronek // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2008/2009, nr 2, s. 35-46.
  Zbigniew Herbert „O dwu nogach Pana Cogito”.
 1. Wyspa źródeł wśród żywiołów / Piotr Michałowski // POLONISTYKA. – 2008, nr 5, s. 44-49.
 1. Wywiady liryczne / Eliza M. Kurowska // POLONISTYKA. – 1999, nr 4, s. 253-254.
  Propozycja cyklu lekcji opartego na konwencji wywiadu dziennikarskiego.
 1. Z perspektywy siedemnastowiecznych mistrzów holenderskich / Alina Biała // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2005/2006, nr 4, s. 33-45
  Zbigniew Herbert „Martwa natura z wędzidłem”.
 1. Zagadka przedmiotu / Izabela Stasiak // POLONISTYKA. – 2007, nr 4, s. 37-41.
  Lekcja języka polskiego w klasie maturalnej. Wiersz „Stołek” Zbigniewa Herberta.
 1. Zanim nauczę ich Herberta / Mariusz Solecki // JĘZYK POLSKI W LICEUM. – 2006/2007, nr 2, s. 15-21.
 1. Zapisuję czterem żywiołom to, co miałem na niedługie władanie – praca z biografią twórcy na przykładzie sylwetki Zbigniewa Herberta / Anna Marczuk // JĘZYK POLSKI W SZKOLE ŚREDNIEJ. – 1999/2000, nr 1, s. 21-31.
 1. Zbigniew Herbert : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Zdzisława Miernik // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 1993, nr 3, s. 18-23.
 1. Zbigniew Herbert i poezja lamentacyjna / Mateusz Antoniuk // POLONISTYKA. - 2007, nr 4, s. 26-31.
 1. Zbigniew Herbert na lekcjach języka polskiego w kl. VIII / Halina Pawłowicz // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VIII. – 1987/1988, nr 3, s. 345-350.
 1. Zbigniewa Herberta eseistyczne egzegezy dzieł sztuki (przykłady) / Maria Cyran // JĘZYK POLSKI W LICEUM. - 2016/2017, nr 1, s. 23-37.
 1. Zbigniewa Herberta trylogia o etyce / Alina Biała // POLONISTYKA. – 1999, nr 4, s. 224-229.
 1. Zbigniewa Herberta wiersze ostatnie / Anna Legeżyńska // POLONISTYKA. – 1998, nr 9, s. 628-631.
 1. „Żyłem rozpięty między przeszłością a chwilą obecną…” / Barbara Wanda Jachimczak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2018, nr 2, s. 27-29.
  Szkoła średnia.