Wolontariat szkolny

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2010-2016

Książki:

 1. KSIĄŻAK-GREGORCZYK Anna : Rola szkoły w podejmowaniu aktywności społecznej przez uczniów // W: Zagrożone człowieczeństwo. T. 3, Od źródeł zagrożeń i patologii do profilaktyki i wsparcia / pod redakcją naukową Andrzeja Olubińskiego i Moniki Suskiej-Kuźmickiej. - Kraków : "Impuls", 2015. – S. 233-244
  Sygn. 43724
 1. KOMENDANT Maria, PAŚNIK Małgorzata : Jak możemy wspierać uczniów
  z chorobami dróg oddechowych?
  // W: Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń
  z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa
  / red. Tadeusz Kott. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. – S. 62-64 : wolontariat

  Sygn. 39620, 39621
 1. POTULICKA Eugenia : Wychowanie obywatelskie – nowy przedmiot nauczania w Anglii // W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 4 / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. – S. 42-45
  Sygn. 40807
 1. STARCZEWSKA Krystyna : Czy możliwa jest szkoła demokratyczna?
  Z doświadczeń praktyka
  // W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 4 / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. – S. 340-342 : działalność Rady Szkoły – czyli szkolnego rządu
  Sygn. 40807

Artykuły z czasopism:

 1. BANET Agata, WÓJCIK Elżbieta : Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 1, s. 12-13
 1. CHUDOBA Beata : Mali wolontariusze // Wychowawca. – 2007, nr 4, s. 6
 1. DRANKA Ilona : Wolontariat w mojej szkole // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 10, s. 38
 1. ELSNER Danuta, KAŁUŻA Izabela : Z iskry rozgorzał płomień // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 5, s. 20-24
 1. GUMOWSKA Paulina : Wolontariat w szkole : uczniowska pomoc // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 3., s. 83-84
 1. KLIMOWICZ Anna : Wolontariat w szkole : kwestie organizacyjne // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 3, s. 78-82
 1. MARCHEL Paweł : Wolontariat w szkole – angażowanie dzieci i młodzieży w organizację szkolnej imprezy sportowej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2016 , nr 1, s. 38-45
 1. MARCZYK Irena : Wolontariat szkolny – krok po kroku // Wychowawca. – 2010, nr 2, s. 10-11
 1. MICHALAK Urszula : Wolontariat – służba na rzecz innych : konspekt zajęć // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 12, s. 10-11
 1. MICHALAK Urszula : Wolontariat młodzieżowy : program wychowawczy // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 12, s. 9-10
 1. PAL Grzegorz : Młodzieżowy wolontariat w służbie niepełnosprawnym // Wychowawca. – 2005, nr 11, s. 18-19
 1. RODZIEWICZ Danuta : Od pomysłu do realizacji – klasa wolontariacka // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 3, s. 23-30
 1. SZADZIEWSKA Aneta : „Poczytaj mi przyjacielu” formą aktywności wolontariackiej i propagowania czytelnictwa //  Biblioteka. Szkolne Centrum Informacji. – 2012, nr 2, s. 12-16