Lekcje biblioteczne

26.11.2012 r. Wyszukiwanie informacji w katalogach biblioteki pedagogicznej. Katalogi kartkowe, rzeczowe
i on-line.

10.09.2012 r. Wyszukiwanie informacji w katalogu on-line w Bibliotece Pedagogicznej.

07.09.2012 r. Katalog kartkowy w Bibliotece Pedagogicznej.

06.09.2012 r. Poznajemy Bibliotekę Pedagogiczną.