Badanie opinii użytkowników Biblioteki - ankieta

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety, której celem jest ocena jakości naszych usług. Jej wyniki pomogą nam lepiej dostosować funkcjonowanie Biblioteki do potrzeb Czytelników.  

ankieta