"ŁÓDZKIE NA PLUS" Budżet obywatelski

spotkania fb 1

 SPOTKANIE W SPRAWIE ZGŁASZANIA ZADAŃ
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
"ŁÓDZKIE NA PLUS"

 PROGRAM SPOTKANIA

16.00 – 16.10

Powitanie uczestników spotkania

16.10 – 16.40

Budżet Obywatelski „ŁÓDZKIE NA PLUS” –

prezentacja zasad realizacji III edycji Budżetu Obywatelskiego

16.40 – 17.10

Sesja pytań i odpowiedzi

17.10 – 17.30

Indywidualne konsultacje z uczestnikami spotkania

 

WIĘCEJ INFORMACJI
www.bo.lodzkie.pl